Sut mae'r newidynnau dibynnol ac annibynnol yn effeithio ar ymchwiliad arbrofol?

Mae ymchwiliadau arbrofol yn seiliedig ar ddata amrywiol, sydd wedi'u rhannu'n sawl math, ond mae'r pwysicaf o'r holl weithdrefnau hyn yn annibynnol ac yn ddibynnol, gan mai'r rhain yw'r prif ffactorau i'w hastudio.

Mae'r newidynnau dibynnol, fel y mae eu henw yn awgrymu, yn dibynnu ar sut mae'r newidynnau annibynnol yn cael eu trin, gan mai hwn yw'r ffactor pwysicaf mewn ymchwiliad, sy'n gyfrifol am addasu'r canlyniad yn ôl ewyllys yr ymchwilydd.

Y newidyn annibynnol yw sylfaen yr holl ymchwil, y gellir ei ynysu a'i drin gan y sawl sy'n cynnal yr arbrawf, tra bod y newidyn dibynnol yn ganlyniad mesuradwy a mesuradwy sy'n arwain at y data wedi'i drin.

Yn y rhan fwyaf o ymchwiliadau arbrofol mae'n hawdd iawn ynysu'r newidyn annibynnol, ac felly mesur y newidyn dibynnol, er enghraifft os ydych chi am gynnal arbrawf o ba mor gyflym mae cwpanaid o de yn oeri, y ffactor mesuradwy yw'r tymheredd a'r ffactor annibynnol. yw'r tywydd.

Mewn geometreg ddadansoddol, algebra a chalcwlws, mae'r newidynnau annibynnol fel arfer yn cael eu nodi fel x tra bod y dibynnydd fel y, y cyntaf yn cael ei nodi yn y ffordd honno trwy fod ar ffurf gwerthoedd rhifiadol amrywiol.

Beth yw newidynnau annibynnol a dibynnol?

Pan fyddwch am gynnal ymchwil archwiliadol, rhaid i chi ystyried pwysigrwydd y ddau newidyn hyn, oherwydd diolch iddynt gallwch gael y gwahanol ganlyniadau y gall eu darparu, gan drin rhywfaint o ddata er mwyn casglu data yn llawer mwy cyflawn. .

Newidyn annibynnol

Dehonglir y rhain fel y wybodaeth y gall yr ymchwilydd ei thrin, sy'n esgor ar ganlyniadau gwahanol sy'n fwy adnabyddus fel newidynnau dibynnol. Mewn dull neu ddadl ymchwil, ni all fod mwy na dau o'r rhain oherwydd bydd yn rhwystro'n esboniadol gwblhau prosiect yn y maes hwn.

Er, i’r gwrthwyneb, efallai y bydd yna lawer o ganlyniadau, oherwydd gan fod yr un annibynnol yn ystrywiadwy, hynny yw, gellir ei newid ar fympwy’r ymchwilydd, wrth gwrs bob amser yn chwilio am y gorau ar gyfer yr arbrawf. Mae'n achosi bod data amrywiol wedi'i gael ohono, sy'n rhoi popeth at ei gilydd ar y diwedd yn rhoi datrysiad mwy cyflawn na'r hyn yr oeddid am ymchwilio iddo.

Er mwyn egluro'r mater ychydig, gellir rhoi'r enghraifft ganlynol:

Er mwyn mesur a sefydlu elw cwmni, mae angen gwybod ei werthiannau, neu nifer y cynhyrchion a werthir, a hyd yn oed nifer yr oriau y dydd y mae'r siop hon yn gweithio, gan arwain at gannoedd o ymatebion gwahanol, yn dibynnu ar sut mae'n cael ei wneud yn trin y newidyn annibynnol.

Neilltuwyd enw hyn oherwydd nad yw'n dibynnu ar unrhyw ffactor arall, felly gellir ei ynysu oddi wrthynt, gan ddarparu i'r ymchwilydd drin y newidyn annibynnol yn uniongyrchol.

Ar sawl achlysur gall yr enw ddrysu'r rhai sy'n astudio'r pwnc, oherwydd gallant ddod i feddwl ei fod yn annibynnol ar unrhyw fath o drin, pan i'r gwrthwyneb mae'n gwbl ystrywadwy.

