Beth yw ymchwil maes - Camau, nodweddion a thechnegau

"Ymchwil" yw'r gweithgaredd sy'n anelu at gael gwybodaeth newydd neu ehangu gwybodaeth, data a ddefnyddir i ddatrys problemau yn y maes gwyddonol. Yn ôl y gwrthrych astudio, mae'n bosibl ei ddosbarthu i'r mathau canlynol: dadansoddol, cymhwysol, sylfaenol a maes.

Ymchwil maes yw'r hyn y byddwn yn ei ddadansoddi trwy gydol y swydd hon, gan geisio nid yn unig darparu diffiniad ar y cyd â'i nodweddion; ond hefyd datblygu ei gamau a dod o hyd i dechnegau sy'n caniatáu iddo gael ei gyflawni'n effeithiol.

Mae'n fath o ymchwil a ddefnyddir i ddeall a dod o hyd i ateb i broblem o unrhyw fath, mewn cyd-destun penodol. Fel y mae ei enw'n nodi, mae'n ymwneud â gweithio ar y wefan a ddewiswyd ar gyfer chwilio a chasglu data sy'n caniatáu datrys y broblem.

Rhaid i'r ymchwilydd fynd i'w gyd-destun i ddeall sut y gall y broblem effeithio ar y lle hwnnw, yn ogystal ag ymgynghori â ffynonellau cyfagos; data y byddwch yn ei gael ac y mae'n rhaid i chi ei ddadansoddi gan ystyried y gwahanol ffactorau, megis newidynnau seicolegol, addysgol, cymdeithasol, ymhlith eraill.

ymchwil maes

nodweddion

 • Gwneir yr ymchwil yn y man lle mae'r broblem neu'r gwrthrych astudio yn bodoli.
 • Mae'r ymchwilydd yn cyflawni dyfnhau gwybodaeth ar gyfer mwy o ddiogelwch a chefnogaeth wrth drin y wybodaeth a gasglwyd.
 • Mae'n dibynnu ar ddata blaenorol i allu cynllunio'r gwaith sydd i'w wneud a'r dadansoddiad dilynol o'r wybodaeth a gasglwyd.
 • Ceir y data a gesglir trwy dechnegau fel cyfweliadau a holiaduron.
 • Mewn rhai achosion, rhaid i'r ymchwilydd ddweud celwydd am ei hunaniaeth, fel y gall gael mwy o wybodaeth gan y bobl yr effeithir arnynt, er enghraifft.

Beth yw'r mathau o ymchwil maes?

Gellir dosbarthu'r mathau yn ddau gategori: archwiliadol a chanolbwyntio ar ddilysu damcaniaethau; y mae gwahanol amrywiadau ohonynt yn ymddangos yn ôl y rhesymau sy'n gwneud i'r ymchwilydd fynd i'r safle o ddiddordeb.

 • Archwiliadol: Mae'n cynnwys cyfranogiad yr ymchwilydd yn y man lle mae'r gwrthrych astudio wedi'i leoli, er mwyn gwerthuso'r safle a dadansoddi'r elfennau y gellir eu harsylwi; hyn er mwyn ceisio dod o hyd i batrwm sy'n cysylltu gwahanol agweddau ac felly'n gallu gwneud "rhagfynegiadau" am yr ymddygiad a fydd gan y ffenomen.
 • Gwirio rhagdybiaeth: Dyma'r un y mae'n rhaid i'r person sy'n gyfrifol am gynnal yr ymchwil wynebu'r amgylchedd lle mae'r gwrthrych astudio; gan mai'r amcan ohono yw dod o hyd i esboniad i'r ffenomen.

