Beth yn union yw ymchwil dogfennau

Mae yna sawl ffordd i gael gafael ar wybodaeth. Y dulliau traddodiadol ar gyfer cyrchu gwybodaeth yw dulliau ymchwil uniongyrchol trwy arbrofi, neu gymhwyso technegau tynnu, a'r "treial a chamgymeriad" a grybwyllir bob amser.

Ymchwil yw'r methodoleg allweddol ar gyfer datblygu meysydd newydd, ac ar gyfer ehangu'r wybodaeth bresennol. Dyma fu'r elfen sylfaenol i ehangu gorwelion dealltwriaeth o fodau dynol ym mhob agwedd.

Mae yna fath o ymchwil, a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer astudiaethau hanesyddol, lle mae'n hanfodol chwilio am wybodaeth a gasglwyd mewn llyfrau a llawysgrifau. Gelwir hyn yn ymchwil desg.

Beth yw ymchwil dogfennau?

Yn y bôn, mae'n golygu chwilio am wybodaeth mewn ffordd feirniadol, gan droi at amrywiol ffynonellau trwy werthuso ei gywirdeb, trwy gyferbynnu â ffeithiau hysbys, gwirio dibynadwyedd y ffynhonnell (nid yw pob un ohonynt yn cynnig gwybodaeth uniongyrchol), ymhlith agweddau eraill.

Awgrymiadau ar gyfer cynnal ymchwiliad dogfennol:

 1. Ceisiwch gynnal safle diduedd, gwerthuso'r ffeithiau a cheisio ffurfio dyfarniadau dim ond pan fydd ffynhonnell ategol.
 2. Adolygwch amrywiol ffynonellau, gan roi mwy o bwys ar y rhai sydd wedi'u hardystio fel rhai gwir.
 3. Os ydych chi'n cael gwybodaeth sy'n dod o ffynhonnell nad yw'n hollol ddibynadwy, argymhellir eich bod chi'n chwilio am ddogfennau eraill i'ch helpu chi i gadarnhau.
 4. Cymerwch nodiadau, a gwnewch ddosbarthiad effeithlon o'r pwnc, naill ai yn ôl dyddiadau, digwyddiadau neu yn nhrefn ei ymddangosiad. Y peth pwysig yw bod gennych reolaeth glir ar drefn syniadau.
 5. Gwnewch ddiagramau sy'n eich helpu i ddelweddu'r drefn y dylai eich ymchwil ei dilyn, bydd hyn yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar gwmpas yr amcanion rydych chi wedi'u gosod i chi'ch hun.

Methodoleg ymchwiliad dogfennol

Ffocws yr ymchwil hon yw adolygiad beirniadol o amrywiol ffynonellau printiedig. Rhaid i'r ymchwilydd bob amser gynnal ei agwedd ddiduedd, gan gwestiynu popeth nad yw'n dod o ffynhonnell ardystiedig. Felly, mae datblygiad y pwnc, yn wahanol i achosion ymchwil arbrofol, yn cael ei wneud yn ansoddol, trwy ddarllen y wybodaeth, gwerthuso, dosbarthu a dod i gasgliadau.

 • Chwilio am wybodaeth: Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i ni lunio'r dogfennau gyda gwybodaeth o ddiddordeb.
 • Adolygiad llyfryddol: Ar ôl i ni ddod o hyd i ganolbwynt y wybodaeth, rhaid inni fynd ymlaen i ddarllen yn ymwybodol, gan amsugno'r pwnc yr ydym yn mynd i'w ddatblygu. Ar hyn o bryd, argymhellir gwnewch amlinelliad bach, sy'n caniatáu inni ei gael ar ffurf gryno a hygyrch. Gallwch ysgrifennu syniad sy'n cwmpasu cynnwys y testun a adolygwyd gennych, a gwneud anodiadau gydag enw'r ddogfen lle ceir y wybodaeth sy'n eu cefnogi a rhif y dudalen berthnasol.
 • Gwerthuso: Mae'n eithaf cyffredin dod o hyd i wybodaeth gyferbyniol ar bwnc. Rhaid inni gofio bod un safbwynt fel arfer yn dylanwadu ar bob ffynhonnell, felly pan ddewch ar draws dwy fersiwn o'r un pwnc gallwch symud ymlaen mewn gwahanol ffyrdd:
 • Rydych chi'n ymchwilio i'r maes hwnnw, nes i chi ddod o hyd i ragor o wybodaeth sy'n cadarnhau neu'n dileu'r amwysedd a ganfyddir.
 • Rydych chi'n cyfeirio at y ddau safbwynt yn eich gwaith, ac yn esbonio'r dylanwadau posib a allai fod yn bresennol ym mhob un
 • Dosbarthiad: Mae hwn yn gam pwysig iawn, ac yn hyn mae'n rhaid i chi grwpio'r holl wybodaeth tebyg yr ydych wedi gallu dod o hyd iddo ar yr un pwnc. Mae'n bwysig eich bod yn gwahanu yn ôl pwnc, oherwydd, os yw'ch ymchwil yn helaeth, ac nad ydych yn perfformio dosbarthiad effeithlon, byddwch yn mynd ar goll yn y nifer fawr o ddogfennau, a byddwch yn colli'r cynnydd a wnaethoch yn y camau blaenorol. .
 • Paratoi casgliadau: Yn olaf, ac yn seiliedig ar yr holl adolygiad a gynhaliwyd, rhaid i chi ddod i gasgliadau sy'n rhoi atebion i'r cwestiynau neu'r problemau a godwyd yn eich amcanion cychwynnol.

