ຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງທຸກໆຄົນ

ຄວາມຮັກແມ່ນຫຍັງແລະສະແດງອອກແນວໃດ?

ຄວາມຮັກແມ່ນທາງຈິດໃຈແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການມັນຄືກັບການຫາຍໃຈ. ມັນປະກົດຂື້ນເມື່ອພວກເຮົາຄາດຫວັງຢ່າງ ໜ້ອຍ ໃນການສົນທະນາຫລືການສະແດງທ່າທາງ, ...

ຄວາມຄິດຂອງ Socrates ກັບປະໂຫຍກຂອງລາວ

55 ປະໂຫຍກທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ Socrates ເພື່ອເຂົ້າໃຈປັດຊະຍາຂອງລາວ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ Socrates ແມ່ນໃຜ? ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນພໍ່ຂອງປັດຊະຍາຕາເວັນຕົກ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ສົນໃຈວ່າລາວ ...

Jorge Bucay ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດກັບປະໂຫຍກຂອງລາວ

30 ປະໂຫຍກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Jorge Bucay ກ່ຽວກັບຊີວິດ

Jorge Bucay ສະເຫມີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສະທ້ອນກັບຄໍາເວົ້າຂອງລາວ, ແລະບໍ່ມີສິ່ງມະຫັດ, ລາວເປັນຜູ້ປິ່ນປົວ Gestalt ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະ ...