45 ymadrodd diolch

"Mae'n cael ei eni'n dda i fod yn ddiolchgar" meddai'r dywediad poblogaidd, ac mae'n wirionedd mawr iawn na ddylen ni byth ei anghofio. Siawns na allwch gofio amser wrth ddweud "diolch" dim ond yn brin. Munud y byddai bod wedi gwybod ymadroddion diolchgarwch wedi bod o gymorth mawr ichi.

Nhw yw'r bobl hynny sy'n dal lle arbennig yn eich calon diolch i'r gweithredoedd a wnaethant yn eich bywyd. Fe ddangoson nhw i chi eu bod nhw'n poeni amdanoch chi ac mae hynny'n llenwi'ch calon â balchder a boddhad. Maent wedi bod wrth eich ochr pryd bynnag y mae ei angen arnoch neu hyd yn oed, oherwydd eu bod wedi bod wrth eich ochr chi ac yn parhau i fod yn rhoi eu cariad i gyd heb derfynau.

Ymadroddion diolch na allwch eu colli

Am y rheswm hwn, rydyn ni'n mynd i esbonio rhai ymadroddion diolchgarwch y dylech chi eu cadw'n ddiogel fel y gallwch chi eu defnyddio pryd bynnag y bo angen. Gallwch eu hysgrifennu a'u cadw mewn llyfr nodiadau er mwyn gallu eu hadalw pan fydd angen, Gallwch hefyd ysgrifennu'r rhai sy'n dda i chi eu cofio oherwydd nhw yw'r rhai yr oeddech chi'n eu hoffi fwyaf, ac ati.

Er hyn i gyd, ni allwch golli'r casgliad o ymadroddion diolch yr ydym wedi'u rhoi yma ar eich cyfer. Maent yn ymadroddion y gallwch eu defnyddio i'w cysegru i bobl eraill neu i adlewyrchu yn unig am y diolchgarwch sydd gennych chi yn eich bywyd a'ch bod chi'n rhoi i eraill a hefyd i chi'ch hun.

