Sut i gael eich cymell i astudio: 11 ffordd i gyrraedd yno

cymhelliant i astudio

Nid yw ysgogi'ch hun i astudio'ch hun bob amser yn hawdd, gyda phopeth sy'n rhaid i chi ei wneud gall ymddangos fel llusgo. Efallai y bydd gennych amheuon hyd yn oed wrth astudio am eich gallu dysgu go iawn ... Efallai eich bod yn meddwl eich bod yn ei wneud yn anghywir, ond ni fydd y math hwn o feddwl ond yn achosi i chi gael teimladau cymhleth sy'n niweidio'ch cymhelliant.

Mae'n bwysig dysgu cymell eich hun fel y gallwch wella eich gallu dysgu yn y modd hwn, a'r hyn sy'n bwysicach, fel na fydd eich cymhelliant byth yn pylu am astudio, yn hytrach i'r gwrthwyneb!

Cael eich cymell i astudio a chael canlyniadau da

Nid yw astudio’n dda ar gyfer eich arholiadau yn beth hawdd i’w wneud. Gyda dosbarthiadau, llawer o waith ysgol, a gweithgareddau allgyrsiol yn eich pwysleisio, y peth olaf sy'n dod i'r meddwl gyda'r hyn y gallwch chi ei wneud yn eich amser hamdden yw astudio. Mae yna ddyddiau pan rydych chi'n teimlo'n gyffrous ac yn barod i gyflawni llawer. Ond ar y rhan fwyaf o ddyddiau rydych chi'n teimlo mor llethol a phwysleisiwch eich bod chi'n colli'ch holl egni ac na allwch chi hyd yn oed ddarllen un wers.

cymhelliant i astudio

Efallai ei fod yn ymddangos fel roller coaster o emosiynau, ond mae'n rhaid i chi wybod ei bod hi'n normal teimlo fel hyn. Fodd bynnag, ni ddylai'r meddyliau hyn rwystro'r hyn sydd angen ei wneud.

Erthygl gysylltiedig:
Cerddoriaeth i'w hastudio - Sut mae'n gweithio? Dysgu dewis y caneuon gorau

11 ffordd i ysgogi eich hun i astudio

Am bopeth a drafodwyd uchod, peidiwch â cholli'r ffyrdd hyn i chi ddysgu ysgogi eich hun i astudio a gwneud eich arholiadau mor hawdd â gwnïo a chanu.

Dim ond ei wneud

Waeth faint o swyddi ysgogol neu ddyfynbrisiau rydych chi'n eu darllen, os nad ydych chi'n mynd i ddechrau cyflawni'r tasgau hynny, ni fydd unrhyw beth yn digwydd. Mae'n debyg mai cychwyn arni yw'r peth anoddaf i'w wneud, ond dyma'r rhan bwysicaf. Os nad ydych chi'n gwybod sut i ddechrau arni neu os nad ydych chi'n teimlo fel dechrau eto, ceisiwch osod larwm am 20-25 munud unwaith y bydd yr amser ar ben, stopiwch wneud eich tasgau. Bydd hyn yn eich helpu i oresgyn eich diflastod a'ch cyhoeddi a gall eich annog i orffen eich tasgau.

Paratowch ardal yr astudiaeth

Mae'n bwysig iawn bod gennych le tawel a glân lle gallwch astudio. Sicrhewch nad oes annibendod na phethau a allai ymyrryd â chi rhag astudio'ch gwersi. Os nad ydych yn aros adref ac yn well gennych astudio yn yr awyr agored, gwnewch yn siŵr nad yw'n lle rydych chi'n debygol o gwrdd â'ch ffrindiau. Trwy hynny, gallwch astudio'ch gwersi yn dda heb ymyrraeth.

Ceisiwch ddeall eich steil astudio yn well

Beth fydd yn gwneud eich swydd yn haws? Rydyn ni i gyd yn dueddol o gael profiadau dymunol ac mae'n naturiol ein bod ni'n tueddu i osgoi tasgau a thasgau anghyfforddus a sych. Felly ceisiwch wneud eich profiad astudio mor ddiddorol â phosib. Os byddwch chi byth yn gohirio'r dasg, peidiwch â theimlo'n euog, dewch yn ymwybodol a cheisiwch ailafael yn y dasg cyn gynted â phosibl.

