Testun monograffig: nodweddion, mathau, swyddogaethau a strwythurau

Diffinnir y "testun" fel arwyddion neu gymeriadau math o ysgrifennu sydd gyda'i gilydd yn ffurfio mynegiad ystyrlon, fel arfer at ddibenion trosglwyddo gwybodaeth neu gyfathrebu. Yn achos testun monograffig, mae hyn yn cyfeirio at y testunau a ddefnyddir mewn rhai genres llenyddol i mynegi pob manylyn am bwnc neu i ganolbwyntio ar un agwedd arno yn unig

Beth yw gweithiau monograffig?

Daw etymoleg y gair o'r Groeg, lle mae "mwnci" yn golygu Uno ac ystyr "graffiau" ysgrifennu. Testunau neu weithiau yw monograffau lle cynhelir ymchwil mewn gwahanol ffynonellau megis llyfrau, cylchgronau, tudalennau gwe, ymhlith eraill; er mwyn casglu'r swm mwyaf o wybodaeth ac agweddau pwysicaf pwnc penodol.

nodweddion

 • Fe'i defnyddir fel arfer wrth ymhelaethu ar gwaith ysgrifenedig, ymchwil, myfyrdodau a thraethodau.
 • Mae gan yr awdur y gallu i fynd at y pwnc o wahanol safbwyntiau.
 • Y pwrpas yw cyflwyno cymaint o wybodaeth a data â phosibl i'r darllenydd am bwnc. Yn ogystal, yn mae'r maes academaidd hefyd yn ceisio dod o hyd i wahanol ddamcaniaethau er mwyn ymestyn y gwahanol bynciau yr ymdrinnir â hwy yn y pwnc.
 • Mae angen dilyn strwythur (cyflwyno, datblygu a chasglu) a methodoleg ymchwil.
 • Er bod y rhain fel arfer yn eithaf helaeth, er nad yw hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt fod yn orfodol.

Mathau testun monograffig

Gall gweithiau monograffig fod o wahanol fathau, sy'n cynnwys eu nodweddion eu hunain. Yn eu plith rydym yn dod o hyd i newyddiadurwyr, gwyddonwyr, plant ysgol a chadfridogion.

 • Newyddiadurwr: yw'r rhai sy'n barod gyda'r pwrpas o ledaenu'r wybodaeth am un neu fwy o ymchwiliadau newyddiadurol. Yn ei dro, cyffyrddir â phynciau o safbwynt moesegol ac athronyddol, er mwyn defnyddio dadleuon personol a rhoi barn fwy goddrychol.
 • Gwyddonol: Mae'n ddogfen sy'n datgelu pwnc yn helaeth gyda strwythur trefnus a chlir, wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol a'r gymuned wyddonol. Ar gyfer hyn, defnyddir profion o bob math fel arfer, megis arbrofion labordy, rhai cymdeithasol, ystadegau, tablau neu ddamcaniaethau sy'n caniatáu mynd i'r gwrthrych yn wrthrychol.
 • Plant ysgol: Yn amlwg, cyflawnir y rhain gyda'r nod o baratoi gwaith ymchwil ar gyfer yr ysgol. Er bod y rhain fel rheol yn cyflwyno nodweddion gweithiau monograffig cyffredinol.
 • Cyffredinol: yn olaf, y cadfridogion yw'r rhai lle mae pwnc diddorol ar gyfer rhan fawr o gymuned yn cael ei barchu, gan barchu'r strwythurau sylfaenol. Defnyddir y rhain fel arfer mewn lleoliadau busnes, preifat neu bersonol.

Beth yw ei swyddogaethau a'i bwysigrwydd?

Fel yr ydym wedi crybwyll trwy gydol yr erthygl, maent yn ceisio cyflwyno'r wybodaeth fwyaf cyflawn am bwnc penodol, felly, dyna yw eu prif swyddogaeth. Fodd bynnag, mae dibenion mwy penodol eraill i'r math hwn o destun hefyd, megis:

 • Maent yn ceisio cyfrannu at addysg darllenwyr o'r gwaith a wneir.
 • Maent hefyd yn anelu at helpu ehangu'r wybodaeth bresennol am y pwnc neu ryw bwnc ohono; gan fod yn rhaid i'r awdur gyfrannu cynnwys newydd, ffres neu arloesol, yn ychwanegol at y ffaith bod y maes lle mae'r pwnc yn perthyn hefyd yn elwa.
 • I weithwyr proffesiynol, mae datblygu'r math hwn o waith yn caniatáu iddynt ennill cydnabyddiaeth yn y gymuned lle maent yn gweithio.

