5 techneg ymlacio hawdd i blant

babe hamddenol

Rhaid i blant ddysgu adnabod a rheoli eu hemosiynau, gan fod hyn yn hanfodol ar gyfer eu datblygiad corfforol ac emosiynol da. Gall plant ofni'r tywyllwch, gallant gael problemau gyda chyd-ddisgyblion, y pwysau am raddau ... gall pob plentyn brofi ei ofnau, ei bryderon neu hyd yn oed straen, felly, yn ogystal â chydnabod yr emosiynau hyn, mae hefyd yn angenrheidiol eu bod yn gwybod sut i'w trin ac nad yw teimladau negyddol yn cymryd drosodd.

Er mwyn i'ch plant ddysgu bod yn dda gyda nhw eu hunain a chyda'r teimladau hyn o bryder neu straen, gallwch chi ddysgu rhai technegau ymlacio fel bod ganddyn nhw'r strategaethau priodol i allu trin y teimladau hyn. Byddant yn teimlo'n dawelach ac yn fwy hyderus oherwydd bydd ganddyn nhw ddigon o offer i reoli eu hunain ac ar ben hynny, bydd yn eu helpu trwy gydol eu hoes.

Gall ymlacio a myfyrio rheolaidd eich helpu i ddod yn fwy gwydn yn emosiynol a bod â meddwl tawelach. Gyda'r ymarferion syml hyn i ymlacio gallwch ddysgu rheoli'ch emosiynau, yn gadarnhaol ac yn negyddol. Gall y technegau ymlacio hyn helpu plant sydd â thrafferth cysgu, problemau ymddygiad, trafferth canolbwyntio, pryder, a hunan-barch isel.

Yn dibynnu ar y plentyn, efallai y bydd rhai technegau'n gweithio'n well nag eraill, bydd yn rhaid i chi feddwl pa rai allai fod yn well i'r plant rydych chi am ddysgu'r technegau hyn iddyn nhw. Ceisiwch ddysgu un neu ddau o'r technegau canlynol i'ch plentyn ddechrau meddwl pa un fyddai fwyaf addas iddo ar sail ei oedran a'i nodweddion personol.Yna gallwch chi ychwanegu mwy fel bod eich plentyn yn dewis y dechneg y mae'n ei hoffi fwyaf neu y mae'n teimlo'n fwy cyfforddus yn ei gwneud.

techneg myfyrio bechgyn

Y switsh tawel

I ddod o hyd i'r 'switsh tawel' a'i greu, mae'n angenrheidiol i'r oedolyn arwain y plentyn yn y broses feddyliol hon fel ei fod yn dysgu sut beth yw'r switsh tawel a ble mae. Gyda'r arweiniad cywir ac amgylchedd tawel, bydd yn rhaid i chi ddweud y canlynol:

Cofiwch amser pan oeddech chi'n teimlo'n ddigynnwrf ac mewn heddwch, gall fod yn ddiwrnod o wyliau ar y traeth, pan fyddwch chi'n darllen llyfr neu pan fyddwch chi'n mwynhau cwtsh gan berson rydych chi'n ei garu'n fawr. Gwnewch i'ch meddwl deithio i'r lle hwnnw a dychmygwch eich bod chi yno. Gweld beth welsoch chi, gwrandewch ar yr hyn a glywsoch chi, a chofiwch pa mor dda roeddech chi'n teimlo. Pan feddyliwch am y cof, ceisiwch wneud y lliwiau yn y cof yn fwy disglair a gwneud y synau'n uwch.

Nawr gwasgwch eich bawd a'ch bys mynegai gyda'ch llaw dde wrth feddwl gyda'ch cof tawel. Y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo'n bryderus neu'n poeni, gwasgwch eich bawd a'ch bys mynegai a chofiwch y lle hwnnw sy'n dod â heddwch i chi yn eich cof. Hwn fydd y switsh tawel a gallwch ei wasgu bob tro y bydd ei angen arnoch i deimlo'n well ac ymlacio.

babe ymlacio gyda myfyrdod

Anadlu dwfn

Mae anadlu'n ddwfn yn ffordd effeithiol o arafu ymateb naturiol y corff i straen. Mae'n arafu curiad eich calon, yn gostwng eich pwysedd gwaed, ac yn darparu'r teimlad o fod mewn rheolaeth. Gall unrhyw un, o unrhyw oedran, wneud y dechneg syml hon:

 • Anadlu'n ddwfn
 • Daliwch eich anadl am ychydig eiliadau
 • Gadewch yr awyr allan yn araf
 • Ailadroddwch anadlu'n ddwfn nes eich bod chi'n teimlo'n hamddenol

Ymlacio cyhyrau blaengar

Mae ymlacio cyhyrau blaengar yn cynnig ffordd hyfryd i leddfu straen. Cyflawnir hyn trwy densio ac yna ymlacio gwahanol grwpiau cyhyrau yn y corff. Er mwyn ei wneud gyda phlant bydd yn rhaid i chi ofyn am y canlynol, gan fod yn ganllaw ym mhob un o'r camau:

 • Drud. Mae'n rhaid i chi rwbio'ch trwyn a'ch talcen fel petaech chi'n arogli rhywbeth drewllyd, ac yna ei ymlacio. Ailadroddwch dair gwaith.
 • Jaws Mae'n rhaid i chi glymu'ch genau yn dynn fel ci yn brathu asgwrn, ac yna gollwng yr asgwrn dychmygol a gadael i'r ên ryddhau'n llwyr. Ailadroddwch dair gwaith.
 • Arfau ac ysgwyddau. Ymestynnwch eich breichiau ymlaen ac yna eu codi uwch eich pen ac ymestyn cyn belled ag y bo modd. Gwnewch iddo ollwng ei freichiau a gadael iddyn nhw ryddhau. Ailadroddwch dair gwaith.
 • Dwylo a breichiau. Dychmygwch eich bod yn gwasgu oren mor galed â phosib gydag un llaw ac yna'n gollwng yr oren hwnnw ar lawr gwlad ac yn gadael i'r fraich a'r llaw ymlacio. Ailadroddwch dair gwaith, ac yna newid i'r fraich arall.
 • Bol. Gorweddwch ar eich cefn a gwasgwch eich cyhyrau gwynt mor galed ag y gallwch. Yna gadewch i ni ymlacio. Ailadroddwch dair gwaith a gwneud yr un dechneg sefyll a'i ailadrodd 3 gwaith hefyd.
 • Traed a choesau. Pwyswch flaenau eich traed yn erbyn y ddaear fel petaech yn eu cloddio yn y tywod ar y traeth. Pwyswch bob yn ail a'u taenu yn ddigon pell i'w teimlo ar eich coesau, ac yna eu hymlacio. Ailadroddwch dair gwaith.

Gyda phob un o'r technegau hyn, anogwch eich plentyn i sylwi pa mor dda mae'r corff yn teimlo pan fydd yn ymlacio bob tro. Y nod yw gweithio trwy'r ymarferion hyn i sicrhau ymlacio llwyr i'r corff.

babi gyda swigod

Y dechneg balŵn

Mae'r dechneg hon yn hawdd ac yn gweithio'n wych i blant ag Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw. Bydd yn rhaid i'r plentyn ddychmygu ei fod yn falŵn a bydd yn rhaid iddo anadlu i mewn yn ddwfn iawn nes iddo lenwi ei ysgyfaint a sylwi na all mwy o aer fynd i mewn.

Yna bydd yn rhaid i chi anadlu allan yn araf iawn ac ailadrodd yr ymarfer sawl gwaith. Fel hyn, byddwch chi'n teimlo'n llawer tawelach ac yn fwy hamddenol a gallwch chi ddefnyddio'r dechneg hon pryd bynnag y bydd ei hangen arnoch chi.

Techneg y crwban

Bydd yn rhaid i'r plentyn ddychmygu ei fod yn grwban ac y bydd yn rhaid iddo orwedd wyneb yn wyneb ar lawr gwlad. Yna byddwch chi'n dweud wrtho fod yr haul ar fin machlud a bod yn rhaid iddo gysgu. Fesul ychydig, fe ddylai ddechrau crebachu ei goesau a'i freichiau, ychydig ar ôl ychydig, gyda'r arafwch sy'n bodoli mewn crwban. Bydd yn rhaid i chi orffen y safle trwy fynd o dan eich cefn, gyda'ch breichiau a'ch coesau wedi'u sugno'n isel, fel pe bai'ch cefn yn gragen y crwban.

Bydd yn rhaid i chi aros yn y sefyllfa hon am 3 munud gyda'ch llygaid ar gau ac anadlu'n bwyllog, ac yna dywedir wrthych ei bod yn ystod y dydd ac y gallwch ddod â'ch coesau a'ch breichiau allan yn araf iawn. Unwaith y byddwch chi yn eich man cychwyn, bydd angen i chi eistedd i lawr a thrafod sut rydych chi wedi teimlo.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)