Sut i reoli emosiynau

rheolaeth emosiynol

Mae'n bwysig dysgu rheoli'ch emosiynau fel nad nhw yw'r rhai sy'n eich rheoli chi. Efallai ar ryw adeg yn eich bywyd eich bod wedi cael ymateb emosiynol dwysach nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, ond nid oeddech yn gallu ei reoli. Mae'n bosibl bod yr ymateb hwnnw wedi effeithio ar yr hyn yr oeddech am ei gyflawni ar foment benodol. Dyma pam ei bod mor bwysig rheoli eich emosiynau a pheidio â chaniatáu iddynt eich rheoli.

Gall emosiynau eich atal chi neu gymryd yr awenau, mae angen i chi ddewis rhwng sawl strategaeth i leihau'r effaith arnoch chi, felly gallwch chi eich deall chi'n well y tu mewn a'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas.

Ydy'ch emosiynau'n eich rheoli chi?

Rydym am ddechrau pwynt cysylltu â chwpl o frawddegau eithaf esboniadol:

 • Gallwch chi fod yn berchennog yr hyn rydych chi'n ei wneud, ond byth o'r hyn rydych chi'n ei deimlo. - Gustave Flaubert
 • Mae bywyd yn 10% o'r hyn sy'n digwydd i chi a 90% o'r ffordd rydych chi'n ymateb iddo. - Charles R. Swindoll

rheolaeth emosiynol

Ni allwch reoli'ch teimladau, ond gallwch ddysgu eu rheoleiddio. Gallwch chi feddwl am yr holl weithgaredd sy'n digwydd yn eich ymennydd fel petai mewn un o bedair cyflwr gwybyddol:

 • Cyflwr ofn sy'n arwain at ymddygiad ymladd, hedfan, rhewi neu or-ymateb. Mae gwir ofn yn creu adwaith di-feddwl sy'n cymryd drosodd ein hymennydd. Yr adwaith ffisiolegol yw cyfradd curiad y galon uwch a phwysedd gwaed, rhyddhau adrenalin, ac anadlu cyflym. Efallai y byddwch chi'n profi golwg twnnel, newidiadau tymheredd, a chryndod. Amharir ar eich meddwl.
 • Nid yw'r cyflwr emosiynol mor ddifrifol ag ofn, ond mae'n dal i gael ei deimlo'n gryf. Efallai eich bod yn ymddangos yn ddigynnwrf, nid mewn ymddygiad ofnus, ond rydych chi'n dal i deimlo emosiynau cryf fel cariad, casineb, gwrthryfel, cywilydd, llawenydd, oferedd, neu negyddiaeth. Gellir goresgyn y wladwriaeth emosiynol gan y wladwriaeth ofn amrwd. Mae cyflwr emosiynol hedfan yn cymryd drosodd y cyflwr rhesymegol.
 • Y wladwriaeth resymegol fe'i cyflawnir pan fydd y meddwl dwys yn ymddangos heb lawer o aflonyddwch emosiynol.
 • Cyflawnir y cyflwr o fod yn ddoeth pan allwn feddwl yn rhesymol, yn wybodus, ond heb ei dybio gan ein hemosiynau a'n hofnau. Mae ymwybyddiaeth ofalgar, y gallu hwnnw i arsylwi llawer o feddyliau a theimladau ar yr un pryd, yn darparu'r gallu i arsylwi ac yn caniatáu i'n hymennydd uwch bennu'r ymateb gorau.

Cyflwr bod yn ddoeth yw'r wladwriaeth a ddymunir, gan ei bod yn caniatáu inni deimlo'n gryf heb aberthu ein rhesymoledd. Fel gydag unrhyw gyngor, mae eich sefyllfa yn unigryw a dylech arbrofi ac addasu'r dulliau i weddu i'ch anghenion.

Llinell amser rheoleiddio emosiynol

Mae eich ymateb emosiynol yn mynd trwy sawl cam. Os yw'ch emosiynau'n dianc rhagoch ​​chi neu os oes gennych chi ymateb doeth, mae'n dibynnu ar eich paratoad. Cymaint â phosibl, rydych chi am baratoi ar gyfer yr ymateb cyn y sefyllfa, gan fod emosiynau cryf yn fwy tebygol o fynd allan o reolaeth po hwyraf y byddwch chi'n ymyrryd.

rheolaeth emosiynol

Cyn sefyllfa emosiynol, gwnewch bob un o'r canlynol:

 • Adeiladu eich stamina emosiynol.
 • Ymarfer sgiliau adfer corfforol a meddyliol.
 • Cryfhau eich ymwybyddiaeth ofalgar a'ch pellter gwybyddol.
 • Gostwng yr amlder neu osgoi sefyllfaoedd emosiynol penodol yn gyfan gwbl.
 • Nodi'r sefyllfaoedd mwyaf cyffredin ac anodd na ellir eu hosgoi ac ar gyfer pob un, datblygu ac ymarfer ymatebion doeth.

