Oligodendrocytes: Cefnogi Niwronau

Pan gyfeiriwn at yr ymennydd dynol, credwn yn gyffredinol ei fod yn cynnwys niwronau sy'n pennu ein meddwl a deallusrwydd. Wel mae hyn yn wir yn unig mewn canran fach.

Mae'r ymennydd dynol yn cynnwys mwy na 80.000 miliwn o niwronau, ond daw'r ffigur hwn i gynrychioli dim ond 15% o gyfanswm celloedd yr organau sy'n ei gyfansoddi.

Celloedd a'u swyddogaeth o fewn y corff dynol

Mae'r 85% arall yn cynnwys celloedd microsgopig eraill o'r enw celloedd glial, sy'n gyfrifol am ffurfio sylwedd o'r enw glia sy'n ymestyn i bob cornel o'r system nerfol.

Mae celloedd glial yn gyfrifol am helpu niwronau yn eu proses o drosglwyddo ysgogiadau electrocemegol trwy'r system nerfol.   Mae celloedd glial yn gyfrifol am ddarparu maetholion, cynnal y strwythur neu gyflymu dargludiad niwral ei hun, atgyweirio difrod a darparu egni i niwronau.

Ymhlith y nifer fawr o gelloedd glial a geir yn yr ymennydd, yr hyn a elwir oligodendrocytes am ei allu i ffurfio gwainoedd myelin amddiffynnol acsonau'r system nerfol ganolog.

  • Myelin mae'n lipoprotein sy'n caniatáu ehangu'r potensial gweithredu mewn amser a phellter. Maent yn amddiffyn yr axon rhag yr ysgogiad trydanol trwy wneud ei llwybr ac yn atal ei wasgariad trwy'r bilen niwronau.
  • Oligodendrocytes, Celloedd Schwann, astrocytes a microglia yw'r pedwar dosbarth pwysicaf o gelloedd glial.

Celloedd Schwann

Nhw yw'r unig rai sydd i'w cael yn y nerfau sy'n rhedeg trwy'r corff i gyd. (System nerfol ymylol). Maent yn fath o wain microsgopig tebyg i berlog myelin

Gallant wahanu'r "Ffactor twf nerf" (NCF), moleciwl sy'n ysgogi twf niwronau yn ystod datblygiad.

Mae celloedd Schwann yn gyfrifol am ffurfio myelin yn y system nerfol ymylol. Mae celloedd Schwann yn cael eu torchi o amgylch un axon trwy ei cytoplasm.

Astrocytes

Maent yn gelloedd sy'n agos at niwronau, maent yn edrych yn stellate, yn fwy o ran maint o gymharu â niwronau, maent i'w cael yn y system nerfol canolog (CNS) a chan y nerf optig.

Astrocytes Maent yn fath o filwyr sy'n aelodau o'r Rhwystr Gwaed-ymennydd (BBB), sy'n bilen amddiffynnol o'r CNS nad ei swyddogaeth yw caniatáu i waed lifo'n uniongyrchol iddo. 

Mae astrocytes yn gyfrifol am hidlo'r hyn a allai ddigwydd i'r CNS neu beidio. Maent yn caniatáu mynediad ocsigen a glwcos; maethu niwronau.

Microglia

Dyma'r grŵp o gelloedd sy'n sail i system imiwnedd yr ymennydd. Oherwydd nad yw'r Rhwystr Gwaed-ymennydd yn caniatáu i gelloedd y system imiwnedd fynd yn rhydd, mae gan yr ymennydd ei system amddiffynnol ei hun a'r celloedd hyn yw ei filwyr amddiffynnol.

Swyddogaeth sylfaenol y celloedd hyn yw amddiffyn ac atgyweirio'r ymennydd rhag anaf a achosir gan oresgyn micro-organebau, malurion celloedd, a chlefydau.

Maen nhw'n sganio'r CNS yn gyson ar gyfer placiau, niwronau ac asiantau heintus wedi'u difrodi. Maent yn sensitif i'r amgylchedd ac yn gallu canfod y newidiadau lleiaf yng nghyfansoddiad biolegol meinwe'r ymennydd. Mae celloedd yn sganio'r CNS i leoli a niwtraleiddio unrhyw blac, darnau asid deoxyribonucleig (DNA), tanglau niwronau, celloedd marw, celloedd wedi'u difrodi, a deunyddiau tramor. Gellir eu hystyried yn wragedd tŷ'r ymennydd trwy lanhau'r malurion cellog.

Oligodendrocytes

Mae'n fath o gell sy'n gyfrifol am ffurfio'r gwainoedd myelin sy'n amgylchynu acsonau'r system nerfol ganolog. Maent wedi'u lleoli yn yr ymennydd a ym mêr yr esgyrn (CNS). Mae ganddyn nhw lawer o brosesau sy'n lapio o amgylch acsonau niwronau amrywiol.

Bwriad y gwainoedd myelin a grëir o amgylch acsonau niwronau yw eu hynysu a chynyddu cyflymder trosglwyddo ysgogiadau electrocemegol.

Mae'r myelination hwn yn cael ei ffurfio yn y medulla llinyn asgwrn y cefn tua wythnos 16 o fywyd intrauterine ac yn symud ymlaen ar ôl genedigaeth nes bod bron pob ffibrau nerf yn cael eu myelio erbyn i'r plentyn ddechrau cerdded. Hyd yn oed pan fyddant yn oedolion, mae oligodendrocytes yn parhau i atgynhyrchu o fôn-gelloedd.

