របៀបរិះគន់ខ្លួនឯង

តើអ្វីជាជំនាញសំខាន់ៗរបស់មនុស្ស

សមត្ថភាព​អាច​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​សមត្ថភាព​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​មាន​ដើម្បី​អាច​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ជាក់លាក់​មួយ និង​ទទួល​បាន…

កាត់បន្ថយភាពតានតឹង

បច្ចេកទេសកាត់បន្ថយភាពតានតឹងល្អបំផុតដែលដំណើរការ

បើខ្ញុំសួរថា តើអ្នកមានភាពតានតឹងប៉ុន្មាននាក់ ខ្ញុំប្រាកដជាឃើញដៃជាច្រើនលើក បើមិនមែនភាគច្រើនទេ។ ក្នុង…

អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន

ឃ្លាល្អបំផុតចំនួន 50 ដើម្បីមានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន

មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានចំពោះជីវិតនោះទេ។ ចង់​មាន​ចរិត​បែប​នេះ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចង់...

ឃ្លាអប់រំកុមារភាព

45 ឃ្លាដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ការអប់រំរបស់កុមារ

កុមារភាពគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សណាម្នាក់ ហេតុអ្វីបានជាបែបនេះ? ព្រោះវាជា…