45 ymadrodd empathi a fydd yn gwneud ichi ddeall emosiynau eraill

teimlo empathi

Mae empathi yn angenrheidiol mewn perthnasoedd rhyngbersonol ac yn gyffredinol, ledled y gymdeithas. Mae empathi yn golygu dysgu rhoi eich hun yn “esgidiau” rhywun arall. Deall eich emosiynau, deall pam rydych chi'n meddwl sut rydych chi'n ei wneud a gwybod sut rydych chi'n teimlo bob amser a pham. Gall hyn hwyluso perthnasoedd personol yn fawr a hefyd, Pe bai pawb yn empathetig, byddem yn byw mewn byd gwell.

Mae empathi yn wahanol i gydymdeimlad. Mae cydymdeimlad yn ogwydd affeithiol tuag at eraill ac empathi, fel y dywedasom uchod, yw deall teimladau pobl eraill. Mae empathi yn helpu i greu bondiau emosiynol mwy sefydlog a dyfnach. Gellir dysgu empathi oherwydd ei fod yn sgil sy'n gofyn am ewyllys a hyfforddiant.

Ymadroddion empathi

Nesaf, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai ymadroddion i chi am empathi a fydd yn eich helpu i ddeall yn well beth mae empathi yn ei olygu a pham ei fod yn bwysig yn eich bywyd ac ym mhawb.

