Y 40 ymadrodd maddeuant a fydd yn eich rhyddhau o gadwyni drwgdeimlad

maddeuwch

Dim ond pan fyddwch chi'n gwybod sut i faddau y gallwch chi symud ymlaen mewn bywyd. Dim ond i bobl deimlo eu bod yn sownd mewn realiti tywyll sydd ddim ond yn achosi difrod emosiynol iddynt y bydd syfrdan neu falchder yn gwneud i bobl deimlo. Mae maddeuant yn gallu gwella hyd yn oed y clwyfau dyfnaf.

Mae maddeuant yn gysylltiedig â charedigrwydd a chariad yw'r unig ffordd sy'n ein helpu i oresgyn unrhyw rwystr mewn bywyd. Mae cariad yn ein helpu i gael gwared ar y drwgdeimlad a all boenydio'ch calon.

Ymadroddion maddeuant a fydd yn mynd yn dda mewn bywyd

Er nad yw ymddiheuro bob amser yn hawdd, mae'n angenrheidiol gan ei fod yn weithred bwysig ac angenrheidiol. Mae maddau a chael maddeuant yn cynnwys llawer o fuddion personol ac emosiynol a bydd hefyd yn dangos didwylledd a gostyngeiddrwydd, rhywbeth sy'n gwella empathi a derbyniad tuag aton ni ein hunain ac eraill.

maddeuwch

Gan nad yw bob amser yn hawdd dod o hyd i'r geiriau cywir am faddeuant, rydym am i chi gael eich ysbrydoli gan rai o'r ymadroddion hyn i allu gofyn am faddeuant neu ddim ond deall mwy am y weithred bwysig hon i bobl.

