georgia fideo

Georgia Rankin, y llanc lleiaf yn y DU

Ei henw yw Georgia Rankin a dim ond 81 centimetr o daldra yw hi. Er gwaethaf hyn, mae ei bywyd fel bywyd unrhyw blentyn yn ei arddegau arall yn ei hoedran.

tystiolaeth person â chanser

Tystiolaeth unigolyn â chanser

Dyma dystiolaeth obeithiol José Fernández. Mae'n obeithiol oherwydd ei fod yn dweud wrthym am ei hobïau a sut mae wedi bod yn byw gyda'r afiechyd hwn ers 10 mlynedd.

gwaith teulu

Stori dyn prysur

Un tro, penderfynodd tad i deulu gysegru'r oriau rhydd a adawyd gan ei waith i astudio ...

Neges o obaith

Trwy'r stori hon rwyf am anfon neges o obaith at bawb sy'n dioddef oherwydd ...

Hanes Mair a'i babi

Mae stori yn cuddio y tu ôl i bob person Mae hon yn stori sy'n seiliedig ar ddigwyddiad go iawn. Peidiwch ag anghofio hynny y tu ôl ...