Sut gall tosturi newid eich bywyd

pobl dosturiol yn cofleidio

Maen nhw'n dweud mai tosturi yw offeryn mwyaf pwerus y bod dynol oherwydd gall newid cymuned gyfan o bobl yn llwyr. Mae tosturi yn cyd-fynd â charedigrwydd a phan fydd yn ymylu ar gymdeithas, bydd popeth yn well i'r bobl sy'n ei ffurfio. Os ydych chi'n berson tosturiol Byddwch yn gallu sylweddoli sut y bydd pethau yn eich bywyd yn gwella bron trwy hud.

Tosturi

Pan fyddwn yn siarad am dosturi rydym yn siarad am y gallu i ddeall cyflwr emosiynol person arall neu ohonoch eich hun. Ar sawl achlysur gellir ei gymysgu ag empathi. Mae gan dosturi elfen nodweddiadol sy'n cynnwys yr awydd i fod eisiau lliniaru neu leihau dioddefaint y llall.

Empathi, fel y gwyddoch mae'n debyg, yw'r gallu i roi eich hun yn esgidiau rhywun arall. Er bod tosturi ac empathi yn bethau gwahanol, Gall tosturi tuag at rywun arwain at empathi tuag at y person arall.

rhoi a derbyn tosturi

Mae'n golygu peidio â chymryd yn ganiataol y gwaethaf

Yr hyn yr ydym wedi siarad amdano yn y pwynt blaenorol yw'r diffiniad derbyniol o dosturi, diffiniad a fydd yn eich helpu i ddeall beth ydyw a beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd. Hefyd, mae tosturi tuag at berson arall yn golygu mwy na rhoi eich hun yn ei le, wir eisiau eu deall neu hyd yn oed eu helpu. Mae'n golygu cael persbectif gwahanol ar sut rydych chi'n trin eraill.

Er enghraifft, dychmygwch fod gan eich plentyn broblem iechyd a bod yn rhaid ichi fynd ag ef i'r ysbyty i gael profion. Yn amlwg mae eich cyflwr pryder yn eithaf uchel ac rydych chi hyd yn oed yn teimlo pryder am yr hyn y gall y profion ei ddweud. Mae'n rhaid i chi fynd adref i godi rhai pethau a dychwelyd yn gyflym i'r ysbyty i fod gyda'ch plentyn ac ar y ffordd rydych chi'n cwrdd â chydnabod neu ffrind. Beth rydych chi wedi ymgolli cymaint yn eich meddyliau a'ch pryderon fel nad ydych chi'n stopio i gael sgwrs gyda'r person hwnnw ac rydych chi ddim ond yn dweud helo (neu ddim hyd yn oed hynny).

Mae'r unigolyn hwnnw nad ydych wedi ei gyfarch wedi cael ei droseddu ac yn ddiweddarach fe welwch ei fod yn teimlo sarhad aruthrol pan welodd na wnaethoch roi sylw iddo. Tybiodd y person hwnnw'n uniongyrchol y gwaethaf ynoch chi, heb feddwl efallai bod gennych reswm da dros beidio â chael sgwrs. Yn amlwg nid oedd gennych unrhyw fwriad i wneud iddo deimlo'n ddrwg, roeddech chi mewn cyflwr emosiynol a oedd wedi cynhyrfu gormod oherwydd eich pryderon ac roedd angen i chi gyrraedd yr ysbyty yn gyflym i fod wrth ochr eich plentyn cyn gynted â phosibl. Ni chymerodd i ystyriaeth eich mynegiant o bryder ac nid yw hyd yn oed wedi trafferthu gofyn i chi beth sydd o'i le gyda chi ... Yn syml, roedd wedi bod yn well ganddo deimlo'r gwaethaf. Yn anffodus mae hyn yn digwydd yn aml iawn mewn cymdeithas ac yn hytrach na thosturi a meddwl y byddai gennych reswm da dros beidio â stopio sgwrsio, mae'n well ganddyn nhw feddwl yn negyddol.

