Prosesau cymdeithasol - Beth ydyw, mathau a nodweddion

Y Chwyldro Ffrengig, a oedd yn nodi penllanw'r oes frenhiniaethol yn Ffrainc; y rhyfeloedd byd a newidiodd gysylltiadau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd yn y byd, y chwyldro rhyw yn y 70au. Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o brosesau cymdeithasol yr ydym wedi'u harsylwi yn hanes dynoliaeth, lle rydym yn arsylwi gweithredu ar y cyd gan y bod dynol yn cael ei arwain. i ddadansoddiad o'r gorchymyn a sefydlwyd ymlaen llaw, gan sefydlu rheolau a chodau ymddygiad newydd. Hyn mae'n trosi i set o rwydweithiau ymddygiadol, lle mae unigolion sy'n perthyn i gymdeithas yn cymryd rhan. Maent yn gylchoedd gyda gwahanol gamau datblygu lle mae newidiadau'n digwydd.

Mae prosesau cymdeithasol yn seiliedig ar ymddygiadau sy'n cynnwys newidiadau, mae'r bod dynol yn gweithio tuag at ei ddatblygiad tuag at fodel delfrydol.

Cymdeithas fel gwrthrych proses gymdeithasol

Mae bodau dynol yn rhyngweithio'n gyson â'n cyfoedion, fodd bynnag, mae cytgord y ffaith hon yn dibynnu ar sefydlu patrymau sy'n rheoleiddio ein rôl ni a rôl eraill. Yn y modd hwn, cyfansoddwyd cymdeithas, nad yw'n ddim mwy na'r amgylchedd rhyngweithio yr ydym wedi'i greu o ganlyniad i ganfyddiadau, paradeimau ac egwyddorion, ac mae ei nodweddion yn gysylltiedig â model cyffredinol y bod dynol ar amser penodol. Mae esblygiad nodweddion y bod dynol, eu rhyngweithiadau, yn ffactorau pwysig yn natblygiad prosesau cymdeithasol, neu newid. Cymdeithas yw'r newidyn lle rydyn ni'n arsylwi ar y newidiadau a weithredir gan brosesau cymdeithasol, ac maent yn cynnwys yr elfennau canlynol:

Statudau a rheoliadau: Maent yn cynnwys set o normau sy'n cyfyngu ar ymddygiad mewn rhai amgylcheddau, a all fod yn agored mewn dogfen neu beidio, neu'n syml yn delio â materion y mae bodau dynol, wedi'u haddasu i'w hamgylchedd, yn eu trin yn rhwydd.

Perthynas gymdeithasol: Mae cymdeithas wedi'i hadeiladu ar gysylltiadau cymdeithasol, ac mae'r addasiadau y mae wedi'u gwneud yn ei strwythur wedi dibynnu ar esblygiad yn y maes hwn (sydd ei hun yn cynnwys proses gymdeithasol).

Unigolion: Mae'r bod dynol, a'i nodweddion yn benodol yn pennu ei ddatblygiad mewn cymdeithas. Yma amlygir perthnasedd eu presenoldeb.

Cymhellion: Mae'n ffurfio'r grym sy'n gyrru gweithredoedd unigolion. Dyma'ch disgwyliadau, dyheadau, ac ati.

Credoau: Yn flaenorol, roedd y gred a arddelwyd gan aelodau grŵp cymdeithasol yn pennu'r rôl y maent yn ei meddiannu ynddo, a'r derbyniad a broffesai tuag ato. Heddiw nid yw'r agwedd hon mor bendant, fodd bynnag, mewn rhai achosion mae'n gyfyngiad.

Nawr, dyma ni yn ystyried beth mae proses gymdeithasol yn ei gynnwys. Ar gyfer hyn rydym yn mynd i ystyried, yn y lle cyntaf, unigolyn ar ei ben ei hun, gyda'i bersonoliaeth, canfyddiadau, profiadau a nodweddion; mae gan fodau dynol gysyniad o realiti ac mae'n sefydlu perthnasoedd â'i amgylchedd. Rydym yn cymryd yn ganiataol bod digwyddiadau allanol yn cael dylanwad pwysig, sydd ychydig ar y tro yn cael eu trosi'n newidiadau yn nodweddion unigol yr unigolyn, gan newid y berthynas â'u cyfoedion. Ychwanegir digwyddiadau bach o amrywiad ychydig, nes bod newid mewn canfyddiad ac agwedd fyd-eang yn digwydd, y broses honno o newid, sy'n digwydd ar lefel masau mawr, fe'i diffinnir fel proses gymdeithasol.

Nodweddion sy'n pennu achosion o brosesau cymdeithasol:

Mae prosesau cymdeithasol yn ddigwyddiadau o gyflawni torfol, sy'n ffrwydro pan fydd y gymuned yn mabwysiadu safbwynt gwahanol o ran cysyniad, digwyddiad, grŵp neu brofiad, yna pan weithredir gweithredoedd newid. Gall sectorau cymdeithasol ymateb i fygythiad newid mewn ffordd elyniaethus, a chaiff hyn ei bennu gan yr ofn o gael ei effeithio gan y gorchymyn newydd.