Ar eu pennau eu hunain, ymchwiliadau yw'r newidynnau annibynnol, oherwydd gall pob un gymryd ei lwybr ei hun, gan roi canlyniad hollol wahanol i'r llall o'r rhain.

Newidyn dibynnol

Maent i gyd yn ddata mesuradwy ymchwiliad sydd, fel y dywed ei enw, yn ddibynnol ar y rhai annibynnol, gan mai'r rhain yw'r ffactor sy'n pennu llwybr yr arbrawf.

Rhaid i hyn fod yn gwbl gysylltiedig â'r annibynnol mewn unrhyw faes ymchwil arbrofol, gan fod hyn yn lleihau'r ymyl o ddryswch a chamgymeriad a all fodoli yng nghanlyniadau'r un peth.

Rhaid i arbrawf a ddyluniwyd yn gywir gynnwys un neu ddau newidyn annibynnol, ac yn ei dro gallant fod â dau newidyn dibynnol neu fwy, oherwydd mae'r rhain yn dibynnu ar y rhai cyntaf a grybwyllir.

Prif sylfaen y berthynas rhwng y ddau newidyn hyn yw pennu sylfaen prawf ystadegol, sy'n cefnogi'r ymchwilydd i wneud penderfyniad ynghylch a yw rhagdybiaeth yn gywir neu'n hollol null.

Rhaid i'r wybodaeth a geir o'r mathau hyn o newidynnau fod yn fesuradwy ac yn fesuradwy, er enghraifft, os ydych chi am gynnal ymchwiliad i ba mor hir y mae planhigyn yn ei gymryd i dyfu, y newidyn dibynnol fyddai uchder y planhigyn, sy'n cael ei fesur mewn centimetrau .

Yn ogystal â hyn, gellir ychwanegu bodolaeth y newidynnau cyfamserol, sydd â chysylltiad agos â'r newidynnau dibynnol ac annibynnol, oherwydd nhw yw'r holl briodweddau neu rinweddau hynny a allai mewn rhyw ffordd effeithio ar ganlyniad yr ymchwiliad.

Gellir rhannu'r rhain yn newidynnau meintiol, sef pob un o natur rifiadol, gyfrifadwy, a rhai ansoddol, sy'n cael eu nodweddu gan fod y rhai sy'n cael labeli neu enwau.

Enghreifftiau o'r ddau newidyn

Dylid ystyried bob amser ei bod yn angenrheidiol rhoi'r cysyniadau hysbys ar waith ar gyfer y math hwn o weithgareddau er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o sut mae'r ymchwiliadau'n cael eu cynnal, ac i allu eu gweithio'n annibynnol.

Er mwyn deall yn well sut mae'r newidynnau hyn yn gweithio, gellir arsylwi enghraifft o sut a phryd y cânt eu defnyddio er mwyn eu hadnabod yn gyflymach.

Mae hyn oherwydd eu bod yn dermau a ddefnyddir yn helaeth mewn amrywiol fethodolegau ac amrywiol wyddorau, ond o ran ymchwil archwiliadol, y mathau hyn o enghreifftiau a all helpu.

Os ydych chi'n gweithio 8 awr y dydd, rydych chi'n cael cyflog o 200 USD yr wythnos ar ei gyfer.

 • Newidyn annibynnol: Yr oriau a weithiwyd, ac os oedd yn wythnosol,
 • Newidyn dibynnol: y cyflog a gynhyrchir gan oriau gwaith.

Pan fyddwch chi eisiau gwybod twf person yn ôl oedran penderfynydd unigol.

 • Newidyn annibynnol: Twf y person.
 • Newidyn dibynnol: blynyddoedd yr unigolyn, uchder yr un peth.

Rydych chi am ymchwilio i'r pwysau posib y gall ci ei gael.

 • Newidyn annibynnol: Gall fod dau, faint o fwyd a roddir, a'r gweithgaredd corfforol y mae'n ei ymarfer.
 • Newidyn dibynnol: ei bwysau net.

Ac yn union fel y rhain, mae yna lawer o ffyrdd i ymarfer a pherfformio ymarferion i bennu'r ddau newidyn hyn.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)