merched sy'n cofleidio ei gilydd gyda thosturi

Ar y llaw arall, pe bai mwy o dosturi yn y person yn y stori yr ydym wedi'i rhoi er enghraifft, yn lle mynd yn ddig neu deimlo'n sarhaus, byddai'n meddwl y byddai rhywbeth yn digwydd i'w ffrind neu gydnabod ac, pe na bai'n stopio , byddai ganddo reswm da dros beidio â'i wneud. Mae'n debyg y byddai'n eich ffonio chi'n nes ymlaen i ofyn a yw'n iawn neu a oes rhywbeth o'i le, ac wrth gwrs, byddai'n helpu pe bai angen (pe bai'r unigolyn wedi bod yn dosturiol). Yn yr amgylchiadau hyn, byddai ei ffrind yn bondio mwy ag ef ac mae'n debyg y byddai eu perthynas yn gwella. Fel arall, mae'r berthynas yn cael ei thorri gan ddiffyg ystyriaeth.

Tosturi fel therapi

Gall tosturi fod ar eich cyfer chi neu ar gyfer eraill. Pan fydd ar eich cyfer eich hun fe'i gelwir yn 'hunan-drueni'. Mae llawer o bobl yn credu, pan fydd person yn teimlo tosturi tuag at ei hun, oherwydd eu bod wedi eu hangori mewn rôl dioddefwr yn eu bywyd, ac nad oes unrhyw beth ymhellach o'r gwir. Mewn gwirionedd, mae yna therapi a all wella bywydau pobl ac mae a wnelo hynny â thosturi.

dwylo sy'n clench yn dosturiol

Mae'n fath o therapi lle mae tosturi yn cael ei ddefnyddio i wella sefyllfa pobl a lleddfu eu dioddefaint mewnol. Gall pobl sydd â hunan-barch isel neu sy'n rhy feirniadol o'u hunain neu fel y gweddill fod yn bobl addas ar gyfer y math hwn o therapi.

Gellir dysgu a hyfforddi tosturi, a phan fydd yn cael ei gyflawni, mae'r ymennydd yn newid ac yn gwella. Pan fydd person yn dosturiol, byddant yn dod yn dawelach, yn fwy tawel, yn hapusach ac yn fwy cymhelliant i wella yn eu bywyd o ddydd i ddydd.

Mewn therapi gweithir balchder (sy'n atal teimlo bywyd o safbwynt mwy hamddenol a chadarnhaol) ac mae'n canolbwyntio ar dosturi fel sgil i hyfforddi. Gallu sy'n gwneud i eraill deimlo'r dioddefaint i ddymuno eu gwneud yn iawn. Rhaid i hyn, yn ychwanegol, ganolbwyntio yn anad dim, arnoch chi'ch hun. Nid yw bod â hunan-dosturi yn golygu teimlo'n flin drosoch chi'ch hun neu ddioddef amgylchiadau bywyd ... yr hyn y mae'n ei olygu yw dysgu peidio â beio eraill am eich camgymeriadau eich hun, er enghraifft.

Yn ein cymdeithas mae yna lawer o bobl sy'n canolbwyntio ar gystadleuaeth a llwyddiant ac yn anghofio'r hyn sy'n ein gwneud ni'n ddynol mewn gwirionedd: tosturi. Gyda therapi tosturi, mae daioni yn cael ei adfer fel rhan hanfodol o'r bod dynol.

Tosturi a lles eich hun

Nid oes gan deimlo tosturi tuag at un arall unrhyw beth i'w wneud â theimlo trueni. Pan fyddwch chi'n teimlo'n flin dros un arall, rydych chi'n teimlo eich bod chi ar lefel uwch na pherson arall, felly byddai anghydraddoldeb cymdeithasol neu seicolegol rhyngddynt.

Mae tosturi yn cynnwys bod eisiau lles rhywun arall sy'n teimlo'n llorweddol i'ch person eich hun. Nid oes grisiau dychmygol lle rydych chi'n teimlo uwchben y llall. Mae gan bobl berthynas egalitaraidd waeth beth yw'r statws cymdeithasol y credir eu bod yn perthyn iddo.

person sy'n helpu un arall gyda thosturi

Mae'r person yn teimlo ei fod eisiau helpu un arall yn allgarol oherwydd bod ei dosturi wedi ei arwain at empathi. Deall yr emosiynau neu'r sefyllfa y mae'r person arall yn ei phrofi, heb farn. Rydych chi eisiau lleddfu poen eraill.

Byddwch yn hael tuag at eraill trwy ymarfer tosturi! Helpwch eraill a chi'ch hun!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)