Camau 

Mae'n angenrheidiol gwybod y camau a gyflawnir yn ei broses ymhelaethu; megis pennu'r broblem, asesu'r adnoddau, dewis yr offer neu'r technegau priodol, ymhlith camau eraill y byddwn yn eu gweld isod.

camau ymchwil maes

Penderfynu ar y broblem

Y prif beth yw pennu'r broblem i'w thrin a'i diffinio, hynny yw, er y gallai fod yn broblem sy'n effeithio nid yn unig ar y lle rydyn ni wedi'i ddewis, ond hefyd ar safleoedd eraill yn yr un diriogaeth neu hyd yn oed ledled y byd; Y syniad yw cyfyngu ein hunain yn unig dadansoddi a gwerthuso'r sefyllfa lleoliad diddordeb yr ymchwiliad.

Dewiswch yr offer neu'r technegau cywir

Unwaith y byddwn yn gwybod y broblem, y sefyllfa neu'r ffenomen sy'n effeithio ar y wefan, mae'n bryd dewis yr offer neu technegau’r ymchwiliad hwn. Yn eu plith mae yna amrywiaeth eang o opsiynau, fel cyfweliadau, holiaduron, arbrofion a mwy, y byddwn ni'n eu gweld mewn adran arall.

I ddewis y technegau priodol, bydd yn dibynnu ar y broblem a gyflwynir a'r amcan neu'r pwrpas y cynhelir yr ymchwiliad ar ei gyfer.

Defnyddiwch yr offer

Ar ôl i ni ddewis y technegau i'w defnyddio yn yr ymchwiliad, rhaid i ni wybod sut i'w defnyddio'n gywir ac yn effeithiol. Er enghraifft, wrth baratoi cyfweliad, mae angen i ni wybod pa gwestiynau y byddwn yn eu gofyn i'r rhai yr effeithir arnynt.

Dadansoddi data

Wrth gasglu data gyda thechnegau, rhaid eu dadansoddi'n wrthrychol; fel nad oes lle i'r ymchwilydd drin; gan fod y pwrpas dewch o hyd i'r ateb i'r broblem (os yw'n bodoli mewn gwirionedd), i beidio â gwrthbrofi theori'r ymchwilydd, a allai fod yn anghywir mewn rhai achosion pe bai'r cyntaf o'r camau ymchwil maes wedi cychwyn ar y droed anghywir.

Datgelwch y data a gafwyd

Yn olaf, bydd offeryn fel y traethawd yn cael ei ddefnyddio (er enghraifft) i gyflwyno'r data a gafwyd o'r broblem, yn ogystal â'r damcaniaethau presennol amdani ac atebion neu gwestiynau posibl sy'n gwahodd y darllenydd i fyfyrio.

Beth yw'r technegau a ddefnyddir fwyaf?

Mae sawl un technegau ar gyfer ymchwil maes gellir ei ddefnyddio yn y math hwn o ymchwil, er fel y soniasom yn y cam “dewis offer”, byddwch yn gallu dewis yr un sydd fwyaf effeithiol at ddiben y gwaith.

Er enghraifft, yn achos gwerthuso ffactorau meintiol, argymhellir defnyddio'r arolwg; tra ar gyfer y rhai ansoddol, mae cyfweliad heb strwythur yn llawer gwell.

Arbrofion maes

Mae'r arbrofion yn caniatáu gwerthuso ymddygiadau unigolion yn eu bywydau beunyddiol, sy'n dod â'r ymchwilydd hyd yn oed yn agosach at y sefyllfa neu'r ffenomen y mae'n edrych amdani. Fodd bynnag, y broblem yw y gall y pynciau, os ydynt yn ymwybodol o'r arbrawf, addasu neu newid rhan o'u hymddygiad a thrwy hynny ddarparu data gwallus ar gyfer yr ymchwiliad.

Arsylwi

Un o'r dulliau a ddefnyddir fwyaf, waeth beth yw pwrpas y gwaith, dim ond ei fod yn amrywio yn dibynnu arno. Ei swyddogaeth yw nid yn unig "gweld" ond dadansoddi pob un o'r agweddau, hynny yw, bydd gwrthrych yr astudiaeth yn cael ei werthuso ym mhob ystyr. Gall hyn fod goddefol neu gyfranogwr.

