Sotsiaalsed probleemid Ladina-Ameerikas ja maailmas

Sotsiaalsed probleemid on häired või ebamugavused, mis mõjutavad otseselt ühiskonda, mis väärib lahendust, mis hõlmab mõjutatud isiku ja isegi selliste agentide nagu valitsus, kes kehtestab seadusi, nii et seda tüüpi vägivalda ei eksisteeri. .

Need on olemas kõikides maailma riikides, kuna ükski neist ei ole vabastatud, ehkki sotsiaalsete probleemide olemasolu on kõige rohkem märgatud uue mandri ladina kogukondades, kesklinnast kuni Ameerika äärmise lõunaosani.

Millised on peamised sotsiaalsed probleemid?

Kõrge kuritegevuse tase, sotsiaalse arengu puudumine eluaseme osas, toidupuudus, korruptsioonini viiv valitsuse halb juhtimine ja seaduste nõrk täitmine, madal haridustase on muu hulgas peamised leitavad sotsiaalsed probleemid kogu Ladina-Ameerikas.

Kuigi neid on mõnes riigis rohkem märgata kui teistes, ei olnud neist ühtegi nimekirjas. Praegu on riike nii tõsiste probleemidega, et neid on seaduste halva kohaldamise ja valitsuste halva juhtimise tõttu klassifitseeritud isegi humanitaarkriisideks.

Põhimõtteliselt tekivad sotsiaalsed probleemid siis, kui mõni sektor või riigi üldine elanikkond elab nad ei suuda saavutada oma elatiseks vajalikku, tekitades tõsiseid ebamugavusi, millest lahenduse leidmise eest vastutavad valitsus ja riik.

Tänapäeval on paljud varem kahjututena tundunud sotsiaalsed probleemid kasvanud, kuid aastate jooksul on need eskaleerunud tasemele, millest näib tänapäeval võimatu üle saada, ehkki see pani ka mitu valitsusvälist gruppi nende vastu tegutsema, töötades kampaaniatega, mis proovivad elanikkonna teadvustamiseks probleemide tõsidusest.

Kõige murettekitavamate ja peamiste probleemide hulgas, mida on XNUMX. sajandil tugevalt märgatud, võib leida järgmist:

Reostus

Viimase 150 aasta jooksul on Maa atmosfääris täheldatud drastilisi muutusi, mille on põhjustanud inimeste saastamine keskkonnale, tekitades ühiskonnale tõsiseid probleeme peaaegu igas mõttes, sest see mõjutab piirkondi, kus kogukonnad elavad ja eksisteerivad, alandades neid ja takistades praktiliselt inimestel nendes kohtades elamist.

Sünteetiliste materjalide saabumisega on viimastel aastatel järjest rohkem halvenemist põhjustatud asjaolust, et inimesed pole olnud korralikult teadlikud selle mõjust planeedil.

See probleem on põhjustanud isegi osoonikihi, millel on vajalikud omadused, et kaitsta elusolendeid ultraviolettkiirguse eest, mida päike kiirgab, mis on äärmiselt kahjulik maas elavate olendite tervisele ja üldiselt samale pinnale .

Ladina-Ameerika riikides on seda probleemi märgatud suurema mahuga, kuna osariigid ja valitsused ei ole hästi majandanud, võimaldades sama elanikkonna tekitatud jäätmetel asuda valedes kohtades; põhjustades haljasalade kadumist ja piirkonna ühisruumid.

Ehkki mõnes maailma piirkonnas selle suure probleemiga võideldakse, ei ole Ameerika mandri keskosas ja lõunaosas saastumise vältimiseks vajalikke meetmeid võetud, sest seda ei ole võetud vajaliku tõsidusega.

Vaesus

Vaesuse all mõistetakse olukorda, mille inimene või kogu kogukond võib oma majandusliku ja sotsiaalse olukorra suhtes läbi elada teatud põhihüvitisi on võimatu saada, näiteks toidukorv, mis pakub toitu, mis annab tervisliku elu säilitamiseks vajalikke kaloreid.

Vaesust on mitmesuguseid, sest mõnel juhul võib muude põhivajaduste hulgas märkida hariduse, joogivee, riiete, kodu puudumist.

Vaesuse peamised põhjused on sotsiaalse tõrjutuse tagajärg teatud inimrühmade suhtes, keelates neil võimaluse saada inimväärse elu saavutamiseks töökoht, mis neid rahuldaks.

Ladina riikides on viimastel aastatel täheldatud vaesuse eksponentsiaalset kasvu valitsuste vale juhtimise tõttu, kes ei suuda luua nendele inimestele integratsiooniplaane ega inimväärseid töökohti, ja mõnel juhul jah Nad teevad seda, kuid lõpuks lahkuvad töötada keskel, sundides inimesi töötama väga madalate palkade eest, millest nad ei näe kasu.

Vaesus on väga tugev sotsiaalne probleem, kuna sellega on seotud ka teised, sest mõnede põhitoodete puudumine teatud inimestele põhjustab ühiskonna tõrjutuse tõttu kurja tunnet.

