Գովազդ
աղջիկ, որը ծխում է իր ականջներից

Դյուրագրգիռ մարդիկ. Երբ նրանք թույլ են տալիս զայրույթը տիրել իրենց էությանը

Դյուրագրգիռ մարդը հակված է հեշտությամբ բարկանալու, նրանք մարդիկ են, ովքեր ապրում են անընդհատ գրգռվածության մեջ: Նրանք են, ովքեր գոռում են, հարվածում ...