Mathau o oligodendrocytes

Gellir dosbarthu Oligodendrocytes yn bennaf yn ôl eu swyddogaethau, er eu bod yn debyg iawn yn strwythurol ac yn foleciwlaidd. Mae dau brif fath: rhyngwynebol a lloeren.

  • Y oligodendrocytes rhyngwynebolMaen nhw'n gyfrifol am ffurfio gwainoedd myelin, maen nhw'n rhan o fater gwyn yr ymennydd.
  • Y oligodendrocytes lloeren, maent yn rhan o'r mater llwyd, nid ydynt yn gynhyrchwyr myelin, nid ydynt yn cadw at niwronau, ac nid ydynt yn cyflawni swyddogaeth ynysu. Nid yw ei swyddogaethau'n hysbys.

swyddogaethau

Gan nad yw'n hysbys yn union beth yw swyddogaethau oligodendrocytes lloeren, ni fyddwn ond yn mynd i'r disgrifiad o swyddogaethau rhai rhyngwynebol.

Cyflymiad trosglwyddo niwral

Mae cyflymder y potensial gweithredu yn cynyddu pan fydd yr echelinau wedi'u myelinadu. El gweithrediad system gywir mae hormonaidd a chyhyrol yn cael ei ffafrio cyn rhythm digonol o ddargludiad niwral. Mae deallusrwydd hefyd yn cael ei ffafrio gan weithred y celloedd hyn ar niwronau.

Ynysu pilenni celloedd

Mae ynysu echelinau niwronau o amgylchedd allanol celloedd yn atal ïonau rhag gollwng trwy'r gellbilen.

Strwythuro'r system nerfol

Gan nad yw niwronau yn gallu cyflawni eu swyddogaeth ar eu pennau eu hunain, mae celloedd glial, yn enwedig oligodendrocytes rhyngwynebol, yn gyfrifol am gefnogi strwythur rhwydwaith niwronau.

Cefnogaeth i ddatblygu niwronau

Mae Oligodendrocytes yn gynhyrchwyr protein sydd, wrth ryngweithio â niwronau, yn eu gwneud yn parhau i fod yn egnïol, ac felly'n atal marwolaeth celloedd wedi'i raglennu.  

Homeostasis hylif allgellog

Er hynny nid oes gan oligodendrocytes lloeren unrhyw swyddogaeth glir, yn bwysig er mwyn cynnal cydbwysedd homeostatig amgylchedd allanol y niwronau sy'n agos atynt.

Clefydau sy'n gysylltiedig â myelin

Syndrom Miller Fisher

Mae'n amrywiad o Syndrom Guillain-Barré, clefyd hunanimiwn a nodweddir gan gynhyrchu gwrthgyrff yn erbyn myelin mewn niwronau o'r system nerfol ymylol.

Collir dargludiad signal rhwng y corff a CNS, gan arwain at barlys cyhyrau a allai fod yn ddifrifol. Collir gweithrediad yr organau synnwyr hefyd.

Symptomau sy'n gysylltiedig â offthalmoleg yw'r afiechyd hwn, ataxia ac areflexiaOs mynychir ef ar amser, mae ganddo ddisgwyliadau da o welliant tymor hir

Charcot - Marie - Clefyd dannedd, neu CMT

Mae'n glefyd etifeddol sy'n effeithio ar y nerfau ymylol, fe'i gelwir yn niwroopathi ymylol. Mae'n achosi niwed i'r nerf ymylol, yr achos mwyaf cyffredin yw diabetes.

Sglerosis ymledol

Clefyd y system nerfol sy'n blocio neu'n arafu cyfathrebu rhwng yr ymennydd a'r corff. Mae hyn yn digwydd pan fydd y wain myelin sy'n amddiffyn y mae celloedd nerf yn cael eu hanafu, yn effeithio ar yr ymennydd a mêr esgyrn asgwrn cefn.

Mae'r symptomau amlaf o ganlyniad i golli cydbwysedd, symudiadau cyhyrau anwirfoddol, problemau symud, anawsterau cydsymud, cryndod, gwendid, rhwymedd neu anhwylderau berfeddol.

Sglerosis ochrol amyotroffig (ALS)

Mae'n ymosod yn raddol ar niwronau modur, sy'n rheoli cyhyrau anwirfoddol. Fe'u nodweddir gan ddirywiad graddol i'r marwolaeth niwronau ac organeb.

Clefyd Baló neu sglerosis consentrig Baló

Yn gyffredinol mae'n effeithio ar blant ac yn anaml oedolion. Mae'n cynnwys colli myelin yn yr ymennydd. Mae'n brin a'i Mae'n achosi parlys blaengar, symudiadau anwirfoddol y cyhyrau ymhlith problemau niwrolegol eraill.

Leuko-dystroffïau

Mae'n cynnwys addasiadau i'r system golwg a modur. Mae'n cael ei achosi gan ddinistrio myelin gan ddiffygion ensymatig wrth ffurfio neu gynnal myelin neu gan brosesau o darddiad fasgwlaidd heintus, hunanimiwn, llidiol neu wenwynig.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)