გამონათქვამები მსოფლიოში

21 გამონათქვამი და მათი მნიშვნელობა

ჩვენ ვცხოვრობთ ლექსიკით და ასევე, ანდაზებით მდიდარ საზოგადოებაში! გამონათქვამები არის ის ფრაზები ან წინადადებები, რომლებიც გადის...

სარეკლამო
უფრო ბედნიერი გოგონა, რადგან ის იყენებს თავდაჯერებულობას

თავდაჯერებულობის მაგალითები

როდესაც ვსაუბრობთ თავდაჯერებულობაზე, ჩვენ ვგულისხმობთ ადამიანების უნარს, გამოხატონ თავიანთი სურვილები, საჭიროებები ან აზრები...

სამი მეგობარი იცინის

კომუნიკაციის სტილი: იცოდე 4 ყველაზე მნიშვნელოვანი

ადამიანები უწყვეტად ურთიერთობენ და ამის გაცნობიერების გარეშე, ჩვენზე ჭარბობს სხვადასხვა კომუნიკაციის სტილი, ვაპირებთ თქვენთან საუბარს...

ისწავლეთ უარის თქმა

იცის როგორ თქვა არა

იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა ვთქვათ, რომ სხვა ადამიანების მიმართ საზღვრების დაწესება მათ ზიანის მიყენების აუცილებლობის გარეშე, მხოლოდ ჩვენი უარის ჩვენება ზოგიერთის წინაშე…

თამაშები დასასვენებლად ყოველდღე

თამაშები დასასვენებლად

დასვენების სწავლა აუცილებელია იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ სტრესის შეფერხება ადამიანების ფიზიკურ და ემოციურ კეთილდღეობაზე….

ჩამოაყალიბეთ კარგი თვითშეფასება

როგორ ვიმუშაოთ თვითშეფასებაზე

როგორ ვიმუშაოთ თვითშეფასებაზე? ზოგადად ადამიანების ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის თვითშეფასების ნაკლებობა. რაღაც…

შეხვდით ხალხს კითხვებით

მაგალითები საპრეზენტაციო თამაშებისთვის

ადამიანები ბუნებით სოციალური არიან, ისინი კონფიგურირებულნი არიან საზოგადოებაში ურთიერთობისას თანატოლებთან და დაამყარებენ ურთიერთობებს ...

კატეგორიის მაჩვენებლები