It-tifsira li toħlom dwar sriep

Se nistudjaw it-tifsira ta ' ħolma ta 'sriep, billi nagħtu valur importanti lill-ħolm tagħna billi permezz tagħhom inkunu nistgħu nitgħallmu aktar dwarna nfusna, imma huwa importanti li nżommu f'moħħna li l-ħolma ma tistax dejjem tintuża bħala argument biex niskopru dak li l-parti mitlufa minn sensih tagħna tipprova tikkomunika ma ' magħna, peress li f’Kultant forsi konna f’kuntatt ma ’sriep, rajna sriep, jew saħansitra konna qed naħsbu dwar sriep qabel il-ħolma, sabiex f’dawn il-każijiet tkun ġiet indotta, allura titlef il-valur ta’ tifsira reali. Għal dik ir-raġuni, se nqisu biss l-evalwazzjonijiet li se nindikaw hawn taħt fil-każ li hija verament ħolma maħluqa mis-subkonxju tagħna iżda mingħajr influwenza esterna ta 'dan it-tip.

It-tifsira li toħlom dwar sriep

Xi tfisser il-ħolm bis-sriep

Ilkoll rajt serp, jew fil-ħajja reali jew f’film, dokumentarju, eċċ., U huwa ċar li fil-prinċipju mhumiex annimali li aħna nħobbu niltaqgħu magħhom meta mmorru għal mixja. Madankollu, fil-ħolm tagħna jista 'jkollu apprezzament pożittiv ħafna, kif jiġri per eżempju meta noħolmu bil-brimb, allura qabel ma nieħdu konklużjonijiet mgħaġġlin, huwa tajjeb li nanalizzaw il-ħolma sewwa u nippruvaw nilħqu raġunament loġiku dwar dak li s-subkonxju tagħna qed jipprova jwassalna.

Naturalment, bħalma jiġri dejjem f'dawn il-każijiet, hemm l-ewwel interpretazzjoni li għaliha huma derivati ​​t-tifsira jew it-tifsiriet, li aħna nanalizzaw aktar tard, sabiex skont l-interpretu, it-tifsiriet jistgħu jvarjaw ħafna.

F’dan is-sens, hemm esperti li jikkunsidraw dan sriep fil-ħolm Huma sinjal ċar li hemm tradiment jew qerq min-naħa ta ’xi ħadd qrib tagħna, jew għal raġunijiet romantiċi jew direttament minn ħabib jew kollega li mhux se joqgħod lura milli jidħol bejnietna u l-għan tagħna b’gideb u qerq jekk meħtieġ.

Min-naħa l-oħra, interpreti oħra jaħsbu li t-tifsira tal-ħolm dwar dan l-annimal tista 'tkun aktar relatata mas-saħħa, jew tagħhom stess jew ta' partijiet terzi li nafu. Tifsiriet oħra relatati mas-seduzzjoni, ix-xewqa u s-sesswalità huma assenjati lilha wkoll, u jħabbru avvenimenti li ġejjin li jistgħu jmorru favur tagħna imma wkoll fuq il-kont tagħna.

Kif nistgħu naraw, hemm diversi possibbiltajiet li nistgħu nikkunsidraw, speċjalment billi tanalizza l-kuntest u dak li jiġri fil-ħolma, sabiex inkunu nistgħu niksbu viżjoni aktar ġenerali li tippermettilna niksbu informazzjoni ċara u konċiża dwar dak li qed jipprova s-subkonxju tagħna. biex inwasslu lill-konxja tagħna.

Serp ħolm tifsira

Sussegwentement se nivvalutaw uħud mill - tifsiriet ewlenin tal-ħolm dwar sriep, tipprova tiffoka esklussivament fuq dawk l-aktar ħolm komuni jew dawk li għandhom interpretazzjoni aktar ippruvata, għalkemm kif diġà taf, dawn l-interpretazzjonijiet kollha jistgħu jvarjaw skont bosta fatturi bħal dettalji żgħar tal-ħolma jew saħansitra l-kuntest li fih kienet .

Ħolma dwar il-kobri

L-ewwel interpretazzjoni li se nagħmlu dwar il-ħolm li fih jidhru l-kobri.

F'dan il-każ, qed nibdew fuq sieq ħażina, peress li ġeneralment huwa sinjal ċar li ninsabu fi stadju li fih ma nafdawx lil xi ħadd qrib tagħna. Huwa dwar persuna importanti, u ġeneralment nitkellmu dwar is-sieħeb tagħna, imma xi kultant jista 'jkollna wkoll din il-ħolma għax qed niddubitaw il-fedeltà ta' ħabib.

