Y pils gorau i'w hastudio

Pan fydd amser arholiadau'n agosáu mae'n rhaid i ni fod yn 100% fel ein bod ni'n cael y canlyniadau gorau posib, ond ar gyfer hyn mae'n rhaid i ni astudio llawer o oriau felly mae'n bwysig ein bod ni'n ychwanegu rhywfaint o'r pils gorau i'w hastudio, cyfres o ategolion y byddwn yn gwella ein perfformiad gyda nhw ac yn anad dim byddwn yn gwneud defnydd gwell o amser.

Y pils gorau i'w hastudio

Peryglon pils astudio

Fodd bynnag, rhaid inni ddechrau trwy nodi pa mor bwysig yw cael rheolaeth ddigonol ar orffwys, a hynny yw ein bod yn siarad am rywbeth sy'n hanfodol i'n hiechyd, yn ogystal â bod yn hanfodol i gyflawni'r perfformiad gorau posibl.

Yn ei dro, mae'r pils i astudio yr ydym yn mynd i siarad amdanynt y tro hwn wedi'u cynllunio gyda'r nod o osgoi difrod, fel nad ydym yn mynd i sôn am y rhai a allai fod yn niweidiol neu gael effaith adlam ar ein siawns o gyflawni a canlyniad da.

Cofiwch mai'r ffordd orau o gael y gorau ohonom ein hunain yw trwy faeth da, ymarfer corff a gorffwys digonol, yn ychwanegol at y ffaith ei bod yn bwysig ein bod yn dechrau astudio ymhell ymlaen llaw er mwyn osgoi bod y dyddiau olaf cyn yr arholiad yn ceisio mwy nag sy'n angenrheidiol.

Fodd bynnag, rydym yn cwrdd â'r holl ofynion hyn lawer gwaith, ac er hynny mae'r arholiadau mor feichus fel eu bod yn ein gwthio i neilltuo llawer iawn o amser i astudio, a dyna pam mae'n rhaid i ni ddefnyddio rhai o'r pils hyn i astudio hynny. maent yn cyfrif gyda phopeth sydd ei angen arnom i gyflawni ein nod, gan roi'r hwb bach hwnnw sydd ei angen arnom. Hynny yw, rydyn ni'n mynd i geisio bod yr holl bilsen hyn yn seiliedig atchwanegiadau maethol sy'n ein helpu i wella ein hiechyd, gan osgoi cyn belled ag y bo modd bwyta'r cynhyrchion hynny a allai effeithio'n negyddol arnom.

Beth bynnag, os oes gennym gwestiynau am rai o'r pils neu os oes angen rhywbeth gwahanol arnom, y gorau y gallwn ei wneud yw cysylltu â'n meddyg dibynadwy ac, beth bynnag, y peth olaf y byddwn yn ei wneud yw hunan-feddyginiaeth, gan fod nifer o risgiau pwysig y mae'n rhaid i ni eu hatal.

Y pils mwyaf a argymhellir i'w hastudio

Nesaf rydyn ni'n mynd i nodi'r atchwanegiadau a phils mwyaf addas i wella perfformiad, y byddwn yn gyffredinol yn gallu ei brynu'n uniongyrchol mewn fferyllfeydd a hyd yn oed mewn llysieuwyr.

Yn cyd-fynd â jeli brenhinol

Mae jeli brenhinol yn un o'r cynhwysion hanfodol y mae'n rhaid i ni eu cynnwys yn ein diet. Y peth gorau yw ei fwyta yn y ffordd fwyaf naturiol bosibl, er y dylid nodi bod rhai atchwanegiadau sy'n cynnwys jeli brenhinol fel y gallwn hefyd fwynhau cyfraniad maetholion eraill a fydd yn ei dro yn fuddiol i'n hiechyd a'n gallu. i astudio.

Atchwanegiadau asid brasterog Omega 3

Mae'r asidau brasterog hyn hefyd yn angenrheidiol ar gyfer iechyd da, er y dylid nodi eu bod i'w cael mewn amrywiol bysgod, felly syniad da yw cynyddu'r defnydd o bysgod ar yr adeg hon, ond os oes angen cyfraniad allanol arnom, mae yna atchwanegiadau hefyd a fydd yn gwarantu ein bod yn bwyta'r swm dyddiol argymelledig o'r cyfansoddyn hwn.

Rydym yn eich atgoffa bod yn rhaid i ni nid yn unig fwyta asidau brasterog yn ystod cyfnodau astudio, ond bod yn rhaid i ni eu cynnwys yn ein diet arferol, gan fod angen mwynhau cof da, ei atal rhag cael ei golli dros amser, ac wrth gwrs atal afiechydon fel Alzheimer.

Atchwanegiadau Gingko biloba

Mae'n ymwneud ag un arall ychwanegiad naturiol sy'n gwella llif y gwaed i'r ymennydd, fel ei fod hefyd yn ffafrio ei swyddogaethau, gan gynnig mwy o allu i'r myfyriwr.

