Polygon of Willis beth ydyw a beth yw ei bwrpas?

Yr ymennydd yw prif organ y system nerfol ganolog, mae'n cynhyrchu mecanweithiau cyfieithu gwybodaeth, ymatebion a rheolaeth ar strwythurau. Nodweddir y strwythur hwn yn yr ystyr nad oes ganddo system storio ynni sy'n caniatáu iddo weithredu, a dyna pam ei fod yn gwbl ddibynnol ar lif y gwaed. Mae astudiaethau clinigol wedi penderfynu mai dim ond 10 eiliad o absenoldeb neu ostyngiad yn llif y gwaed (isgemia) y mae'n ei gymryd, i'r unigolyn golli ymwybyddiaeth, ac o 15 i 20 eiliad, fel ein bod yn arsylwi effeithiau cyfochrog pwysig yn yr unigolyn.

Yn rhinwedd hyn, ein corff yn cyflwyno strwythur sy'n cynnwys system brifwythiennol siâp cylch, a'i brif swyddogaeth yw newid pwysau clustog yn y corff, gan atal llif y gwaed i'r ymennydd rhag cael ei newid. Mae'r rhwydwaith hwn o rydwelïau, a elwir yn polygon Willis.

Beth yw'r polygon a sut mae'n cael ei siapio?

Penderfynwyd ar weithrediad y strwythur hwn gan y niwrolegydd o Loegr Thomas Willis, a oedd yn y XNUMXfed ganrif y cyntaf i dynnu sylw at ei weithrediad, a'i bwysigrwydd priodol i'r system ymennydd. Mae'n cynnwys strwythur, wedi'i leoli yn y gofod leptomeningeal  (subarachnoid) ac mae'n ardal o ofod yr ymennydd wedi'i hamffinio gan y arachnoid (meninge canolradd) a pia mater (meninge mewnol). Polygon Willis, mae ganddo siâp cylch, ac mae'n cynnwys set o longau a rhydwelïau, a'u prif swyddogaeth yw rheoleiddio llif y gwaed i organau'r system nerfol ganolog, fel yr ymennydd a'r enseffalon.

Mae'r chwe phrif rydweli, sy'n gyfrifol am gludo gwaed i'r ymennydd, wedi'u huno mewn ffordd ryfedd, sydd wedi'i chymharu â hecsagon, a dyna pam y dynodiad polygonal o strwythur Willis. Er bod arbenigwyr yn yr ardal wedi pwysleisio ei bod yn gyffredin mewn rhai cleifion heb dueddiadau isgemig, gweld y strwythur hwn yn anghyflawn. Isod rydym yn enwi'r prif rydwelïau sy'n ffurfio'r strwythur hwn:

Prif rydwelïau sy'n ffurfio cylch Willis:

Wedi'i leoli mewn cylched gaeedig, mae'r hecsagon Willis, fel y'i gelwir, yn cynnwys y rhydwelïau canlynol yn bennaf:

Rhydwelïau cyfathrebu blaenorol (ACA): Yn y parth precommunical o'r ymennydd, mae'r rhydweli hon yn canfod ei tharddiad, gan gysylltu'r ddwy rydweli cerebrol anterior, â hyd bras o 4 i 5 mm, er ei bod yn anodd rhagweld, oherwydd gwelwyd llawer o amrywiadau yn ei faint bras. Mae'r serchiadau sy'n gysylltiedig â'r rhydweli hon yn arwain at newidiadau yn y maes gweledol.

Rhydwelïau cyfathrebu posteri (PCA): Y rhydweli gyfathrebu sy'n tarddu o'r rhydweli coroidal anterior, a'i chyfrifoldeb yw sefydlu'r cysylltiad rhwng 3 rhydweli o'r un hemisffer yr ymennydd. Y patholeg fwyaf cyffredin a all ddatblygu yn y strwythur hwn yw'r ymlediad rhydweli cyfathrebu posterior.

Rhydweli offthalmig: Mae'n mynd o'r prosesau clinoid anterior, bwydo'r nerf optig. Mae'n ffurfio cangen gyfochrog o'r rhydweli garotid fewnol.

Rhydweli garotid allanol: Mae'n un o'r prif rydwelïau sydd wedi'u lleoli yn yr ymennydd dynol, sy'n tarddu o'r carotid cyffredin. Dyma'r rhydweli sy'n caniatáu inni fynd â'r pwls carotid, ac mae'n canghennu'n chwe diflastod pwysig o ran cyflenwad gwaed i strwythurau uwch.

Rhydweli basilar: Dyma'r rhydweli enwog sy'n tarddu ar gyffordd asgwrn cefn yr ochr dde a chwith, a'i swyddogaeth yw cludo gwaed ocsigenedig i'r ymennydd.

