Sut i ddechrau casgliad

Pan rydych chi newydd wneud swydd neu unrhyw fath o ysgrifennu, nid yw'n hawdd dod i gasgliad da. Dyna pam ei bod yn bwysig iawn eich bod chi'n dysgu sut i ddechrau casgliad ar hyn o bryd.

Ar ôl i chi ei gychwyn, ei wneud a'i orffen bydd yn ddarn o gacen. Bydd y geiriau'n dechrau dod allan yn ymarferol ar eu pennau eu hunain a byddwch yn gweld y bydd yn haws nag yr ydych chi'n ei ddychmygu. Ie yn wir, bydd yn rhaid i chi wybod y prif allweddi i allu ei wneud yn gywir.

Sut i ddechrau casgliad

Gall cychwyn casgliad achosi problemau i orffen ac adrodd, yr ysgrifennu, y traethawd ymchwil, yr ymchwil neu unrhyw ysgrifennu y mae'n rhaid i chi ei wneud. Mae'r casgliad hwn yn rhan o'r adroddiad ac mae angen ichi ei gael yn iawn.

I gloi rhaid i chi grynhoi'r holl bwyntiau rydych chi wedi delio â nhw mewn ffordd ystwyth ond heb fynd yn fanwl. Byddwch yn sefydlu cwmpas yr astudiaeth ac yn y pen draw, gan gymhwyso'n gywir yn dibynnu ar y wybodaeth rydych wedi'i darparu trwy'r testun ysgrifenedig.

Mae'n cau popeth rydych chi wedi rhoi sylw iddo, dyma'r rhan olaf ac mae hefyd yr un mor bwysig â phopeth arall rydych chi wedi'i ysgrifennu. Pan wneir casgliad, Gobaith y darllenydd yw y byddwch yn egluro rhai o'r pwyntiau a drafodwyd a'ch bod yn cofnodi'r canlyniadau, yn enwedig os ydych chi wedi defnyddio data ymchwil neu wyddonol.

Hyd yn oed os nad oes gan yr ymchwil ddata pendant, Mae'n dda yn yr adran hon egluro pam a beth ddylid ei wneud yn ei gylch am ganlyniadau gwell mewn ymchwil yn y dyfodol.

hefyd yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau newydd i bopeth yr ymdrinnir ag ef yn eich testun, yn ogystal â rhoi barn bersonol amdano yn gynnil, gan ddarparu gwybodaeth o ansawdd bob amser sy'n eich helpu i gau popeth a ysgrifennwyd yn flaenorol.

Nid yw'n grynodeb

Mae'n bwysig cofio nad yw'r casgliad ei hun yn grynodeb o bopeth rydych wedi'i ysgrifennu o'r blaen, ond yn hytrach yn cynnwys nodi'r pynciau yr ymdrinnir â hwy a phwysleisio'r canlyniadau yn ogystal â'u habsenoldeb neu'r cwestiynau rydych chi am eu gofyn.

Nid yw'n ofod barn unigryw, er y gallwch chi roi safbwynt penodol i'ch gwaith neu hyd yn oed ganolbwyntio arno gyda phersbectif. Yr hyn ydyw, yn y bôn, yw datgelu canlyniadau popeth yr ymdriniwyd ag ef ac a baratowyd gennych chi mor eglur â phosibl.

Yr hyn sy'n bwysig yw gwybod sut i ddechrau

Mae yna lawer o fyfyrwyr a gweithwyr sydd, pan fyddant yn dod i gasgliad dogfen, yn cael eu gadael yn ddisymud, heb wybod sut i symud ymlaen. Peidiwch â phoeni am hyn oherwydd gallwch chi ei ddatrys.

Er mwyn ei gwneud yn llawer haws i chi, rydyn ni'n mynd i gynnig rhai ymadroddion i chi y gallwch chi gychwyn ar eich casgliad ac y gallwch chi symud ymlaen bron heb eu gwireddu wrth ddatblygu eich casgliad ar ôl eu rhoi.

Mae'r brawddegau hyn rydyn ni'n eu cynnig i chi yn ddelfrydol fel enghreifftiau i ddechrau gwobr, p'un ai ar gyfer traethawd, ymchwiliad, aseiniad dosbarth, cyfweliad, cyfansoddiad, monograff, adroddiad ... ni waeth pa fath o ddogfen ydyw! Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n gwybod sut i ddechrau'r casgliad i gau eich gwaith aruchel.

