Yr +30 ymadrodd gorau o Seneca

Roedd Seneca yn athronydd gwych

Ar Ebrill 12, OC 65, bu farw un o athronwyr mwyaf yr Ymerodraeth Rufeinig: Lucio Anneo Seneca. Athronydd stoc a adawodd ymadroddion gwych inni yn ei fywyd a llyfr sy'n cael ei ystyried heddiw fel llawlyfr hunangymorth go iawn. Mae'n ymwneud â'i draethawd Llythyrau at Lucio.

Rydyn ni'n mynd i gynnig ei ymadroddion gorau i chi er mwyn i chi allu deall ei feddwl yn well a pham ei fod yn parhau i fod yn gyfeirnod i lawer heddiw.

Ganed y meddwl hwn a'r esboniwr mwyaf posibl o'r cerrynt athronyddol o'r enw Stoiciaeth, tua 4 CC a bu farw yn 65 OC, pan deimlai ei fod yn cael ei orfodi i gymryd ei fywyd ei hun. Roedd ganddo berthnasedd mawr yn yr Ymerodraeth Rufeinig yn ystod sefydlu'r Ymerawdwr Nero wedi rhoi myfyrdodau gwych inni. Mae a wnelo ei fyfyrdodau â moesoldeb ar y cyfan ac nid oes gan yr un ohonynt, hyd heddiw, unrhyw wastraff.

Yn y modd hwn gallwn weld sut mae'r bod dynol yn parhau i feddwl am foesoldeb yn ymarferol yr un peth ... waeth beth fo'r canrifoedd sy'n mynd heibio. Peidiwch â cholli islaw rhai o'r ymadroddion enwog hynny a hynny Ni allwch golli'r cyfle i gwrdd â nhw a myfyrio arnyn nhw.

