Jenis kaedah

Anda mungkin menganggap bahawa pelaksanaan suatu kaedah penyelidikan hanya terkait dengan bidang ilmiah, namun kepercayaan umum ini salah sama sekali, kerana di semua bidang di mana suatu kajian dilakukan, perancangan dan pelaksanaan tindakan kaedah, memungkinkan kepuasan objektif yang ditetapkan. Pengembangan kajian adalah proses penting, yang telah memupuk pengembangan pengetahuan dalam bidang yang berbeza mulai dari isu ilmiah hingga masalah sosial. Menyiasat menyiratkan pengembangan penyelidikan yang teratur dan sistematik mengenai fenomena atau fakta, mengikuti metodologi yang sesuai dengan objektif yang ingin dicapai.

Semua kajian dilakukan melalui pelaksanaan satu, atau beberapa jenis metode, dan dalam menentukan keberhasilannya, pilihannya disesuaikan dengan ciri-ciri kajian. Pemilihan metodologi kerja mesti mempertimbangkan sifat kajian yang akan dilaksanakan dan objektif yang ingin dicapai, untuk menentukan ciri-ciri yang paling konsisten yang menjamin kejayaan kajian, dari situ beberapa jenis kaedah telah diturunkan.

Jenis kaedah ditentukan dengan mempertimbangkan ciri-ciri kajian yang dijalankan, objektif, sifat data yang dikumpulkan, antara faktor penting lain, dan pengembangan masing-masing, adalah hasil dari keperluan penyesuaian dari metodologi kepada kajian yang dijalankan, untuk menjamin pelaksanaan kajian yang hasilnya representatif dan sesuai dengan kenyataan yang mengelilingi perkembangannya.

Kaedah induktif

Apakah kaedah induktif? Sesiapa yang mencapai kesimpulan tetapi berdasarkan hipotesis dan selalu menggunakan penaakulan. Dari apa yang dapat dikatakan tentang itu adalah kaedah yang menggunakan premis tertentu untuk mencapai kesimpulan itu, yang akan menjadi jenis umum. Oleh itu ia digunakan secara meluas dalam bidang ilmiah. Satu contoh?

 • Ayah saya melihat seekor lalat hitam
 • Ibu saya melihat seekor lalat hitam
 • Saya melihat seekor lalat hitam.
 • Maka hasilnya ialah lalat berwarna hitam. Di sana kita mempunyai inti atau ciri utama kaedah induktif dan itulah, menggunakan premis, untuk mencapai kesimpulan umum.

Ciri-ciri lain dari kaedah ini adalah berdasarkan kajian, berdasarkan fakta konkrit, seperti yang telah kita komen dengan baik. Walaupun biasanya fleksibel dengan cara tertentu dan tujuannya adalah untuk menghuraikan teori-teori tertentu dan juga hipotesis dan ini sesuai untuk percubaan. Untuk mencapai kesimpulan, ia pertama kali diperhatikan, kemudian dialami, dianalisis, dan dicontohi.

Ini menggunakan penggunaan penaakulan untuk menghasilkan kesimpulan yang betul mengenai suatu peristiwa, mulai dari fakta yang diterima sebagai sah, untuk mencapai kesimpulan, yang penerapannya bersifat umum, dimulai dengan kajian fakta secara individu. Sebagai hasil pelaksanaannya, kesimpulan universal dirumuskan yang disusun sebagai undang-undang, prinsip atau landasan teori. Empat langkah penting dapat dibezakan:

 • Pemerhatian terhadap peristiwa dan fenomena, untuk pendaftaran dan pertimbangan mereka
 • Klasifikasi dan kajian maklumat yang diperoleh, untuk memudahkan analisis.
 • La shunt induktif, bahawa dari fakta menyatukan idea individu, menghasilkan generasi paradigma baru.
 • Berbeza, atau membandingkan hasil analisis.

Kaedah deduktif

jenis kaedah

Sejak awal ia mencapai kesimpulan yang logik. Ini dapat berkisar dari umum yang merujuk kepada undang-undang, hingga yang tertentu yang merangkumi fakta konkrit. Jadi kesimpulannya akan berada di dalam premis. Ia boleh digunakan secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama akan menggunakan premis yang belum diuji, sementara yang kedua akan menggunakan dua premis, dengan pernyataan universal dan yang tertentu. Satu contoh?

