બિન-મૌખિક

શા માટે અમૌખિક ભાષા મહત્વપૂર્ણ છે?

બિન-મૌખિક અથવા શારીરિક ભાષા હાવભાવ, મુદ્રાઓ અને અન્ય શારીરિક અભિવ્યક્તિઓ પર આધારિત છે. આ ભાષા પરવાનગી આપશે...

પ્રચાર
હકારાત્મક શબ્દસમૂહો

તમને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તમારા આત્મસન્માનને વધારવા માટે ટૂંકા હકારાત્મક શબ્દસમૂહો

એવા સમયે હોય છે જ્યારે રોજબરોજ થોડી પ્રેરણા મેળવવા માટે અમુક હકારાત્મક શબ્દસમૂહો વાંચવા જરૂરી હોય છે અને...

ટિપ્પણી ટેક્સ્ટ

ટેક્સ્ટ ટિપ્પણી યોગ્ય રીતે કરવા માટે માર્ગદર્શિકા

પ્રથમ નજરમાં તે સરળ અને સરળ લાગે છે, પરંતુ ટેક્સ્ટ ટિપ્પણી કરવી થોડી મુશ્કેલ અને જટિલ છે….

હકારાત્મક વલણ

સકારાત્મક વલણ રાખવા માટેના 50 શ્રેષ્ઠ શબ્દસમૂહો

દરેક વ્યક્તિનો જીવન પ્રત્યે સકારાત્મક અભિગમ હોતો નથી. આવું વલણ રાખવા માટે વ્યક્તિએ ઇચ્છવું જોઈએ ...

કેટેગરી હાઇલાઇટ્સ