 1. Pan fydd pobl yn siarad, gwrandewch yn llawn. Nid yw'r mwyafrif o bobl byth yn gwrando.-Ernest Hemingway
 2. Edrych gyda llygaid rhywun arall, gwrando gyda llygaid rhywun arall a theimlo â chalon rhywun arall.-Alfred Adler
 3. Mae gennym ddau glust a cheg i glywed dwywaith cymaint ag yr ydym yn siarad.-Epithet
 4. O ran adfyd, prin y byddech chi'n ei ddwyn pe na bai gennych ffrind a ddioddefodd ar eich rhan yn fwy na chi'ch hun. - Epithet
 5. Yr anrheg fwyaf gwerthfawr y gallwn ei rhoi i eraill yw ein presenoldeb. Pan fydd ein ymwybyddiaeth ofalgar yn cofleidio'r rhai rydyn ni'n eu caru, maen nhw'n blodeuo fel blodau.-Thich Nhat Hanh
 6. Rwy'n credu bod gan bob un ohonom empathi. Efallai na fydd gennym ddigon o ddewrder i'w ddangos.- Maya Angelou
 7. Yn syml, empathi yw gwrando, cadw barn, cysylltu'n emosiynol, a chyfathrebu'r neges hynod iachusol honno nad ydych chi ar eich pen eich hun. - Brene Brown
 8. Y math uchaf o wybodaeth yw empathi. - Bill Bullard
 9. Os nad oes gennych empathi a pherthnasoedd personol effeithiol, ni waeth pa mor graff ydych chi, nid ydych yn mynd i gyrraedd yn bell iawn.-Daniel Goleman
 10. Y peth anoddaf yn y byd yw bod yn ymwybodol o boen rhywun arall. - Pat Barker
 11. Ni ellir cadw heddwch trwy rym; dim ond trwy ddeall y gellir ei gyflawni. - Albert Einstein cydbwyso empathi
 12. Yn rhy aml rydym yn tanamcangyfrif pŵer cyffyrddiad, gwên, gair caredig, clust i wrando, canmoliaeth onest, neu'r weithred leiaf o ofalu, y mae gan bob un ohonynt y potensial i newid bywyd. - Leo Buscaglia
 13. Mae empathi yn golygu deall eraill ar eich telerau eich hun a dod â nhw i orbit eich profiad eich hun. - Jacob A. Belzen
 14. Rwy'n ei alw'n grefyddol yr un sy'n deall dioddefaint eraill. - Mahatma Gandhi
 15. Hyd nes y byddwch wedi dysgu bod yn oddefgar o bobl nad ydynt bob amser yn cytuno â chi, nes eich bod wedi meithrin yr arfer o ddweud gair caredig wrth y rhai nad ydych yn eu hedmygu, nes eich bod wedi ffurfio'r arfer o edrych am y da mewn eraill. yn lle'r drwg, ni fyddwch yn gallu bod yn llwyddiannus, na bod yn hapus. - Napoleon Hill
 16. Empathi yw presenoldeb llwyr yr hyn sy'n fyw mewn person arall yn yr eiliad bresennol.-John Cunningham
 17. Os arian yw siarad, mae gwrando yn ddihareb aur.-Twrceg
 18. Dysgu rhoi eich hun yn esgidiau rhywun arall, i weld trwy eu llygaid, dyma sut mae heddwch yn dechrau. A mater i chi yw gwneud i hynny ddigwydd. Mae empathi yn ansawdd cymeriad a all newid y byd. - Barack Obama empathi
 19. Empathi yw gweld gyda llygaid rhywun arall, gwrando gyda chlustiau rhywun arall, a theimlo â chalon rhywun arall. - Alfred Adler
 20. Mae angen i ni gael empathi. Pan gollwn empathi, collwn ein dynoliaeth. - Goldie Hawn
 21. Pan fydd dyn da yn dioddef, rhaid i bawb sy'n ystyried ei hun yn dda ddioddef gydag ef. - Euripides
 22. Mae cariad yn gyflwr rhagorol nad yw'n gwybod unrhyw genfigen nac oferedd, dim ond empathi ac awydd i fod yn fwy na chi'ch hun. - Thomas More
 23. Mae empathi yn cymryd amser; Mae effeithlonrwydd ar gyfer pethau, nid ar gyfer pobl.-Stephen Covey
 24. Ni allwch ddeall rhywun arall yn dda a gwneud rhywbeth arall ar yr un pryd.-M. Scott pig
 25. Mae gan bob un ohonom empathi ac efallai nad oes gan bawb y dewrder i'w ddangos.-Maya Angelou
 26. Mae empathi yn rhoi eich hun yn esgidiau rhywun arall i ddarganfod beth yn union mae'r person hwnnw'n ei deimlo neu beth sy'n digwydd ar foment benodol.-Deepa Kodikal
 27. Nid oes neb yn poeni faint rydych chi'n ei wybod, nes eu bod nhw'n gwybod faint rydych chi'n poeni.-Theodore Roosevelt
 28. Mae lleihau bwlch economaidd yn amhosibl heb hefyd leihau’r bwlch mewn empathi.-Daniel Goleman
 29. Nid wyf yn gofyn i'r person anafedig sut maen nhw'n teimlo. Rydw i fy hun yn dod yn berson brifo.-Walt Whitman
 30. Rydym yn cael ein geni gyda'r gallu i empathi. Y gallu i adnabod emosiynau ac mae hynny'n uwch na rasys, diwylliannau, cenedligrwydd, dosbarthiadau, rhywiau ac oedrannau.-Mary Gordon
 31. Mae empathi i'r gwrthwyneb i bwyll ysbrydol. Y gallu i ddeall bod pob rhyfel yn cael ei cholli a'i hennill. A bod poen rhywun arall yr un mor arwyddocaol â'ch un chi.-Barbara Kingsolver
 32. Nid wyf yn hoffi'r dyn hwnnw. Mae angen i mi ei adnabod yn well.-Abraham Lincoln
 33. Mae empathi yn caniatáu inni ganfod ein byd mewn ffordd newydd a symud ymlaen.-Marshall Rosenberg empathi â phobl eraill
 34. Mae angen i ni gael empathi. Pan gollwn empathi, collwn ein dynoliaeth.-Goldie Hawn
 35. Mae diffyg sylw yn lladd empathi. Y cam cyntaf i dosturi yw sylweddoli'r angen am berson arall. Mae'r cyfan yn dechrau gyda'r weithred syml o sylw.-Daniel Goleman
 36. Os ydych chi'n barnu pobl, nid oes gennych amser i'w caru.-Mam Teresa o Calcutta
 37. Mae empathi yn aros yn y gallu i fod yn bresennol heb farn.-Marshall Rosenberg
 38. Mae empathi yn cynrychioli sylfaen yr holl gymwyseddau cymdeithasol pwysig yn y gwaith.-Daniel Goleman
 39. Mae yna rywbeth am bobl nad ydyn nhw ond yn eu hadnabod.-Ben Harper
 40. Po agosaf y mae un person yn teimlo'n emosiynol at un arall, yr agosaf y byddant yn dod.- Allan Pease
 41. Dydych chi byth yn deall rhywun mewn gwirionedd nes i chi ystyried pethau o'u safbwynt nhw, nes i chi gamu i'w esgidiau a cherdded gyda nhw. - Harper Lee
 42. Empathi yw presenoldeb llawn yr hyn sy'n fyw mewn person arall yn yr eiliad bresennol. - John Cunningham
 43. Natur dynoliaeth, ei hanfod, yw teimlo poen eraill fel eich un chi a gweithredu i ddileu'r boen honno. Mae uchelwyr mewn tosturi, harddwch mewn empathi, gras mewn maddeuant. - John Connolly
 44. Marwolaeth empathi dynol yw un o'r arwyddion cynharaf a mwyaf dadlennol o ddiwylliant ar fin barbariaeth. - Hannah Arendt
 45. Credwn ein bod yn gwrando ond anaml iawn y byddwn yn gwrando gyda gwir ddealltwriaeth, gyda gwir empathi. Fodd bynnag, mae gwrando yn rhywbeth arbennig iawn, mae'n un o'r grymoedd mwyaf pwerus dros newid rwy'n gwybod. - Carl Rogers

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)