Beth yw'r nerfau cranial?: Sut maen nhw'n cael eu hadeiladu y tu mewn i'r corff

Gellir adnabod yr ymennydd yn hawdd fel organ bwysicaf y bod dynol, gan mai hwn yw'r un sy'n gyfrifol am gyflawni'r holl swyddogaethau pwysig sy'n ofynnol, nid yn unig i fwrw ymlaen, ond i fodoli hefyd. Gyda'n hymennydd rydym nid yn unig yn meddwl, ond rydym hefyd yn rheoleiddio'r camau a gymerwn. Rhywbeth mor syml ag anadlu, cerdded, neu godi'ch dwylo Gall fod yn sampl o bwysigrwydd ein hymennydd, oherwydd hebddo, ni allem wneud hynny mewn unrhyw ffordd.

Pan fyddwn yn siarad am yr ymennydd, gallwn feddwl am y synapsau parhaus y mae'r organ hwn yn eu cynnal; yn y niwronau sy'n caniatáu inni feddwl a chyflawni tasgau, p'un a ydynt yn hawdd neu'n gymhleth.

Fodd bynnag, ar sawl achlysur hoffem wybod ychydig mwy o bethau am ei weithrediad, ac am yr holl elfennau pwysig hynny sydd, ynddo, yn caniatáu i'r gwaith hwn barhau. Mae'r nerfau cranialEr enghraifft, maent yn cyflawni swyddogaeth nerf bwysig yn yr ymennydd, ac maent yn gyfres o nerfau sy'n codi o ran isaf yr ymennydd ac yn parhau i'r gwddf a'r abdomen. Yn y swydd hon byddwn yn ymchwilio i'r ymennydd ac yn darganfod y swyddogaethau y mae'r nerfau hyn yn eu cyflawni ynddo.

Beth yw'r parau hyn?

Mae'r nerfau cranial, a elwir hefyd yn nerfau cranial, yn gyfres o ddeuddeg nerf sy'n gadael yr ymennydd ar lefel y system ymennydd, ac maent wedi'u lleoli dosbarthu ar draws y pen; Gallwn ddod o hyd iddynt ar waelod y benglog, y gwddf, y gefnffordd a'r thoracs.

Mae'r Enwebiad Anatomegol Rhyngwladol wedi rhoi'r diffiniad o nerf cranial i'r nerf terfynol, er ei fod yn atroffig mewn bodau dynol, ac â chysylltiad agos â'r system arogleuol.

Mae gan y nerfau cranial darddiad ymddangosiadol, sy'n cyfeirio at y man lle mae'r nerf yn gadael neu'n mynd i mewn i'r ymennydd. Mae eu tarddiad go iawn yn wahanol yn ôl y swyddogaeth maen nhw'n ei chyflawni o fewn y corff; mae gan ffibrau'r nerfau cranial sydd â swyddogaeth modur eu pwynt tarddiad mewn grwpiau celloedd sydd i'w cael yn rhan ddyfnaf system yr ymennydd, ac sy'n homologaidd i gelloedd corn blaen llinyn y cefn.

Mae gan ffibrau'r nerfau cranial sy'n cyflawni swyddogaethau synhwyraidd neu synhwyraidd eu celloedd tarddiad y tu allan i'r system ymennydd. Fel arfer mewn ganglia sy'n homologaidd i wreiddiau dorsal nerfau'r asgwrn cefn.

Nodweddion y nerfau cranial

Mae yna lawer o nodweddion y gall y nerfau hyn eu rhannu o fewn y corff dynol. Fodd bynnag, y nodwedd fwyaf diddorol y maent yn ei rhannu, ac sy'n eu gwneud yn unigryw ac yn arbennig, yw'r ffaith eu bod yn dod yn uniongyrchol o'r ymennydd, gan osgoi llinyn y cefn. Hynny yw, mae'r nerfau hyn yn mynd o ran isaf yr ymennydd, gan basio trwy dyllau sydd wedi'u lleoli ar waelod y benglog i gyrraedd pen eu taith. Yn ddiddorol, mae'r nerfau hyn nid yn unig yn mynd i feysydd fel y pen, ond hefyd Maent hefyd yn y pen draw yn cael eu cyfeirio tuag at rannau fel y gwddf neu ardal y thoracs a'r abdomen.