Felly, yn ogystal â chyflwyno sawl swyddogaeth, mae hefyd yn dod â manteision neu fuddion; sy'n golygu bod y testunau hyn o bwys mawr mewn gwahanol feysydd fel addysg neu'r gymuned wyddonol.

Elfennau neu rannau o'r monograff

Gall y testun monograffig amrywio oherwydd y gwahanol rannau sy'n ei gyfansoddi. Mae'n dibynnu ar y math o waith i'w wneud a'r gynulleidfa y bydd yn anelu ati.

Mae strwythur sylfaenol y soniasom amdano yn ei nodweddion (cyflwyniad, datblygiad a chasgliad), a ddefnyddir fel arfer mewn traethodau a myfyrdodau, er enghraifft; tra mai'r llall yw'r un traddodiadol a hynny a ddefnyddir yn nodweddiadol mewn gwaith academaidd neu wyddonol, sef: crynodeb, cyflwyniad, datblygiad, casgliadau, llyfryddiaeth ac atodiadau.

Mae'r elfennau hyn yn cyflawni eu hamcan eu hunain yn y gwaith, felly mae angen eu hesbonio i gael syniad o'r hyn y maent yn ymwneud ag ef a beth yw eu hamcan. Oherwydd bod y model traddodiadol yn ehangach o ran elfennau ac yn cynnwys rhai'r strwythur sylfaenol, dyna fydd yr un y byddwn ni'n ei egluro isod.

Y crynodeb

Mae'n cyfeirio at ddyfyniad bach am y cynnwys y bydd darllenwyr yn ei ddarganfod yn y monograff; lle mae'n cael ei ddefnyddio gan rai awduron er mwyn darparu ychydig o wybodaeth sy'n caniatáu tynnu sylw pobl at y pwnc dan sylw.

Y cyflwyniad

Mae'n rhan o'r testun neu'r gwaith lle mae'n rhaid i ni gyfuno'r syniadau sydd i'w datblygu ynghyd â chyd-destun y pwnc, er mwyn paratoi'r darllenydd am yr hyn y mae'n ymwneud ag ef.

Y datblygiad

Mae'n adran lle, fel y mae ei enw'n nodi, mae'r pwnc neu'r pwnc o ddiddordeb yn cael ei ddatblygu, mewn ffordd drefnus ac yn ceisio darparu cymaint o wybodaeth a data â phosibl. I gael strwythur cywir o'r rhan hon, y delfrydol yw ei rannu'n benodau y mae'n rhaid eu darllen er mwyn ei ddeall yn gywir; oherwydd er enghraifft, ni fyddai'n ddoeth siarad am y mathau o destun heb wybod eu diffiniad.

Casgliad

Dyma'r rhan lle mynegir yr atebion i'r syniadau, yr amheuon neu'r rhagdybiaethau a gyflwynir ar y pwnc, yn ogystal â ffordd o crynhoi'r cynnwys dan sylw gan dynnu sylw at y pwysicaf; ynddo mae'n bosibl dadlau a dehongli'r holl wybodaeth a gesglir.

Llyfryddiaeth neu gyfeiriadau

Maent yn cyfeirio at yr ymholiadau a wnaed i baratoi'r gwaith, hynny yw, y ffynonellau lle darganfuwyd yr holl ddeunydd a ddefnyddiwyd. Er gwaethaf y ffaith nad yw fel arfer yn cael ei ddefnyddio'n gywir yn yr ysgol, pwrpas yr adran yw darparu ffynonellau fel y gall y rhai sydd â diddordeb ymgynghori mwy am agwedd benodol.

Atodiadau

Nhw yw rhan olaf y monograff lle gall yr awdur ddarparu deunydd graffig i ddarllenwyr a ddefnyddiwyd fel sail ar gyfer datblygu'r gwaith, fel tabl cymharol, ystadegau neu ganrannau, cyfweliadau, ymhlith eraill.

Rhaid dosbarthu a rhifo pob deunydd er mwyn gallu eu cyfeirio trwy gydol y datblygiad mewn ffordd gyffyrddus, gyflym a syml.

 

Mae'r testun monograffig yn un o'r gweithiau academaidd a ddefnyddir fwyaf ledled y byd, yn ogystal â chan newyddiadurwyr, gwyddonwyr ac unrhyw berson, sefydliad neu gwmni yn gyffredinol. Felly, gobeithiwn fod y wybodaeth a gasglwyd amdani wedi caniatáu ichi gael y wybodaeth angenrheidiol ar gyfer ei gwireddu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Carime meddai

  Roedd y wybodaeth honno'n ddefnyddiol iawn

 2.   Carolina meddai

  Fe weithiodd i mi ar gyfer fy ngwaith Sbaeneg, ie

 3.   Carolina meddai

  Helpodd SIIIIIIIII fi