Nirrakkomandaw dawn il-frażijiet dwar ir-rispett

Ħafna huma l-ħassieba li, maż-żmien, ilhom isawru modi ġodda ta ’kif jaraw id-dinja, li minnhom twieldu wħud mill-aktar frażijiet interessanti li jispjegaw, bi ftit kliem, kunċett li spiss ikun wiesa’ u jħeġġeġ lill-qarrej jaħseb u timmedita dwar is-sitwazzjoni li jgħix fiha. Għal din ir-raġuni ħejjejna lista bl-aħjar frażijiet dwar ir-rispett, inklużi dawk kollha li spikkaw l-iktar talli qanqlu ħsieb lill-qarrejja tagħhom.

Nirrakkomandaw dawn il-frażijiet dwar ir-rispett

Rispett u valuri, kunċetti li jitilfu s-saħħa fis-soċjetà tal-lum

Sfortunatament ngħixu f'soċjetà li fiha valuri bħar-rispett qegħdin jonqsu bil-mod. Hemm aktar u aktar liġijiet li jfittxu li "jisfurzaw" liċ-ċittadini biex jikkonformaw ma 'dawn il-valuri, iżda l-kumdità li ngħixu fiha u n-nuqqas ta' sforz li teħtieġ biex tikkonforma ruħha bħala nies, tagħmilha ħela ta 'ħin, peress li l-bniedem Iddeċieda li jippreferi jgħix mingħajr valuri, peress li b'dan il-mod jitma aħjar ix-xewqat u l-bżonnijiet tiegħu.

Madankollu, dan it-telf ta 'valuri qed iwassal għal spirali mingħajr ma ddur lura, hekk li il-bniedem jitbattal, jitlef parti tajba mis-sentimenti tiegħu u kull darba jagħlaq iktar fih innifsu, li min-naħa tiegħu jipperikola s-soċjetà nnifisha. Fil-fatt, ħafna mit-tort għal dan huwa tal-politiċi, peress li id-diskors faċli ta '"agħmel li trid"Dak jikkonvinċi lil dak li ma jimmeditax, għal dak li ma jaħsibx, għal dak li hu vojt u ma jsegwix aktar fil-ħajja milli jħossu sodisfatt moderat ... imma vojt ħames minuti wara.

Mhux faċli li tikkonforma ma 'xi valuri bażiċi, peress li teħtieġ li jkollna prinċipji u tissagrifika parti minna nfusna biex niksbu tkabbir personali u għarfien personali, u llum aħna mdorrijin wisq li jkollna kollox fil-idejn, mingħajr ma jkollna nagħmlu sforz biex niksbuh lil hinn mix-xogħol impost, u mlejna lilna nfusna b’tant drittijiet li abbandunajna l-obbligi tagħna, sabiex nemmnu li aħna ċentru tal-Univers meta fil-verità, aħna waqafna nġibu d-dawl u l-ħsieb lis-soċjetà li ngħixu fiha.

Bħala ġest u tentattiv għal uħud mill-aktar qarrejja meditattivi tagħna biex jagħmlu pass lura u japprezzaw l-importanza tar-rispett u l-valuri, u b’hekk jirnexxielna nagħmlu l-ftit tagħna biex, fil-futur, nistgħu nerġgħu nirkupraw dawk l-aspetti kollha tant importanti il-ħajja ta ’bniedem li llum jidher li skadiet.

L-aħjar frażijiet dwar ir-rispett

Sussegwentement, se nindikaw uħud mill-frażijiet dwar il-kwistjoni li nqisu bħala l-aktar interessanti, kollha miktuba minn ħassieba u anke minn nies anonimi li darba emmnu li, mal-mogħdija taż-żmien, is-soċjetà takkwista valuri minflok tħallihom abbandunati f'nofs id-dinja. triq, tarmi tant sforz u tiġġieled għall-evoluzzjoni tal-bniedem.

 • Fuq kollox, irrispetta lilek innifsek.
 • Fittex ir-rispett, mhux l-attenzjoni. Jdum aktar.
 • Kull esseri ħaj jistħoqqlu r-rispett tagħna, kemm jekk umli jew imqanqal, ikrah jew sabiħ.
 • Nemmen bis-sħiħ li r-rispett huwa ħafna iktar importanti u akbar mill-popolarità.
 • Kull min għallimni jistħoqqlu r-rispett u l-attenzjoni tiegħi.
 • Meta tkun kuntent li tkun biss int innifsek u ma tqabbilx jew tikkompeti, kulħadd jirrispettak.
 • Meta l-irġiel u n-nisa jkunu kapaċi jirrispettaw lil xulxin u jaċċettaw id-differenzi tagħhom, allura l-imħabba għandha ċ-ċans li tiffjorixxi.
 • Agħti lil kull bniedem kull dritt li titlob għalik innifsek.
 • Il-ħobż jitma 'lill-ġisem, ir-rispett, ir-ruħ.
 • Irridu nitgħallmu ngħixu flimkien bħala aħwa jew nitilfu flimkien bħala iblah.
 • Irrid nirrispetta l-opinjonijiet ta ’ħaddieħor anke jekk ma naqbilx magħhom.
 • Ħalli kollox ftit aħjar milli sibt.
 • Uri rispett għall-opinjonijiet ta ’ħaddieħor, qatt tgħid lil xi ħadd li hu ħażin.
 • L-imħabba hija onestà. L-imħabba hija rispett reċiproku għal xulxin.
 • Ir-rispett lejnek innifsek jimpenja kull aspett ta ’ħajtek.
 • Ir-rispett lejn innifsu ma jaf l-ebda kunsiderazzjoni.
 • L-għarfien jagħtik il-poter, imma l-karattru jagħtik rispett.
 • Il-ħaddiem jeħtieġ iktar rispett mill-ħobż.
 • L-ewwel dmir tal-imħabba huwa li tisma '.
 • L-ewwel effett tal-imħabba huwa li tispira rispett kbir; tħoss venerazzjoni għal dak li tħobb.
 • Min iħobb lill-oħrajn huwa kontinwament maħbub minnhom. Min jirrispetta lill-oħrajn huwa dejjem rispettat minnhom.
 • Kull min m'għandux il-kuraġġ li jitkellem għad-drittijiet tiegħu ma jistax jaqla 'r-rispett ta' ħaddieħor.
 • Min irid ward irid jirrispetta x-xewk.
 • Ir-rispett għall-ħajja huwa l-pedament ta 'kwalunkwe dritt ieħor, inkluża l-libertà.
 • Ir-rispett innifsu huwa l-iktar libsa nobbli u l-ogħla sentiment li jista 'joqgħod f'moħħ il-bniedem.
 • L-awto-rispett huwa, wara r-reliġjon, il-brejk ewlieni fuq il-morsa.
 • Ir-rispett huwa l-iktar ħaġa importanti li kulħadd għandu bżonn biex jikseb dak li rridu.
 • Ir-rispett huwa triq b'żewġ direzzjonijiet, jekk trid tirċevih, trid tagħtih.
 • Ir-rispett huwa wieħed mill-espressjonijiet kbar tal-imħabba.
 • Ir-rispett ġie vvintat biex ikopri l-ispazju vojt fejn għandha tkun l-imħabba.
 • Ir-rispett lejh innifsu huwa l-frott tad-dixxiplina; is-sens ta ’dinjità jikber bil-kapaċità li tgħid le lilu nnifsu.
 • Ir-rispett innifsu huwa l-pedament tal-virtù kollha.
 • Ir-rispett reċiproku jimplika diskrezzjoni u riserva anke fit-tenerezza, u l-kura biex tissalvagwardja l-akbar parti possibbli tal-libertà ta ’dawk li magħhom wieħed jgħix.
 • Ir-rispett lejna nfusna jiggwida l-morali tagħna; ir-rispett lejn ħaddieħor jiggwida t-triqat tagħna.
 • Is-sigriet għal ħajja kuntenta huwa r-rispett. Rispett għalik innifsek u rispett għall-oħrajn.

Nirrakkomandaw dawn il-frażijiet dwar ir-rispett

 • It-tbatija jistħoqqilha rispett, is-sottomissjoni hija ta 'min jistmellu.
 • Nitkellem ma 'kulħadd bl-istess mod, kemm jekk ikun ir-raġel taż-żibel jew il-president tal-università.
 • Il-ħbiberija hija l-ewwel taħseb fil-persuna l-oħra.
 • Il-qalb tajba hija l-prinċipju tal-mess, u r-rispett għall-oħrajn huwa l-ewwel kundizzjoni biex tkun taf tgħix.
 • Iċ-ċiviltà hija mod ta 'ħajja, attitudni ta' rispett ugwali għan-nies kollha.
 • L-iktar forma vera ta ’mħabba hija kif iġġib ruħek lejn xi ħadd, mhux kif tħossok lejh.
 • L-aħħar test ta 'gentleman huwa r-rispett għal dawk li jistgħu jkunu ta' ebda valur għalih.
 • Ir-responsabbiltà żżid ir-rispett innifsu.
 • L-art ma tappartjenix lilna. Aħna nappartjenu għall-art.
 • Il-kwalitajiet Sublimi jġibu rispett; l-imħabba sabiħa.
 • Il-kordi li jorbtu r-rispett lejn xulxin huma, ġeneralment, kordi ta ’ħtieġa.
 • Differenzi onesti spiss huma sinjal b'saħħtu ta 'progress.
 • Id-differenzi mhumiex maħsuba biex jaqsmu, iżda biex jarrikkixxu.
 • Xejn ta 'valur reali ma jista' jinxtara. Imħabba, ħbiberija, unur, valur, rispett. Dawk l-affarijiet kollha jridu jinkisbu.
 • Xejn ma jistmellu iktar mir-rispett ibbażat fuq il-biża '.
 • L-ebda reliġjon jew filosofija li mhix ibbażata fuq ir-rispett għall-ħajja mhix reliġjon jew filosofija vera.
 • Il-vjaġġ mhux importanti daqs il-mod kif nittrattaw lil dawk li niltaqgħu magħhom matul it-triq.
 • M'hemm xejn iktar ta 'min jistmellu mir-rispett ibbażat fuq il-biża'.
 • M'hemm l-ebda rispett lejn ħaddieħor mingħajr umiltà għalih innifsu.
 • Ma nistax nikkonċepixxi telf ikbar mit-telf ta 'rispett innifsu.
 • Tinkwetax dwar dak li jgħidu nies oħra; kun int innifsek, għid x'tifhem b'rispett.
 • Qatt tiġġudika lil xi ħadd mid-dehra tiegħu jew ktieb mill-qoxra tiegħu, għax f'dawk il-paġni mqaxxra hemm ħafna x'jiskopri.
 • Għall-ħajjin aħna nirrispettaw ir-rispett, iżda għall-mejtin aħna rridu biss il-verità.
 • Li tirrispetta lil ħaddieħor huwa l-aħjar għodda biex tirbaħ ir-rispett.
 • Irrispetta lilek innifsek jekk trid li ħaddieħor jirrispettak.
 • Ir-rispett huwa dak li għandna; inħobb dak li nagħtu.
 • Jien nirrispetta l-ordnijiet, imma nirrispetta wkoll lili nnifsi, u mhux se nobdi kwalunkwe regola magħmula apposta biex umiljani.
 • Tieqaf tobgħod meta tibda tirrispetta.
 • Kun modest, kun rispett lejn l-oħrajn, ipprova tifhem.
 • Kun paċifiku, kun korteżju, obdi l-liġi, irrispetta lil kulħadd; Imma jekk xi ħadd ipoġġi idejk fuqek, ibgħathom fiċ-ċimiterju.
 • Li tkun brillanti mhix xi ħaġa kbira jekk ma tirrispetta xejn.
 • Li tkun ħaġa waħda, li tkun uniku hija ħaġa kbira. Imma r-rispett tad-dritt li tkun differenti huwa forsi akbar.
 • Jekk irridu rispett għal-liġi, l-ewwel irridu nagħmlu l-liġi rispettabbli.
 • Jekk is-sagru ma jiġix rispettat, m'hemm xejn li jiffissa l-imġieba fuqu.
 • Jekk m’aħniex ħielsa, ħadd ma jirrispettana.
 • Jekk trid li ħaddieħor jirrispettak, huwa aħjar li tirrispetta lilek innifsek. Imbagħad biss, biss billi tirrispetta lilek innifsek se ġġiegħel lil ħaddieħor jirrispettak.
 • Jekk tassew trid tkun rispettat li tħobb, int trid tagħtihom prova li tista 'tibqa' ħaj mingħajrhom.
 • Ir-rispett huwa dejjem iktar siewi mill-ammirazzjoni min-nies.
 • Mingħajr sens ta 'rispett, m'hemm l-ebda mod kif tiddistingwi l-irġiel mill-kruha.
 • Għandi iktar rispett lejn raġel li jħallini nkun naf x'inhi l-pożizzjoni tiegħu, anke jekk hu ħażin. Minn dak l-ieħor li jiġi bħala anġlu imma jirriżulta li huwa demonju.
 • Kulħadd fis-soċjetà għandu jkun mudell, mhux biss minħabba r-rispett tiegħu nnifsu, iżda għax jirrispetta lil ħaddieħor.
 • Kull bniedem, ta 'kwalunkwe oriġini, jistħoqqlu rispett. Irridu nirrispettaw lil ħaddieħor anke kif nirrispettaw lilna nfusna.
 • Kollha għandhom jiġu rispettati bħala individwi, iżda ħadd idealizzat.
 • Aħna lkoll l-istess minħabba l-fatt li aħna lkoll differenti. Aħna lkoll l-istess għall-fatt li qatt ma nkunu l-istess.
 • It-tolleranza għal dawk li jaqblu miegħek mhi tolleranza xejn.
 • Ittratta lin-nies eżattament kif tixtieq tkun rispettat minnhom.
 • Studjuż li mhux serju mhux se jikkmanda rispett, u l-għerf tiegħu għalhekk ma jkollux stabbiltà.
 • Dehra rispettabbli hija biżżejjed biex tagħmel lin-nies l-oħra aktar interessati f'ruħek.
 • Waħda mill-aktar forom sinċieri ta ’rispett hija li tisma’ dak li jgħidu oħrajn.
 • Persuna hija persuna, tkun kemm tkun żgħira.
 • Għix b’integrità, tirrispetta d-drittijiet ta ’nies oħra.

Inħeġġukom biex taqraw dawn il-frażijiet dwar ir-rispett biex tinterpretahom imma biż-żmien, mingħajr għaġġla. Jekk meħtieġ, iddedika ġurnata għal kull frażi, billi l-importanti hu li tifhimha, tifhimha fil-forma kollha tagħha, u minn hemm tikseb it-tagħlim li jgħinna nirkupraw, għal darb'oħra, dawk il-valuri li s-soċjetà spiċċat jitlaq. abbandunat.

Toqgħodx taħsibha meta tfittex informazzjoni dwar kull wieħed minnhom, aktar minn hekk, inħeġġukom biex tagħmlu hekk, peress li ħafna drabi, frażi hija aktar faċli biex tinftiehem u saħansitra tilħaq dimensjoni akbar jekk nafu minn min ġiet irreċitata, x’kundizzjonijiet u għal liema skop, u fuq kollox nittamaw li ngħinukom biex nifhmu aħjar lilkom infuskom hekk kif tevolvi bħala bnedmin b'valuri u prinċipji morali bbażati fuq ir-rispett.


Il-kontenut tal-artikolu jaderixxi mal-prinċipji tagħna ta ' etika editorjali. Biex tirrapporta żball ikklikkja hawn.

Kumment, ħalli tiegħek

Ħalli l-kumment tiegħek

Your email address mhux se jkun ippubblikat. oqsma meħtieġa huma mmarkati bl *

 1. Responsabbli għad-dejta: Miguel Ángel Gatón
 2. Għan tad-dejta: Kontroll SPAM, ġestjoni tal-kummenti.
 3. Leġittimazzjoni: Il-kunsens tiegħek
 4. Komunikazzjoni tad-dejta: Id-dejta ma tiġix ikkomunikata lil partijiet terzi ħlief b'obbligu legali.
 5. Ħażna tad-dejta: Bażi tad-dejta ospitata minn Occentus Networks (UE)
 6. Drittijiet: Fi kwalunkwe ħin tista 'tillimita, tirkupra u tħassar l-informazzjoni tiegħek.

 1.   Victor sandoval qal

  Ma kellhomx il-frażi ta 'Benito Juarez "Ir-rispett għad-drittijiet ta' ħaddieħor huwa paċi"