Ġabra ta 'frażijiet ta' bil-lejl it-tajjeb

Il-lejl qed joqrob u miegħu jasal iż-żmien li nistrieħu, niskonnettjaw u neħilsu mill-istress, iżda l-iżvantaġġ huwa li r-rutina u l-problemi spiss jagħmluha diffiċli għalina biex nistrieħu. Din hija r-raġuni għaliex aħna ħejjejna din il-lista għalik biha l-aħjar frażijiet tal-lejl it-tajjeb, sabiex tkun tista 'tużahom għalik innifsek jew għall-persuna li tħobb. Ftakar li xi kliem ħelu jista 'jagħmel differenza importanti fil-mistrieħ tiegħek, allura toqgħodx lura u ħejja wħud minn dawk li l-iktar li tixtieq tgħid fl-iktar ħin xieraq.

Ġabra ta 'frażijiet ta' bil-lejl it-tajjeb

Frażi tajba fil-ħin it-tajjeb

Taf li aħna nħobbu nippreparaw ftit l-aħjar kollezzjonijiet ta ’frażijiet bil-għan li jgħinek iżżid l-għarfien tiegħek u anke biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħek, tifhem dawk id-dettalji li spiss jgħaddu inosservati.

Ukoll, din id-darba se niffokaw fuq il-mistrieħ, u huwa li kulħadd jaf l-importanza ta 'rqad tajjeb biex ingawdu saħħa tajba u bilanċ emozzjonali adegwat, allura rridu nużaw it-tricks kollha li huma fil-poter tagħna u jgħinuna biex intejbu l-mistrieħ tagħna u ngawdu mument paċifiku u skonnessjoni sħiħa.

Imma kif għidna, l-obbligi u l-istress jagħmlu l-iskonnettjar ikkumplikat f'ħafna okkażjonijiet, li jwassal għal problemi bħall-insomnja u ġeneralment għal mistrieħ ħażin. Madankollu, kollox huwa f'moħħna, sabiex, jekk nitgħallmu nwarrbu l-ġurnata u niffokaw biss fuq affarijiet sbieħ u f'dawk id-dettalji li jagħtuna valur bħala nies, kun żgur li ittejjeb il-kwalità tal-mistrieħ u se negħlbu problemi ta 'kull tip li jistgħu jwasslu għal diversi mard matul iż-żmien.

Frażi sempliċi kull lejl tista 'tkun l-iktar mediċina naturali u effettiva biex tikseb dik l-iskonnessjoni, u tagħtik taħseb u titma' lilek "tbissima glandola”Biex tgawdi ħajja ferm aktar sħiħa u sodisfaċenti.

Elenka bl-aħjar frażijiet ta ’bil-lejl it-tajjeb

Ladarba nifhmu l-importanza ta 'frażi tajba, il-pass li jmiss ikun li nkunu nafu wħud mill-aktar pendenti u li jkollhom l-aħjar effett, bħal dawk indikati hawn taħt.

