Sut mae plant yn dysgu

dysgu yn yr ysgol

Pan fydd plant yn dysgu, mae'n ymddangos bod hud yn digwydd yn eu meddyliau ... yn sydyn maen nhw'n sylweddoli rhywbeth maen nhw'n ei ddysgu ac yn mewnoli'r wybodaeth honno. Mae plant a phobl ifanc yn dysgu trwy arsylwi, gwrando, archwilio, arbrofi a gofyn cwestiynau. Bod â diddordeb, cymell a chymryd rhan mewn dysgu mae'n bwysig i blant ar ôl iddynt ddechrau'r ysgol.

Gall hefyd helpu os ydyn nhw'n deall pam eu bod nhw'n dysgu rhywbeth. Wrth i'ch plentyn dyfu, byddwch chi'n mwynhau cymryd mwy o gyfrifoldeb am ddysgu a chymryd mwy o ran wrth wneud penderfyniadau am ddysgu a threfnu gweithgareddau.

Rôl rhieni yn nysgu plant

Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl nad ydych chi'n gwybod llawer am ddysgu ac addysgu, mae'ch plentyn yn parhau i ddysgu gennych chi dros y blynyddoedd. Pan fydd eich plentyn yn mynd i'r ysgol elfennol ac yna i'r ysgol uwchradd, gallwch ei helpu i fod ag agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu, dim ond trwy fod yn bositif eich hun. Un o'r ffyrdd gorau o gefnogi dysgu ac addysg eich plentyn yw trwy sefydlu perthynas dda gyda'r ysgol a chyfathrebu'n rheolaidd ag athrawon.

Erthygl gysylltiedig:
Beth yw dysgu ymreolaethol a pham ei fod mor bwysig mewn addysg

Mae plant yn mynd trwy wahanol gamau dysgu

Wrth i blant dyfu, gallant fynd trwy wahanol gamau dysgu, mae'n werth nodi'r canlynol:

 • Mae babi yn dysgu am y byd trwy'r synhwyrau.
 • O tua dwy i saith oed, mae'r plentyn yn dechrau datblygu'r gallu i resymu a meddwl, ond mae'n dal i fod yn hunan-ganolog.
 • Ar ôl saith oed, yn gyffredinol mae plentyn yn dod yn llai hunan-ganolog a gall edrych y tu allan iddo'i hun. Erbyn 12 oed, gall y mwyafrif o blant resymu a phrofi eu syniadau am y byd.

Mae hyn yn golygu bod angen i ni bersonoli a rhoi enghreifftiau sy'n ymwneud â nhw eu hunain gyda phlant iau, tra bod angen help ar blant hŷn i wneud synnwyr o'r byd o'u cwmpas. Mae hyn hefyd yn golygu bod yn rhaid i blant fod yn y cam dysgu cywir. Er enghraifftMae plant iau yn barod i ddysgu am rifau, lliwiau a siapiau, ond nid ydyn nhw'n barod ar gyfer rheolau gramadeg haniaethol.

dysgu yn yr ysgol

Dysgu yn y cynradd

Mae plant yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd

Mae rhai yn dysgu trwy wylio, rhai trwy wrando, rhai trwy ddarllen, rhai trwy wneud. Ac ar hyn o bryd, mae plant yn dal i ddysgu trwy chwarae. Mae llawer o chwarae rhydd heb strwythur yn helpu i gydbwyso gwersi ffurfiol yn yr ysgol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i blant ymlacio arferion a rheolau ar ôl dosbarth.

Mae plant hefyd yn dysgu trwy ddefnyddio gwrthrychau mewn sawl ffordd wahanol. Pan fydd eich plentyn yn arbrofi, archwilio, a chreu gydag amrywiaeth o ddefnyddiau, mae'n dysgu am ddatrys problemau mewn sefyllfaoedd lle nad oes atebion penodol neu "gywir".

Nid yw plant yn cael eu geni â sgiliau cymdeithasol

Mae'n rhaid iddyn nhw eu dysgu, yn union fel mae'n rhaid iddyn nhw ddysgu darllen ac ysgrifennu. Mae rhoi cyfle i'ch plentyn chwarae gyda phlant eraill yn ffordd wych o ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arno i gyd-dynnu ag eraill.

Erthygl gysylltiedig:
Strategaethau didactig i ddysgu dysgu

Gall cysylltiadau cymunedol eich plentyn hefyd gynnig profiadau dysgu gwerthfawr. Er enghraifft, mae ymweld â siopau, parciau, meysydd chwarae a llyfrgelloedd lleol, neu gerdded o amgylch y gymdogaeth yn helpu'ch plentyn i ddeall sut mae cymunedau'n gweithio.