Fil-qosor, aħna mħassba għax ma nafdawx lil dik il-persuna, imma niftakru f'dak dan ma jfissirx li hu neċessarjament qed jittradina, imma nissuspettaw it-tradiment tagħha, allura għandna nippruvaw insolvu l-problema kemm jista 'jkun malajr anke billi nitkellmu magħha.

Ħolma Dwar Rattlesnakes

Fir-rigward tas-serp tal-kannizzata, hija ħolma li fiha s-subkonxju tagħna jgħidilna li aħna nħossuna kemmxejn minsija min-nies ta 'madwarna, u għandna bżonnhom biex jieħdu ħsieb aktar l-affarijiet li jiġrilna u speċjalment lilna. Tagħti aktar attenzjoni, peress li int tinsab fi żmien f'ħajtek meta jkollok bżonn aktar appoġġ.

Toqgħodx lura milli tkellem lin-nies li tħobb, peress li dawn kollha huma strixxi, u se jifhmu li għandek bżonn aktar min-naħa tagħhom, imma żgur li ma jkunux indunaw bil-bżonnijiet tiegħek.

Ħolma ta 'sriep kbar

Id-daqs tas-serp ma jimpurtax meta tinterpreta l-ħolma, allura iktar ma tkun kbira, iktar tkun indikattiva dik għandna ambizzjonijiet kbar.

Ħafna drabi dan jiġri meta nkunu wara proġett li ħdimna ħafna għalih u ma nistgħux naċċettaw nofs miżuri, sabiex, tkun kemm nagħmlu, qatt ma tidher biżżejjed, xi ħaġa li xi kultant tista ’tispiċċa bi frustrazzjoni sinifikanti.

Għalhekk, jekk kellek ħolma b’serp kbir ħafna, nirrakkomandaw kawtela u li tirrilassaw ftit għax inkella tista ’tispiċċa tgħaddi sensiela ħażina ta 'nuqqas ta' sodisfazzjon, li tista 'saħansitra toħloq tensjonijiet ma' membri oħra tat-tim u anke mal-familja u l-ħbieb.

Ħolma dwar sriep mejta

Jekk is-sriep fil-ħolma tagħna huma mejta, dan ifisser li rnexxielek toħroġ minn strixxa ħażina. Żgur li kellek problema importanti li diġà tinsab fil-passat, imma tinsisti li ġġibha lura għall-preżent, taħseb dwarha darba wara l-oħra.

Hemm probabbiltà kbira li xi ħadd maħbub kien involut f'din il-problema, jew bħala kuntrarju għalina jew bħala persuna li setgħet ġiet affettwata wkoll mis-sitwazzjoni.

It-tifsira li toħlom dwar sriep

Fi kwalunkwe każ, għandek twarrab il-ħniena tiegħek u taġixxi b'mod intelliġenti, għax jekk il-problema tissolva, żgur li tgħallimna ħafna affarijiet ġodda li jkunu utli fil-futur biex ma naqgħux mill-ġdid, u fuq kollox irridu tieqaf tittortura lilna nfusna b'xi ħaġa li diġà laħqet is-soluzzjoni tagħha, anke jekk ir-riżultat ma kienx adegwat daqs kemm xtaqna.

Noħolmu li aħna mdawra bis-sriep

Jekk fil-ħolma nkunu mdawrin bis-sriep, f'dan il-każ ifisser li nissuspettaw li xi ħadd fl-ambjent tagħna qed jipprova jittradina b'xi mod. Kemm jekk hu s-sieħeb tagħna, ħabib jew anke ko-ħaddiem, aħna naħsbu li seta 'kellu intenzjonijiet ħżiena magħna jew ifittex xi interess li bi tpattija jista' jagħmlilna ħsara.

Noħolmu dwar il-qtil ta 'serp

Ħolma oħra li nistgħu ninterpretaw hija dik li fiha noqtlu serp, kemm jekk naraw lilna nfusna noqtluh kif ukoll jekk nafu li qtilnieh. F'dan il-każ ifisser li skoprejna lil xi ħadd fl-ambjent tagħna li ried jittradina u rnexxielna nwaqqfuh.

Jekk hux is-sieħeb tagħna, sieħeb jew saħansitra ħabib li ipprefera l-benefiċċji tat-tradiment biex tkompli taqsam il-ħbiberija magħna, imma fortunatament huwa qabad lura u ma laħaqx l-għan tiegħu, iżda niżel saħansitra iktar fil-falliment tiegħu.

