Pam mae gan bobl ragfarnau

rhagfarnau symbolaidd gyda ffigurau gwyddbwyll

Trwy gydol eich bywyd, mae'n fwy na thebyg eich bod wedi clywed y gair "rhagfarn." Wrth siarad am ragfarn, cyfeirir at yr agwedd anghyfiawn neu anghywir (ac yn anad dim negyddol) tuag at berson yn seiliedig ar berthyn yr unigolyn i grŵp cymdeithasol. Er enghraifft, gall fod gan berson farn ragfarnllyd oherwydd hil neu ryw rhywun.

Weithiau maent yn cael eu drysu â gwahaniaethu. Fel yr ydym wedi gwneud sylwadau yn y paragraff cyntaf, mae rhagfarn yn agwedd anghyfiawn ond pan gyfeiriwn at wahaniaethu, rydym yn siarad am ymddygiad neu gyfres o gamau negyddol tuag at unigolyn neu grŵp o bobl yn enwedig oherwydd rhyw, hil, dosbarth cymdeithasol, ac ati.

Gwahaniaeth rhwng rhagfarn a gwahaniaethu

Ni fydd person rhagfarnllyd bob amser yn gweithredu ar ei agwedd. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i rywun sydd â nhw tuag at grŵp penodol wahaniaethu yn eu herbyn. Fel rheol, mae gan ragfarn dair cydran allweddol mewn agwedd: affeithiol, ymddygiadol a gwybyddol. Ar y llaw arall, dim ond ymddygiad y sawl sy'n gwahaniaethu y mae gwahaniaethu yn ei olygu.

gan bwyntio at ddyn rhagfarnllyd

Mae pedwar esboniad dros ddeall rhagfarn a gwahaniaethu mewn pobl: personoliaeth awdurdodaidd, gwrthdaro rhwng pobl, ystrydebau a bod â hunaniaeth gymdeithasol goncrit anhyblyg.

Pam mae rhagfarnau'n bodoli

Mae gan bobl ragfarnau a sawl gwaith maen nhw'n ei ddangos heb gywilydd. Maent yn tueddu i'w cyfiawnhau gan y gall pobl ag anhwylderau meddwl fod yn beryglus, bod mewnfudwyr yn dwyn swyddi, bod y gymuned LGBT yn llygru gwerthoedd teuluol traddodiadol, bod pob Mwslim yn derfysgwyr oherwydd eu bod yn cael eu codi mewn casineb, nad oes gan bobl sy'n siarad yn wael ddim. addysg, ac ati.

Mae'r holl ragfarnau hyn yn ddi-sail ac yn ddi-sail ... felly pam maen nhw'n digwydd? Mae rhagfarn gymdeithasol yn eithaf cyffredin ac fel arfer mae'n digwydd oherwydd bod pobl yn cynhyrfu pan na ddilynir y gwerthoedd y maent yn credu eu bod yn unigryw ac yn gyffredinol.

Mae pobl yn tueddu i deimlo rhagfarn tuag at eraill pan fyddant yn gwyro oddi wrth y norm a ystyrir yn "normal", sy'n torri'r patrymau corfforol neu gymdeithasol "normal" hyn. Boed yn lliw croen, yn ffordd o wisgo, arferion crefyddol neu ddiwylliannol ... os ydyn nhw'n gwyro oddi wrth werthoedd cymdeithasol hirsefydlog, sy'n cael eu hystyried fel ymddygiad cymdeithasol y cytunwyd arno trwy gonsensws ... Mae'n ymddangos felly, eu bod yn teimlo'n anghyfforddus.

dynion â fflachlampau yn symbol o ragfarn

Gwrthdroad tuag at wyredd

Gan ddechrau o'r hyn a nodwyd uchod, yna gellir deall y gall rhagfarn gymdeithasol ddeillio o'r gwrthwyneb cyffredinol i wyriad: chwalfa'r rheolaidd, o'r hyn yr ydym eisoes wedi arfer ag ef.

Os yn wir, yna'r ffordd rydyn ni'n meddwl ac yn teimlo am bobl sy'n edrych yn wahanol, neu'n ymddwyn yn wahanol na'r norm, dylai fod yn cyfateb i sut rydyn ni'n meddwl ac yn teimlo am wrthrychau sy'n tarfu ar reoleidd-dra cyffredinol ein profiad gweledol: y pensil sydd ychydig yn anghyson â rhes o bensiliau, mae'r darn paent ar wal yr ystafell wely yn gysgod yn dywyllach na'r gweddill o'r ystafell ... a'r cyfan sy'n "wahanol" anghyfforddus.

