Sut i werthu mwy: strategaethau seicolegol i'w gael

deall pobl i werthu mwy

O ran gwerthu, yr hyn nad yw'n iawn yw twyllo. Nid oes raid i chi dwyllo pobl i gael mwy o werthiannau a mwy o arian, mae hynny'n anghywir ... Er ei bod yn ymddangos ei fod yn cael ei wneud bob dydd mewn unrhyw gwmni sydd angen cynyddu ei werthiant. Mewn gwirionedd, nid oes raid i chi dwyllo unrhyw un i werthu, mae'n rhaid i chi wybod ychydig mwy am feddwl pob unigolyn.

Gall seicoleg roi llawer o wybodaeth i chi am sut mae pobl yn meddwl neu'n ymddwyn. Fel rheol y syniad hwn yw'r hyn sydd ei angen i allu gwerthu mwy heb orfod twyllo unrhyw un, os na, i bobl wneud eu penderfyniadau yn rhydd, heb deimlo'n hunanymwybodol. Er ei bod yn wir bod seicoleg yn helpu pobl i benderfynu un ffordd ac nid un arall, ni fyddant yn teimlo nad oes unrhyw un yn eu twyllo, os na, nhw yw'r rhai sy'n penderfynu prynu neu beidio cynnyrch.

Mae yna rai strategaethau seicolegol a all eich helpu os mai'ch nod yw dysgu gwerthu mwy heb orfod bod yn ymosodol gyda'r cwsmer. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i werthu mwy os ydych chi'n werthwr neu os mai chi yw'r cwsmer, Byddwch yn gwybod a yw'r person o'ch blaen yn defnyddio strategaeth i gael mwy o werthiannau ar eich traul chi.

Llai o opsiynau

Un o'r strategaeth a ddefnyddir fwyaf yw cynnig llai o opsiynau i gwsmeriaid. Er y gall ymddangos yn wrthgyferbyniol, mae rhoi mwy o opsiynau i gleientiaid yn arwain at ffenomen seicolegol o'r enw parlys gweithredu. Ni all pobl wneud penderfyniad oherwydd eu bod wedi eu gorlethu â'r holl opsiynau sydd ar gael iddynt.

magnet ar gyfer gwerthu

Mae'n well ganddyn nhw beidio â gwneud unrhyw benderfyniadau na gorfod gwneud penderfyniad anodd (hyd yn oed os mai'r penderfyniad yn syml yw penderfynu pa fath o jam i'w brynu).

Rhaid i'r trydydd opsiwn fod yn anneniadol

Strategaeth arall yw gwneud y trydydd opsiwn yn anneniadol i gwsmeriaid. Mae arbrofion seicoleg wedi dangos y bydd pobl yn newid eu dewis rhwng dau gynnyrch pan gyflwynir trydydd opsiwn anneniadol iddynt. Gelwir hyn yn "effaith decoy."

Wrth ddewis rhwng dau gynnyrch, bydd pobl fel arfer yn dewis ar sail eu dewisiadau personol eu hunain. Ond pan roddir trydydd opsiwn anneniadol iddynt, maent yn fwy tebygol o ddewis yr opsiwn drutach.

Priswch eich cynhyrchion yn wahanol

Cynigiwch yr opsiwn i'ch cwsmeriaid brynu dau becyn o gwm sydd yr un pris a byddant yn llawer llai tebygol o brynu un. Ond rhowch yr opsiwn i siopwyr ddewis rhwng dau becyn o gwm sydd wedi'i brisio dim ond 2 sent ar wahân a bydd mwy na 77% yn dewis prynu pecyn.

Manteisiwch ar y gwrthwyneb i golli

Mae gwrthdroad colled yn egwyddor seicolegol adnabyddus. Yn fyr, y syniad ein bod ni'n casáu colli. Yn yr ystyr hwn, mae'n rhaid i chi gynnig eich cynnyrch yn y fath fodd fel bod y cwsmer yn credu ei fod yn ennill mewn rhyw ffordd a'ch cynnyrch os na fyddwch chi'n ei gael yn eich bywyd, yna byddwch chi ar eich colled rywsut.

meddyliwch sut i werthu mwy

Byddwch yn ymwybodol o sylw dethol

Efallai eich bod eisoes yn gyfarwydd â'r arbrawf gorila anweledig enwog (a hynod ddiddorol), a oedd yn astudiaeth mewn sylw dethol. Os na, mae'n mynd rhywbeth fel hyn:

Yn yr arbrawf, gofynnodd yr ymchwilwyr i'r cyfranogwyr wylio fideo o bobl yn pasio pêl-fasged. Gofynnwyd iddynt gyfrif faint o basiau a wnaeth y bobl a oedd yn gwisgo'r crysau gwyn. Y canlyniadau? Ni welodd hanner anhygoel y cyfranogwyr y gorila. Yn y bôn, arweiniodd ei sylw dethol at yr hyn a fathwyd fel "dallineb wedi'i esgeuluso," effaith sydd â goblygiadau pwysig i'r rhai sy'n ceisio gwerthu.

Sut i gymhwyso'r arbrawf gorila anweledig i werthiannau:

Er mwyn manteisio ar ganlyniadau'r arbrawf gorila anweledig i werthu mwy, byddai'n rhaid i chi ganolbwyntio ar eich tudalennau glanio. Mae yna reswm bod dylunio gwefan yn aml yn rhoi pwyslais ar wneud eich tudalennau glanio mor rhad ac am ddim â phosib. Mae tudalennau glanio wedi'u cynllunio gyda nod penodol mewn golwg. Felly, dylai'r tudalennau hynny fod mor syml a heb annibendod felly nid yw pobl yn cael eu tynnu sylw gan bethau gormodol fel GIFs a lliwiau rhy llachar.

Pwysleisiwch amser dros gost

Os gwelwch gynnig ar gynnyrch neu wasanaeth ddigon o weithiau, efallai y byddwch yn dechrau ailystyried a yw'r cynnyrch neu'r gwasanaeth hwnnw'n wirioneddol werth chweil. Mae astudiaethau yn parhau i ddarganfod bod pwysleisio amser dros arian yn llawer mwy pwerus. Y rheswm yw bod pobl yn gwerthfawrogi eu hamser yn llawer mwy nag arian.

I gymhwyso hyn i'ch gwerthiannau, byddai'n rhaid i chi fframio'r prisiau mewn ffordd sy'n pwysleisio gwerth eich cynnyrch o safbwynt amser, oherwydd mae'n llawer mwy effeithiol na phwysleisio'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ei hun. Enghraifft o hyn yw dweud "Arbedwch amser gyda X". Nid yn unig y byddwch chi'n denu dwywaith cymaint o arweinwyr, ond bydd yr arweinwyr hynny yn barod i wario dwywaith cymaint.

strategaethau i werthu mwy

Apelio i awdurdod

Arbrawf enwog y gallech fod yn gyfarwydd ag ef yw arbrofion Milgram, sydd â rhai goblygiadau defnyddiol ar gyfer cynyddu gwerthiant. Os ydych chi'n anghyfarwydd â'r arbrawf hwn, fe'i cynlluniwyd yn y bôn i ddarganfod pa mor bell y byddai pobl yn mynd o ran ufuddhau i awdurdod yn hytrach na gwrando ar eu cydwybod eu hunain. Y canlyniadau? Yn y bôn, roedd pobl yn gwrando ar awdurdod waeth beth oeddech chi'n gofyn iddyn nhw ei wneud, hyd yn oed os oedd yn golygu defnyddio sioc drydanol i drydaneiddio pobl. Mewn gwirionedd, llwyddodd yr arbrofwr i gael cyfranogwyr i barhau i gymhwyso siociau trydan poenus i eraill, er iddynt glywed sgrechiadau, y cyfan oherwydd bod y person a ddywedodd wrthynt beth i'w wneud yn ffigwr awdurdod.

Sut y gellir cymhwyso hyn i'ch gwerthiannau? Dylech fanteisio ar awdurdod yn eich gwerthiannau gymaint ag y gallwch. Er enghraifft, os oes gennych hufenau croen ar werth, fe allech chi gael y hysbysebion i wisgo cotiau gwyn sy'n atgoffa rhywun o feddygon neu wyddonwyr labordy. Gallwch hefyd ychwanegu morloi ymddiriedaeth ac ardystiadau yn eich man gwerthu, gan ychwanegu logos cwmnïau cleientiaid sy'n ymddiried ynoch chi, ac ati. O ran awdurdod harneisio, mae'r canlyniadau'n anfeidrol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)