 • Nisperaw li llejla jġibilek il-bqija li għandek bżonn! "
 • "Int trid tmur torqod issa! Tard wisq! Tġegħilnix inkun tenera vjolentement miegħek "
 • "Il-lejl it-tajjeb ħelu, irċievi din il-lejl it-tajjeb b'ħafna mħabba, żommu f'qalbek u int torqod bħal Princess illejla"
 • "Kull lejl ma nagħmel xejn ħlief naħseb fik, qabel norqod inħares lejn is-sema u nitlob lill-qamar biex jieħu ħsieb il-ħolm ħelu tiegħek"
 • "Kull lejl noħlom fik l-għada jiġri l-affarijiet tajbin, m'għandix dubju li int l-uniku wieħed li jista 'jagħmilli l-ferħ"
 • "Agħtini bewsa fuq ix-xufftejn biex nduqu ħalqek u norqod bħal anġlu l-lejl kollu, inħobbok ħajti"
 • "Ħallini nħares lejn it-tieqa tiegħek illejla biex nara kif jorqod anġlu, skużani jekk niddejqek imma ma nistax nieqaf naħseb fik"
 • "Ix-xemx tfakkarni fil-wiċċ sabiħ tiegħek u t-tbissima ħelwa tiegħek u l-qamar u l-istilel is-sbuħija li hemm ġewwa fik, inħobbok"
 • "Int l-isbaħ fjura fil-ġnien, int il-prinċipessa ta 'qalbi, wasal iż-żmien għalik li tagħlaq għajnejk sbieħ biex tkun tista' tistrieħ u tqum għada titbissem bil-ferħ"
 • "Illejla hija sabiħa u sabiħa bħalek, kultant lanqas biss nista 'norqod milli naħseb fik daqshekk, l-imħabba tiegħek hija l-aqwa ħaġa li ġratli fi żmien twil"
 • "Jiena nħobb għax kull lejl li naħseb fik huwa diffiċli għalija norqod, għidli li tħobbni u nkun nista 'nagħlaq għajnejja darba għal dejjem"
 • "Għaddi lejl it-tajjeb lill-għeżież tiegħi, inħobbok u għandi miegħi anke fil-ħolm tiegħi"
 • "Irrid li noħlom illejla li għandi ġwienaħ biex nitlaq mill-kamra tiegħi u nitlaq lejn tiegħek biex nikkontempla l-ġmiel ta 'dak li tkun tiegħek meta tkun qed torqod"
 • "Ngħidlek il-lejl it-tajjeb u mistrieħ sewwa, li l-anġli jieħdu ħsieb il-ħolm tiegħek u jippermettuli nkun fih biex immur flimkien f'ġenna maħluqa mill-immaġinazzjoni tiegħek"
 • "Int l-uniku li kapaċi tagħti kalma u trankwillità lil qalbi, agħtini bewsa u nwiegħed li se noħlom fik"
 • "Lilkom ilkoll li ma stajtx tarawni llum, ma tbatux, għada aktar u aħjar. Il-mistrieħ t-tajjeb! "
 • "Iftaħ it-tieqa qabel torqod. Bgħattlek bewsa u għandu jkun ġej "
 • ”Għadni kemm bgħatt bewsa ta’ lejl it-tajjeb. Għandu jkun ġej. Ixaqleb mit-tieqa biex insellmulu u jkolli lejl tajjeb, għeżież. "
 • Qabel ma norqod irrid nibgħatlek ftit mill-imħabba tiegħi f'dan il-messaġġ. Il-lejl it-tajjeb, l-imħabba tiegħi li l-irqad tiegħek ma jiġi interrott minn xejn, se nkun qed naħseb fik qabel ma norqod "
 • "Qabel tmur torqod irċievi bewsa u tgħanniqa mingħandi, sabiex tħossok sigur fil-ħolm tiegħek ... U sabiex inkun nista 'nkompli jkollok fihom"
 • "Ixaqleb mit-tieqa u ħares lejn il-qamar, għax sakemm it-tnejn inħarsu lejha fl-istess ħin, qalbna tkun flimkien"
 • "Il-lejl it-tajjeb ħelu, irċievi din il-lejl it-tajjeb b'ħafna imħabba, żommu f'qalbek u int torqod bħal Princess illejla"
 • "Il-lejla t-tajba, pupa, grazzi talli ddawwal il-ġurnata tiegħi bit-tbissima u l-imħabba tiegħek. Nispera li torqod b'mod paċifiku u tqum b'dak l-istess umoriżmu sabiħ. Issa strieħ, għasel! "
 • "Il-lejl it-tajjeb. M'għandekx għalfejn toħlom lili, kull meta trid nista 'nkun realtà "
 • ”Poġġi l-id il-leminija fuq l-ispalla tax-xellug tiegħek, u x-xellugija fuq l-ispalla tal-lemin tiegħek. Dik hija t-tgħanniqa li nixtieq nagħtikom, imma rridu nistennew sa għada biex inkunu f'idejn xulxin "