Yn yr achos goddefol, mae'n cyfeirio at y ffaith bod yr ymchwilydd yn parhau i arsylwi a / neu ddadansoddi o'r tu allan; tra bod y cyfranogwr, fel y mae ei enw'n awgrymu, yw pan fydd yr ymchwilydd yn bresennol mewn grŵp yr effeithir arno.

Arolwg

Mae'n ddull hynod ddiddorol a defnyddiol, gan ei fod yn caniatáu iddo gael ei wneud i nifer fawr o bobl a heb yr angen i fod gyda nhw (gallwn ei anfon trwy'r post, er enghraifft). Mae'r dechneg yn caniatáu cwestiynu'r rhai yr effeithir arnynt neu heb eu heffeithio. Yr unig beth yw bod yn rhaid i ni wybod sut i ymhelaethu ar y cwestiynau.

Cyfweliad

Gellir dweud ei fod yn wahanol i'r arolwg, oherwydd ei fod hefyd yn dechneg i holi, ond lle mae gennym gysylltiad uniongyrchol â'r bobl yn yr ymchwiliad. Fodd bynnag, maent yn gysylltiedig â'r ddau.

 • Mae'r dechneg hon yn caniatáu cael data llawer mwy manwl a chywrain, yn ychwanegol at y ffaith bod y bobl sy'n rhyngweithio ynddynt yn tueddu i fod â mwy o wybodaeth am y broblem neu'r ffenomen i'w hastudio.
 • Mae yna y cyfweliadau strwythuredig neu heb strwythur. Mae'r cyntaf yn cyfeirio at yr un lle gwnaethom ymhelaethu cyfres o gwestiynau mewn trefn benodol o'r blaen; tra bod yr ail i'r cyfweliadau rhad ac am ddim sydd fel arfer yn ymwneud â phan nad oes gennym ddigon o ddata i ymhelaethu cwestiynau o'r math cyntaf.

Straeon bywyd

Technegau lle y bwriedir casglu data gan bobl er mwyn ymhelaethu ar y cof ar y cyd (neu bersonol) gan gyfeirio at y gwrthrych astudio. Ar gyfer y dechneg hon gallwch nid yn unig wrando ar bobl, mae hefyd yn bosibl dod o hyd i ddata diddorol mewn llythyrau, papurau newydd, ymhlith eraill.

Grwpiau trafod

Yn olaf rydym yn dod o hyd i'r grwpiau trafod, a ddefnyddir fel arfer at ddibenion ansoddol. Defnyddir y rhain fel arfer ar y cyd â'r cyfweliadau, gan fod y data yn cael ei sicrhau'n unigol yn gyntaf ac yna'n mynd ymlaen iddo gwerthuso'r grŵp o bobl am fwy o wybodaeth o ran strwythur cymdeithasol ac agweddau eraill.

Gobeithiwn fod y cofnod am ymchwil maes, ei nodweddion, ei gamau a'i dechnegau wedi bod at eich dant. Os oes gennych unrhyw gwestiynau o hyd neu eisiau cyfrannu mwy o gynnwys, peidiwch ag oedi cyn defnyddio'r blwch sylwadau y byddwch yn dod o hyd iddo ychydig ymhellach i lawr.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

4 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   KARINA DOMINGUEZ MAGANA meddai

  HELLO RHAGOROL Y WYBODAETH YDYCH YN RHANNU NI DIOLCH YN FAWR

 2.   angel yr o meddai

  gwybodaeth ragorol, diolch

 3.   Mair Mirabal meddai

  Helo noswaith dda, gwybodaeth ragorol.

 4.   NOA meddai

  Helo, hoffwn gyfeirio'r dudalen hon a dyfynnu'r awdur, felly byddwn i wrth fy modd yn cael gwybod yr enw (au) a'r cyfenw (au), yn ogystal â'r flwyddyn gyhoeddi

  diolch