Mathau o ddogfennau

Er bod yn rhaid i chi fel ymchwilydd adolygu a gwerthuso'r holl wybodaeth a geir am y pwnc rydych chi'n ei ddatblygu, mae'n bwysig eich bod chi'n glir ynghylch dosbarthiad y ffynonellau y mae gennych fynediad iddynt, fel hyn byddwch chi'n gwybod pa un y gallwch chi ei roi mwy o hyder i.

 • Prif ffynhonnell: Dyma'r adolygiad a wneir o ffenomen neu ddigwyddiad, a wnaed gan berson a oedd â mynediad uniongyrchol iddo. Ymhlith y dogfennau sy'n perthyn i'r llinell hon mae gennym: llyfrau, erthyglau, adolygiadau, pamffledi, monograffau, ymysg eraill. Mae'r dogfennau hyn wedi'u hardystio gan gymdeithasau arbenigol yn y mater, gan eu bod wedi'u cyflwyno i ystyriaeth arbenigwyr.

Dyma'r math o wybodaeth y gallwn ymddiried ynddo, gan ei bod wedi'i chadarnhau fel un ddilys gan arbenigwyr yn y maes.

 • Ffynhonnell eilaidd: Mae'r erthyglau yn yr eitem hon yn seiliedig ar y dogfennau cynradd. Crynodebau a chasgliadau o bynciau amrywiol ydyn nhw, gyda chefnogaeth ymchwil a wnaed gan rywun arall. Rhaid i'r wybodaeth hon gael ei chadarnhau, oherwydd, mewn llawer o achosion, mae goddrychedd yn bresennol yn y sawl sy'n eu hysgrifennu.

Maes gweithredu

Mae'r astudiaeth trwy ymgynghori â dogfennau, yn ddull gweithredu pwysig, ac mae ei faes gweithredu yn ymestyn i bron pob maes, gan fod yr holl ymchwil, hyd yn oed os nad yw'n hollol ddogfennol, yn cynnwys cam adolygu llyfryddol. Nesaf, rydym yn nodi prif feysydd cymhwysiad yr astudiaeth hon:

 • Ffeithiau hanesyddol: Ac eithrio achosion ymchwiliadau paleontolegol, lle mae'r prawf a gynhaliwyd gyda charbon yn rhoi gwybodaeth i ni am ddigwyddiad yn y gorffennol. Dim ond trwy ymgynghori â chliwiau llyfryddol, a baratowyd gan ein cyndeidiau gyda'r pwrpas o ddogfennu ffaith, neu ddigwyddiad, a heddiw y gellir ail-fyw digwyddiadau hanesyddol. caniatáu inni egluro a chadarnhau yr hyn a drosglwyddir atom yn aml trwy draddodiad poblogaidd.
 • Ymchwil mewn meysydd eraill: Mae dogfennaeth yn gam pwysig wrth gyflawni unrhyw astudiaeth. Mae hyd yn oed yr ymchwiliadau o natur arbrofol neu gymdeithasol, er gwaethaf cael eu hofferynnau eu hunain i benderfynu ar y wybodaeth, yn cyflwyno cam dogfennu, sy'n gyfrifol am dalu'r maes er mwyn gosod seiliau ar gyfer yr ymchwiliad.

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)