Ted Bundy: llofrudd cyfresol a ddaeth yn enwog

ted bandy

Ar Ionawr 24, 1989 dienyddiwyd Ted Bundy yn Florida, ond hyd heddiw mae'n dal yn hysbys pwy ydyw ... sut all hynny fod? Oherwydd ei fod yn llofrudd cyfresol a nododd yr amser yr oedd yn byw. Ei enw llawn oedd Theodore Robert Bundy a Fe'i ganed ar Dachwedd 24, 1946 yn Burlington, Vermont, UDA. Lladdwr cyfresol a threisiwr ydoedd, mewn gwirionedd mae'n cael ei ystyried yn un o'r troseddwyr mwyaf drwg-enwog ar ddiwedd yr XNUMXfed ganrif.

Plentyndod cymhleth

Roedd ei blentyndod wedi'i nodi gan gelwydd mawr ers i'w neiniau a theidiau gymryd yn ganiataol hunaniaeth eu rhieni i guddio mamolaeth anfoesol o'r gymdeithas yr oeddent yn byw ynddi ac na fyddai unrhyw un yn pwyntio'r bys atynt. Fe wnaethon nhw i Ted a'r gymdeithas gyfan gredu mai nhw oedd ei rieni ac mai ei fam oedd ei chwaer.

Fe wnaethant geisio edrych fel teulu perffaith pan mewn gwirionedd roedd y tu mewn i'w tŷ yn uffern go iawn: roedd y taid / llystad yn ddyn treisgar ac yn cam-drin ei fam-gu, yn bwyta llawer o porn ac yn hoffi gwylio fideos o gam-drin anifeiliaid a phobl. Ni chuddiwyd yr agweddau hyn o flaen ei fab / ŵyr ... a oedd rywsut yn mewnoli'r holl ymddygiadau erchyll ac erchyll hynny.

llofrudd cyfresol ted bundy

Roedd ei berthynas gyda'i dad-cu / llystad yn gymhleth ac roedd hefyd wedi dioddef bwlio yn yr ysgol. Fe wnaeth ei ddeallusrwydd a'i sgiliau cymdeithasol ei helpu i gael gyrfa lwyddiannus yn y coleg ac roedd ganddo berthnasoedd sy'n ymddangos yn normal gyda menywod. Roedd yn ymddangos, i'r byd, ei fod yn berson sefydlog ond mewn gwirionedd, ar ei ochr dywyllach, fe ymosododd a lladd sawl merch mewn gwahanol ddinasoedd rhwng 1974 a 1978. Gan ei fod wedi tyfu i fyny, Dangosodd berffeithrwydd penodol i'r byd ond y tu mewn i'w feddwl roedd cyfrinachau tywyll ac ellyllon.

28 llofruddiaeth a daeth yn enwog

Cyfaddefodd gyfanswm o 28 llofruddiaeth ond amcangyfrifir mai ef oedd yn gyfrifol am gannoedd o farwolaethau mewn gwirionedd. Cafodd ei ddedfrydu i farwolaeth ym 1979 am lofruddio dau fyfyriwr prifysgol, y flwyddyn ganlynol cafodd ei ddedfrydu i farwolaeth eto am dreisio a llofruddio merch 12 oed. Yn 1989, fel y gwnaethom nodi ar ddechrau'r erthygl hon, cafodd ei ddienyddio. Digwyddodd ei ddienyddiad yn y gadair drydan.

Er gwaethaf natur heinous ei droseddau, daeth Ted Bundy yn enwog, yn enwedig ar ôl dianc o’r ddalfa yn Colorado ym 1977. Roedd yn ddyn swynol a deallus a denodd hyn sylw’r cyhoedd. Mewn gwirionedd, mae ei achos wedi ei ysbrydoli i greu nofelau a ffilmiau sy'n ymroddedig i'w fywyd neu i'w ffordd o ladd.

Roedd yn ymddangos bod y cyfryngau poblogaidd wedi trawsnewid y troseddwr hwn yn ffigwr rhamantus a dymunol hyd yn oed. Roedd yn gwybod sut i oresgyn plentyndod ac, yn ôl y sôn, cyn bod yn llofrudd, daeth yn berson llwyddiannus mewn cymdeithas. Astudiodd seicoleg a'r gyfraith ac roedd hyd yn oed yn ymgeisydd ar gyfer llywodraethwr y wladwriaeth. Cafodd ei addurno hefyd am fynd â phlentyn allan o foddi a gwneud gweithgareddau cymunedol. Yn ei fywyd perffaith yn wynebu'r byd, roedd yn ymddangos fel dinesydd rhagorol.

ted bundy gyda gefynnau

Er bod ganddo lawer o gydnabyddiaeth yn y gymdeithas, nid oedd yn teimlo'n integredig a daeth yn gaeth i ryw dreisgar fel llwybr dianc o'i emosiynau dwysaf ... rhywbeth a arweiniodd yn ddiweddarach at lofruddiaeth a sodomania. Roedd ganddo rywfaint o osodiad ar fyfyrwyr dosbarth canol ifanc â gwallt hir, syth du.