 • "Bħalek, m'hemm l-ebda prinċipessa fid-dinja kollha, b'dawk l-għajnejn li jġegħluni nħobbni, dik it-tbissima li tagħmel il-ġurnata tiegħi isbaħ, dik is-saħħa li tani biex timbuttani permezz tal-ħajja. Irrid ngħidlek biss li nħobbok u għandi l-iktar ħolm ħelu. Strieħ u għada terġa 'tqum bil-kuntentizza kollha li għandek u li ddawwal ħajti "
 • "Meta l-lejl jagħlaqna m'hemm xejn aħjar minn li nbissuk u ngħannqek sakemm il-ħolm jgħarraqna"
 • "Meta jasal il-lejl ma rridx norqod u allura ma nieqafx naħseb fik, imma fl-aħħar jgħaddi, għax naf li int tidher fil-ħolm tiegħi, bħal dejjem"
 • "Għid lejl tajjeb għall-problemi, wasal iż-żmien li tieħu ħsieb il-ħolm tiegħek"
 • "Irrid ngħidlek il-lejl it-tajjeb għax iktar ma nagħmilha malajr, iktar nista 'nqum għada naħseb fik"
 • "Waqqaf dak li qed tagħmel, illum diġà għamilt l-almu tiegħek"
 • "Strieħ l-imħabba tiegħi u tinsiex toħlom. Jien diġà nagħmel l-istess miegħek kull lejl "
 • "Strieħ u torqod tajjeb. Grazzi talli tajtni ftit dawl b'dik it-tbissima sabiħa li għandek "
 • "Strieħ u aħseb li l-irqad huwa l-aħjar restawr għall-mard kollu"
 • "Strieħ u rkupra l-enerġija kollha tiegħek, għax għada rrid li jkollna waħda mill-isbaħ ġranet ta 'ħajjitna"
 • "Minn meta ltqajt miegħek, ma għamilt xejn ħlief naħseb fik. Filgħodu, bil-lejl, u waqt li norqod. Dan il-messaġġ huwa biss prova tiegħu "
 • "Ħolm ħelu għal xi ħadd li jagħmilni kuntent bit-tbissima tagħha, li jifhimni b'għajnejha u li jġegħelni nħossni maħbub b'kelma waħda ... ħolma sabiħa! "
 • "Ħolm ħelu għeżież tiegħi. Illejla inħoss ferħ infinit sempliċement naħseb fik. Int il-fjura tiegħi, il-qamar tiegħi, u l-armonija ħelwa tiegħi. Jalla l-istilel dejjem ikopruk bid-dawl tagħhom "
 • "Il-mistrieħ jagħtik is-saħħa li għandek bżonn għal għada"
 • "Fid-dlam tal-lejl m'għandix bżonn l-istilel biex idawwalni għax l-imħabba li tħoss għalija biss hija biżżejjed biex tħoss li bil-lejl ix-xemx tkompli tiddi f'ħajti, għax int l-aqwa imħabba li stajt sibt . filgħaxija tajba "
 • "Fil-ħajja hemm affarijiet li jiġu u jmorru, imma minn meta ltqajt miegħek, hemm biss ħaġa permanenti waħda, u dik hija l-imħabba li nħoss għalik. Inħobbok b'qalbi kollha"
 • "Fil-ġranet kollha li narak, fil-mumenti kollha li nħossok, fis-sekondi kollha li għandik, fil-karezzi kollha li tani nieħu nħobb. Imħabbtek"
 • "Int id-dawl li jdawwal il-ġurnata tiegħi meta nqum, u l-paċi li tħallini norqod. Grazzi talli kont dak li int għalija "
 • "Int dak kollu li għandi u dak kollu li jimpurtani. Issa se norqod u naf li int tidher fil-ħolm tiegħi, għax tagħmilha kull lejl "
 • "Wasal iż-żmien li noħolmu l-anġli ż-żgħar u niġġieldu fi gwerer fejn aħna t-tajbin"
 • "Huwa lejl frisk tas-sajf u tkun tista 'torqod mingħajr interruzzjonijiet, ikollok mistrieħ mistħoqq"
 • "Nispera li tibqa 'faċli u li għada jġibilek l-akbar kuntentizza. U li kollox huwa flimkien miegħi. Il-lejl it-tajjeb, qalbi"
 • "Nispera li l-istilel iżommu l-ħolma tiegħek sabiex tkun tista 'toħlom miegħi, bħalma jien. Forsi niltaqgħu "
 • "Illejla qabel tmur torqod, jekk jogħġbok ħares lejn l-isbaħ stilla li hi hi li tlabt ngħidlek il-lejl it-tajjeb"
 • "Illejla hija sabiħa u sabiħa bħalek, kultant lanqas biss nista 'norqod milli naħseb fik daqshekk, l-imħabba tiegħek hija l-aqwa ħaġa li ġratli fi żmien twil"
 • "Illejla naħseb li int ma 'ġenbi biex inkun nista' nistrieħ kuntent"
 • "Kont qed infittex fjuri sbieħ biex tpoġġi ġo vażun, imma sibtek u int okkupajt qalbi"