 1. Nid yw diolchgarwch distaw o unrhyw ddefnydd i unrhyw un.
 2. Mae gwybod a dangos yn werth dwywaith.
 3. Bob dydd o fy mywyd rwy'n cael rhywbeth i fod yn ddiolchgar amdano ... ac mae honno'n wers bwerus.
 4. Rhaid inni ddod o hyd i amser i stopio a diolch i'r bobl sy'n gwneud gwahaniaeth yn ein bywydau.
 5. Gwir faddeuant yw pan allwch chi ddweud, 'Diolch am y profiad hwnnw.'
 6. Mae cyfeillgarwch, os yw'n cael ei fwydo gan ddiolchgarwch yn unig, yn cyfateb i ffotograff sy'n pylu yn y pen draw.
 7. Yr hyn sy'n ein gwneud ni'n hapus yw bod yn ddiolchgar.
 8. Peidiwch â difetha'r hyn sydd gennych trwy fod eisiau'r hyn nad oes gennych chi; cofiwch mai'r hyn sydd gennych chi nawr oedd un o'r pethau roeddech chi ond yn gobeithio amdano.
 9. Hoffwn ddiolch i chi â'm holl galon, ond i chi, fy ffrind annwyl, nid oes gan fy nghalon waelod.
 10. Po fwyaf ymwybodol ydych chi o'r pethau da yn eich bywyd, y mwyaf o bethau da fydd yn parhau i amlygu.
 11. Rwy'n dysgu bob dydd mai bod gyda chi yw cryfder fy mywyd, am bopeth rydych chi'n ei roi i mi, am bopeth rydych chi'n ei roi i mi, am eich cariad diamod, diolch yn fawr iawn.
 12. Hyd yn oed os ydych yn bell i ffwrdd, ni fydd fy nghalon byth yn anghofio ein bod yn ffrindiau a'n bod yn unedig gan filoedd o anturiaethau a heriau yr oeddem yn gallu eu goresgyn gyda'n gilydd. O'r fan hon, diolchaf ichi am gael gair o anogaeth bob amser, am roi help llaw imi bob amser ac am gael gwên imi pan oeddwn yn drist. Diolch am fodoli.
 13. Mae gen i lawer o gariad atoch chi ac rydw i eisiau dweud "diolch".
 14. Rydych yn ddiamod. Diolch i chi am wrando arnaf, yn fy hapusrwydd ac yn fy nhristau!
 15. Nid yw diolchgarwch, fel rhai blodau, yn digwydd mewn uchder ac mae'n well gwyrdd yng ngwlad dda'r gostyngedig.
 16. Byddaf bob amser yn diolch ichi am symud i ffwrdd o unigrwydd, gyda'n gilydd rydym wedi adnabod gwir gariad a dim ond eisiau bod gyda chi a neb arall yr wyf am fod.
 17. Nid oes dim yn fwy anrhydeddus na chalon ddiolchgar.
 18. Mae diolchgarwch yn rhoi ystyr i’n gorffennol, yn dod â heddwch heddiw, ac yn creu gweledigaeth ar gyfer yfory.
 19. Nid poen ond diolchgarwch yw'r deyrnged uchaf i'r meirw.
 20. Mor fawr yw'r pleser o ddod o hyd i ddyn ddiolchgar ei bod yn werth peryglu peidio â bod yn anniolchgar.
 21. O ystyried faint o ddioddefaint annheg ac anhapusrwydd yn y byd, rwy’n ddiolchgar iawn, weithiau hyd yn oed yn ddrygionus, am faint o drallod sydd wedi fy arbed.
 22. Pan fyddwch chi'n bwyta egin bambŵ, cofiwch y dyn a'u plannodd.
 23. Mae'r graddau yr wyf yn dy garu di yn gwneud cyfiawnder â faint o ddiolch yr hoffwn ei roi ichi.
 24. Nid bod pobl hapus yn ddiolchgar ... dim ond pobl ddiolchgar sy'n dod yn wirioneddol hapus.
 25. Mae bod yn ddiolchgar yn eich anrhydeddu.
 26. Byw fel petaech chi'n mynd i farw yfory, dysgwch fel petaech chi'n mynd i fyw am byth.
 27. Yr had cyntaf ar gyfer digonedd yw diolchgarwch.
 28. Mae diolch yn siarad yn dda am y galon ac yn gwneud i'ch calon siarad.
 29. Mewn bywyd cyffredin prin y sylweddolwn ein bod yn derbyn llawer mwy nag a roddwn, ac mai dim ond gyda diolchgarwch y mae bywyd yn cael ei gyfoethogi.
 30. Rhaid i'r sawl sy'n rhoi, beidio â chofio eto; ond rhaid i'r un sy'n derbyn byth anghofio.
 31. Nid oes unrhyw eiriau yn y byd sy'n dod yn agos at ba mor ddiolchgar ydw i.
 32. Mae diolchgarwch yn troi poenau'r cof yn llawenydd tawel.
 33. Newidiodd eich cariad fy mywyd, ei newid er gwell. Gwnaeth eich cariad fi'n obeithiol ac yn hapus. Diolch i chi am roi eich cariad i mi ac am fy ngharu i fel rydw i. Rwy'n dy garu di fy nghariad.
 34. Cyn belled â bod yr afon yn rhedeg, y mynyddoedd yn cysgodi, a bod sêr yn yr awyr, rhaid i'r cof am y budd a dderbynnir ddioddef ym meddwl y dyn ddiolchgar.
 35. Diolch i chi, gariad, oherwydd ers i chi ymddangos mae fy mywyd cyfan wedi newid. Oherwydd o'r eiliad gyntaf i mi sylwi ar deimladau rhyfedd y tu mewn i mi, fe wnes i gydnabod y gloÿnnod byw enwog yn fy stumog.
 36. Mae un yn ddyledus am byth i'r rhai sy'n gosod eu bywydau drosom.
 37. Hyd yn oed os nad ydw i'n ei ddweud, mae fy nghalon yn cofio pob ystum garedig, pob ffafr a phob gwên a wnaeth fy mywyd yn hapus. Diolch i bob un ohonoch sy'n gwneud fy mywyd y gorau, byddaf yn ddiolchgar yn dragwyddol.
 38. Er weithiau efallai na fydd yn ymddangos yn debyg iddo, chi yw popeth i mi. Dyna pam y penderfynais rannu fy mywyd gyda chi.
 39. Gwn eich bod yn y da ac yn y drwg. Nid oes llawer o bobl fel chi. Rydych chi'n unigryw!
 40. Am eiliad roeddwn yn teimlo bod y byd i gyd yn dod arnaf a daethoch i'm hachub, diolch fy nghariad am fod yn yr eiliadau bob amser pan fydd arnaf eich angen fwyaf.
 41. Yn fy nghalon ni all fod ond diolchgarwch tuag atoch chi oherwydd eich bod chi fel teulu i mi. Ffrindiau a brodyr sy'n dod gyda mi ar y llwybr a ddewisais ar gyfer fy mywyd.
 42. Mae diolchgarwch nid yn unig y rhinweddau mwyaf. Mae'n gysylltiedig â'r lleill i gyd.
 43. Diolch i'r fflam am ei olau, ond peidiwch ag anghofio troed y lamp sy'n ei gynnal yn amyneddgar.
 44. Os mai'r unig weddi a ddywedasoch erioed yn eich bywyd cyfan oedd 'diolch', byddai hynny'n ddigon.
 45. Daw'r pryderon i ben pan fydd diolchgarwch yn dechrau.

Beth yw eich barn chi? Diolch yn fawr am ddarllen yr erthygl hon!


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Federico Siulok Gastelum meddai

  Rwy'n credu eu bod yn dda iawn, yn glir ac yn fanwl gywir, byddaf yn parhau i ddarllen y canlynol gyda diddordeb, diolch, diolch, diolch

 2.   Anthony meddai

  Os yw pawb yn dangos ac yn mynegi diolchgarwch, efallai y byddai'r bydysawd hon yn wahanol.