 • Semua kucing boleh membawa maut
 • Haiwan kesayangan anda adalah kucing
 • Kesimpulan: Haiwan peliharaan anda boleh membawa maut.

Kaedah deduktif ini berasal dari orang Yunani kuno. Dari Aristoteles hingga Descartes yang juga mengembangkannya tanpa melupakan Spinoza atau Leibniz.

Ini berdasarkan penggunaan penaakulan logik untuk menilai premis yang menentukan suatu proses. Penerapan kaedah jenis ini dikaitkan dengan kesimpulan penilaian berdasarkan postulat dan teorema yang diterima secara universal, yang, walaupun mereka tidak menyatakan hubungan mereka secara diam-diam dengan kajian kami, dengan menganalisis ciri umum, kita dapat mewujudkan jambatan penghubung antara kedua belah pihak .

Secara formal, pemotongan boleh dikatakan sebagai kesimpulan dari susunan formula yang terhingga. Sebagai contoh:

Mari kita pertimbangkan unsur A = 1 dan elemen C = 1. Bermula dari analisis deduktif kita dapat membuktikan bahawa berdasarkan pernyataan ini A = C.

Langkah-langkah:

 • Penyiasatan formula dan teorema yang umumnya berkaitan dengan objek kajian kami.
 • Pemerhatian terhadap fenomena yang dikaji, dan penyusunan data dan maklumat yang diperlukan.
 • Analisis dan perbandingan teori dengan data yang dikumpulkan.
 • Hasilkan potongan berdasarkan pengenalpastian teorema umum dengan peristiwa tertentu.

Kaedah analisis

Contoh kaedah

Terdiri daripada pecah belah atau bahagikan kepada beberapa bahagian bahawa semua perkara yang anda ingin lakukan. Dengan cara ini anda dapat memahami dengan lebih baik semua penyebabnya, serta kesannya, dll. Anda harus tahu dengan baik apa yang harus dikaji untuk lebih memahami semua yang ditawarkan dan menyembunyikan kami. Sudah tentu analisis kata berasal dari bahasa Yunani dan boleh diterjemahkan sebagai penguraian.

 • Sekiranya seseorang ingin mengetahui mengapa seseorang berkelakuan dengan cara tertentu, mereka harus menyelidiki dan melepaskan rasa, keperibadian, cara hidup dan segala yang boleh menyebabkan orang itu bertindak sedemikian.

Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa ciri utama adalah belajar dan juga memerhatikan hingga akhir. Tetapi anda harus ingat bahawa terbuka untuk dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan. Memang benar bahawa kesalahan dapat muncul tetapi juga kesimpulan. Oleh itu, anda perlu menunggu sedikit untuk menutupnya sepenuhnya, dapat berubah apabila kita tidak menjangkakannya. Sampel atau ujian sangat penting.

Ini adalah proses yang bersifat kognitif, yang biasanya mempertimbangkan secara terperinci objek kajian, dengan mempertimbangkan secara terpisah setiap bahagian keseluruhan untuk mempelajarinya secara individu. Kaedah analisis dikembangkan dengan tepat dan memperhatikan perincian.

Langkah-langkah untuk diikuti:

 • Pemerhatian: Ia terdiri daripada pemerhatian terperinci mengenai fenomena, peristiwa atau peristiwa yang sedang dikaji, untuk mendapatkan maklumat mengenainya, yang sangat berharga untuk reka bentuk ujian dan eksperimen pengumpulan data.
 • Soalan: Rumusan soalan mengenai apa yang diperhatikan, memungkinkan untuk mengorientasikan dan memberikan bentuk kajian. Ini terdiri dari pembatasan skop penyelidikan, dengan mempertimbangkan pemerhatian yang dibuat sebelumnya.
 • Hipotesis: Yang ketiga adalah tahap merumuskan hipotesis: mengambil semua persoalan yang timbul setelah pemerhatian, satu idea dapat dikemukakan yang menjelaskan secara umum apa yang diperhatikan.
 • Eksperimen: Pelaksanaan eksperimen yang difikirkan dengan teliti, berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dalam tahap pemerhatian, objektifnya adalah untuk menguji hipotesis yang dikemukakan.
 • Kesimpulan: Hasil eksperimen dianalisis dan kesimpulan dibuat, pada tahap ini penyelidik menemui sama ada hipotesis yang dikemukakan terbukti, atau sebaliknya, ia ditolak, oleh hasil penyelidikan.

