Achosion sy'n achosi ymddygiad ymosodol mewn plant

plentyn gyda llawer o ymddygiad ymosodol plentynnaidd

Pan fyddwn yn siarad am ymddygiad ymosodol rydym yn siarad am hynny oherwydd y math hwn o weithredoedd, gall pobl achosi niwed corfforol neu emosiynol i eraill. Gall amrywio o gam-drin geiriol i gorfforol. Gall hefyd olygu niweidio eiddo eraill. Mae ymddygiad ymosodol yn torri ffiniau cymdeithasol rhwng pobl a gall arwain at chwalu perthnasoedd. Gall fod yn drais cynnil neu ddi-drafferth.

Mae ffrwydradau ymosodol achlysurol yn gyffredin a hyd yn oed yn normal o dan yr amgylchiadau cywir. Fodd bynnag, bydd angen i chi siarad â'ch meddyg os ydych chi'n profi ymddygiad ymosodol yn aml neu mewn patrymau. Pan fydd person gall ymddygiad ymosodol deimlo'n anniddig neu'n aflonydd, byrbwyll, ei chael hi'n anodd rheoli eu gweithredoedd.

Efallai na fydd y person yn gwybod pa ymddygiadau sy'n briodol yn gymdeithasol. Mewn achosion eraill, gallwch ymddwyn yn ymosodol at bwrpas. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio ymddygiad ymosodol i ddial neu ysgogi rhywun. Gallwch hefyd gyfeirio ymddygiad ymosodol tuag at eich hun. Mae angen i chi ddeall achosion ymddygiad ymosodol i geisio mynd i'r afael ag ef.

ymddygiad ymosodol plant

Pam y gall plant fod yn ymosodol

Er mor syndod ag y gallai swnio, mae ymddygiad ymosodol yn rhan arferol o ddatblygiad plentyn. Mae llawer o blant yn codi teganau gan eu cyd-ddisgyblion, taro, cicio, neu weiddi yn eu hwyneb o bryd i'w gilydd. Mae plentyn iau yn dal i ddysgu pob math o sgiliau newydd, o ddefnyddio siswrn i siarad mewn brawddegau cymhleth. Gall plentyn yn hawdd ddod yn rhwystredig gyda phopeth y mae'n ceisio ei gyflawni a gorffen mewn playmate yn y pen draw.

Os yw'ch plentyn yn mynychu canolfan addysgol y mae wedi arfer â bod oddi cartref, efallai y bydd yn teimlo rhywfaint o ddrwgdeimlad pan fydd plant eraill yn ei bryfocio. Bryd arall gall ymddygiad ymosodol y plentyn fod oherwydd ei fod wedi blino neu'n llwglyd ond nad yw'n gwybod sut i fynegi sut mae'n teimlo a Dyna pam ei fod yn amlygu ei hun trwy frathu, taro neu gael strancio.

Gall hyd yn oed plentyn hŷn oed ysgol gael trafferth rheoli ei dymer. Gallai anabledd dysgu ei gwneud hi'n anodd i chi wrando, canolbwyntio, neu ddarllen, gan amharu ar eich perfformiad yn yr ysgol ac achosi rhwystredigaeth ddiddiwedd. Neu efallai broblem seicolegol (fel ysgariad diweddar neu salwch yn y teulu) mae'n achosi mwy o boen a dicter nag y gallwch chi ei ddwyn.

ymddygiad ymosodol plant

Beth bynnag yw achos ymddygiad ymosodol plentyn, mae'n debygol y bydd yn dod drosto yn y pen draw wrth iddo ddod yn fwy medrus wrth ddefnyddio geiriau yn hytrach na tharo i ddatrys ei broblemau. Yr allwedd yw eich helpu i sylweddoli, yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach, y byddwch yn cael canlyniadau gwell trwy siarad am yr hyn sy'n eich poeni. na thynnu gwallt ei gyd-ysgol neu ei chwaer.

Achosion Posibl Ymosodedd Plant

Gall llawer o bethau lunio ymddygiad plentyn. Gall y rhain gynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl, strwythur teuluol, perthnasoedd ag eraill, amgylchedd gwaith neu ysgol, ffactorau cymdeithasol neu economaidd-gymdeithasol, nodweddion unigol, a phrofiadau bywyd.

Pan fydd yn digwydd mewn oedolion, gall ymddwyn yn ymosodol mewn ymateb i brofiadau negyddol. Er enghraifft, gallwch ddod yn ymosodol pan fyddwch chi'n teimlo'n rhwystredig. Eich ymddygiad ymosodol hefyd Gellir ei gysylltu ag iselder ysbryd, pryder, anhwylder straen wedi trawma, neu gyflyrau iechyd meddwl eraill.