Ac yna dylech gadw mewn cof yr awgrymiadau canlynol:

 • Mae'r sefyllfa'n dechrau: mae sefyllfa emosiynol yn cychwyn, wedi'i sbarduno gan sefyllfa go iawn, sy'n cael ei chofio neu ei dychmygu. Gall eich corff ddechrau ymateb heb eich ymwybyddiaeth. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gwella ymwybyddiaeth yn gynharach ac yn helpu i leihau ymateb corfforol. Bydd lleihau gwendidau a / neu gyflwr emosiynol â gwefr bositif yn lleihau neu'n atal yr adwaith.
 • Sylw: mae eich sylw yn canolbwyntio ar y sefyllfa. Gall eich emosiynau fynd allan o reolaeth yn gyflymach nag y gallwch ymateb gyda'ch meddwl doeth. Gallwch addasu ymatebion emosiynol presennol i ymateb yn fwy cynhyrchiol trwy ymarfer, gan gynnwys cael eich sylw yn gyflymach. Bydd technegau adferiad corfforol yn helpu i leihau ymatebion adrenalin neu ymatebion corfforol eraill.
 • Ardrethu: yn asesu ac yn dehongli'r sefyllfa emosiynol. Mae'r senario cyn-gynllunio yn caniatáu ichi ddosbarthu'ch sefyllfa emosiynol. Ar ôl ei ddosbarthu, gweithredir datrysiad a gynlluniwyd ymlaen llaw yn gyflymach.
 • Ateb: rydych chi'n ymateb gyda'r meddwl emosiynol neu'r meddwl doeth, yn dibynnu ar y paratoad. Nid yw'r meddwl emosiynol yn rheoleiddio'r systemau ymateb (meddyliol, ymddygiadol, ffisiolegol, emosiynol). Gadewch y sefyllfa ac ymarfer adferiad corfforol. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn creu ymwybyddiaeth a phellter emosiynol fel arsylwr yn hytrach na chyfranogwr, gan ganiatáu i'ch meddwl doeth arsylwi emosiynau a meddwl yn rhesymol.
Erthygl gysylltiedig:
Mathau o emosiynau: deallwch eu bod yn well

Datblygu eich stamina emosiynol

Mae bregusrwydd yn eich gwneud chi'n llai gwydn yn emosiynol. Rhestrir y gwendidau a'r strategaethau i'w lleihau isod:

 • Esgeuluso emosiynol. Adeiladu emosiynau cadarnhaol. Meddu ar feddyliau, datganiadau a phrofiadau cadarnhaol sy'n helpu i gydbwyso unrhyw brofiadau llym. Osgoi sefyllfaoedd sy'n achosi dicter a dysgu adnabod dicter fel emosiwn anghynhyrchiol.
 • Diffyg ymddiriedaeth. Adeiladu goruchafiaeth. Cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n eich helpu i deimlo'n gymwys ac yn effeithiol. Mae hyn yn brwydro yn erbyn diymadferthedd ac anobaith ac yn meithrin hunan-effeithiolrwydd.
 • Lles corfforol. Cadwch eich meddwl a'ch corff yn iach trwy ymweliadau rheolaidd â meddygon, diet ac ymarfer corff. Imiwnedd isel ac yn agored i afiechyd. Ymweld â'r gweithwyr iechyd proffesiynol priodol yn rheolaidd.
 • Dicter neu straen. Peidiwch â mynd i sefyllfa newydd gydag emosiynau dwys. Osgoi neu oedi, os yn bosibl. Ymarfer ymyriadau eraill, gan gynnwys ymlacio neu fyfyrio.
 • Unigrwydd. Amgylchynwch eich hun gyda ffrindiau a byddwch yn garedig ac o gymorth i eraill gymaint â phosibl.
 • Wedi blino neu wedi blino. Cynlluniwch ymlaen llaw i gael 7-9 awr o gwsg y noson. Ymarfer corff yn rheolaidd i gael effeithiau emosiynol gweithgaredd corfforol.

rheolaeth emosiynol

Mae'n bwysig yn yr un ffordd eich bod chi'n enwi'ch emosiynau, eich bod chi'n eu labelu, eich bod chi'n gwybod beth sy'n digwydd i chi a pham mae'n digwydd i chi. Yn y modd hwn gallwch chi ragweld yr emosiynau hynny cyn iddyn nhw ddigwydd a bydd hi'n llawer haws eu rheoli orau â phosib.. Teimlwch bob emosiwn i allu ei adnabod ac yn y ffordd honno byddwch chi'n dod yn fwy arbenigol yn eich emosiynau eich hun a sut maen nhw'n effeithio arnoch chi yn fewnol ac yn allanol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.