philosophy

ຄຳ ຖາມກ່ຽວກັບປັດຊະຍາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຄິດ

ຄໍາ​ຖາມ​ທາງ​ປັດ​ຊະ​ຍາ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຄິດ​ໄລ່​ແລະ​ຄິດ​ໄລ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ບາງ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​, ເຊັ່ນ​: ...

ຮັກ passionate

Passion ໃນຄວາມຮັກແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນຢູ່ໃນຄູ່ຜົວເມຍ

ຄວາມ​ຮັກ​ເປັນ​ສິ່ງ​ອັດສະຈັນ​ທັງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ທີ່​ສັບສົນ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ບູຮານ​ນະ​ການ​ຈົນ​ເຖິງ​ປະຈຸ​ບັນ….