 • Mae'r man cychwyn wedi'i leoli pan fydd rhyngweithiadau cymdeithasol yn datblygu o dan batrymau ailadroddus, mewn gwahanol unigolion. Gellir amlinellu datblygiad prosesau cymdeithasol fel a ganlyn:
 • Newid canfyddiadau, sefydlir cysyniad neu syniad newydd, a all ddod o hyd i'w genesis mewn person, neu grŵp.
 • Ailadrodd rhyngweithiadau cymdeithasol, pan fydd y syniad hwnnw'n adleisio mewn unigolion eraill, mae'r patrymau ymddygiad yn cael eu haddasu.
 • Camau gweithredu ar y cyd, mae'r canfyddiad newydd ynghylch digwyddiad yn deffro'r awydd yn y bod dynol am newid methodolegol, a dyna pam ei fod yn cyhoeddi gweithredoedd sydd â'r nod o gyflawni ei amcanion.
 • Y broses newid, pan fydd y patrwm newydd wedi cyrraedd màs cymdeithasol o gyfrannau cynrychioliadol, ystyrir bod newid wedi digwydd

Pennu elfennau mewn prosesau cymdeithasol:

 • Realiti cymdeithasol: sy'n cwmpasu nodweddion, perthnasoedd a pharadeimau byd-eang sy'n cwmpasu sector neu grŵp.
 • Yr unigolyn: Fel cyfranogwr yn ei amgylchedd, mae'n gallu cyflawni newidiadau, trwy ei agweddau, yn seiliedig ar ei nodweddion unigol, ei brofiadau a'i berthynas â'r amgylchedd.
 • Cysylltiadau cymdeithasol: Dyma'r rhyngweithio sy'n digwydd rhwng gwahanol unigolion.
 • Ffactorau allanol: Digwyddiadau gwleidyddol, hanesyddol ac amgylcheddol a all ddylanwadu ar berfformiad yr unigolyn yn benodol, ac fel rhan o'i grŵp.
 • Ymatebion i ffactorau allanol: Yma rydym yn ystyried sut mae'r amgylchedd a'r cyd-destun yn dylanwadu ar yr ymwybyddiaeth ar y cyd.

Rhyngweithiadau cymdeithasol

Bore 'ma, pan adawsoch chi'ch tŷ i fynd i'r gwaith, fe wnaethoch chi redeg i mewn i'ch cymydog wedi'i lwytho â'r pryniant a wnaeth yn y farchnad ac fe wnaethoch chi ei gyfarch yn garedig a dal y drws i hwyluso ei hynt, fe aethoch chi i mewn i'ch car, ac ar y ffordd y gwnaethoch anrhydeddu tri gyrrwr a oedd yn blocio'ch ffordd ac yn rhoi eich llaw allan o'r ffenestr gan wneud ystum ddiamynedd. Fe ddaethoch i'ch gwaith a chwrdd â'ch cydweithwyr i ymuno ar brosiect. Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o ryngweithio cymdeithasol bob dydd, sy'n gosod y sylfaen ar gyfer datblygiad cymdeithasol. Penderfynwyd trwy astudiaethau ac arsylwadau mai esblygiad rhyngweithio rhwng gwahanol unigolion yw asiant achosol prosesau cymdeithasol:

Empathi: Mae'n cynnwys rhyngweithio affeithiol â realiti person arall. Mae'n ymwneud â deall realiti person arall, a all gymell yr unigolyn i gymryd camau er budd yr unigolyn y maent wedi cydymdeimlo ag ef.

Cydfuddiannaeth: Mae'n berthynas gyfleus, lle mae'r partïon dan sylw yn cael budd o sefydlu cytundeb. Mae'n weithred gydweithredol, ond nid yw'r budd wedi'i leoli'n allanol, ond yn hytrach bod pob parti yn derbyn boddhad uniongyrchol.

Gwrthryfel: Maent yn berthnasoedd o wrthgydymdeimlad â chysyniad a realiti trydydd partïon. Rydym yn sefydlu perthnasoedd o wrthwynebiad a gwrthdaro â'r rhai sy'n wrthwynebus i ni. Perthynas o'r arddull hon yw'r rhai sydd fel arfer â'r gallu i dorri gyda'r drefn sefydledig mewn ffordd rymus.

Cydweithrediad: Mae'n berthynas partneriaeth, lle mae sawl unigolyn yn dod at ei gilydd i gyflawni nod cyffredin. Mae'r eitem hon wedi'i chysylltu'n agos â'r cysyniad o synergedd, lle mae swm yr ymdrechion yn gyrru mwy o les yn esbonyddol.

Cystadleuaeth: Mae'n ymwneud â'r cymhelliant i oresgyn ein cyfoedion mewn amrywiol agweddau. Mae'n ymwneud â mesur ymdrechion, cymryd trydydd partïon fel pwynt cyfeirio, yn lle'ch hun. Pan gyrhaeddir lefelau cronig, gall yr unigolyn ddatblygu'r awydd i ragori mewn gradd oruchel, i'r pwynt o ystyried ei hun yn well nag eraill.

Gweithredu prosesau cymdeithasol

Esblygiad cysyniadau, yn y frawddeg honno gallem gynnwys yr effaith a gynhyrchir trwy weithredu gweithred newid yn y drefn hon. Diolch iddyn nhw, mae cymdeithas wedi gallu esblygu yn ei ffurf, gan addasu i anghenion dyn heddiw, dyn mwy goddefgar a chynhwysfawr o ran rhai materion.

Yr amcan a ddilynir gan y digwyddiadau hyn yw datblygu cymdeithas fwy esblygol, lle mae perthnasoedd cytûn yn bodoli rhwng unigolion. Cymdeithas decach, lle mae gan bawb â'u hunigoliaethau le i dderbyn.

Diolch i esblygiad cymdeithasol, o ddydd i ddydd rydym yn gweithio mewn cyd-destun mwy cyson, yn unol â pharamedrau delfrydiaeth a reolir, oherwydd, er ein bod yn gwybod nad yw gwladwriaethau delfrydol yn gyraeddadwy, a'u bod yn gweithredu fel paramedrau cymhariaeth yn unig, a bod yn ddynol, byddwch gweithiwch bob amser i wella'r system sydd o'ch cwmpas.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)