Kaedah sintetik

Digunakan untuk menyusun semula acara, tetapi selalu dengan cara tertentu, jadi bergantung pada maklumat yang paling tepat. Ini adalah yang paling banyak digunakan untuk sains, kerana undang-undang yang paling umum diambil daripadanya. Antara ciri utamanya kami dapati bahawa ia dibina berdasarkan pengetahuan. Oleh kerana ia akan menganalisis dan memberi cahaya kepada pelbagai bahagian daripadanya.

Ia terdiri daripada penyatuan komponen-komponen kajian yang tersebar untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Sebagai hasil penerapannya, adalah mungkin untuk menetapkan, mulai dari komponen-komponen ini, konsep umum dan ringkas.

 • Untuk menyelesaikan misteri: Pertama kita mengumpulkan petunjuk, memerhatikan, mengkaji kes, tempat, orang, mengumpulkan semua maklumat yang diperoleh untuk mencari kesimpulan yang menyelesaikan misteri itu.

Kesudahannya adalah untuk terus bertindak dengan cara yang terbaik, mencari kebenaran. Tetapi ya, menggunakan sintesis atau kemampuan untuk meringkaskan semua ini, jadi itu juga termasuk di dalamnya, akal sehat. Bagaimana kita menggunakannya? Mula-mula kita memerhatikan, kemudian kita membuat keterangan, untuk memberi jalan kepada pemeriksaan setiap perincian apa yang kita perhatikan. Setelah memecahkannya, kami menyusunnya semula untuk mendapatkan kesimpulan.

Kaedah hipotesis-deduktif

Kaedah deduktif

Dikatakan kaedah yang memaksa untuk menggabungkan refleksi rasional dengan kenyataan. Oleh itu, ia mempunyai dua langkah yang memerlukan pengalaman dan dua yang rasional. Oleh itu, mempunyai keseimbangan ini, harus diperhatikan bahawa ia mengikuti proses induktif yang berdasarkan pemerhatian, tetapi juga deduktif oleh pernyataan hipotesis. Contoh:

 • Pemerhatian: Penyakit yang merebak di antara orang yang dekat.
 • Hipotesis: Jalan jangkitan mungkin melalui titisan air liur.
 • Potongan: Tahap penularan antara orang yang dekat dan air liur.
 • Eksperimen: Kes orang terpencil dengan bahagian berlawanan dikaji.
 • Pengesahan: Pengesahan hipotesis di antara mereka yang dijangkiti.

Ini terdiri daripada prosedur yang bermula dari beberapa penegasan sebagai hipotesis dan bertujuan untuk membantah atau memalsukan hipotesis tersebut, menyimpulkan dari mereka kesimpulan yang harus dihadapi dengan fakta. Kaedah ini memaksa saintis untuk menggabungkan refleksi rasional, (melalui pembentukan hipotesis dan pemotongan), dengan pengamatan realiti, yang dikenali sebagai momen empirikal.

Langkah-langkah:

 • Seperti kaedah lain, kita bermula dari pemerhatian fenomena.
 • Dengan maklumat yang diperoleh dari langkah pertama, kami terus membuat hipotesis untuk menjelaskan fenomena tersebut.
 • Pengurangan akibat atau cadangan, lebih asas daripada hipotesis itu sendiri.
 • Pengesahan kebenaran kenyataan yang disimpulkan membandingkannya dengan pengalaman.

Kaedah perbandingan sejarah

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena budaya, mewujudkan kesamaan di antara mereka, yang diterjemahkan ke dalam kesimpulan kesimpulan mengenai kekeluargaan genetik mereka, iaitu asal usul mereka. Ini adalah kaedah yang biasanya digunakan untuk peristiwa yang bersifat sosial, dan berdasarkan tinjauan dokumentari terperinci, di mana keupayaan untuk analisis perbandingan dan pemotongan mesti ada sepanjang masa.

Fasa atau peringkatnya:

 • Heuristik: Apabila bahan tersebut dikenal pasti dan boleh dijadikan maklumat. Bukti ini boleh datang dari sumber primer dan sekunder. Primer merujuk kepada dokumen sejarah atau undang-undang. Manakala yang terakhir adalah analisis yang dibuat oleh para saintis atau orang yang berkelayakan.
 • Kritikan: Nilaikan fon yang akan digunakan. Di sini semua persoalan yang diperlukan timbul.
 • Sintesis: Pendekatan yang dibuat oleh penyelidik dengan semua maklumat untuk membuat kesimpulan.

