એન્કરની આર્કોયા

હું નાનો હતો ત્યારથી હું એકદમ સહાનુભૂતિશીલ છું અને હું લોકોને તેમની જીવનશૈલી, મૂડમાં મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે નિરીક્ષણ કરવાનું પસંદ કરું છું ... તેથી, કેટલાક સંસાધનો હોવા કે જે અન્ય લોકોને ખુશ રહેવામાં મદદ કરે છે તે હંમેશાં કંઈક મહત્વપૂર્ણ રહે છે. અને જો તેઓ અમને મદદ કરે તો પણ વધુ.

એન્કર્ની આર્કોયાએ નવેમ્બર 1 થી 2020 લેખ લખ્યાં છે