Pwysigrwydd gwaed ocsigenedig i'r ymennydd

Mae angen llif y gwaed ar bob organ er mwyn iddynt weithredu'n iawn, gan mai'r hylif hwn yw prif gludiant maetholion a chydrannau sylfaenol, y mae pob strwythur hanfodol yn gofyn amdanynt i'w datblygu'n iawn. Yn achos yr ymennydd, gwerthfawrogir y cyflenwad ocsigen a drosglwyddir gan y gwaed yn fawr ac mae'n caniatáu iddo weithredu. Ac mae ei bwysigrwydd yn sylweddol yn y ffaith y gall dim ond ychydig eiliadau heb gyflenwad arferol yr hylif hanfodol drosi i serchiadau pwysig yn ardaloedd modur a gwybyddol yr unigolyn (yn dibynnu ar yr ardal lle mae'r methiant yn digwydd).

Mecanwaith gweithredu hecsagon Willis

Mae ystod Willis yn bennaf gyfrifol am gyflawni'r cylchrediad cyfochrog, sy'n gyfystyr â mecanwaith cadwraeth ar lefel strwythurau primordial y system nerfol ganolog. Mae cylchrediad cyfochrog yn cyfeirio at y llif gwaed sy'n cael ei actifadu mewn sefyllfaoedd lle mae'r llif yn cael ei newid (ei leihau neu ei stopio), ac er efallai na fydd ei weithred yn gallu disodli swyddogaeth y rhydwelïau sy'n gyfrifol am ddyfrhau, Mae'r system frys hon yn caniatáu i weithrediad arferol fod yn hir am gyfnod cyfyngedig o amser, sy'n helpu i leihau'r effeithiau negyddol, tra bod y claf yn cael gafael ar sylw meddygol.

Pan fydd sefyllfa o occlusion fasgwlaidd yn digwydd, sy'n effeithio ar sefydlogrwydd llif y gwaed yn strwythurau'r ymennydd, gwelir cynnydd yn yr ymwrthedd i lif yn y rhydwelïau carotid ac asgwrn cefn, a dyna pam mae gostyngiad yn y pwysau ar y lefel yn digwydd. polygon Willis sy'n cychwyn gweithredoedd tampio, mewn ymgais i ymestyn y gweithrediad da, am y cyfnod hiraf o amser. Po fwyaf yw maint y anastomosis, y mwyaf yw cyfraniad cyfochrog y strwythurau fasgwlaidd nad ydynt yn gysylltiedig â'r occlusion. O dan amgylchiadau arferol, gall y cwndidau amgen hyn aros yn anactif, neu gyda defnydd isel iawn, lle na welir llif gwaed, ond yn lle hynny cynhelir symudiad gwaed, sydd â'r nod o gynnal patency yn y strwythur, gan osgoi patholegau fel thrombosis. .

Pan nad yw'r cyflenwadau gwaed cyfochrog yn ddigonol i fodloni'r galw am ddyfrhau yn y diriogaeth a gyflenwyd â gwaed gan y rhydweli a rwystrwyd, mecanweithiau eilaidd fel y ymlediad y llongau gwrthiant.

Fel y gallwch weld, mae'r corff dynol yn cynnwys system gymhleth, sy'n cael ei ffurfio gan strwythurau sy'n gwarantu cydbwysedd ei weithrediad.

Patholegau cysylltiedig

Culhau, caledu a rhwystro rhydwelïau yw prif achos patholegau a ddatblygwyd ar lefel y system nerfol ganolog, ac sy'n actifadu gweithrediad strwythur prifwythiennol Willis. Rhestrir y prif batholegau a ddatblygwyd gan broblemau prifwythiennol isod:

Thrombosis: Mae'n cynnwys ceulad gwaed sy'n cynhyrchu rhwystr ar lefel y rhydwelïau, a all arwain at ei rwygo, a'i ganlyniad uniongyrchol yw hemorrhage.

Aneurysms: Mae'n cynnwys rhan wan o'r bibell waed, sy'n arwain at ei llid, mae'n gyflwr difrifol a all arwain at farwolaeth y claf, oherwydd mewn achosion o bwysedd gwaed uwch, gall y llong dorri.. Mae'r rhan fwyaf o ymlediadau (yn ôl data clinigol sy'n fwy nag 80%) i'w cael yn rhan flaenorol cylch Willis, a dyna pam mae llawer o feddygon wedi dod i'r casgliad bod y rhan enetig yn dylanwadu ar yr affinedd hwn.

Damwain serebro-fasgwlaidd (CVA): Mae'n gyfystyr â thrawiad ar y galon neu strôc, sy'n arwain at farwolaeth y rhan fwyaf o'r cleifion sy'n ei brofi.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)