Eich modus operandi

Roedd ganddo'r un modus operandi bob amser: ymosododd ar gaeau prifysgol neu ger archfarchnadoedd yng ngolau dydd eang. Byddai'n dewis merch ar hap ac yn gofyn iddi ei helpu i mewn i'w gar, gan ddangos bod ganddi fraich wedi torri a'i bod mewn sling. Pan aeth y dioddefwr yn ddigon agos, fe aeth â bar gyda hi a mynd â hi i rywle diarffordd i'w sodomoli â blinder troellog. Yna fe'u lladdodd a pherfformio arferion necroffilig.

O'r holl farwolaethau sy'n cael eu cyhuddo ohono a phawb sydd i fod i ddigwydd, dim ond 14 corff a ddarganfuwyd ... Dechreuodd y cyfan pan gafodd ei arestio am ei yrru gwael a Daeth yr heddlu o hyd i ddeunydd yn ei gar a oedd yn ei nodi fel y llofrudd yr oeddent wedi bod yn edrych amdano ers cryn amser.

Er iddo gael ei garcharu sawl gwaith, llwyddodd hefyd i ddianc o'r carchar i barhau i ladd. Roedd yn teimlo gorfodaeth ac yn annog i ladd. Nid oedd arno ofn cael ei ddal ac felly roedd hyn i gyd yn ei wneud yn fwy sadistaidd. Roedd yn gaeth i ladd ... roedd angen iddo herwgipio, treisio a lladd.

Roedd ganddo anhwylder ymddygiad bob amser, a amlygodd gyda'i ymddygiad creulon, heb empathi ... Ers pan oedd yn blentyn, fe ddaliodd, anffurfio a bwtsiera anifeiliaid.

Oedd mewn cariad

Yn 1967 fe syrthiodd mewn cariad â chyd-ddisgybl coleg o'r enw Stephanie Brooks. Ond gadawodd hi ef oherwydd ei fod yn anaeddfed ac nad oedd ganddo nodau clir yn ei fywyd. Daeth Ted yn obsesiwn gyda hi ac roedd bob amser yn anfon ei llythyrau i geisio ei hennill yn ôl, bob amser yn aflwyddiannus. Gadawodd yr ysgol a dechrau gweithio, ond ni pharhaodd y swyddi yn hir.

Yn 1969 dechreuodd berthynas ag Elizabeth Kloepfer, parhaodd y berthynas hon 5 mlynedd ond daliodd ati i ysgrifennu a cheisio ail-greu ei berthynas flaenorol. Yn ddiweddarach, dros amser, ailgydiodd yn ei berthynas gariad â Stephanie Brooks, ond gadawodd hi ef oherwydd iddi ddod yn berson hynod oer. Roedd o 1974 pan ddechreuodd ladd.

ffotograffiaeth ted bunpia sepia

Ei fywyd ar res marwolaeth

Er mai o 1979 pan gafodd ei ddedfrydu i farwolaeth, Bundy a geisiodd ohirio ei ddyddiad dienyddio gymaint â phosibl fel bod bron i ddegawd yn ddiweddarach pan gafodd ei ddienyddio. Roedd yn gweithio gyda'r heddlu i gael estyniadau pellach i'w ddedfryd. Tra yn y carchar derbyniodd lythyrau gan gefnogwyr yn dweud eu bod yn ei garu a thra yn y carchar priododd Carole Ann Boone, ffan a gredai yn ei diniweidrwydd ac a gafodd ferch gyda hi.

Caniataodd i gyfweliadau gael eu cynnal lle roedd yn adrodd ei fywyd a dadansoddodd seiciatryddion ei gyflwr meddyliol. Nodwyd bod gan Ted lafur emosiynol, byrbwylltra, anaeddfedrwydd, cymhlethdod israddoldeb, hunan-ganolbwynt a diffyg empathi ... ymhlith llawer o bethau eraill.

Cyn ei ddienyddio, gofynnwyd iddo a oedd ganddo unrhyw eiriau olaf a dywedodd:

"Jim [ei atwrnai amddiffyn] a Fred [ei weinidog], hoffwn i chi roi fy nghariad i fy nheulu a ffrindiau." Wedi hynny, cafodd ei ddienyddio yn y gadair drydan.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.