Eluruumid

Selle probleemi põhjustab ülalkirjeldatu, sest kuna inimestel pole vajalikku majanduslikku kasu, on paljudel juhtudel ellujäämiseks keeruline toitu osta, seega on neil täiesti võimatu oma kodu hankida perekonnad.

Mõnes Ladina riigis on loodud süsteemid, mis pakuksid eluaseme tasuta inimestele, kes seda vajavad, kuid paljudel juhtudel on nende halva ülesehituse ja ehituse tõttu halvad tagajärjed.

Kuritegevus

Teine kõrge riskiga sotsiaalne probleem, mis käib käsikäes vaesusega, kuna paljud inimesed ei suuda pakkuda oma sugulastele põhilisi hüvesid, nagu toit, riided või korralik kodu, lasevad nad end halvasti mõjutada. toime panna ebaseaduslikke tegusid millel võivad olla tõeliselt tõsised tagajärjed.

On Ladina-Ameerika riike, kus seadusi täielikult eiratakse ja need võtavad omakorda vastu kodanikud ise, karistades kurjategijaid, kellel õnnestub neid tabada karmide sanktsioonidega, mis on ühiskonna allakäik, sest neid võetakse anarhiliste toimingutena.

See on sotsiaalne probleem, mida võib täheldada kogu maailmas, kuna kuritegusid ei tee mitte ainult väheste ressurssidega inimesed, vaid ka ahned, kes soovivad jõukusele hõlpsalt ja vaevata ligi pääseda, plaanides suuri röövimisi suurtele ettevõtted.

Kuritegevus toob endaga kaasa selliseid probleeme nagu agressiivsus, mõrv, vägistamine, väärkohtlemine, hooletusse jätmine ja kõik halvad teod, mille eest karistatakse ühiste seadustega.

Töötus

Töövõimaluste puudumisel võivad olla ühiskonnale väga tõsised tagajärjed, mistõttu see tekitab kogukonnas ebamugavusi ja võib põhjustada kuritegevust töökohad on peamine sissetulekuallikas kõigi riigis elavate perekondade kohta.

See on probleem, millele pole lahendust leitud mitmes Ladina-Ameerika riigis ja veelgi enam, kui sisserändajate arv on kasvanud lähiriikide poliitiliste probleemide tõttu, põhjustades elanikkonna kasvu ja tekitades suurema nõudluse töökohtade järele.

Siia kuulub ka tõrjutus, sest teatud ühiskonnasektorid eelistavad mitte aktsepteerida teiste sektorite tööd, mis nende arvates võivad halvad välja näha, tekitades neile täiesti negatiivseid tundeid, mis neid tulevikus veelgi halvemini mõjutaksid.

Korruptsioon

See on kuritegevuse haru, sest see puudutab poliitilisi või riiklikke üksusi, mis ei järgi nende endi kehtestatud seadusi, mille hulgas võib näha teiste seas ka selliseid üksusi nagu poliitikud, aga ka politsei.

Korruptsioon on määratletud kui see korruptsioon, millega ettevõtte või riigi eest vastutavad inimesed manipuleerivad ja kasutada neile antud võimu ebaseaduslikuks kasumiks.

Viimastel aastatel on Ladina riikides täheldatud, kuidas korruptsioon on tõusnud üle jõu käivale tasemele, ehkki samal viisil on püütud võidelda, kuid nagu kuritegevuski, tundub see olevat raske sotsiaalne probleem likvideerida, kuna paljud neist, kellel on positsioonid osariigis on nad halbade kavatsustega inimesed.

Halb haridus

Paljudes neist riikidest hariduse puudumine Paljude siin toodud sotsiaalsete probleemide tõttu, sest on perekondi, kellel on võimatu hea hariduse eest maksta.

Kuigi mitmel korral on testitud avalikke asutusi, kus kõik inimesed, kes soovivad või soovivad saada head haridust, pääsevad sellele juurde ilma maksekohustuseta, on täheldatud, et korruptsiooni ja kuritegevuse tõttu pole see edukalt arenenud. hea viis.

Kõik juhtumid pole halvad, sest on inimesi, kes soovivad tõesti muutusi ja pühendavad oma aja enda parandamiseks, õppimiseks ja ühiskonnale panuse andmiseks, kuid tegelikult on see protsent näitajates väga madal.

Halb haridus võib tulevikus kaasa tuua sotsiaalseid probleeme, näiteks kuritegevus, töötus, vaesus, sest täna on ettevõtted tööle võtmisel väga nõudlikud, seetõttu paluvad nad töötajatena nõuda, et neil oleks töövõimeks vähemalt vähem põhiharidust.

Sõltuvus

Probleemid toovad tavaliselt rohkem probleeme, nii et hariduse puudumine, töötus, kuritegevus jms võivad põhjustada halbu harjumusi, näiteks narkootikumide kasutuskõikvõimalikud ravimid või liigne alkohol, mis võib kahjustada tarbija ja tema ümbritseva inimese tervist.