Dyfyniadau Seneca

 • Nid ydym yn meiddio â llawer o bethau oherwydd eu bod yn anodd, ond maent yn anodd oherwydd nid ydym yn meiddio eu gwneud.
 • Dicter: asid a all wneud mwy o ddifrod i'r cynhwysydd y mae'n cael ei storio ynddo nag i unrhyw beth y mae'n cael ei dywallt arno.
 • Mae cyfeillgarwch bob amser yn ddefnyddiol; Mae cariad yn brifo weithiau.
 • Hir yw llwybr yr addysgu trwy ddamcaniaethau; yn fyr ac yn effeithiol trwy enghreifftiau.
 • Mae tristwch, er ei fod bob amser yn gyfiawn, yn ddiogi yn unig. Nid oes dim yn cymryd llai o ymdrech na bod yn drist.
 • Nid oes neb yn llai ffodus na'r dyn sy'n angof oherwydd adfyd, oherwydd nid oes ganddo gyfle i brofi ei hun.
 • Mae'r un rhinwedd i gymedroli mewn llawenydd ag i gymedroli mewn poen.
 • Mor fawr yw'r pleser o ddod o hyd i ddyn ddiolchgar ei bod yn werth peryglu bod yn anniolchgar.
 • Nid yw'r sawl sydd ag ychydig yn dlawd, ond yr hwn sy'n dymuno llawer.
 • Yr hyn nad yw'r gyfraith yn ei wahardd, gall gonestrwydd ei wahardd.
 • Mae dyn heb angerdd mor agos at hurtrwydd fel nad oes ond angen iddo agor ei geg i syrthio iddo.
 • Y grefft gyntaf y mae'n rhaid i'r rhai sy'n dyheu am bŵer ei dysgu yw gallu dioddef casineb.
 • Mae ysbrydion cryf yn mwynhau adfyd wrth i filwyr di-ofn fuddugoliaeth mewn rhyfeloedd.
 • Uchder anhapusrwydd yw ofni rhywbeth, pan nad oes disgwyl dim.
 • Mae'n frenin nad yw'n ofni dim, mae'n frenin sy'n dymuno dim; a gallwn ni i gyd roi'r deyrnas honno i'n hunain.
 • Mwy niweidiol yw'r cyfoeth a ddaw ar drachwant mawr.
 • Nid oes neb yn llai ffodus na'r dyn sy'n angof oherwydd adfyd, oherwydd nid oes ganddo gyfle i brofi ei hun.
 • Nid yw breichiau ffortiwn yn hir. Maent yn tueddu i ddibynnu ar bwy bynnag sydd agosaf atynt.
 • Mae tristwch, er ei fod bob amser yn gyfiawn, yn ddiogi yn unig. Nid oes dim yn cymryd llai o ymdrech na bod yn drist.
 • Y grefft gyntaf y mae'n rhaid i'r rhai sy'n dyheu am bŵer ei dysgu yw gallu dioddef casineb.
 • Mae'r casinebau cudd yn waeth na'r rhai heb eu gorchuddio.
 • Gwrandewch hyd yn oed ar y rhai bach, oherwydd does dim byd dirmygus ynddynt.
 • Gall morwr gwych hwylio hyd yn oed os yw ei hwyliau i'w llogi.
 • Heb ei ddal, mae dicter yn aml yn fwy niweidiol na'r anaf sy'n ei ysgogi.
 • Mae rhai yn cael eu hystyried yn fawr oherwydd bod y bedestal hefyd yn cael ei gyfrif.
 • Os ymostyngwch i natur, ni fyddwch byth yn dlawd; os ymostyngwch i farn, ni fyddwch byth yn gyfoethog.
 • Mae anffawd annisgwyl yn ein brifo'n gryfach.
 • Mae'r enaid bonheddig yn meddu ar yr ansawdd gwych o fod yn angerddol am bethau gonest
 • Mae'r hyn rydych chi'n ei feddwl ohonoch chi'ch hun yn bwysicach o lawer na'r hyn mae eraill yn ei feddwl ohonoch chi.
 • Mae cytgord llwyr y byd hwn yn cael ei ffurfio gan grynhoad naturiol o anghytgordiau.
 • Angenrheidiol yw ffafrau newydd ffortiwn i gadw hapusrwydd.
 • Byddai'n well gen i drafferthu gyda'r gwir, na mwynhau gwastatir.
 • Mae peidio â chael unrhyw beth sy'n eich cyffroi, sy'n eich poeni chi, gyda'i ymosodiad neu gyda'i gyhoeddiad yn rhoi prawf ar eich enaid, nid yw cael eich taflu i hamdden heb bryderon yn ddigynnwrf ond yn ddi-hid.
 • Rhennir bywyd yn dair gwaith: y presennol, y gorffennol a'r dyfodol. O'r rhain, mae'r presennol yn gryno iawn; y dyfodol, yn amheus; y gorffennol, wir.
 • Pan fyddwch chi yng nghanol adfyd, mae'n rhy hwyr i fod yn wyliadwrus.
 • Y rhwystr mwyaf mewn bywyd yw'r aros am yfory a cholli heddiw.
 • Trwy'r garw rydych chi'n cyrraedd y sêr.
 • Waeth pa mor uchel y mae ffortiwn wedi rhoi dyn, mae angen ffrind arno bob amser.
 • Mae'r sawl sydd â llawer eisiau mwy, sy'n dangos nad oes ganddo ddigon; Ond mae'r sawl sydd â digon wedi cyrraedd pwynt lle nad yw'r dyn cyfoethog byth yn cyrraedd.
 • Mae bywyd fel chwedl: nid oes ots ei fod yn hir, ond ei fod wedi'i adrodd yn dda.
 • Mae dyn heb angerdd mor agos at hurtrwydd fel nad oes ond angen iddo agor ei geg i syrthio iddo.

