Beth yw trosiadau a sut i'w defnyddio

trosiadau

Defnyddir trosiadau yn helaeth yn Sbaeneg ac maent hefyd yn ddefnyddiol iawn. Mae Castilian neu Sbaeneg yn iaith gyfoethog iawn a dyna pam ei bod bob amser yn syniad da siarad am drosiadau. Ond beth yw trosiad? Fe'i deellir fel mynegiant sy'n gysylltiedig â gwrthrych neu syniad penodol, ond fe'i cymhwysir i air neu ymadrodd arall i awgrymu bod tebygrwydd penodol rhwng y ddau air.

Yn Sbaeneg fe'i defnyddir yn aml, fel: "Mae gennych ddau lygad fel dwy seren yn yr awyr." Yn y trosiad hwn gwneir cymhariaeth lle mae'r llygaid yn llachar fel y sêr yn yr awyr, rydym am dynnu sylw at y ffaith bod y llygaid yn brydferth. Gellir deall defnyddioldeb trosiadau hefyd i roi rhywfaint o bwyslais ar eiriau sydd am gael eu hamlygu, fel yn y byd rhamantus.

Mathau o drosiadau

O ran y trosiadau sy'n bodoli, mae yna wahanol fathau:

 • Cyffredin
 • Pur
 • Ategol

Mae yna ychydig mwy hefyd, ond mae gan bob math ddosbarthiad gwahanol yn dibynnu ar sut mae'r ymadrodd yn cael ei lunio a sut mae'n cael ei ddefnyddio. Mae'r trosiad a ddefnyddir uchod fel enghraifft yn drosiad cyffredin: "Mae gennych chi ddau lygad fel dwy seren yn yr awyr."

Dau derm yw'r termau a ddefnyddir ar gyfer y trosiad a grybwyllwyd:

 • Tymor yn gyntaf: llygaid
 • Tymor dau: sêr y ffurfafen

siarad â throsiadau

Mae'r math hwn o drosiad yn gyffredin oherwydd gan fod perthynas rhwng y ddau derm, yr un peth yw dweud bod A yn B. Mae trosiadau cyflenwol arddodiadol yn wahanol. Er enghraifft, os ydych chi'n siarad am "lygaid gwydr" ni all fod perthynas uniongyrchol rhwng y ddau derm oherwydd bod yr arddodiad yn ei atal ac mae hyn yn golygu nad yw'n gyffredin.

Beth yw pwrpas trosiadau?

Os edrychwch ar lyfrau, sgyrsiau, neu hyd yn oed sioeau teledu, byddwch yn gallu sylweddoli bod yna lawer o drosiadau sy'n cael eu defnyddio dro ar ôl tro. Maent yn ffordd syniad o fynegi ein hunain neu o drosglwyddo syniadau. Pan glywn rywun yn dweud: "Rwy'n gyflymach na bwledi", yr hyn y maent yn ei olygu mewn gwirionedd yw y byddant yn mynd yn gyflym i gyrraedd y gyrchfan yn fuan, er enghraifft.

Pryd i ddefnyddio trosiad

A siarad yn fanwl gywir, dim ond mewn ysgrifennu creadigol y dylid defnyddio trosiadau, gan eu bod yn seiliedig ar iaith ffigurol (nid ystyr lythrennol) ac felly maent yn ddatganiadau ffug. Ond dim ond siarad yn llym yw hyn, oherwydd y gwir amdani yw bod trosiadau yn yr iaith Sbaeneg neu Castileg yn cael eu defnyddio bob dydd ac mae'n un ffordd arall o gyfathrebu ag eraill mewn ffordd lai llythrennol a mwy hwyliog, Fe'u defnyddir nid yn unig mewn testunau neu weithiau! Rydyn ni'n hoffi eu defnyddio bob dydd i allu pwysleisio rhai ymadroddion.

Mae trosiadau hefyd yn aml yn amwys a gallant ymddangos yn rhy sgyrsiol ar gyfer swydd ffurfiol. Weithiau bydd trosiad cynnil yn troi'n waith ffurfiol (yn enwedig ar ffurf ymadroddion a chlytiau cyffredin). Mae hyn yn iawn o bryd i'w gilydd ond mae'n well osgoi os yn bosibl er mwyn peidio â swnio'n rhy stwff.

trosiadau llafar

Er enghraifft, pe byddech chi'n ysgrifennu erthygl am Abraham Lincoln, byddai'n swnio'n eithaf rhyfedd dweud bod ganddo "galon aur." Yn gyntaf oll, mae'n ystrydeb. Yn ail, nid yw'n llythrennol wir. Ac yn drydydd, nid yw'n dweud llawer wrthych chi am Lincoln mewn gwirionedd. Felly mae'n well dweud rhywbeth mwy penodol a choncrit, fel "I Lincoln, tosturi oedd un o'r rhinweddau moesol pwysicaf." Ac yna, yn greadigol gallwch ychwanegu'r trosiad, ond ar ôl defnyddio'r esboniad o'r blaen fel ei fod yn yr ystyr hwn yn cael ei ddeall yn well yr hyn a olygwn.

