Dyma'r mathau mwyaf blaenllaw o wybodaeth

Rhaid cofio bod gwybodaeth yn faes eithaf cymhleth, fel bod angen tynnu rhai syniadau a gwneud dosbarthiad digonol er mwyn cynnal astudiaeth gyda mwy o ddyfnder ac effeithiolrwydd. Yn nodedig mae gan yr holl wybodaeth ddynol ddimensiwn diwylliannol, a gellir ei fynegi trwy ddefnyddio iaith yn ogystal â’i dehongli mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y diwylliant a chysyniadau penodol. Heb ragor o wybodaeth ar ein rhan ni, rydyn ni'n mynd i ddangos a rhestrwch gyda'r prif fathau o wybodaeth bod yn rhaid i ni wybod, yn ogystal â'u dosbarthiadau mewnol.

Dyma'r mathau mwyaf blaenllaw o wybodaeth

Gwybodaeth fel swyddogaeth penodoldeb

Yn yr achos hwn gallwn ddod o hyd i ddau fath o ddosbarthiad a fyddai’n wybodaeth ddamcaniaethol a gwybodaeth ymarferol, yr ydym yn mynd i fanylu arnynt isod.

Gwybodaeth ddamcaniaethol

O ran gwybodaeth ddamcaniaethol, nhw yw'r rhai lle mae'n ceisio amlygu'r gwir trwy ddehongli realiti, fel ein bod yn dod o hyd i dri phrif ddewis arall sef y canlynol:

Gwybodaeth wyddonol

Mae gwybodaeth wyddonol yn ganlyniad ymdrech a methodoleg sy'n seiliedig ar ymchwil lle ceir atebion i gwestiynau penodol y mae angen eu dehongli.

Gwybodaeth athronyddol

O'i ran, mae gwybodaeth athronyddol yn un sy'n ceisio'r un wybodaeth ond o safbwynt beirniadol yn seiliedig ar ei sylfeini.

Gwybodaeth yn seiliedig ar gredoau

O ran hynny ar sail credoau, rydym yn wynebu math o wybodaeth sy'n seiliedig ar y ffaith derbyn credoau fel gwirioneddau hunan-amlwg. Yma yn ei dro mae gennym israniad arall sef y canlynol:

Mewnwelediadau diwinyddol

Mewnwelediadau diwinyddol yw'r rhai sy'n canolbwyntio ar ddatguddiad dwyfol.

Gwybodaeth draddodiadol

Fodd bynnag, gwybodaeth draddodiadol yw'r wybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo'n ddiwylliannol o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae gan y math hwn o wybodaeth israniad sydd fel a ganlyn:

Gwybodaeth draddodiadol leol

Dyma'r rhai sy'n cael eu trosglwyddo mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig.

Gwybodaeth draddodiadol fyd-eang

Dyma'r rhai sy'n cael eu trosglwyddo rhwng gwahanol leoedd daearyddol, gan allu dod yn rhan o ddiwylliannau y mae a priori yn wahanol iawn i'w gilydd.

Gwybodaeth ymarferol

O ran gwybodaeth ymarferol, gallwn ddweud mai nhw yw'r rhai sy'n anelu atynt astudio’r camau sy’n ein harwain i gyflawni’r amcan.

Yma gallwn weld pum math o wybodaeth ymarferol:

Gwybodaeth foesol

Y wybodaeth foesol yw'r rhai sy'n cyfeirio at y normau ymddygiad cymdeithasol.

Gwybodaeth foesegol

Pan soniwn am wybodaeth foesegol rydym yn cyfeirio at resymu mewn perthynas â moesoldeb i gyflawni'r pwrpas a gynigiwn.

Gwybodaeth wleidyddol

Gan droi at wybodaeth wleidyddol, byddem yn ymrwymo i'r wybodaeth honno y cyfeirir ati o ran sylfaen a threfniadaeth pŵer cymdeithasol.

Gwybodaeth artistig

Gwybodaeth artistig yw gwybodaeth ymarferol sy'n codi o'r angen i fynegi sensitifrwydd a harddwch esthetig gan y bod dynol.

Gwybodaeth dechnegol

Gwybodaeth dechnegol yw'r rhai sy'n rhoi sylw i'r cyfleustodau yn seiliedig ar y gwahanol feysydd y maent yn cael eu cymhwyso atynt, ac yn yr achos hwn byddem yn dod o hyd i bedwar posibilrwydd sy'n cynhyrchu economaidd, economi ddomestig, sgiliau personol a chyfeiriad gwleidyddol a chymdeithasol sefydliadau.

