სუსანა გოდოი

პატარაობიდან ვიცოდი, რომ ჩემი საქმე იყო მასწავლებელი. ამრიგად, მე მაქვს ინგლისური ფილოლოგიის დიპლომი, იმისთვის, რომ პრაქტიკაში გამოვიყენო ყველაფერი, რაც ვისწავლე. რაღაც, რაც მშვენივრად შეიძლება შერწყმული იყოს ჩემი გატაცებით ფსიქოლოგიით და გავაგრძელო უფრო მეტი ინფორმაცია ყველა სახის კულტურულ და სწავლებასთან დაკავშირებულ თემებზე, რაც ჩემი დიდი გატაცებაა.

23 წლის ივლისიდან სუსანა გოდოიმ 2018 სტატია დაწერა