Mae hefyd yn gynhwysyn buddiol iawn ar gyfer atal Alzheimer a diraddio cof dros y blynyddoedd.

Ychwanegiadau L-Carnitine

Yn yr achos hwn rydym yn siarad am asid amino a fydd yn rhoi'r egni angenrheidiol ac amddiffyniad digonol i ni ar gyfer celloedd ein hymennydd.

Y pils gorau i'w hastudio

Rhaid ichi beidio ag anghofio hynny Mae L carnitine yn gwrthocsidydd, felly mae'n arafu heneiddio celloedd, sy'n wych yn enwedig os ydym am fod yn rhoi llawer o waith iddynt yn y dyddiau astudio hyn.

Berocca Hwb Pickups

Os ydym am droi at fwyta rhyw fath o bilsen, dyma un o'r dewisiadau amgen a ddefnyddir fwyaf sy'n rhoi'r canlyniadau gorau, yn ogystal â chael eu bwyta'n hawdd iawn gan eu bod yn dabledi eferw.

Dylid nodi bod y tabledi hyn yn cynnwys fitaminau amrywiol grŵp B yn ogystal â magnesiwm a chalsiwm, a thrwy hynny gyflawni'r holl faetholion hyn mewn ffordd gyffyrddus iawn ac yn anad dim.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cymryd tabled tua hanner awr cyn dechrau astudio, fel y byddwn yn sylwi ar welliant sylweddol mewn crynodiad a pherfformiad. Mewn gwirionedd, trwy gynnig yr ymarferoldeb ar yr un pryd ag yr ydym yn ei gymryd, mae'n un o'r dewisiadau amgen sy'n denu'r mwyafrif o fyfyrwyr, gan eu bod yn effeithiol iawn gan nad yw'n mynnu ein bod wedi bod yn cymryd pils am amser penodol. i ddod i rym.

DeMemory Studio Pickups

Mae hwn yn opsiwn arall a argymhellir yn gryf, er ei fod ychydig yn gryfach, ond wrth gwrs rydym hefyd yn siarad am fath eithaf naturiol o bilsen, sy'n golygu na fydd yn effeithio'n negyddol ar ein hiechyd.

Mae'n cynnwys jeli brenhinol, phosphatyldylserine, ffosfforws, tawrin a fitaminau, ymhlith y rhain mae fitamin C a sawl fitamin yng ngrŵp B.

Mae'r pils hyn wedi'u bwriadu ar gyfer y rhai sy'n mynd i gwneud ymdrech feddyliol hirfaith am fwy nag wythnos, a dim ond un bilsen y mae'n rhaid i ni ei chymryd bob 12 awr fel bod yr effaith yn cael ei chynnal trwy gydol y dydd.

Codiadau Llygad-Q

Pilsen arall sy'n sefyll allan am gael ei gwneud gyda chynhwysion naturiol fel asidau brasterog omega 3 ac omega 6, olewau a maetholion eraill sy'n helpu i gryfhau'r system nerfol.

Yn yr ystyr hwnnw, bydd o fudd i ni wrth astudio a chryfhau'r system imiwnedd, gan wella canolbwyntio a chof.

Dylid nodi nad oes ganddo unrhyw fath o gynhwysyn cemegol, ond yn y bôn mae'n ychwanegiad maethol, fel y gall plant o bump oed ei fwyta hyd yn oed.

Pils Intelectwm

Ac i orffen mae gennym y pils hyn sy'n cynnig perfformiad gwych diolch i'r ffaith eu bod yn cynnwys 12 fitamin ac 8 mwyn. Mae hefyd yn hawdd iawn ei gymryd gan mai dim ond un cymeriant y dydd y mae'n rhaid i chi ei gymryd, a thrwy hynny gyflawni lleihau blinder corfforol a meddyliol.

Yn yr un modd â'r rhai blaenorol, mae'r rhain yn bilsen heb sgîl-effeithiau y gellir eu cymryd o oedran ifanc, ac yn eu tro mae ganddynt nodwedd gadarnhaol iawn sef y ffaith bod eu pris ar y farchnad yn un o'r rhataf, gan addasu felly heb broblemau i'r economi’r myfyriwr.

Dyma'r prif bils i'w hastudio ac elfennau maethol yr ydym yn argymell eich bod bob amser wrth law yn y tymhorau astudio hynny lle mae'n rhaid i chi wneud ymdrech ychwanegol ac mae angen i'ch corff gyflenwi'r holl adnoddau sy'n caniatáu ichi wella'r canlyniadau. i'r eithaf.

Ac fel y dywedasom wrthych ar ddechrau'r erthygl, rhag ofn bod gennych unrhyw amheuon, y peth gorau y gallwch ei wneud yw ymgynghori'n uniongyrchol â'ch meddyg dibynadwy.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)