Ħolm li s-sriep jattakkawna

Meta noħolmu li serp jattakkana, hija twissija li naħsbu li hemm xi ħadd fl-ambjent tagħna li jrid jittradina. Hija interpretazzjoni simili ħafna għall-ħolm li tkun imdawwar bis-sriep, iżda din id-darba għandna t-tendenza li nkunu aktar ċari dwar min hi l-persuna li tista 'tipprova tgħaddi minn fuqna bi skambju biex tikseb vantaġġi fi kwalunkwe tip ta' qasam.

Noħolmu li għandna sriep domestiċi

Din il-ħolma hija diffiċli ħafna biex tidentifikaha bħala regola ġenerali, peress li ħafna drabi nistgħu noħolmu bi sriep imma ma nafux verament jekk humiex annimali li qegħdin fil-post fejn ninsabu jew annimali domestiċi li għandna fid-dar tagħna.

Madankollu, f'xi każijiet huwa veru li fil-ħolma nnifisha nafu li verament huma annimali domestiċi u għandnahom, f'liema każ m'għandniex ikollna dubji dwar l-interpretazzjoni, għalkemm jekk fil-ħajja reali għandna wkoll sriep bħala annimali domestiċi , jista 'jkun xokk ta' interpretazzjonijiet għaliex hija sempliċement projezzjoni, allura f'dak il-każ it-tifsira tista 'tiġi kkanċellata.

Jekk naturalment noħolmu li għandna sriep domestiċi, hija indikazzjoni ċara li qed nibdlu u nibdew ikollna ambizzjoni akbar mis-soltu, sabiex inkunu nistgħu nilħqu l-għanijiet, imma noqogħdu attenti ħafna b’dan, peress li hemm eċċess ta ’ambizzjoni. se jwassalna biex qatt ma nkunu kompletament sodisfatti magħna nfusna, jiġifieri biljett VIP għall-kuntentizza.

Għal din ir-raġuni, irridu nieħdu l-affarijiet b'aktar kalma u naċċettaw u nkunu grati għal dak li l-ħajja għandha maħżuna għalina.

Ħolm li serp jitfa 'l-ġilda tiegħu

Il-fatt li sriep wieħed jew aktar tefgħu l-ġilda fil-ħolm tagħna jfisser li hemm xi ħaġa f’ħajjitna li se tinbidel u li toffrilna stil jew stil ta ’ħajja kompletament differenti minn dak li aħna mdorrijin bih.

F’dan il-każ huwa wkoll probabbli ħafna li nsegwu proġett li ħdimna fuqu għal żmien twil u naħsbu li se jwassal għal kors tajjeb, imma f’dawn il-każijiet dejjem nirrakkomandaw li tkun kawt u ma taqbiżx fil-vojt, imma pass pass kollox jinkiseb b’mod aktar b’saħħtu.

Qed noħlom li serp jinħall madwar ġismi

Fl-aħħar każ għandna l-ħolma ta 'serp li qed iddur madwar ġisimna, tip ta' ħolma li hija relatata mas-senswalità, is-sesswalità u s-seduzzjoni.

Ġeneralment dan it-tip ta 'ħolma jseħħ meta jkollna aptit sesswali akbar, u għalhekk ma nistgħux nissodisfawha fil-ħajja reali u rridu neħilsu iktar lilna nfusna f'dan is-sens. Hawnhekk nistgħu nosservaw ukoll li hija estensjoni tas-subkonxju tagħna ta 'realtà, li mhu ħadd ħlief il-fatt li ngawdu ħafna r-relazzjonijiet sesswali, allura nfittxu l-opportunitajiet kollha possibbli biex nissodisfaw l-istinti tagħna.

Dawn huma t-tifsiriet ewlenin tal-ħolm dwar sriep, u fuq din it-triq aħna nagħtuk parir biex tapprezza l-interpretazzjonijiet imma fuq kollox, tanalizza kull dettall biex tadattahom għar-realtà tiegħek.


Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kumment, ħalli tiegħek

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat.

  1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
  2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
  3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
  4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
  5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
  6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.

  1.   ERASM qal

    IS-SERPI DEJJEM META JIDLU HUMA L-AKTAR, ĦAFNA DIFAMAZZJONI LILL-PERSUNA TIEGĦEK .. DAN NISTA 'GARANZIJA MINĦABBA LI QAMI ĠEJJA Q AMI. GHALHEKK Żgura li intom toqtluhom fil-ħolmiet tiegħek ..