Os yw'ch teulu'n siarad iaith heblaw eu mamiaith gartref, gall hyn fod yn ffordd wych i'ch plentyn dyfu i fyny fel dysgwr dwyieithog. Nid yw dysgu dwy iaith neu fwy yn niweidio nac yn arafu datblygiad plant. Mewn gwirionedd, gall bod yn blentyn dwyieithog fod â llawer o fanteision, er enghraifft gwell sgiliau darllen ac ysgrifennu.

Pan fyddwch chi'n gwybod sut mae'ch plentyn yn dysgu orau, gallwch chi ei helpu gyda phob maes dysgu. Er enghraifft, os yw'n ymddangos bod eich plentyn yn dysgu'n well trwy weld a gwneud, ond bod angen iddo ysgrifennu stori ar gyfer yr ysgol, fe allech chi wneud stribed comig i'ch helpu chi i drefnu'ch syniadau.

dysgu yn yr ysgol

Awgrymiadau ar gyfer dysgu mewn ysgol elfennol

Dyma rai awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn ysgol elfennol i ddysgu:

 • Dangoswch ddiddordeb yn yr hyn y mae eich plentyn yn ei wneud a dysgu trwy siarad am yr ysgol.
 • Chwarae gemau odli, gemau llythyren, a gemau siâp a rhif gyda'ch plentyn, ac ymarfer cymryd eu tro mewn gemau a gweithgareddau.
 • Defnyddiwch iaith syml a chwarae gyda geiriau ac ystyron geiriau, er enghraifft, fe allech chi glapio'r sillafau mewn geiriau neu chwarae gemau cysylltu geiriau.
 • Daliwch i ddarllen i'ch plentyn hyd yn oed pan fydd yn gallu darllen ar ei ben ei hun.
 • Gadewch i'ch plentyn glywed a gweld llawer o eiriau newydd mewn llyfrau, ar y teledu, neu mewn sgwrs gyffredinol, a siarad am ystyr y geiriau.
 • Sicrhewch fod gan eich plentyn amser i chwarae heb strwythur.
 • Helpwch eich plentyn i ddarganfod yr hyn y mae'n dda amdano trwy ei annog i roi cynnig ar lawer o wahanol weithgareddau.

Dysgu yn y cynradd a'r uwchradd uchaf

Bydd eich plentyn yn dod yn fwy annibynnol wrth iddo heneiddio. Efallai y bydd yn ymddangos ei bod am i chi gael llai o wybodaeth am ei dysgu, ond mae angen eich cyfranogiad a'ch anogaeth arni o hyd, mewn ffyrdd gwahanol yn unig.

Hyd yn oed os yw'ch plentyn yn rhannu llai o wybodaeth gyda chi, gallwch chi adael iddo wybod bod gennych chi ddiddordeb yn yr hyn y mae'n ei ddysgu trwy wrando'n weithredol pan fydd eisiau siarad. Mae hyn yn anfon y neges bod eu dysgu yn bwysig i chi a'ch bod ar gael i'w helpu.

dysgu yn yr ysgol

Awgrymiadau ar gyfer dysgu yn yr ysgol uwchradd elfennol ac uwch

Dyma rai awgrymiadau ymarferol i helpu'ch plentyn hŷn i ddysgu:

 • Anogwch eich plentyn i roi cynnig ar bethau newydd, gwneud camgymeriadau, a dysgu pwy ydyw trwy brofiadau newydd.
 • Dangoswch ddiddordeb yng ngweithgareddau eich plentyn.
 • Gwyliwch y newyddion gyda'n gilydd a siaradwch am yr hyn sy'n digwydd yn y byd.
 • Os oes gan eich plentyn waith cartref, anogwch ef i'w wneud tua'r un amser bob dydd ac mewn ardal benodol, i ffwrdd o wrthdyniadau fel y teledu neu ffôn symudol.
 • Sicrhewch fod gan eich plentyn amser i ymlacio a chwarae.
 • Helpwch eich plentyn i gael hylendid cysgu da.
 • Pan mae'n cael trafferth mewn rhai meysydd, byddwch yn sensitif iddo a defnyddiwch empathi.
 • Ymddiried yn cucuyo eich plentyn, derbyniwch ef fel y mae.
 • Ymateb i'w teimladau a dwyn i gof eich profiadau dysgu eich hun fel y gallwch ddeall eich plentyn.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)