35 ymadrodd galarus i gynnig cydymdeimlad

Cysurwch eraill gyda chydymdeimlad

Mae colli rhywun annwyl bob amser yn foment o drasiedi a phoen dwfn. Mae'n anodd ymdopi â hi a gall y broses alaru fod yn wahanol i bob un ohonom. Mae'r teimladau'n ddwys iawn ac maen nhw'n anodd iawn eu trin. Felly, os oes rhaid i chi gynnig cydymdeimlad â rhywun sy'n agos atoch chi, bydd yr ymadroddion hyn o alaru i roi cydymdeimlad yn eich helpu chi, oherwydd eu bod yn llawn dealltwriaeth ac agosatrwydd at y person hwnnw sydd angen anogaeth gymaint yn yr amseroedd caled hyn.

Mae'n wir nad yw dod o hyd i'r geiriau cywir bob amser yn hawdd, dyna pam rydyn ni am ei gwneud hi'n hawdd i chi ... felly yn y sefyllfa honno lle mae cymaint o deimladau gallwch chi fod yn sensitif ac yn gwrtais ar yr un pryd. Hyd yn oed os yw'n ddiod chwerw, mae angen ei wneud ... ac mae'n rhaid i chi feddwl yn ofalus am y geiriau fel eu bod yn gywir ac yn y gallwch chi, fel hyn, roi cydymdeimlad o waelod eich calon.

Ymadroddion i gynnig cydymdeimlad mewn eiliadau o alaru

Ar ryw adeg yn eich bywyd bydd yn rhaid i chi gynnig cydymdeimlad â rhywun, oherwydd mae bywyd fel yna ... mae rhai yn cyrraedd ac eraill yn gadael am byth. Felly, dylech chi feddwl sut y gallwch chi gysuro'r bobl hynny sydd eich angen gymaint. Bydd angen eich cynhesrwydd a'ch cefnogaeth arnyn nhw ac ymadrodd a siaredir yn dda o'r galon fydd yr hyn sy'n dod â chi'n agosach atynt.

Ymadroddion i gynnig cydymdeimlad yn ystod y broses alaru

Os oes angen, gwnewch nodyn o'r ymadroddion hyn, eu hargraffu neu eu hysgrifennu mewn llyfr nodiadau i'w cael wrth law pan fydd eu hangen arnoch. Y ffordd hon, Bydd gennych chi'r ymadroddion i ddewis o'u plith bob amser yn dibynnu ar yr amgylchiad rydych chi'n byw ynddo.

 • Bydded i'm cydymdeimlad eich cysuro a bydd fy ngweddïau yn lleddfu'ch poen dros y golled hon.
 • Mae geiriau'n anodd cael cysur ohonynt weithiau, ond gobeithio y gall fy un i gyfleu i chi pa mor flin ydw i am eich colled.
 • Ffrind, does gen i ddim geiriau ar gyfer y foment hon, dim ond yr atgofion gorau o (enw'r ymadawedig) yn fy meddwl a'm calon. Rwy’n dy garu’n fawr iawn ac rwy’n cynnig fy nghydymdeimlad â chi.
 • Yn yr eiliadau anodd hyn rydych chi'n eu pwyso, cofiwch fod gennych gefnogaeth eich teulu cyfan.
 • Nid yw'r cymylau yn yr awyr na golau'r haul mor brydferth â'ch cof.
 • Mae'n ddrwg iawn gennyf am eich colled, os oes angen unrhyw beth arnoch, peidiwch ag oedi cyn gofyn imi.
 • Rwyf ar gael i'ch teulu; heddiw a bob amser.
 • Byddaf yma bob amser pan fydd fy angen arnoch. Bydded i'w enaid orffwys mewn heddwch.
 • Dymunaf iachâd a heddwch ichi. Fy nghydymdeimlad.
 • Nid yw'r rhai rydyn ni'n eu caru byth yn marw, maen nhw'n mynd o'n blaenau ni.
 • Pan fydd cariad, ni all marwolaeth wahanu dau berson yn llwyr ac mae pwy bynnag sy'n gadael yn parhau i fyw yng nghof pwy bynnag sy'n aros.
 • Ein mam yw'r mwyaf gwerthfawr ar wyneb cyfan y Ddaear. Ni all unrhyw un a dim lenwi'r gwagle a grëwyd gan ei ymadawiad.
 • Ni wnaethoch chi golli unrhyw un, roedd yr un a fu farw o'n blaenau ni, oherwydd dyna lle rydyn ni i gyd yn mynd. Mae'r gorau ohono yn dal yn eich calon.
 • Rwy'n gwybod ei bod hi'n anodd credu nad yw gyda ni mwyach, ond cofiwch na fydd yr hyn rydyn ni'n ei gadw'n fyw yn ein calonnau ac yn ein hatgofion byth yn marw.
 • Mae fy nghalon gyda chi ar adegau o golled.
 • Mae'n torri fy nghalon i'ch gweld chi fel hyn; Byddaf wrth eich ochr chi bob amser ar gyfer pan fydd fy angen arnoch chi.