On leitud, et enamik õigusrikkujaid teeb pärast nende ainete tarbimist kõige agressiivsemaid tegevusi, kuna need pärsivad igasugust empaatiatunnet.

Ladina-Ameerika riikides täheldatakse nende ainete suuremat vooluhulka suure murega, seal on suuri igasuguste taimede kultuure, mis suudavad vaimu ja keha transsi viia, samuti laboratooriumid, mis on loodud sünteetiliste ainete loomiseks. on tervisele kahjulikumad.

On palju ühinguid, kes on nõustunud seda tüüpi ainete liigtarbimise vastu kampaaniate korraldamisega, püüdes tõsta teadlikkust nende kaasnevast ohust, ja isegi mõnes piirkonnas on seadused kehtestatud eriti sigaretikarpide kohta, kus on kujutatud haigustest et suitsetamisharjumused võivad inimest põhjustada.

Alatoitumus

Äärmise vaesuse tõttu tekib see tõsine sotsiaalne probleem, mis toob endaga kaasa paljude inimeste vääritu surma, kuna nad pole pikka aega tarbinud ühtegi toitu.

Ladina riigid kannatavad suures koguses alatoitumise tagajärgede pärast enamikus praeguses elanikkonnas, ehkki kõrgeimat alatoitumise määra võib täheldada Aafrika mandril, kus nähakse täiesti ebainimlikke olukordi.

Alatoitumine pole mitte ainult vajalikus koguses mittesöömise tagajärg, vaid see on seotud ka tarbitava toidu tüübiga, kuna optimaalse toitumise tagamiseks on vaja süüa kõiki toidupüramiidi komponente vaheldumisi valgud, rasvad, süsivesikud, mineraalid, vitamiinid ja kõik komponendid, mida keha vajab oma õige funktsiooni täitmiseks.

Mõnes Ladina riigis on toidukaupade põhitoodete puudus, mille tagajärjel ei ole teatud riikides elavatel inimestel neile hõlpsat juurdepääsu, pidades enamasti sööma muud tüüpi toitu, mis ei ole võimeline organismile vajalikke toitaineid pakkuma.

vägivald

Seda tüüpi sotsiaalne probleem on pikka aega mõjutanud kõiki ühiskondi maailmas, kuigi meedia arenguga on olnud võimalik jälgida, kuidas see on võtnud uusi vorme.

Vägivald on erinevat tüüpi, mille puhul võetakse arvesse agressiooni taset, mida selliste tegude ohver võib kannatada.

Naistevastane vägivald on olnud tänapäeval üks peamisi lahendusi kogu maailmas tänu suurtele feministlikele liikumistele, mis tõrjuvad täielikult seksistlikke mõtteid, sest see on põhjustanud nende diskrimineerimise ja väärkohtlemise ilma agressorite suhtes seaduslikke sanktsioone rakendamata.

Praegu on kiusamiseks liigitatud vägivalla liik, mis on inimeste ahistamine, pannes neid tundma end tagasilükatuna ja nende erinevate omaduste üle nalja heitma. See on jõudnud isegi küberneetilisele tasandile, kus agressorid tegutsevad sotsiaalsete võrgustike kaudu solvavalt, solvates ja mõnitades. teised inimesed olenemata sellest, kuidas nad teisi mõjutavad.

See on sotsiaalne probleem, mida kogetakse kogu maailmas, kuigi Ladina-Ameerika riikides on seda täheldatud korrapärasemalt, kuna alkoholism ja narkomaania on kõrgel tasemel, mis on põhjustanud perekonna väärkohtlemist ja isegi võõraid inimesi.

Seda tüüpi tegude eest karistatakse tavaliselt seadusega, sest vägivaldsed inimesed võivad enamikul juhtudel isegi ohvritele surma põhjustada.

Kiireim viis seda tüüpi probleemide lahendamiseks on saada kogukonnad ja valitsused koostööd tegema, rakendades seadusi ja sanktsioone, mis on vajalikud normide korrektseks järgimiseks, mis toovad kaasa sotsiaalse heaolu, ja ühiskonna, kes mõistab, et vähem probleeme esineb , nende areng on parem ja seega saavad nad areneda ja muutuda tootlikumaks maaks.

 


Artikli sisu järgib meie põhimõtteid toimetuse eetika. Veast teatamiseks klõpsake nuppu siin.

Ole esimene kommentaar

Jäta oma kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

  1. Andmete eest vastutab: Miguel Ángel Gatón
  2. Andmete eesmärk: Rämpsposti kontrollimine, kommentaaride haldamine.
  3. Seadustamine: teie nõusolek
  4. Andmete edastamine: andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juriidilise kohustuse alusel.
  5. Andmete salvestamine: andmebaas, mida haldab Occentus Networks (EL)
  6. Õigused: igal ajal saate oma teavet piirata, taastada ja kustutada.