Nodweddion a swyddogaethau'r tabl synoptig

Mae'r tablau synoptig yn a ddefnyddir mewn amrywiol feysydd dysgu, gwaith, ymchwil, ymhlith eraill, sy'n effeithiol iawn i ddod o hyd i ateb pendant a chyflawn i unrhyw bwnc sy'n cael ei drafod, oherwydd ei fod yn defnyddio'r dechneg o ddadelfennu sawl syniad, ac is-bop, fel y gellir eu cymharu â'i gilydd. , edrychwch am eu tebygrwydd a'u gwahaniaethau, a dewch o hyd i ddiffiniad neu ragdybiaeth resymegol.

Mae hefyd yn cael ei ystyried yn dechneg astudio ragorol, oherwydd y synthesis sy'n cael ei wneud yn hyn, a'r rhwyddineb y mae'n ei gynnig i'r un sy'n ei pherfformio i allu trefnu a delweddu'r wybodaeth, sydd yn ei dro yn destunau addysgiadol. , diolch i'w sgematization a'i strwythur hawdd ei ddeall.

Gall gwireddu'r tablau synoptig hyn fod yn syml iawn, oherwydd dim ond trwy ddewis pwnc, a gwneud dosbarthiadau ac israniadau ohono, gellir creu strwythur helaeth iawn, lle gallwch chi nodi gwahanol safbwyntiau, er mwyn creu thema gyflawn sy'n hawdd iawn ei deall.

Beth yw tabl synoptig?

Gelwir y tablau synoptig yn dechneg astudio sylfaenol, oherwydd ei fod yn ffordd o sgematio gwybodaeth o theori, damcaniaethau neu astudiaethau sy'n cwmpasu syniad gwreiddiol, y gellir ei ddadelfennu, gwirio a chymharu syniadau eilaidd, y gwahanol safbwyntiau, ymhlith eraill. .

Mae'n strwythur, fel arfer yn llenyddol, lle gall rhywun wneud hynny cynrychioli gwybodaeth a gyflenwir o amrywiol ffynonellau mewn ffordd hierarchaidd, llwyddo i ddangos neu ddadansoddi pa un yw'r mwyaf perthnasol, sef yr agosaf at realiti, a'r cyfrannau o wybodaeth y maent yn eu cynnig.

Mae tablau synoptig yn dechnegau a ddefnyddir yn gyffredin mewn ysgolion a phrifysgolion, oherwydd eu bod yn dysgu dull pwysig i fyfyrwyr drefnu'r wybodaeth amrywiol sydd i'w chael ar yr un pwnc mewn diagram.

strwythur

Fel y soniwyd eisoes, mae'r tabl synoptig yn dechneg trefnu cynnwys bwysig iawn, ac ar yr un pryd, a ddefnyddir mewn amrywiol feysydd. Er bod hyn yn swnio'n gymhleth i'w gyflawni, i'r gwrthwyneb mae'n strwythur syml iawn i'w wneud, yn ogystal â deall, yr unig beth sy'n angenrheidiol i allu ei strwythuro yw bod yn glir am y prif syniad, a chyflawni trwy amrywiol ffynonellau, gwahanol safbwyntiau, a data ar y pwnc i'w drafod.

Fel arfer, crëir y tablau synoptig hyn trwy ddefnyddio agoriad sawl allwedd, sy'n rheoli hierarchaeth gwybodaeth, gan ddechrau'n glir gyda'r prif syniad, ac yn ei dro yn torri trwodd ac yn rhannu'n is-adrannau ac is-adrannau o'r un peth.

Er mai'r strwythur hwn yw'r mwyaf sylfaenol mewn gwirionedd, felly gallwch fwrw ymlaen â chreadigrwydd i allu rhoi cyffyrddiad personol i bob un o'r paentiadau hyn a grëir gan wahanol fathau o safbwynt a meddyliau.

I ddechrau gwneud un o'r tablau synoptig hyn, rhaid cynnig syniad cyffredinol, sy'n ymdrin â llawer o gynnwys, ac yna maen nhw'n chwilio am brif syniadau o wahanol ffynonellau, y dylid eu hategu â syniadau eilaidd gan bob un ohonyn nhw, ac yn y trydydd lefelwch y manylion a ddefnyddir i wneud cymariaethau rhwng y gwahanol safbwyntiau, megis damcaniaethau neu ddamcaniaethau.

Nodweddion y tabl synoptig

Mae gan y tabl synoptig nodweddion cadarnhaol iawn ar gyfer cynnal dulliau ymchwil sy'n effeithlon iawn ar gyfer pob math o weithgareddau addysgol a gwaith, y mae'r canlynol yn sefyll allan yn eu plith.

