Sut i weithio ar hunan-barch

Mae'n rhaid i chi weithio'ch hunan-barch yn ddyddiol

Sut i weithio hunan-barch? Un o broblemau mawr pobl yn gyffredinol yw'r diffyg hunan-barch. Rhywbeth nad yw eich hun yn gallu ei weld, oherwydd yr anhawster o werthfawrogi'r pethau da sydd gennych chi'ch hun, yw'r hyn sy'n atal gweld bod eraill yn byw gyda'r un problemau. Mae diffyg hunan-barch yn rhwystr mawr i lawer o agweddau ar fywyd bob dydd.

Oherwydd bod diffyg hunan-barch yn dwyn agwedd negyddol arnoch chi'ch hun. Rhywbeth nad yw llawer o bobl yn gallu ei adnabod ynddynt eu hunain. Sydd ynddo'i hun yn anhawster gallu gweithio ar y broblem. I ddarganfod a oes gennych broblemau hunan-barch, mae'n rhaid i chi feddwl amdanoch chi'ch hun fel a ganlyn.

O bosib eich bod chi'n teimlo'n anghyffyrddus wrth wynebu canmoliaeth, rydych chi'n tueddu i fod yn amddiffynnol, rydych chi'n teimlo'n israddol neu'n llai galluog nag eraill, rydych chi'n cymharu'ch hun yn gyson. Mae hefyd yn gyffredin iawn beio eraill, cymryd beirniadaeth yn bersonol a thramgwyddo unrhyw beth. Yn syml, rydych chi'n meddwl eich hun yn israddol oherwydd bod eich canfyddiad ohonoch chi'ch hun yn negyddol.

Y newyddion da yw y gellir gweithio ar hunan-barch. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod yn ymwybodol nad oes tric hud a all newid y diffyg hunan-barch. Mae'n dibynnu arnoch chi, eich grym ewyllys, eich dyfalbarhad a'ch awydd i wella. Gyda'r ymarferion hyn, gallwch wella'ch gweledigaeth ohonoch chi'ch hun.

Trowch feddyliau negyddol yn rhai cadarnhaol

Mae negyddiaeth yn bwll diwaelod o ddioddefaint a meddyliau drwg. I weithio ar hunan-barch, y peth cyntaf yw trawsnewid meddyliau negyddol yn rhai cadarnhaol. Yn lle meddwl na fyddwch chi'n gallu ei wneud, meddyliwch sut rydych chi'n mynd i geisio ei wneud. Dywedwch wrth eich hun nad oes mwy o gamgymeriad na pheidio â cheisio. Hyd yn oed os byddwch chi'n llanast ac nad yw'n gweithio allan y tro cyntaf, bydd yn well na pheidio â rhoi cynnig arni.

Gosodwch nodau y gallwch eu cyflawni

Nid oes unrhyw beth gwaeth i hunan-barch na gosod nodau amhosibl. Po fwyaf realistig ydych chi, y mwyaf tebygol ydych chi o gydymffurfio. Os yw'r ffordd yn hir, bydd pob cam bach penderfynol yn hwb mewn hunan-barch. Bydd pob her rydych chi'n ei hwynebu yn gymhelliant i feddwl yn fawr.

Mae'n rhaid i chi weithio ar hunan-barch

Mae'r cymariaethau'n atgas

Peidiwch ag edrych ar eraill i ddod o hyd i'ch hun, peidiwch â chymharu'ch hun. Mae pob person yn hollol wahanol, mae gan bob un ei rinweddau, ei alluoedd a'u gwahaniaethau. Ar y llaw arall, nid oes unrhyw un yn gwybod pa lwybr y mae'r person hwnnw wedi gorfod teithio i gyrraedd lle y mae. Sy'n golygu bod bywyd llwyddiannus yn gofyn am ymdrech, gwaith a dyfalbarhad, i bawb.

Dysgwch faddau i chi'ch hun

Mae pobl â hunan-barch isel hefyd yn hunanfeirniadol iawn, sydd ond yn cynyddu'r diffyg hunan-barch. Mae maddau yn werth sylfaenol, tuag at bobl eraill a thuag at eich hun. Mae gwneud camgymeriad yn ddynol, gan wybod sut i faddau i chi'ch hun yw'r hyn a fydd yn eich gwneud yn ddoethach, yn gryfach, Bydd yn rhoi'r hwb sydd ei angen arnoch i roi cynnig arall arni.

Carwch eich hun, siaradwch â chi'ch hun gydag anwyldeb a pharchwch eich hun

Efallai eich bod chi'n berson beirniadol iawn, yn enwedig ohonoch chi'ch hun. Sy'n ddim mwy nag adlewyrchiad o hunan-barch isel, o'r anhawster i werthfawrogi a charu'ch hun fel yr ydych chi. Edrychwch yn y drych a gweld eich wyneb, eich corff, eich gwên, ceisiwch y gorau ohonoch, gwenwch ar eich delwedd eich hun, meddyliwch amdanoch chi'ch hun fel person allanol. Beth yw'r rhinweddau y mae eraill yn eu hedmygu amdanoch chi? Beth sy'n eich diffinio orau fel person?

Os ydych chi'n garedig, yn gefnogol, os oes gennych empathi tuag at eraill, rydych chi'n berson da ac rydych chi'n ceisio peidio â brifo unrhyw un, mae gennych chi'r prif rinweddau sydd eu hangen i lwyddo mewn bywyd. Oherwydd dyna'r gwerthoedd a fydd yn eich helpu i gael perthnasoedd da, cael bywyd cymdeithasol gwych a mwynhau bywyd yn y ffordd orau bosibl, mewn cwmni.

Treuliwch amser o ansawdd

Er mwyn gweithio ar hunan-barch mae'n hanfodol neilltuo amser o ansawdd. Gofalwch amdanoch chi'ch hun, eich hobïau, darllenwch lyfrau, gwrandewch ar gerddoriaeth, ewch am dro, yn fyr, neilltuwch amser hamdden i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch hun. Mae treulio amser ar eich pen eich hun yn angenrheidiol i ddatblygu sgiliau. Chi yw'ch teclyn gorau, gan wybod eich bod chi'n angenrheidiol i ddysgu caru'ch hun.

Rhyddhewch eich hun o'ch sach gefn

Mae gan bawb backpack yn tynnu. Bag yn llawn rhwystredigaethau, swydd nad ydych yn ei hoffi neu nad yw'n eich gwneud yn berthnasau hapus, affeithiol nad ydynt yn cyfrannu unrhyw beth, arferion gwael sy'n eich atal rhag byw bywyd iach, atgofion a phrofiadau nad ydynt yn caniatáu ichi symud ymlaen . Mae cael gwared ar y sach gefn honno yn hanfodol, oherwydd y pwysau sy'n eich atal rhag symud ymlaen.

Meddyliwch am y pethau sy'n eich atal rhag symud ymlaen, os ydyn nhw'n anobeithiol, rhowch nhw allan o'ch meddwl. Y rhai sydd â datrysiad yw'r rhai y dylech chi ganolbwyntio arnyn nhw. Os nad ydych chi'n hoff o'ch swydd, meddyliwch sut y gallwch chi ei newid. Cynlluniwch yr hyn sydd ei angen arnoch i newid cwrs eich bywyd a Gosodwch nodau tymor byr i'ch helpu chi i gyrraedd eich nod.

Pobl â hunan-barch da yn neidio

Ymarfer diolchgarwch bob nos

Mae'r diwrnod yn llawn eiliadau, sefyllfaoedd, profiadau sy'n cyfrannu ac yn llenwi bywyd. Efallai y bydd rhai ohonyn nhw'n negyddol, ond yr hyn y dylech chi ei wneud yw bob nos cyn mynd i'r gwely, meddwl am y rhai positif, ac ymarfer bod yn ddiolchgar. Meddyliwch am y pethau da y mae'r diwrnod wedi'u rhoi ichi, nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth mawr. Pryd o fwyd yr oeddech chi wir yn ei hoffi, gweld rhywun yn gwenu ar y stryd, yn berson cyfeillgar. Mae yna lawer o bosibiliadau, bydd eu cofio bob nos yn eich helpu i gysgu'n well a deffro'n fwy positif.

Mae gweithio ar hunan-barch yn swydd ddyddiol gyson a ddylai fynd gyda chi trwy gydol eich bywyd. Oherwydd bod y ffordd yn llawn sefyllfaoedd a all ysgwyd eich hunan-gariad, eich cryfder, eich hunan-barch. Felly, Mae angen cymryd camau i weithio arno a'i wella bob dydd.

Dim ond unwaith y mae bywyd yn cael ei fyw, eich dewis chi yw ei fyw yn llawn, gyda llawenydd a gyda hapusrwydd llwyr. Gweithiwch arnoch chi'ch hun i roi'r gorau ohonoch chi'ch hun ym mhob eiliad, i eraill ac i chi'ch hun. Oherwydd Mae eich hapusrwydd eich hun yn dibynnu ar neb, yn fwy nag arnoch chi'ch hun.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

  1.   Jose Othmaro Menjivar Ysywaeth meddai

    Mae'n erthygl ddefnyddiol iawn sy'n ei gwneud yn offeryn a all eich helpu i oresgyn problem hunan-barch isel. Diolch yn fawr am gydweithrediad mor werthfawr

bool (gwir)