Beth yw prawf y Gigfran? Datblygiad a nodweddion

Pa mor smart ydw i? Mae'n gwestiwn sydd wedi ennyn gwrthdaro mewnol yn y bod dynol ers sefydlu'r cysyniad. Fodd bynnag, penderfynu ac aseinio a gwerth deallusrwydd Nid yw'n hawdd o gwbl, gan nad yw ei fesur yn ymwneud â darllen gwerth mewn rhyw offeryn penderfynol yn unig. Byddai popeth yn hawdd iawn, pe bai modd darllen y raddfa wybodaeth yn uniongyrchol, yn union fel trwy thermomedr rydym yn darllen gwerth y tymheredd mewn corff neu gyfrwng.

Yr anhawster wrth bennu gwerth cudd-wybodaeth yw'r ffaith bod deallusrwydd yn derm goddrychol, ac nid oes consensws cyffredinol sy'n cyd-fynd â'r holl feysydd y mae'n eu cynnwys.

Yn gyffredinol, gellir diffinio deallusrwydd fel cyfadran y meddwl i resymu, deall a chaffael rhywfaint o wybodaeth a chyda diben dylunio mecanweithiau mesur manwl gywir, mae'r profion gwybyddol adnabyddus wedi'u datblygu, ac yn eu plith mae prawf Raven, sydd yn penderfynu, trwy gymhwyso matricsau, ffactor g deallusrwydd.

Datblygiad prawf

Datblygwyd y profion gan John Raven at ddibenion ymchwil; Ond byddai'r prawf hwn, lle nad oedd lefel y diwylliant a'r defnydd o iaith lafar yn cael ei hystyried yn elfennau cyfyngol, yn dod yn brawf gwerthfawr yn y maes addysgol. Agwedd arall a benderfynodd dderbyniad mawr y prawf Raven oedd symlrwydd ei gymhwysiad a'i ddehongliad. Dros amser, crëwyd gwahanol fersiynau, y mae eu defnydd yn dibynnu ar oedran a galluoedd y pwnc sydd i'w archwilio.

Mae'n mesur y gallu deallusol cyffredinol (ffactor g), gan ddefnyddio cymhariaeth ffurfiau a rhesymu ar sail cyfatebiaethau, waeth beth yw'r wybodaeth a gafwyd. Trwy ei gymhwyso, ceir gwybodaeth am y gallu i feddwl, gan orfodi rhesymu analog, canfyddiad a'r gallu i dynnu dŵr gael ei gynnig.

Nodweddion prawf y Gigfran

Datblygwyd profion gwybyddol i fesur gwahanol ffactorau, a gwrthgyferbyniol yn aml yn y rhan wybyddol, mae'r meysydd lle mae mesur datblygiad yn canolbwyntio ar ragoriaeth par y canlynol:

 • Gallu rhesymegol-mathemategol.
 • Rhuglder geiriol.
 • Gweledigaeth ofod.
 • Cof.

Mae prawf Raven yn canolbwyntio ar fesur y rhesymu analog, y gallu i dynnu a chanfyddiad.

Defnyddio matricsau

Yr amcan sylfaenol sydd wedi arwain datblygiad y Matricsau fu rhoi prawf cenhedlaeth newydd i weithwyr proffesiynol mewn Seicoleg, Seiciatreg a Niwroleg, Addysg a maes adnoddau dynol er mwyn cael amcangyfrifon o ddeallusrwydd cyffredinol yn gyflym, yn hawdd ac yn gywir. I'r perwyl hwn, gwnaed ymdrech i gynnig atebion ac atebion effeithiol i anghenion asesu'r agwedd hon mewn amrywiol feysydd proffesiynol. Ymhlith cyfraniadau mwyaf perthnasol y Matricsau at y diben hwn, mae'r canlynol yn sefyll allan:

 • Amcangyfrif deallusrwydd yn seiliedig ar ysgogiadau di-eiriau
 • Cwmpas eang iawn y cymhwysiad, sy'n cynnwys pynciau rhwng 6 a 74 oed, sy'n caniatáu i berson gael ei ddilyn am gyfnodau hir o'i gylch bywyd gan ddefnyddio un prawf.
 • Mae'n canfod ei ddefnyddioldeb mwyaf ym maes cymhwyso profion at ddibenion addysgol, gan ei fod yn offeryn i asesu cynnydd myfyriwr, trwy gydol ei addysg ysgol.
 • Gweithio gyda gwahanol lefelau, wedi'u cynllunio i gyd-fynd â lefel ffitrwydd gwahanol grwpiau oedran. Datblygir matricsau ar chwe lefel, wedi'u cynllunio i werthuso plant ysgol yng nghyfnodau gwahanol eu hesblygiad gwybyddol.
 • Nodweddir profion sy'n seiliedig ar fatrics trwy gyflwyno cydberthynas gadarnhaol yn y canlyniadau, sy'n penderfynu bod tuedd yn cael ei chynnal wrth reithfarn y prawf sy'n diffinio lefel ddeallusol yr unigolyn, beth bynnag yw'r prawf y mae'n cael ei gyflwyno iddo.

Gwerthuso ffactor G.

Mae'r ffactor G yn cynnwys artifice a ddatblygwyd gyda'r pwrpas o weithredu fel mesur o ddeallusrwydd cyffredinol, wrth gyflawni ymchwiliadau seicometrig ar alluoedd gwybyddol dynol. Mae'n newidyn sy'n cyddwyso cydberthynas gadarnhaol amrywiol rhwng gwahanol dasgau gwybyddol ac sy'n dangos y gellir cymharu dau unigolyn yn seiliedig ar sut maen nhw'n perfformio wrth gyflawni tasg, hyd yn oed pan fo ei natur yn wahanol i bob un.

Mae'r ffactor g yn deillio o ddyfais ystadegol, a elwir yn ddadansoddiad ffactor, y mae'n bosibl grwpio newidynnau arsylladwy yn set o newidynnau cudd, sy'n gyfystyr â dimensiynau nad ydynt yn agored i'w mesur. Ehangwyd y defnydd o'r lluniad hwn gan y seicolegydd Prydeinig Charles Spearman, a benderfynodd ddwy elfen fel sail iddo, a ystyriwyd gan y seicolegydd fel penderfynyddion deallusrwydd dynol:

 • Y gallu i feddwl yn glir mewn sefyllfaoedd cymhleth.
 • Y potensial ar gyfer storio ac atgynhyrchu gwybodaeth.

Mae'r ffactor g yn cynrychioli'r gwerth rhagfynegol sydd fel arfer yn sylfaen ar gyfer adeiladu profion seicolegol, gan ei fod yn benodol i esbonio'r rhan fwyaf o'r gwahaniaethau rhwng unigolion. ym mherfformiad profion meddwl amrywiol, waeth beth yw cynnwys y prawf.

Prawf di-eiriau

Yn ystod ei ddatblygiad, cyflwynir delweddau i gyfres o 60 plât y mae'n rhaid eu dehongli'n gywir, er mwyn cwblhau'r dilyniannau a gyflwynir. Mae'n gweithio gyda phatrymau y mae'n rhaid i'r person sy'n cael eu gwerthuso eu dehongli. Ni ddefnyddir iaith ysgrifenedig, felly gellir ei gweithredu mewn plant nad ydynt wedi datblygu etoMaent yn dysgu sgiliau llythrennedd.

Profion gallu addysgiadol

Diffinnir y gallu eductive fel y gallu i dynnu perthnasoedd a chydberthynas o wybodaeth a gyflwynir mewn ffordd anhrefnus ac ansystematig. Mae prawf Raven yn mesur y gallu i ddehongli'r perthnasoedd hynny nad ydyn nhw'n amlwg ar unwaith i'r arsylwr.

Mae datblygiad y gallu hwn yn gysylltiedig â'r gallu deallusol i gymharu siapiau ac â rhesymu analog, gyda annibyniaeth lwyr o'r wybodaeth a gafwyd, yn ffactor sy'n pennu gweithrediad gwybyddol lefel uchel.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Héctor meddai

  Ddyfeisgarwch sanctaidd, dim ond yr amgylchedd y mae rhywun wedi byw ynddo, teuluol, cymdeithasol, diwylliannol, crefyddol, gwleidyddol, diwylliannol, ac ati y mae'r profion hynny'n ei nodi.
  Socrates, Pythagoras, Herodotus, Confucius, mae'n debyg y byddent yn cael graddau gwahanol. A phetaent wedi addysgu plant, byddai anghydraddoldebau.Byddai'n ddefnyddiol gwybod faint o hyfforddiant a roddodd eich amgylchedd i chi a faint sydd gennych a faint sydd ei angen ar gyfer sefyllfaoedd eraill.
  Pethau anmhosibl ag addysg briodol.

bool (gwir)