 • Yn drefnus.
 • Mae'n sgematig.
 • Defnyddir dadansoddiad gwybodaeth yn helaeth.
 • Arallgyfeirio'r wybodaeth.
 • Chwilio rhwng gwahanol safbwyntiau.
 • Mae'n gymharol, gan ei fod yn canfod tebygrwydd rhwng yr holl wybodaeth a gafwyd.
 • Gellir ei addasu i chwaeth pob awdur, oherwydd er bod ganddo strwythur sylfaenol, nid yw'n hanfodol gallu gwneud un.
 • Fe'i hystyrir yn un o'r technegau astudio gorau.
 • Tacteg ardderchog ar gyfer ymchwilio.

Prif swyddogaeth

Y swyddogaeth y gellir ei nodi fwyaf mewn perthynas â defnyddio tablau synoptig yw trefnu ac amlinellu'r wybodaeth a astudiwyd, gan sicrhau bod y rhai sy'n defnyddio'r dechneg astudio ryfeddol hon, yn llwyddo i arallgyfeirio a chymharu'r holl wybodaeth bresennol ar bwnc, gan lwyddo i ddatgelu casgliad ei hun.

Ble a sut y gellir defnyddio'r tabl trosolwg?

Er bod hon yn cael ei hystyried yn dechneg astudio, fe'i defnyddir mewn gwahanol feysydd gwaith, oherwydd ei nodweddion addysgiadol gwych.

Ymhlith y meysydd mwyaf cyffredin a all fod â'r posibilrwydd o ddefnyddio'r math hwn o dablau, mae myfyrwyr o lefelau sylfaenol, uwchradd ac uwch yn bennaf, yn ogystal ag y mae'n digwydd mewn meysydd ymchwil, gwaith swyddfa, ymhlith eraill, oherwydd yn y rhain i gyd mae angen gweinyddu a dadansoddi gwybodaeth benodol yn gywir.

Er mwyn gwneud tabl synoptig mewn ffordd addas a all fod yn effeithiol ar gyfer yr achos, rhaid dilyn rhai camau fel y canlynol.

 1. Mae angen deall, dadansoddi ac astudio’r wybodaeth sydd i’w thrin, er mwyn cael rheolaeth lwyr arni, gan ddarparu gwell ymdriniaeth o’r tabl. Bydd trin y wybodaeth yn gywir yn sicrhau bod y tabl synoptig yn cael ei wneud yn fwy effeithlon.
 2. Ar ôl darllen dro ar ôl tro ac ar ôl deall yn iawn y cynnwys sy'n cael ei astudio, mae'n hynod bwysig cydnabod a chasglu prif syniadau'r syniad cyffredinol, er mwyn sefydlu trefn gywir y wybodaeth, bydd hyn yn cyflawni bod gan y cynllun ei eu trefn hierarchaidd eu hunain.
 3. Rhaid dod o hyd i'r nodweddion cyffredin rhwng yr holl gysyniadau, gan eu grwpio gyda'i gilydd er mwyn sefydlu syniad cyffredinol y brif thema, y ​​mae'n rhaid ei ddisgrifio â gair sy'n dynodi'r ystyr cyfan yn ei gyfanrwydd.
 4. Mae brawddeg sy'n cael ei nodweddu fel arfer yn cyflwyno yn y mwyafrif o destunau, y syniad cyffredinol o'r un peth, y mae'n rhaid ei chwilio er mwyn bwrw ymlaen â chasgliad y chwiliad, teitl y tabl synoptig.
 5. Ar ôl cael seiliau'r tabl synoptig, rhaid i chi barhau â lleoliad y wybodaeth lenwi o'r un peth, gan ddosbarthu'r holl wybodaeth a arweinir gan y mathau o baragraffau y gellir eu darganfod, fel yr uwch-ordeiniad, y cydgysylltiedig a'r is-reolwr. , pob un â'i hierarchaeth, yr uwch-ordeiniad yw'r uwchraddol, a'r israddol yn israddol.
 6. Yn y cam hwn, rhaid ichi fynd ymlaen i farcio prif syniadau syniad cyffredinol yn ddiffiniol, megis os ydych chi eisiau siarad am geir, gallai'r prif syniadau fod yn wneuthuriad, model, math, ymhlith eraill.
 7. Yna mae'n rhaid ategu'r prif syniadau â'u syniadau eilaidd priodol er mwyn datblygu'r tabl synoptig mewn ffordd huawdl a rhesymegol.
 8. Yn olaf, ar ôl mynegi beth fyddai'r syniad cyffredinol, gyda'i syniadau sylfaenol wedi'u marcio, a'r rhai eilaidd yn dilyn, dechreuwch ddadelfennu'r manylion y gallai'r uchod fod yn eu taflu.

Argymhellir yn gryf defnyddio'r dechneg hon ar gyfer unrhyw fath o ymchwil, oherwydd ei nodweddion hierarchaidd, sy'n helpu i ddeall gweithrediad rhai pethau yn well, gan gyffredinoli a nodi gwahanol safbwyntiau, er mwyn dod i gasgliad o'r pwnc.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.