Susana godoy

Sejak kecil saya jelas bahawa perkara saya adalah menjadi seorang guru. Oleh itu, saya mempunyai ijazah dalam Philology Inggeris, untuk mempraktikkan semua yang telah saya pelajari. Sesuatu yang dapat digabungkan dengan semangat saya untuk psikologi dan untuk terus belajar lebih banyak mengenai semua jenis topik yang berkaitan dengan budaya dan pengajaran, yang merupakan minat saya yang tinggi.