सुसाना Godoy

म सानो भएकोले म स्पष्ट थिएँ कि मेरो कुरा एक शिक्षक हुनुपर्ने थियो। यसैले, मैले सिकेको सबै कुराको अभ्यासमा राख्नको लागि अंग्रेजी फिलोलोजीमा डिग्री पाएको छु। मनोविज्ञानको लागि मेरो उत्कटतासँग र सबै प्रकारका सांस्कृतिक र शिक्षण-सम्बन्धी विषयहरूको बारेमा बढि जान्न जारी राख्नको लागि पूर्ण रूपमा समिश्रण गर्न सकिन्छ, जुन मेरो ठूलो उत्कटता हो।

सुसाना गोडॉयले जुलाई २०१ since देखि २२ लेख लेखेका छन्