Gwybodaeth yn seiliedig ar ei strwythur

Yn yr ystyr hwn rydym hefyd yn mynd i ddod o hyd i ddosbarthiad sydd wedi'i rannu'n wybodaeth ffurfiol a gwybodaeth faterol.

Gwybodaeth ffurfiol

Gwybodaeth ffurfiol yw'r rhai nad oes ganddynt gynnwys materol, ond a gyflwynir mewn ffordd resymegol trwy berthnasoedd a ddiffiniwyd o'r blaen trwy ddefnyddio symbolau.

Enghraifft dda yw mathemateg.

Gwybodaeth faterol

Fel ar gyfer gwybodaeth berthnasol, yr holl wybodaeth arall nad yw'n dod o fewn y catalog gwybodaeth ffurfiol. Yma mae gennym y posibilrwydd o ddod o hyd i ddau ddewis arall sef:

Gwybodaeth ganolog

Dyma'r wybodaeth berthnasol sy'n cyfeirio at y berthynas rhwng cysyniadau amrywiol.

Gwybodaeth axiomatig

Y wybodaeth berthnasol sy'n cyfeirio at esboniadau'r achosion terfynol fel rhai gwir, hynny yw, y damcaniaethau gwyddonol.

Gwybodaeth yn seiliedig ar ei datgelu

Yn seiliedig ar ei natur datgelu, mae yna hefyd wahanol fathau o wybodaeth sy'n gyhoeddus, preifat, eglur, ymhlyg a chodeiddiedig.

Gwybodaeth gyhoeddus

O ran gwybodaeth y cyhoedd, mae'n ymwneud â'r rheini gwybodaeth sy'n hawdd ei lledaenu ledled y gymdeithas.

Gwybodaeth breifat

Fodd bynnag, gwybodaeth breifat yw'r hyn a aned yn yr unigolyn sy'n ei ddal, fel bod sylfaen yn cael ei sefydlu ar gyfer esgyn yn ddiweddarach i wybodaeth gyhoeddus.

Gwybodaeth benodol

Dyma'r un y gellir ei drosglwyddo o un person i'r llall mewn ffordd syml.

Gwybodaeth ymhlyg

Mae'n un sy'n seiliedig ar brofiadau personol, arferion a ffyrdd penodol o feddwl pob un.

Gwybodaeth wedi'i hamgodio

Dyma'r wybodaeth y gellir ei storio sy'n atal colli unrhyw fath o wybodaeth.

Dyma'r mathau mwyaf blaenllaw o wybodaeth

Gwybodaeth yn seiliedig ar darddiad

O ran gwybodaeth yn seiliedig ar ei darddiad, mae gennym dri opsiwn sef y canlynol:

Gwybodaeth ddadansoddol

Gelwir hefyd yn gwybodaeth priori, yw'r un y mae ei wybodaeth yn seiliedig arno sefydlu perthnasoedd rhesymegol yn seiliedig ar y cynnwys sy'n cael ei drafod, bod yn y modd hwn yn annibynnol ar y profiad ei hun, fel y ceir casgliad o'r didyniad.

Gwybodaeth synthetig

Fe'i gelwir gwybodaeth posteriori, fel bod y wybodaeth yn seiliedig ar eich profiad eich hun, y ceir casgliad ohoni o'r cyfnod sefydlu.

Gwybodaeth empeiraidd

Yn yr achos hwn rydym yn siarad am wybodaeth wedi'i seilio'n llwyr ar brofiad, fel mai prin y gellir ei fynegi mewn geiriau.

O fewn gwybodaeth empeiraidd gallem dynnu sylw sylfaenol at deimladau ac emosiynau.

Gwybodaeth yn seiliedig ar ei bwrpas

O ran ei bwrpas, rydym yn dod o hyd i dri dewis arall:

Gwybodaeth wyddonol

Mae'n fath o wybodaeth sy'n ceisio dehongli realiti yn briodol.

Gwybodaeth gyfathrebol

Mae'n ceisio trosglwyddo gwybodaeth benodol a gafwyd yn flaenorol.

Gwybodaeth fynegiadol

Mae'n un o'r mathau o wybodaeth sy'n anelu at cyfleu teimladau ac emosiynau.