 1. Nid yw ymddiheuro bob amser yn golygu eich bod yn anghywir a bod y person arall yn iawn. Yn syml, mae'n golygu eich bod chi'n gwerthfawrogi'ch perthynas yn fwy na'ch ego.
 2. Dwi ddim yn berffaith, dwi'n gwneud camgymeriadau, dwi'n brifo pobl. Ond pan dwi'n dweud sori, dwi'n ei olygu.
 3. Nid yw maddeuant bob amser yn hawdd. Weithiau mae maddau i'r un a'i hachosodd yn teimlo'n fwy poenus na'r brifo a ddioddefoch. Ac eto nid oes heddwch heb faddeuant.
 4. Dim ond yr ysbrydion gwirioneddol ddewr hynny sy'n gwybod y ffordd i faddau. Nid yw dihiryn byth yn maddau am nad yw yn ei natur.
 5. Trwy faddau gormod i'r un sy'n cyfeiliorni, gwneir anghyfiawnder i'r un nad yw'n cyfeiliorni.
 6. Dim ond mewn bywyd y mae maddau yn cael ei ddysgu pan fydd yn rhaid i ni, yn ei dro, gael maddeuant llawer.
 7. Gwn fod gweithred werth mil o eiriau, ond rwy'n dal i anfon fy ymddiheuriadau atoch. Rwy'n gwybod fy mod yn anghywir a gobeithio nad yw fy nghamgymeriad yn dinistrio'r hyn yr ydym wedi'i adeiladu cyhyd.
 8. Y methiant mwyaf mewn bywyd yw torri calon ffrind agos. Ni fyddaf byth yn gallu mynegi pa mor ddrwg yr wyf yn teimlo. Sori am yr holl bethau drwg.
 9. Rwyf wedi gwneud llawer o gamgymeriadau yn fy mywyd. Ond nid oes yr un ohonyn nhw erioed wedi gwneud i mi deimlo cynddrwg â hyn. Rwy’n difaru fy mod wedi achosi cymaint o boen ichi. Maddeuwch i mi. maddeuwch
 10. Dylai mwy o bobl ymddiheuro, a dylai mwy o bobl dderbyn yr ymddiheuriadau hyn pan gânt eu gwneud yn ddiffuant.
 11. Mae'n ddrwg gennyf, pe bawn i'n iawn, byddwn yn cytuno â chi.
 12. Nid anghofio yw anghofio. Ond mae'n helpu i ollwng y boen.
 13. Nid yw'r clustiau byth yn clywed yr ymddiheuriadau dyfnaf, fe'u teimlir trwy'r galon. Felly rhowch eich llaw ar fy nghalon a dim ond ei deimlo, rwy'n crio gyda gofid.
 14. Gadewch inni ddysgu maddau; ond gadewch inni hefyd ddysgu i beidio â throseddu. Byddai'n fwy effeithlon.
 15. Ni all y gwan faddau. Mae maddeuant yn briodoledd o'r cryf.
 16. Nid oes unrhyw beth o'i le ar ymddiheuro, ond mae dweud mae'n ddrwg gen i yn ddiwerth os ydych chi'n parhau i wneud yr un camgymeriadau.
 17. Mae ymddiheuriad yn bersawr hyfryd; Gall drawsnewid yr eiliad drwsgl yn anrheg raslon.
 18. Mae'n anodd dweud sori wrth rywun ... ond gostwng balchder rhywun yw'r anoddaf.
 19. Dywed ffyliaid y bydd dynion doeth yn difaru dangos eu bod yn flin ganddynt.
 20. Yr hyn rwy'n ei gasáu fwyaf yw eu bod yn gofyn am faddeuant cyn camu arnaf.
 21. Mae calon mam yn affwys dwfn y mae maddeuant i'w gael bob amser.
 22. Mae pethau sy'n cael eu gwneud rhwng dau berson yn cael eu cofio. Os arhosant gyda'i gilydd, nid oherwydd eu bod yn anghofio; mae hyn oherwydd eu bod yn maddau i'w gilydd.
 23. Yr unig gamau cywir yw'r rhai nad oes angen esboniad nac ymddiheuriad arnynt.
 24. Nid ydym byth yn maddau mwy na'r rhai y mae gennym ddiddordeb mewn maddau.
 25. Efallai na fyddaf mor glyfar â chi. Ond dwi'n ddigon craff i weld y difrod rydw i wedi'i wneud i'n cyfeillgarwch. Sori felly.
 26. Rydych chi wedi fy llenwi â chariad ac anwyldeb ac rwyf wedi llenwi'ch calon â phryderon a dagrau. Esgusodwch fi.
 27. Rwy'n gwybod fy mod yn ymddangos yn casáu chi. Rwy'n gwybod ei bod yn ymddangos fy mod i eisiau gwneud popeth rydych chi'n dweud wrtha i am beidio â'i wneud. Ond yn ddwfn i lawr dwi'n gwybod eich bod chi eisiau'r gorau i mi ac yn fy nghalon dwi'n gwybod, waeth faint rydyn ni'n ymladd, y byddaf yn eich caru am byth. Mae'n ddrwg gennyf.
 28. Rwy’n gresynu at fy nghamgymeriadau, ond ni fyddaf yn gadael iddynt gynhyrchu gofid yn eich calon. Mae'n ddrwg gennyf.
 29. Mae'n ddrwg gennyf. Rwyf bob amser eisiau siarad â chi. Mae'n ddrwg gennym pan gymerwch amser i ymateb, rwy'n teimlo'n drist. Mae'n ddrwg gennym os dywedaf bethau a allai eich gwneud yn ddig. Mae'n ddrwg gennym os nad ydych chi eisiau siarad â mi gymaint ag yr wyf am siarad â chi. Mae'n ddrwg gennym os dywedaf wrthych am fy nrama ddiwerth pan nad ydych yn poeni mewn gwirionedd. Mae'n ddrwg gen i os mentraf, ond dim ond fy mod yn dy golli di. maddeuwch
 30. Mae fy nghalon yn gaeth mewn gofid ac mae angen eich maddeuant i'w rhyddhau. Rwy'n dy garu di.
 31. Balchder ac ego scoff mewn ymddiheuriad. Mae gostyngeiddrwydd yn derbyn maddeuant yn ddi-gwestiwn ... felly penderfynwch drosoch eich hun!
 32. Nid yw maddeuant yn esgusodi ymddygiad y troseddwr, mae'n cefnu ar ddrwgdeimlad ac yn gweld y llall fel bod dynol er gwaethaf yr hyn maen nhw wedi'i wneud.
 33. Mae maddeuant yn cydnabod eiddilwch dynol, a gall pawb brifo eraill.
 34. Rwy'n cyfaddef bod yr hyn a ddywedais yn gelwydd, ond nid yw hynny'n fy ngwneud yn gelwyddgi. Nid yw'r ffaith ein bod yn mynd trwy gyfnod anodd yn golygu bod ein cariad ar ben. Byddaf yn agor fy nghalon i chi yn ystod y dyddiau nesaf, fel y gallwch weld sut mae edifeirwch yn fy thorri o'r tu mewn ym mhob ffordd bosibl. Mae'n ddrwg gennyf.
 35. Rydw i wedi gwneud camgymeriadau ofnadwy sydd wedi brifo'r bobl rwy'n poeni fwyaf amdanyn nhw, ac mae'n ddrwg gen i. Mae gen i gywilydd mawr o fy marn a gweithredoedd ofnadwy.
 36. Yr unig beth da am ddiffyg prydlondeb yw ei fod fel arfer yn cynnig ymddiheuriad i chi.
 37. Gall maddeuant arbed eich bywyd. Nid wyf erioed wedi dod o hyd i rywbeth mor effeithiol â maddeuant wrth wella clwyfau dwfn. Mae maddeuant yn feddyginiaeth bwerus.
 38. Gallai ymddiheuriad syml drwsio cyfeillgarwch na ddylai fod wedi dod i ben yn y lle cyntaf. Peidiwch â gadael i'ch ego eich atal rhag gwneud y peth iawn.
 39. Anghofiwch a maddau. Nid yw'n anodd os ydych chi'n deall. Mae'n golygu maddau anghyfleustra, a maddau eich hun am anghofio. Gyda llawer o ymarfer a phenderfyniad, bydd yn haws.
 40. Mae dweud 'Mae'n ddrwg gen i' yn dweud 'Rwy'n dy garu di' gyda chalon glwyfedig mewn un llaw a'ch balchder mygu yn y llall.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)