Yn y modd hwn gallwn ddweud bod y nerfau cranial yw'r rhan honno o'r system nerfol sy'n cysylltu'r ymennydd â'r strwythurau cranial a serfigol. Mae gweddill ysgogiadau nerfol afferent ac efferent y System Nerfol Ganolog yn cael eu cynnal trwy'r nerfau asgwrn cefn.

Dosbarthiad nerfau cranial

Pan fyddwn yn siarad am y nerfau cranial gallwn ddweud eu bod wedi'u rhannu'n barau, oherwydd wrth adael hemisffer dde'r ymennydd, bydd nerf cranial arall a fydd yn gadael yr hemisffer dde, yn gymesur.

Pryd ydyn ni'n mynd dosbarthu nerfau cranial rhaid i ni eu grwpio neu eu dosbarthu yn unol â dau faen prawf hysbys. Y rhain yw: y lle maen nhw'n cychwyn ohono a'r swyddogaeth maen nhw'n ei chyflawni.

Yn ôl eich sefyllfa

Mae gan y nerfau cranial rifolyn Rhufeinig cysylltiedig bob amser, gan mai dyna'r ffordd y maent yn cael eu dynodi gan yr Enwebiad Anatomegol Rhyngwladol. Mae'r niferoedd hyn yn mynd o 1 i 12 sy'n cyfateb, ym mhob achos, i'r pâr dan sylw.

Y nerfau cranial sy'n tarddu:

 • Uwchben y system ymennydd fe'u gelwir yn bâr I a phâr II.
 • O'r midbrain maent yn barau III a IV.
 • O'r Bont Brainstem (neu'r Bont Varolio) fe'u gelwir yn nerfau cranial V, VI, VII a VIII.
 • O'r Medulla oblongata, fe'u gelwir yn barau IX, X, XI a XII.

Yn ôl ei swyddogaeth

 • Pan fyddant yn rhan o'r swyddogaeth synhwyraidd, mae'n cynnwys nerfau cranial I, II a VIII.
 • Os ydynt yn gysylltiedig â symudedd llygadol a'r amrannau: III, IV a VI.
 • Pan fyddant wedi ymdaflu ag actifadu cyhyrau rhannau o'r gwddf a'r tafod: nerfau cranial XI a XII.
 • Y rhai sy'n cael eu hystyried â swyddogaeth gymysg: parau V, VII, IX a X.
 • Pan fyddant yn gweithredu fel ffibrau swyddogaeth parasympathetig: III, VII, IX a X.

Y mathau o nerfau cranial a'r hyn maen nhw'n ei wneud

Mae gan y nerfau cranial swyddogaeth benodol a gallwn ddod o hyd iddynt yn gweithredu ac yn gweithio mewn gwahanol rannau o'r corff. Nid ydynt yn gyfyngedig i'r pen a'r gwddf yn unig, ond maent yn parhau i weithio hyd yn oed yn is. Dyma restr o'r nerfau cranial, beth maen nhw'n ei wneud, a ble maen nhw.

Nerf arogleuol:

Mae'n nerf synhwyraidd, sy'n gyfrifol am drosglwyddo'r ysgogiadau arogleuol o'r trwyn i'r ymennydd. Rhoddir ei darddiad go iawn gan gelloedd y bylbiau arogleuol. Mae'n nerf cranial I ac fe'i hystyrir yn nerf cranial byrraf oll.

Nerf optig:

Dyma, fel y gallwch ddychmygu, yw'r nerf sy'n gyfrifol am gyfeirio ysgogiadau o'r llygad i'r ymennydd. Mae'n cynnwys acsonau'r celloedd ganglion y retina, a chludo gwybodaeth i ffotoreceptors yn yr ymennydd. Mae'n tarddu o'r diecephalon ac yn cyfateb i nerf cranial II.