Mae rhagfarnau'n ymddangos yn gynnar mewn bywyd

Mae casineb gwyro oddi wrth y norm cymdeithasol yn ymddangos yn gynnar mewn bywyd ac yn bodoli ym mron pob diwylliant. Po fwyaf yw anghysur person am y "gwyriad hwnnw o'r normal cymdeithasol a dderbynnir" mewn bywyd normal, y mwyaf o anhyblygrwydd fydd ganddo tuag at bobl sy'n torri normau cymdeithasol fel gwisgo'n wahanol, â nodweddion corfforol gwahanol na'r arfer (croen o wahanol liw, corfforol anffurfiadau neu hyd yn oed bobl ag achondroplasia), neu anoddefgarwch grwpiau lleiafrifoedd hiliol.

Nid yw rhagfarn yn eich gwneud chi'n hiliol

Nid yw cael eich rhagfarnu gan bobl eraill yn golygu eich bod yn hiliol. Mae'r rhan o'r anghysur y mae'r bobl ragfarnllyd hyn yn ei ddioddef yn rhywbeth mewnol y maent yn ei brofi mewn ymateb i'r "gwyriad" cymdeithasol hwnnw. Maent yn deimladau perfedd negyddol, dim ond gweld bod patrwm cymdeithasol wedi torri, dim mwy.

diwylliannau yn llawn rhagfarnau

Rydyn ni'n tueddu i dybio bod y meddyliau a'r teimladau sydd gennym ni am ein teuluoedd, ffrindiau, cydweithwyr a dieithriaid yn gynnyrch rhesymu a phrofiad, ac yn cael eu tynnu i raddau helaeth o'r ffordd rydyn ni'n meddwl am y byd corfforol. Fodd bynnag, mae agweddau cymdeithasol, yr hyn yr ydym yn ei hoffi a'r hyn nad ydym yn ei hoffi ar gyfer gwahanol fathau o bobl a gwahanol fathau o ymddygiad, yn gysylltiedig yn agosach â'n dewisiadau yn y byd corfforol nag y gallem feddwl. profiadau personol a ddysgwyd yn ddiwylliannol.

Teimladau dan ddylanwad

Mae profiadau byw yn dylanwadu ac yn effeithio'n uniongyrchol ar deimladau pobl. Er enghraifft, mae cynrychioliadau o gynhesrwydd corfforol a chymdeithasol wedi'u cysylltu mewn ymennydd mewn gwirionedd; o'n genedigaeth rydym yn cysylltu cynhesrwydd corfforol (bod yn agos at berson arall) â chynhesrwydd cymdeithasol (ymddiriedaeth a gofal), a mae'r effaith hon yn parhau trwy gydol ein bywydau.

Mae poen corfforol a chymdeithasol hefyd yn gorgyffwrdd. Mae poen cymdeithasol a brofir o gael ei wrthod gan berson neu grŵp arall yn actifadu'r un rhanbarth ymennydd sylfaenol â'r profiad o boen corfforol, cymaint fel bod cymryd lleddfu poen dros y cownter am bythefnos mewn gwirionedd yn helpu'r unigolyn i ddod dros doriad oherwydd cyflwynir anghysur corfforol ichi oherwydd anghysur emosiynol.

Nid oes unrhyw bilsen hud i leihau rhagfarn gymdeithasol, Ond mae'n ddyletswydd sy'n cael ei chael ar lefel gymdeithasol a dylid ei chyflawni ar raddfa enfawr. Y broblem yw bod pobl sydd â rhagfarnau yn ceisio eu rhesymu neu'n rhoi rhesymeg iddynt mewn rhyw ffordd sy'n egluro eu meddyliau, sy'n gwneud i'r credoau ffug hynny y maent yn eu mabwysiadu i gyfiawnhau rhagfarnau ei ystyried yn rhywbeth cywir, pan nad ydynt mewn gwirionedd. Mae'n.

Dylai cymdeithas ddechrau cefnu ar y cyfiawnhadau disynnwyr hyn o ragfarn i ddechrau bod yn fwy goddefgar a byw mewn cytgord heb gasineb anghyfiawn at bobl eraill sy'n achosi gwrthdaro cymdeithasol. Byddai gweithio ar empathi, derbyn, pendantrwydd a goddefgarwch yn ddechrau cymdeithasol gwych i ddod â rhagfarn i ben. Pe bai pawb ohonom yn gwneud hynny, byddem yn byw mewn cymdeithas fwy cydlynol a hapus.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)