Οι πιο κοινές μορφές επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων

Τα ανθρώπινα όντα είναι συνηθισμένα να ζουν σε ομάδες, αυτό που είναι γνωστό ως κοινωνίες ή κοινότητες, οπότε είναι πραγματικά σημαντικό να είναι σε θέση να επικοινωνούν, επειδή η βάση όλης της εξέλιξης εξαρτάται από αυτήν την ικανότητα, η οποία αν και φαίνεται απίστευτη δεν είναι αποκλειστική για τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν μερικά ζώα που μπορούν να μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες, αλλά ποτέ σε ανθρώπινο επίπεδο.

El πράξη διαβίβασης πληροφοριών Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, επειδή έχει μια πολύπλοκη δομή που πρέπει να ακολουθείται αυστηρά για να επικοινωνεί με καλά αποτελέσματα.

Οι πιο κοινές μορφές επικοινωνίας είναι λεκτικές και μη λεκτικές, η μόνη διαφορά είναι η δυνατότητα χρήσης γλωσσών όπως τα ισπανικά, τα αγγλικά, μεταξύ άλλων, και οι μη λεκτικές είναι συνήθως σημεία, σύμβολα μεταξύ άλλων.

Για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα ποιες είναι οι πιο κοινές μορφές επικοινωνίας στα ανθρώπινα όντα και πώς λειτουργούν, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τι είναι η επικοινωνία, πώς είναι η δομή της και ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να υπάρχουν για να πραγματοποιηθεί.

Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι μια συνειδητή διαδικασία που στοχεύει στην κοινή χρήση ή τη μετάδοση πληροφοριών οποιουδήποτε είδους, στην οποία πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή δύο ή περισσότερων ανθρώπων που πρέπει να ακολουθούν ορισμένους κανονισμούς που θα της δώσουν πλήρη σημασία και δομή, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τον στόχο της.

Εν ολίγοις, η επικοινωνία είναι η ένωση μεταξύ πολλών ανθρώπων που θέλουν να μοιραστούν ζωντανές στιγμές, εμπειρίες, συναισθήματα, ιστορίες, μεταξύ άλλων.

στοιχεία 

Για να πραγματοποιηθεί σωστά μια επικοινωνιακή διαδικασία, είναι απαραίτητο να περιέχει όλα τα ίδια στοιχεία, γιατί αυτά είναι αυτά που παρέχουν τη δομή του, γιατί μεταξύ αυτών είναι οι συμμετέχοντες, οι πληροφορίες και τα κανάλια επικοινωνίας.

 • Πομπός: Αυτά, όπως λέει το όνομά τους, είναι αυτοί που εκπέμπουν το μήνυμα, πιο γνωστοί ως ομιλητές, επειδή είναι αυτοί που παρέχουν τις πληροφορίες.
 • Δέκτης: είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται το μήνυμα, με άλλα λόγια το απογοητεύουν, με άλλα λόγια είναι οι ακροατές μιας συνομιλίας.
 • Δημοσίευση: Είναι γνωστές ως οι πληροφορίες που πρέπει να σταλούν, οι οποίες προέρχονται από τον αποστολέα (ους), και λαμβάνονται προηγουμένως από τον παραλήπτη, ο οποίος, αφού το κατανοήσει και το αναλύσει, αλλάζει συνήθως το ρόλο του, γίνεται ο αποστολέας.
 • καναλιού: Αυτό είναι το μέσο με το οποίο αποστέλλεται το μήνυμα, το κανάλι χρησιμοποιείται συνήθως για να γνωρίζει ορισμένους τύπους πληροφοριών. Τα κανάλια επί του παρόντος είναι πολύ διαφορετικά χάρη στην πρόοδο που είχε η επικοινωνία λόγω της τεχνολογίας.
 • Κωδικός: Είναι το σύνολο των σημείων και των κανονισμών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επικοινωνίας, η οποία είναι επίσης πολύ σχετική για να γνωρίζει κάποιες μορφές επικοινωνίας.
 • Συμφραζόμενα: Είναι γνωστό ως η κατάσταση στην οποία πραγματοποιείται μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Μορφές επικοινωνίας

Η επικοινωνία έχει δύο γνωστές μορφές που είναι λεκτικές και μη λεκτικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από τα ανθρώπινα όντα, σε όλες τις καθημερινές καταστάσεις.

Προφορική επικοινωνία

Η λεκτική επικοινωνία έχει αυτό το όνομα, επειδή υπάρχει η παρουσία του ρήματος Σε αυτό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, προφορικά και γραπτά, βασικά τα ίδια, μόνο που εκπέμπονται σε έναν ήχο (ομιλία) ενώ στον άλλο οι λέξεις εκφράζονται γραπτώς.