Mae Seneca yn gwneud ichi feddwl

 • Gwybod pan rydych chi'n ffrindiau gyda chi'ch hun, rydych chi hefyd yn ffrindiau gyda phawb.
 • Ydych chi eisiau gwybod beth yw rhyddid? Peidio â bod yn gaethwas i unrhyw beth, i unrhyw reidrwydd, i unrhyw siawns, i leihau ffortiwn i delerau tegwch.
 •  Yr hyn nad yw'r gyfraith yn ei wahardd, gall gonestrwydd ei wahardd.
 • Byw gyda'r israddol fel yr hoffech i'r uwch-swyddog fyw gyda chi. Peidiwch â gwneud y caethwas bob amser yn fwy na'r hyn yr hoffech i berchennog ei wneud gyda chi.
 • Dywedaf wrthych beth yw gwir bleser ac o ble mae'n dod: cydwybod dda, bwriadau cywir, gweithredoedd da, y dirmyg am bethau ar hap, yr awyr llwm yn llawn diogelwch, y bywyd sydd bob amser yn troedio'r un ffordd.
 • Mae'r sawl sy'n ddarbodus yn gymedrol; mae'r un sy'n gymedrol yn gyson; mae'r sawl sy'n gyson yn anorchfygol; Mae'r sawl sy'n anadferadwy yn byw heb dristwch; mae'r sawl sy'n byw heb dristwch yn hapus; felly mae'r darbodus yn hapus.
 • Yn fy marn i, nid oes unrhyw ddyn sy'n gwerthfawrogi rhinwedd yn fwy ac yn ei ddilyn yn fwy parod na'r sawl sydd, trwy beidio â bradychu ei gydwybod, wedi colli enw da dyn da.
 • Mae gwobr gweithred dda wedi ei wneud.
 • Nid ydym yn derbyn bywyd byr, ond rydym yn ei fyrhau. Nid ydym yn amddifad ohoni, ond yn bell.
 • Hir yw llwybr yr addysgu trwy ddamcaniaethau; yn fyr ac yn effeithiol trwy enghreifftiau.
 • Nid oes gobaith yn parhau o rinwedd, pan fydd vices nid yn unig yn ymhyfrydu, ond yn cael eu cymeradwyo.
 • Gwell yn dioddef drygioni sydd bob amser yn ei ofni.
 • Mae'r un rhinwedd i gymedroli mewn llawenydd ag i gymedroli mewn poen.
 • Mae ofn wedi'i beintio ar yr wyneb.
 • Mor fawr yw'r pleser o ddod o hyd i ddyn ddiolchgar ei bod yn werth peryglu bod yn anniolchgar.
 • Rhaid disgwyl y farwolaeth y mae natur yn ei gorchymyn.
 • Yr ewyllys yw'r hyn sy'n rhoi gwerth i bethau bach.
 • Os yw barn yn pwyso, peidiwch â'u cyfrif.
 • Prawf o rinwedd yw gwaredu’r drygionus.
 • Nid yw'r sawl sydd ag ychydig yn dlawd, ond yr hwn sy'n dymuno llawer.
 • Ni fyddai unrhyw ddarganfyddiad yn cael ei wneud mwyach pe byddem yn fodlon â'r hyn a wyddom.
 • Nid oes ots eich bod chi'n darllen llawer o lyfrau, mae'n bwysicach bod y rhai rydych chi'n eu darllen yn dda
 • Mae'n annheg gwneud cam â'r un a'i gwnaeth leiaf.
 • Bob dydd mae'n rhaid i ni farnu bywyd newydd.
 • Nid yw byth yn ormod i gyhoeddi'r hyn sydd angen ei wybod.
 • Pan nad yw cwch hwylio yn gwybod i ba borthladd y mae'n mynd, nid oes unrhyw wynt yn ddigonol.
 • Nid oes coeden gref na chyson ond un y mae'r gwynt yn ei chwythu'n aml.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jose Castillo meddai

  Mae Anneus lucio athronydd Rhufeinig mawr yn sychu, ond oherwydd ei gyfeillgarwch â Saul roedd yn ddisail i'r Rhufain fawr, mae'n bosibl ei gynllwyn i hwyluso gwrthryfel Palestiniaid, Eifftiaid ac Hebreaid

  1.    dienw meddai

   Defnyddiol iawn ar gyfer fy adeilad

bool (gwir)