खण्डहरू

स्वयं सहायता संसाधन यसको माध्यमबाट उपचार गर्न समर्पित छ सम्पादकीय टीम, मनोविज्ञानको विषय, व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य र धेरै स्रोतहरू जुन तपाईं तल पाउन सक्नुहुन्छ।

हाम्रो लक्ष्य भनेको इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरूको ज्ञान र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने हो। हामी आशा गर्दछौं यसले तपाईलाई मद्दत गर्दछ!