Ġabra ta 'frażijiet ta' bil-lejl it-tajjeb

 • "Hemm xi ħaġa li qatt m'għandha tkun nieqsa fl-aqwa ħolm tiegħi: il-kumpanija tiegħek"
 • "Hemm stilel infiniti fis-sema u fosthom ħadd m'hu kapaċi jdawwalni lanqas nofs dak li tagħmel"
 • ”Fittixt l-aħjar kliem li stajt niddedika lilek qabel ma norqod u Google wieġibni biex nimxi wara qalbi. Imma f'qalbi hemm ismek biss "
 • "Kellna ġurnata għeja ħafna, aħjar li torqod biex għada tqum imġedded kompletament, il-prinċipessa ħelwa tiegħi toħlom fija"
 • "Illum nixtieq ngħid il-lejl it-tajjeb lil dawk li jferrħuni bi tbissima sempliċi, dawk li jħarsu f'għajnejja jifhmuni u dawk li jġegħluni nitla 's-sema b'kelma sempliċi"
 • "Illum kienet ġurnata meraviljuża miegħek. Nispera li nistgħu naqsmu l-iljieli aktar spiss. Sakemm jiġri dan, irrid li tkun taf li int sirt l-uniku sid ta 'qalbi "
 • ”L-iktar lejl mudlam maġenbek jista’ jkun l-iktar ġurnata xemxija. Li tkun miegħek hija l-isbaħ ħaġa sabiħa li qatt ġratli u nixtieq inqatta 'l-bqija ta' ħajti nagħlaq għajnejja ma 'ġenbek "
 • "Inħobb meta noħlom fik għax nista 'nesperjenza kuntentizza kbira u nħoss bħallikieku x-xewqat kollha tiegħi ġew sodisfatti. Ikollu lejl tajjeb ħafna "
 • "Inħobb inkun kapaċi ngħannqek, u nħabbtek dahrek ma 'widnejk, u ngħid kemm inħobbok. Imma din id-distanza li toqtina tħallini nibgħatlek messaġġ u nawguralek lejl it-tajjeb, imħabba tiegħi "
 • "Qed inħares lejn il-qamar u jidhirli li qed jipprova jkun sabiħ daqsek. Kemm naive ”
 • "Nixtieq li d-dawl li jdawwal ħajjitna qatt ma jintefa"
 • "Se norqod biex nistrieħ u nerġa 'ngħix mill-ġdid"
 • "Se norqod, imma jien kalm għax naf li int tkompli tkun preżenti fil-ħolm tiegħi"
 • "Il-lejl it-tajjeb, qalbi. Tista 'torqod fil-paċi, għax illejla s-sema, l-istilel u jien se nieħdu ħsiebek sabiex ikollok ħolm ħelu "
 • "Qatt ma nsib mod aħjar kif norqod milli naħseb fik"
 • "Ma jimpurtax f'liema ġurnata kellek illum, dak li jimpurta huwa għada. Issa torqod u aħseb li għada se tkun opportunità ġdida biex tirnexxi "
 • "Ma niddejjaqx norqod, għax naf li int tkun preżenti fil-ħolm tiegħi, bħalma int dejjem f'moħħi"
 • "Ma stajtx norqod mingħajr ma l-ewwel nawguralek ħolm ħelu, tagħmel xi eżerċizzju ta 'rilassament qabel ma norqod u poġġi moħħok vojt, sabiex tkun tista' tistrieħ fil-paċi u tqum imġedded. Għandi ħolm tajjeb "
 • "Ma nafx jekk hux veru li l-imħabba tikber bid-distanza, imma, jekk iva, ser ikolli bżonn trapjant, għax f'din il-qalb m'hemmx lok għal iktar imħabba"
 • "Meta naħseb li meta nqum inkun nista 'nisma' leħnek mill-ġdid u nara għajnejk, jagħmel li norqod tkun waħda mill-isbaħ u l-isbaħ affarijiet li jiġri lili fil-ħajja"
 • "Matul il-ġurnata naħseb fik dejjem u meta jasal il-lejl noħlom li int maġenbi. Taf, jien inħobb. Il-lejl it-tajjeb, imħabba "