Χάπι

Αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι η πιο κοινή μεταξύ όλων εκείνων που χρησιμοποιούνται από τα ανθρώπινα όντα, καθώς με το απλό γεγονός ότι εκπέμπει έναν ήχο όπως σφυρίχτρα, κραυγή, γέλια, κραυγές, μεταξύ άλλων.

Η γλώσσα είναι η πιο περίπλοκη μορφή προφορικής επικοινωνίας, Επειδή σε αυτό χρησιμοποιείται αρθρώσεις ήχων, οι οποίοι δομούν τις λέξεις, που ανάλογα με την προέλευση των ίδιων αλλαγών.

Σήμερα μπορεί να φανεί πώς αυτή η μορφή επικοινωνίας έχει εξελιχθεί με έναν απίστευτο τρόπο, διότι χάρη στις τεχνολογίες μετάδοσης πληροφοριών, η προφορική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ακόμη και μεταξύ τους.

Γραπτός

Αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι βασικά η ίδια με την προφορική, με τη μόνη διαφορά ότι οι λέξεις ή τα σήματα που μεταδίδονται χρησιμοποιούνται μέσω γραφής, όπως ιερογλυφικά, ακρωνύμια, αλφάβητα, λογότυπα, μεταξύ άλλων.

Προς το παρόν, ήταν δυνατό να παρατηρήσουμε πώς αυτός ο τύπος επικοινωνίας έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία και δύναμη, διότι σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους όπως τα κοινωνικά δίκτυα, ένας μεγάλος αριθμός άτομα που δημιουργούν γραπτές συνομιλίες μέσω συνομιλιών.

Η λεκτική επικοινωνία χρησιμοποιείται συνήθως συνειδητά, έτσι ώστε οι άνθρωποι, ή οι άνθρωποι, να γνωρίζουν τις ακριβείς ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να την καθιερώσουν. Χάρη στις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις, οι άνθρωποι κατάφεραν να επικοινωνήσουν σε επίπεδα που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ, έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σχέσεις όλων των ειδών σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να επηρεάζουν την ευκολία της συνομιλίας.

Μη λεκτική επικοινωνία

Η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να είναι λίγο πιο περίπλοκη, αν και στην πραγματικότητα είναι κάπως πιο εύκολο για τους ανθρώπους να κατανοήσουν, αφού σε αντίθεση με τη μορφή επικοινωνίας που περιγράφηκε παραπάνω, σε αυτό δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το συνειδητό, αλλά μάλλον το ασυνείδητο, γιατί χρησιμοποιείται συνήθως με συμβολισμούς ή σήματα όπως εικόνες, μυρωδιές ή απλά με άγγιγμα.

Η μη λεκτική επικοινωνία έχει διαφορετικές υποκατηγορίες, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής:

 • Εικονική γλώσσα: σε αυτό μπορείτε να βρείτε διαφορετικούς τύπους σημείων και χειρονομιών, καθώς και κωφούς σίγασης γλωσσών, καθολικούς κωδικούς όπως Braille και Morse, καθώς και πράξεις ή σύμβολα γνωστά σε όλο τον κόσμο, όπως φιλιά ή σημάδια πένθους.
 • Γλώσσα του σώματος: Οι περισσότερες από τις χειρονομίες που κάνουν τα ανθρώπινα όντα αναγνωρίζονται ως ένας τύπος γλώσσας, επειδή το σώμα εκφράζει συνήθως κάποια συναισθήματα με έναν πρακτικά αυτόματο τρόπο.

Η λεκτική επικοινωνία μπορεί να συνοδεύεται πολλές φορές από μη λεκτική επικοινωνία, γιατί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιείται ασυνείδητα, έτσι ώστε στις περισσότερες φορές να χρησιμοποιείται μπορεί ακόμη και να αναμιχθεί.

Οι χειρονομίες μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν καθιερώσει κανονισμούς, οπότε αποδεικνύονται λίγο πιο περίπλοκοι για να κατανοήσουν ποιο είναι το ακριβές μήνυμα που θέλει να μεταφέρει ο αποστολέας.

Επικοινωνία είναι η βάση της δομής της κοινωνίας, και όσο αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται, θα είναι εξίσου σημαντική για την επιβίωση μιας κοινότητας ανθρώπων.


Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

 1. Υπεύθυνος για τα δεδομένα: Miguel Ángel Gatón
 2. Σκοπός των δεδομένων: Έλεγχος SPAM, διαχείριση σχολίων.
 3. Νομιμοποίηση: Η συγκατάθεσή σας
 4. Κοινοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
 5. Αποθήκευση δεδομένων: Βάση δεδομένων που φιλοξενείται από τα δίκτυα Occentus (ΕΕ)
 6. Δικαιώματα: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να περιορίσετε, να ανακτήσετε και να διαγράψετε τις πληροφορίες σας.