Achosion iechyd ymddygiad ymosodol

Gall llawer o gyflyrau iechyd meddwl gyfrannu at ymddygiad ymosodol. Er enghraifft, mae'r amodau hyn yn cynnwys:

 • Anhwylder sbectrwm awtistiaeth
 • Anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD)
 • Anhwylder deubegwn
 • Sgitsoffrenia
 • Anhrefn ymddygiad
 • Anhwylder ffrwydrol ysbeidiol
 • Anhwylder straen wedi trawma (PTSD)

Gall niwed i'r ymennydd hefyd gyfyngu ar eich gallu i reoli ymddygiad ymosodol. Efallai y byddwch chi'n profi niwed i'r ymennydd o ganlyniad i anaf i'r ymennydd, heintiau, neu rai afiechydon.

Mae gwahanol gyflyrau iechyd yn cyfrannu at ymddygiad ymosodol mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, os oes gennych awtistiaeth neu anhwylder deubegynol, gallwch ymddwyn yn ymosodol pan fyddwch chi'n teimlo'n rhwystredig neu'n methu siarad am eich teimladau. Os oes gennych anhwylder ymddygiad, byddwch yn ymddwyn yn ymosodol yn bwrpasol.

ymddygiad ymosodol plant ar y llawr

Achosion mewn plant

Gall ymddygiad ymosodol mewn plant gael ei achosi gan sawl ffactor. Gall y rhain gynnwys:

 • Sgiliau perthynas wael
 • Cyflyrau iechyd sylfaenol
 • Straen neu rwystredigaeth

Efallai y bydd eich plentyn yn dynwared ymddygiad ymosodol neu dreisgar y mae'n ei weld yn ei fywyd bob dydd. Gallant dderbyn gofal gan aelodau'r teulu, athrawon neu gyfoedion. Gallwch ei annog ar ddamwain trwy anwybyddu neu wobrwyo ei ymddygiad ymosodol. Weithiau mae plant yn colli allan o ofn neu ansicrwydd. Mae hyn yn fwy cyffredin os oes gan eich plentyn sgitsoffrenia, paranoia, neu fathau eraill o seicosis. Os oes ganddynt anhwylder deubegynol, gallent ymddwyn yn ymosodol yn ystod cyfnod manig eu cyflwr. Os oes iselder arnynt, gallant ymddwyn yn ymosodol pan fyddant yn teimlo'n llidiog.

Gall plentyn hefyd ymddwyn yn ymosodol pan fydd yn cael trafferth rheoli ei emosiynau. Efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n arbennig o anodd delio â rhwystredigaeth. Mae hyn yn gyffredin mewn plant sydd ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhwylderau gwybyddol. Os ydyn nhw'n teimlo'n rhwystredig, efallai na fyddan nhw'n gallu trwsio na disgrifio'r sefyllfa sy'n achosi eu rhwystredigaeth. Gall hyn eu harwain i ddangos ymddygiad ymosodol plentynnaidd.

Gall plant ag ADHD neu anhwylderau aflonyddgar eraill ddangos diffyg sylw neu ddealltwriaeth. Gallant hefyd ymddangos yn fyrbwyll. Mewn rhai achosion, gellir ystyried yr ymddygiadau hyn yn ymosodol. Mae hyn yn arbennig o wir mewn sefyllfaoedd lle mae eu hymddygiad yn annerbyniol yn gymdeithasol.

Achosion ymhlith pobl ifanc

Mae ymddygiad ymosodol mewn pobl ifanc yn eithaf cyffredin. Er enghraifft, mae llawer o bobl ifanc yn eu harddegau yn ymddwyn yn anghwrtais neu weithiau'n ymladd â'i gilydd. Fodd bynnag, gallai merch yn ei harddegau gael problem gydag ymddygiad ymosodol pe bai'n rheolaidd:

 • Yells mewn sgyrsiau neu drafodaethau
 • Ymladd ag eraill
 • Yn dychryn eraill
 • Mewn rhai achosion, gallant ymddwyn yn ymosodol mewn ymateb i:
 • straen
 • Pwysau cyfoedion
 • Cam-drin sylweddau
 • Perthynas afiach ag aelodau o'r teulu neu bobl eraill

Gall glasoed hefyd fod yn amser llawn straen i lawer o bobl ifanc. Os nad ydyn nhw'n deall neu'n gwybod sut i ymdopi â'r newidiadau yn ystod y glasoed, gall eich plentyn yn ei arddegau ymddwyn yn ymosodol. Os oes ganddynt gyflwr iechyd meddwl, gall hefyd gyfrannu at ymddygiad ymosodol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)