 • "Kemm hu sabiħ li tmur torqod ħdejk f'lejl bla tmiem"
 • "Jalla Alla u l-anġli tas-sema jilbsuk illejla"
 • "Jalla l-qamar ikopri l-ħolm tiegħek kull lejl"
 • "Għaddi lejl sabiħ u ħolm sabiħ. Ibqa 'assigurat li int ser tkun tiegħi "
 • "Għeżież ħabib, ma stajtx norqod mingħajr ma l-ewwel nibgħatlek dan it-test biex nawguralek ħolm ħelu u jkollok mistrieħ eċċellenti biex għada tqum radjanti u b'ottimiżmu kbir. Goodnight friend "
 • "Irċievi dan il-messaġġ bħallikieku kien il-bewsa t-tajba tiegħi"
 • "L-istilel xegħlu u jidhru rrabjati. Huwa għaliex ħadd minnhom ma jdawwal daqs għajnejk meta tħares lejja? "
 • "Jekk hemm mument sabiħ fil-ġurnata, huwa dak li meta jasal il-lejl it-tnejn inbewsu id f'id u norqdu"
 • "Jekk trid tgawdi s-sajf, igawdi l-iljieli tiegħek. Il-mistrieħ t-tajjeb "
 • "Jiena messaġġ mibgħut bl-intenzjoni li nawguralek il-lejl it-tajjeb u nġiegħlek tbissima qabel ma tagħlaq għajnejk"
 • "Inħobbok bil-ġurnata u noħlom bik bil-lejl"
 • "Nawguralek ħolma kuntenta daqs dawk li għandi meta tidher fihom"
 • "Ngħidlek il-lejl it-tajjeb u nistrieħ sewwa, li l-anġli ż-żgħar jieħdu ħsieb il-ħolm tiegħek u jippermettuli nkun fih u flimkien immorru lejn ġenna maħluqa mill-immaġinazzjoni tiegħek"
 • "Nibgħatlek bews u tgħanniq qabel ma torqod. Nispera li toħlom miegħi, bħalma noħlom fik kull lejl "
 • ”Kull lejl inħobb niġi d-dar. Għax id-dar trid tkun f’idejk. Il-lejl it-tajjeb, qalbi!"
 • "Int l-uniku li kapaċi tagħti kalma u trankwillità lil qalbi, agħtini bewsa u nwiegħed li se noħlom fik"
 • "Ġurnata oħra spiċċat u wasal il-mument li jkollna mistrieħ mistħoqq. Għaddi lejl tajjeb u ħolma ta 'l-affarijiet li jogħġbok l-iktar "
 • "Kuxjenza safja hija l-aħjar pillow"
 • "Lejl wieħed ħdejk hija dinja li tinbidel għal xejn"

Dawn huma l-frażijiet ewlenin tal-lejl it-tajjeb li bihom se niksbu l-effett mixtieq, jiġifieri, se nagħmlu lil dik il-persuna għażiża jew saħansitra nfusna nkissru kompletament bl-istress u l-monotonija u nidħlu pjan li fih jeżistu biss aħna u l-paċi ta 'ġewwa tagħna , u huwa li m'għandniex nissottovalutaw il-fatt li ftit kliem għaqli jistgħu jfissru bidla kbira fil-mentalità tagħna u fil-valur personali tagħna.


Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kun l-ewwel li tikkummenta

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat.

 1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
 2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
 3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
 4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
 5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
 6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.