20 ymadrodd a fydd yn eich helpu

Nesaf, rydyn ni'n mynd i ysgrifennu rhai o'r ymadroddion hyn rydyn ni wedi rhoi sylwadau arnyn nhw i'ch casgliad. Dewiswch yr un sy'n gweddu orau i'ch gwaith neu ddogfen. Gall rhai fod yn ddefnyddiol a gellir taflu eraill, ond beth bynnag, mae gennych ddetholiad eithaf eang fel y gallwch ddewis un a'i fod yn gweithio'n gywir i chi. Sylwch!

Wrth gwrs, mae'r testunau'n cynnwys, ond gallwch ei addasu i'ch gwaith a'r pwnc rydych chi wedi rhoi sylw iddo trwy'r ddogfen. Bydd rhaid i chi hefyd addasu'r arddull rydych chi wedi'i defnyddio. Sylwch:

 1. O bopeth yr ydym wedi siarad amdano o'r blaen, mae'n dilyn y bydd yn rhaid i dîm arall fynd at yr ymchwiliad i gyferbynnu'r canlyniadau.
 2. I gloi, mae'r astudiaeth yn cyd-fynd ag un arall gan awduron eraill, ond nid yr un atebion ydyn nhw.
 3. I grynhoi, ar ôl mynd i'r afael â'r holl safbwyntiau, gallwn ddod i'r casgliad bod ...
 4. Yn unol â'r holl amcanion yr ymdrinnir â hwy yn y ddogfen hon, gallwn wybod bod yr astudiaeth wedi bod yn llwyddiant.
 5. I gloi, nid yw cyfraniadau'r astudiaeth hon yn ddigonol oherwydd ...
 6. Yn y dadansoddiad, gallwn weld bod gwahanol safbwyntiau i'w hystyried.
 7. Yn y modd hwn, gellir sefydlu perthynas glir rhwng ... a rhwng ...
 8. Gan grynhoi ar ôl yr holl bethau uchod, gallwn fyfyrio ar y canlyniadau a gafwyd bod ...
 9. I gloi, gallwn ddweud bod angen mwy o ymchwil ar y pwnc hwn
 10. Mae ymchwil yn dangos bod ...
 11. Ar gyfer yr uchod i gyd, rydyn ni'n dod i'r casgliad y gall y lefelau uchel o glwten mewn gwenith fod yn niweidiol i ...
 12. Er gwaethaf yr holl adeiladau a godwyd yn y ddogfen hon, credwn fod angen newid persbectif i fynd i'r afael yn well â'r broblem a achosir gan y mater.
 13. Fel meddwl olaf, credwn fod ...
 14. Yn olaf, mae'n werth nodi bod y gymuned wedi cytuno i gynyddu cyfrifoldeb cymdeithasol oherwydd ...
 15. O ran y mater a feddiannodd ni trwy gydol y traethawd, rydym yn egluro bod ein safbwynt yn anffafriol oherwydd.
 16. Gan ddychwelyd at y syniadau a gyflwynwyd, credwn y dylid newid rhai pwyntiau i wella'r canlyniadau.
 17. Rydym yn dod i'r casgliad y dylai bechgyn a merched gael addysg gyfartal oherwydd ...
 18. Mae'r dadansoddiad o'r ystadegau'n awgrymu twf uchel mewn marwolaethau yn y boblogaeth rhwng 30 a 50 oed oherwydd ...
 19. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu y dylid ystyried y data a ddadansoddir yma er mwyn dod o hyd i atebion llwyddiannus nawr ac yn y dyfodol ...
 20. Fel y gwelsom, mae ein cyfwelai o blaid y brechlyn oherwydd ei bod yn credu bod ...

Fel y gwelsom, nawr rydych chi'n gwybod beth yw casgliad a sut y dylech fynd ato fel y gallwch gau unrhyw fath o waith yn iawn lle rydych chi'n ymgolli yn yr eiliadau hyn.

Bydd yr ymadroddion sydd gennym ar ôl yma yn eich helpu chi mewn un ffordd neu'r llall, gallwch eu defnyddio ar ddechrau eich casgliad a bron heb sylweddoli hynny, gallwch chi ddechrau'r casgliad hwnnw a bod y geiriau'n dod allan ar eu pennau eu hunain.

Fe welwch, yn ymarferol, na fydd y casgliadau y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn y dyfodol yn broblem i chi mwyach.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.