Felly mae'n bwysig cofio hyn. Oherwydd nad yw trosiadau eu hunain yn gwneud synnwyr, mae'n rhaid i chi allu eu rhoi mewn cyd-destun yn gywir fel bod ganddyn nhw ystyr hawdd ei ddeall, er mwyn gwybod yn union beth neu at bwy maen nhw'n cael eu cyfeirio'n benodol.

Nid cyffelybiaeth yw trosiad

Fodd bynnag, mae yna ddyfais rethregol (y mae pobl yn aml yn ei chamgymryd am drosiad), y byddwch chi'n ei gweld wrth ysgrifennu'n ffurfiol trwy'r amser. Fe'i gelwir yn gyffelybiaeth. Mae cyffelybiaethau yn nodi'n benodol bod dau beth yn gyfartal, yn hytrach na'u cyfateb fel trosiad yn unig. Gall hyn fod yn ffordd ddefnyddiol iawn o egluro syniadau cymhleth:

 • Gyda chyffelybiaeth: Mae'r magnetosffer yn gweithio fel ffenestr polariaidd fawr, mae'n amddiffyn y ddaear rhag pelydrau'r haul wrth adael i rywfaint o olau a gwres basio trwodd ”.
 • Gyda throsiad: Mae'r magnetosffer yn ffenestr arlliw fawr "

Mae defnyddio trosiadau, yn yr achos hwn, yn gwneud y frawddeg yn ffug. Ond mae'r cyffelybiaeth yn offeryn defnyddiol i egluro pwynt yr ysgrifennwr. Nid oes dim o hyn, wrth gwrs, yn berthnasol i ysgrifennu creadigol. Mewn ysgrifennu creadigol, mae trosiadau yn hynod effeithiol - cyn belled nad ydych chi'n eu cymysgu!

Enghreifftiau o drosiadau

Nesaf, rydyn ni'n mynd i adael rhai enghreifftiau o drosiadau i chi fel eich bod chi'n deall hyd yn oed yn well beth ydyn nhw ac felly'n eu defnyddio bob dydd os ydych chi'n eu hoffi fel adnodd:

 1. Addurnodd y pryfed tân nefol y noson. (Roedd y sêr yn disgleirio yn y nos)
 2. Y freuddwyd dragwyddol. (Marwolaeth)
 3. Blodyn Bywyd. (Ieuenctid)
 4. Soniodd yr eira yn ei gwallt am ei hanes. (Soniodd y llwyd yn ei gwallt am ei hanes)
 5. Roedd ei geg fel mefus. (Roedd ei geg yn goch ac yn bryfoclyd)
 6. Ceffylau'r môr. (I gyfeirio at y chwydd)
 7. Mae'r prosiect hwnnw yn ei ddyddiau cynnar. (Rhywbeth incipient iawn)
 8. Hi yw'r golau sy'n goleuo fy nyddiau. (Y rheswm mae'n rhaid i mi fyw)
 9. Mae yna ffordd bell i fynd am eich priodas. (Cyfnod gwych o amser)
 10. Mae ei groen yn felfed. (Mae ei groen yn llyfn)
 11. Nid llifogydd ydoedd, hi oedd yn crio. (Roeddwn i'n crio llawer)
 12. Mae Gwlad Thai yn baradwys. (Mae'n lle braf iawn)
 13. Mae ei galon yn enfawr. (Yn berson da)
 14. Mae fy ngwaith yn ddioddefaint. (Nid wyf yn hoffi fy swydd)
 15. Rwy'n wallgof amdano. (Rwy'n ei hoffi llawer)
 16. Torrodd fy enaid. (Roedd yn ddrwg iawn gen i)

tad a mab gyda throsiadau

Gyda phopeth yr ydym newydd ei egluro ichi, gobeithiwn ei fod wedi dod yn amlwg i chi beth yw trosiad, ei fathau, sut i'w ddefnyddio a chyda'r enghreifftiau, rydych wedi gallu deall sut y caiff ei ddefnyddio yn y Sbaeneg cyfoethog. iaith. Mae defnyddio trosiadau yn cyfoethogi'r mynegiant, cyn belled nad ydyn nhw'n cael eu gorddefnyddio. Os ydych chi'n gwybod sut i'w defnyddio'n gywir, byddant yn ddefnyddiol iawn i chi, cofiwch eu defnyddio bob cymedrol! 


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.