Nerf ocwlomotor

Mae'r pâr cranial hwn yn gyfrifol am symud llygaid; mae hefyd yn gyfrifol am faint y disgybl. Mae'n tarddu yn y canol-brain ac yn cyfateb i nerf cranial III.

Nerf Trochlear

Mae'n nerf â swyddogaethau modur a somatig, ac mae'n gysylltiedig â chyhyr oblique uwchraddol y llygad, gan achosi iddo gylchdroi neu fynd allan o belen y llygad. Mae'r niwclews yn tarddu, fel yn yr un blaenorol, yn y midbrain, y yn cyfateb i bâr IV.

Nerf trigeminaidd

Dyma'r nerf fwyaf rhwng y nerfau cranial, ac mae'n amlswyddogaethol (synhwyraidd, modur a synhwyraidd). Ei swyddogaeth yw dod â gwybodaeth sensitif i'r wyneb, cynnal gwybodaeth o'r cyhyrau mastoraidd, tynhau'r clust clust, ymhlith swyddogaethau eraill. Dyma'r pâr V.

Abducens nerf

Mae'r nerf cranial hwn wedi'i gysylltu â'r llygad ac mae'n gyfrifol am drosglwyddo ysgogiadau i gyhyr allanol y llygad. Yn y modd hwn gall y llygad symud i'r ochr arall i lle mae gennym y trwyn. Yn cyfateb i bâr VI.

Nerf wyneb

Mae'r pâr hwn hefyd yn cael ei ystyried yn gymysg. Ef sydd â gofal am anfon ysgogiadau amrywiol i'r wyneb fel y gallwch, yn y modd hwn, allu cynhyrchu a chreu mynegiant wyneb. Mae hefyd yn anfon signalau i'r chwarennau lacrimal a poer. Yn cyfateb i bâr VII.

Nerf Vestibulocochlear

Fe'i gelwir hefyd yn nerf cranial y nerf clywedol a vestibular, ac felly'n ffurfio'r vestibulocochlear. Mae'n gyfrifol am gydbwysedd a chyfeiriadedd yn y gofod, yn ogystal ag am swyddogaeth glywedol. Ei nerf cranial yw'r VIII.

Nerf Glossopharyngeal

Dylanwad y nerf hwn mae'n byw yn y pharyncs ac ar y tafod. Mae'n derbyn gwybodaeth o'r blagur blas a gwybodaeth synhwyraidd o'r pharyncs. Ar yr un pryd mae'n cynnal gorchmynion i'r chwarennau poer a'r gwddf, gan hwyluso'r weithred o lyncu a llyncu. Yn cyfateb i nerf cranial IX.

Nerf fagws

Gelwir y nerf hwn hefyd yn niwmogastrig. Mae'n tarddu o'r medulla oblongata ac yn mewnosod y pharyncs, yr oesoffagws, y laryncs, y trachea, y bronchi, y galon, y stumog a'r afu.

Fel y nerf anterior, mae'n dylanwadu ar weithred llyncu ond hefyd yn yr hyn sy'n cyfeirio at anfon a throsglwyddo signalau i'n system ymreolaethol, a gall hyd yn oed helpu yn yr hyn sydd yn cyfeirio at reoleiddio ein actifadu a hefyd gallu rheoli lefelau straen, neu anfon signalau yn uniongyrchol i'n system sympathetig, a hyn, yn ei dro, i'n viscera. Ei nerf cranial yw'r X.

Nerf affeithiwr

Fe'i gelwir yn un o y "puraf". Mae'n nerf asgwrn cefn a modur. Mae'n mewnoli'r sternocleidomastoid ac felly'n achosi i'r gwddf gylchdroi i'r ochr arall, wrth ogwyddo'r pen i'r ochr. Mae'r nerf hwn hefyd yn caniatáu inni daflu'r pen yn ôl, felly gallwn ddweud ei fod yn ymyrryd yn symudiad y gwddf a'r ysgwyddau. Ei nerf cranial yw'r XI.

Nerf hypoglossal

Mae'n nerf modur, ac fel nerf y fagws a glossopharyngeal, mae'n ymwneud â gweithredu llyncu ac yng nghyhyrau'r tafod.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)