Gwybodaeth yn seiliedig ar gefnogaeth cadwraeth a lledaenu

Yn seiliedig ar y gefnogaeth cadwraeth a datgelu, mae gennym hefyd bedwar dewis arall sef y canlynol:

Gwybodaeth ddiwylliannol

Mae'n wybodaeth y defnyddir termau a chyflawnir gweithdrefnau y cytunwyd arnynt o fewn y grŵp, fel y gellir ei ddeall fel sffêr diwylliannol gan grŵp cymdeithasol llai fel tîm o wyddonwyr, hyd yn oed gwareiddiad llwyr, sy'n pasio drwodd. grŵp o ffrindiau, sectau ac, yn gyffredinol, pob math o grwpiau yn seiliedig ar wybodaeth a gweithdrefnau a bennir yn fewnol.

Gwybodaeth lyfryddol

Dyma'r wybodaeth a geir o lyfrau a geiriaduron.

Gwybodaeth artistig

Dyma'r hyn a gawn o gerddoriaeth, paentio, llenyddiaeth, cerflunio, theatr ac unrhyw amlygiad artistig arall.

Gwybodaeth gyfrifiadurol

Fe'i gelwir hefyd yn gwybodaeth ddigidol, a dyma'r un sy'n cael ei eni o ddefnyddio systemau cyfrifiadurol.

Gwybodaeth yn seiliedig ar y ffordd y cânt eu caffael

Ac i orffen ein rhestr gyda'r mathau pwysicaf o wybodaeth mae gennym ddosbarthiad newydd sy'n canolbwyntio ar y ffordd y mae'r wybodaeth honno wedi'i chaffael.

Gwybodaeth academaidd

Gwybodaeth academaidd yw'r wybodaeth a gaffaelir mewn sefydliadau sydd â dibenion a rheoliadau penodol.

Gwybodaeth broffesiynol

Mae'n un sy'n cael ei gaffael wrth ymarfer proffesiwn.

Gwybodaeth amrwd

Rydym yn galw gwybodaeth wybodaeth ddi-chwaeth sy'n anelu at gyfnewid gwybodaeth rhwng pobl hafal.

Gwybodaeth draddodiadol

Dyma'r wybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo mewn ffordd etifeddol yn seiliedig ar ddiwylliant.

Gwybodaeth grefyddol

Yn olaf mae gennym wybodaeth grefyddol, sef yr hyn a ddatblygir o fewn sefydliad cymdeithasol o fath crefyddol.

Gyda hyn rydym yn cwblhau ein rhestr gyda'r mathau mwyaf blaenllaw o wybodaeth, gan obeithio eich bod yn dadansoddi pob un ohonynt yn dda ac yn ystyried y gwahanol ddosbarthiadau sy'n bodoli yn seiliedig ar nodweddion a nodweddion penodol y gwahanol amrywiadau, gan dynnu sylw at y ffordd y maent. a gafwyd, y ffordd y mae'n cael ei drosglwyddo ac, wrth gwrs, hefyd y ffordd y mae'n llwyddo i gyflawni'r pwrpas y mae wedi'i fwriadu ar ei gyfer, fel bod dosbarthiad diddorol iawn yn cael ei drefnu y byddwn yn gallu deall ac astudio yn well ohono. pob un o'r cysyniadau hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   NICOLAS GSCHWIND meddai

    Llongyfarchiadau cyflawn a diddorol iawn, yn gyffredinol mae'n anodd iawn rhoi'r ddau gymeriad hyn at ei gilydd. Yn ddiweddar dangoswyd bod deallusrwydd yn gysyniad cynhwysfawr iawn, nid ydym bellach yn siarad am berson deallus pan fydd ganddo gyfleuster ar gyfer problemau mathemategol a rhesymeg, nawr mae'r cysyniad hwn yn gymharol ac yn eang iawn, mae gan bob unigolyn fwy o rwyddineb a pherfformiad gwell ynddo ardal nag un arall ac nid am y rheswm hwnnw mae un yn fwy deallus na'r llall, felly nid yw deallusrwydd yn ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei wybod, ond am ba mor gyflym rydych chi'n dysgu. Rwy'n barod i ateb cwestiynau a'ch hysbysu am yr hyn rydych chi ei eisiau os byddwch chi'n fy ngadael. neges ar fy ngwefan neu ewch i fy erthyglau.

bool (gwir)