Mengetahui bahagiannya, tidak seperti menerapkannya dengan melihat contoh praktikal, untuk memahaminya:

 • Perbandingan proses sosial, dari masa ke masa.
 • Lintasan bahagian teori sedang dianalisis, yang berfungsi untuk melancarkan teori baru.
 • Anda boleh menetapkan kajian pada syarikat permulaan, pada acara kebudayaan dari masa lalu dan mencatat perubahannya selama ini.

Kaedah dialektik

Ini berdasarkan pertimbangan persepsi mengenai sesuatu peristiwa, untuk menilai secara kritis mana yang paling sesuai dengan perihalan fenomena sebenar, dari analisis ini diperoleh sintesis konsep. Kaedah ini dicirikan oleh universalitasnya, kerana, secara umum, dapat diterapkan pada semua ilmu pengetahuan dan semua proses penyelidikan.

Dengan cara yang lebih skematik, dialektik sebagai wacana di mana konsep yang diterima sebagai nyata berbeza, difahami sebagai tesis; dan contoh masalah dan percanggahan, difahami sebagai antitesis. Dari konfrontasi ini timbul, dalam konsep ketiga sintesis, penyelesaian atau pemahaman baru mengenai masalah tersebut.

Dianggap bahawa, dalam prosedur ini, tesis diuji dengan argumen yang bertentangan, dan sebagai hasilnya, paradigma baru dibuat di mana kedua-dua pihak terlibat.

Tiga bahagian utama kaedah dialektik adalah:

 • Tesis: Dari mana terdapat pendekatan konsep.
 • Antitesis: Idea yang bertentangan dengan apa yang dicadangkan
 • Sintesis: Kombinasi dua yang pertama dan dikenali sebagai peleraian.

Salah satu contoh termudah yang dapat kita masukkan dalam kaedah seperti ini adalah wajah dan salib kehidupan yang kita jalani. Oleh kerana baik dan buruknya mempunyai hubungan langsung.

Ciri-ciri kaedah

Kaedah perkataan berasal dari bahasa Yunani "Methodos", yang secara harfiah diterjemahkan sebagai: jalan atau jalan, oleh itu maknanya, merujuk kepada cara yang membawa kepada pencapaian akhir. Secara umum, kita boleh mengatakan bahawa kaedah dicirikan oleh faktor-faktor berikut:

 1. Ia berkembang di sekitar tujuan yang ditentukan dengan baik.
 2. Tindakan yang teratur mendominasi, dan tidak ada yang beroperasi secara terpisah, kerana masing-masing adalah bagian dari perancangan, yang dirancang untuk akhirnya menghasilkan hasil yang lebih besar.
 3. Berusaha memperoleh pengetahuan berkaitan dengan fenomena, peristiwa atau situasi dalam bentuk apa pun.
 4. Ini merangkumi mekanisme untuk mengumpulkan maklumat (data) yang disesuaikan dengan jenis kajian yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam mendapatkan maklumat yang bersifat humanistik, tidak wajar memilih rumusan fenomena matematik, kerana alasan ini ada kecenderungan untuk memilih untuk melakukan tinjauan, atau beberapa alat kualitatif.
 5. Ia mempunyai waktu pelaksanaan, yang merupakan elemen penentu dalam perancangan proses.
 6. Aktiviti untuk memenuhi objektif yang ditetapkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan.
 7. Jenis kaedah mempertimbangkan realisasi dua jenis analisis, dan bergantung pada keadaan penyelidikan yang sedang dijalankan.
 8. Proses analisis ini menyokong perumusan kesimpulan, yang memungkinkan pencirian fenomena yang dinilai.

Kandungan artikel mematuhi prinsip kami etika editorial. Untuk melaporkan ralat, klik di sini.

Menjadi yang pertama untuk komen

Tinggalkan komen anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

 1. Bertanggungjawab atas data: Miguel Ángel Gatón
 2. Tujuan data: Mengendalikan SPAM, pengurusan komen.
 3. Perundangan: Persetujuan anda
 4. Komunikasi data: Data tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
 5. Penyimpanan data: Pangkalan data yang dihoskan oleh Occentus Networks (EU)
 6. Hak: Pada bila-bila masa anda boleh menghadkan, memulihkan dan menghapus maklumat anda.