Erthygl gysylltiedig:
Cymhelliant i astudio’n galed: 9 awgrym

Rhannwch a choncro

Mae teimlo dan straen gan weledigaeth y pethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud yn gwneud ichi deimlo'n llai cymhelliant i barhau neu hyd yn oed ddechrau ar eich tasg. Felly un peth y dylech ei wneud i osgoi cael eich gorlethu lawer diwrnod cyn yr arholiad yw torri aseiniadau ymlaen llaw. Trwy hynny, gallwch hefyd osod amserlen ynghylch pryd y mae'n rhaid i rai pynciau neu wersi astudio yn gyntaf. Gall hyn hefyd wneud i faich eich gwaith edrych yn llai brawychus.

cymhelliant i astudio

Trefn astudio

Mae cael trefn yn ffordd o ddod i arfer ag amser penodol lle rydych chi i fod i astudio'ch gwersi. Trwy hynny, byddwch chi'n gwybod pryd mae'n eich tro chi i astudio a bydd eich ffrindiau a'ch teulu hefyd yn gwybod na ddylen nhw eich trafferthu oherwydd eich bod chi'n brysur. Sicrhewch fod yr amserlen hon yn gyfleus i osgoi ei chanslo.

Dileu atyniadau

Mae pethau fel eich ffôn neu unrhyw fath o ddyfais yn tynnu eich sylw oddi wrth wneud eich gwaith. Yn yr oes sydd ohoni pan fydd pobl yn ei chael mor anodd dod oddi ar Twitter, Instagram neu unrhyw fath o wefan cyfryngau cymdeithasol, dylech gofio bob amser bod amser a lle i bopeth a'r peth pwysig yw eich bod yn canolbwyntio ar astudio a gorffen. eich gwaith cartref.

Erthygl gysylltiedig:
10 tric i wella cof a chanolbwyntio wrth astudio

Byddwch yn ymwybodol pam rydych chi am wneud hynny

Gall ysgrifennu eich nodau a'ch rhesymau pam eich bod chi eisiau astudio'n galed annog a chynyddu eich cymhelliant i orffen aseiniadau. Postiwch hwn ar wal eich ystafell wely neu yn ardal eich astudiaeth fel y gallwch chi bob amser weld a chofio pam rydych chi'n astudio'n galed a beth yw eich nod yn y dyfodol.

Cael gwobrau bach gyda chi

Nid oes angen i'r tâl fod yn wych, gall fod mor syml â byrbryd ar seibiant cyflym neu wrando ar eich hoff gân pan rydych chi yng nghanol sesiwn astudio. Os ydych chi wedi gwneud, ewch am dro neu gyda'ch ffrindiau i ddad-straen rhag astudio. Trwy hynny, gallwch gael rhywbeth i edrych ymlaen ato a chael mwy fyth o gymhelliant i orffen eich nodau.

Ydych chi'n hoffi astudio mewn grŵp?

Mae'n well gan bobl astudio unigol ond nid yw hyn yn wir bob amser, efallai y bydd astudiaeth grŵp yn mynd yn dda i chi. Nawr mae'r rhan hon ychydig yn anodd, yn enwedig os ydych chi wedi arfer astudio ar eich pen eich hun. Ond gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn gwirionedd os ydych chi'n astudio gyda'r bobl iawn, y rhai sydd hefyd â ffocws ac yn benderfynol o orffen eu haseiniadau.

Ni ddylai grŵp astudio fod â mwy na 4 o bobl, oherwydd gall fod ychydig yn orlawn ac yn tynnu sylw. Yma gallwch chi daflu syniadau lle gall eich helpu chi i ddysgu persbectif gwahanol ar wers benodol, neu wneud ymarferion a all feistroli'ch gwybodaeth ar bwnc. Gallwch hefyd rannu'ch nodiadau i weld a oes rhai pynciau neu ddatganiad athro na ysgrifennodd yn ei lyfr nodiadau.

cymhelliant i astudio

Cofiwch na fyddwch chi bob amser yn cael eich cymell

Dim ond rhai dyddiau sydd, waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio cymell eich hun, ni allwch ymddangos ei fod yn ei wneud, ac mae hynny'n iawn. Y natur ddynol yw teimlo'n flinedig a heb ddiddordeb. Fodd bynnag, hyd yn oed yn y sefyllfa honno, weithiau mae'n rhaid ichi wynebu'r gwir a gwneud tasg benodol gyda chymhelliant neu hebddo.

Mae'n wir nad oes neb yn teimlo cymhelliant bob tro. Dyna pam ei bod yn bwysig cael trefn astudio gadarn fel y gallwch ddal ati hyd yn oed os ydych chi'n teimlo'n ddigymhelliant o bryd i'w gilydd.

Ymddiried ynoch chi

Gall fod yn anodd ac yn straen y rhan fwyaf o'r amser yn astudio wrth gydbwyso gweithgareddau eraill rydych chi'n cymryd rhan ynddynt, ond gwyddoch na fydd hyn yn para am byth. Ar ryw adeg, byddwch chi'n graddio, yn pasio arholiad, ac yn cyflawni'r nodau a'r breuddwydion sydd gennych chi'ch hun. Bydd ychydig o aberth a gwaith caled heddiw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'ch dyfodol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)