Ymadroddion cysur i gynnig cydymdeimlad

 • Gadewch i'ch atgofion orlifo'ch meddwl, dod â chynhesrwydd i'ch calon a'ch tywys ymlaen.
 • Ar ôl i'r dagrau sychu a ffarwelio, mae'n rhaid i ni ddal gafael ar yr atgofion hapus rydyn ni wedi'u rhannu gyda'n hanwyliaid sydd eisoes wedi gadael. Dyma sy'n eu cadw'n fyw yn ein meddyliau ac yn ein calonnau. Fy nghydymdeimlad.
 • Efallai ei fod wedi dianc o'n golwg, ond byth o'n calonnau.
 • Pan fyddwn ni'n colli rhywun annwyl yma ar y ddaear, rydyn ni'n ennill angel yn y nefoedd sy'n gwylio droson ni. Efallai y bydd yn eich cysuro i wybod bod gennych bellach angel sy'n gofalu amdanoch.
 • O ddydd i ddydd dwi'n meddwl amdanoch chi, ym mhob eiliad o fy mywyd, mae eich cof ynof fi.
 • Yn yr eiliad boenus ac anodd hon anfonaf fy nghydymdeimlad diffuant atoch am y golled hon, anfonaf fy nghariad atoch hefyd, a rhannwch fy nerth gyda chi i'ch helpu i oresgyn trance mor anodd.
 • Ni feiddiaf ddweud fy mod yn deall eich poen. Ond hoffwn i fod yn agos atoch chi i gynnig fy nghysur a fy nghariad i chi.
 • Bydd pwy bynnag a basiodd trwy ein bywyd ac a adawodd olau, yn disgleirio yn ein henaid am dragwyddoldeb.
 • Derbyn fy nghydymdeimlad dwysaf ar eich colled, ffrind. Yma bydd gennych fi beth bynnag sy'n digwydd.
 • Tan yn ddiweddar nid oeddwn yn gwybod bod eich perthynas wedi marw. Er fy mod yn gwybod na all geiriau yn unig eich cysuro, rwyf am adael ichi wybod fy mod yma i chi, os oes angen unrhyw beth arnoch. Byddaf mewn cysylltiad â chi.
 • Nid wyf yn gwybod sut y gallaf eich helpu i wella'ch poen, ond hoffwn wybod. Dwi angen i chi wybod eich bod chi yn fy ngweddïau ac fy mod i'n dymuno'n dda i chi.
 • Ni allaf ddychmygu sut y gallech fod yn teimlo ar hyn o bryd, ond rwy'n galw i roi gwybod ichi fy mod yn alwad ffôn i ffwrdd am beth bynnag sydd ei angen arnoch. Fy nghydymdeimlad dwysaf.

Yr ymadroddion gorau i gynnig cydymdeimlad

 • Mae yna absenoldebau sy'n anodd iawn eu llenwi, ond gwyddoch fod gennych fy nghefnogaeth lawn i oresgyn yr eiliad anodd hon.
 • Rydym wedi rhannu sawl eiliad o fywyd ac, yn y dyddiau anodd hyn, rwyf am ichi wybod fy mod yn rhannu eich teimladau a byddaf yn agos os bydd fy angen arnaf.
 • Mae fy galar mor fawr â'r gwacter y mae ei golled yn ei adael. Rwy'n rhannu eich teimlad.
 • Er gwaethaf colli aelod o'ch teulu yn gorfforol, byddant bob amser yn mynd gyda chi trwy gydol eich bywyd. Mae'n ddrwg iawn gennyf am eich colled ac yn cynnig fy nghydymdeimlad diffuant i chi.
 • Tra roeddent gyda'i gilydd roeddent bob amser yn cael eiliadau hyfryd ac er heddiw eich bod yn drist am ei gorffwys tragwyddol, dylech bob amser ei chofio fel y person hapus yr oedd hi. Rwy'n rhoi fy nghydymdeimlad i chi.
 • Nid oes modd disodli unrhyw un pan fydd cariad mor wych. Gwaeddwch ei ymadawiad, ond adferwch er anrhydedd iddo a pharhewch â'r ysbryd a'r llawenydd sy'n eich nodweddu chi ac yr oedd bob amser yn eu hoffi. Bydd Duw yn eich helpu chi.
 • Ni fyddaf yn gallu anghofio ei bresenoldeb, dim ond gyda'i gof y byddaf yn dysgu byw.

Os oes angen ymadroddion arnoch i ffarwelio â'r person arbennig hwnnw, cliciwch yma:

Erthygl gysylltiedig:
+45 ymadrodd hwyl fawr i wneud diswyddo'r person arbennig hwnnw'n haws


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.