Sociale problemen in Latijns-Amerika en de wereld

Sociale problemen zijn stoornissen of ongemakken die rechtstreeks van invloed zijn op de samenleving, die een oplossing verdienen die de medewerking van de getroffen persoon vereist, en zelfs tussenpersonen zoals de overheid, die wetten oplegt zodat er geen sprake is van een dergelijk probleem.

Deze bestaan ​​in alle landen van de wereld, aangezien geen daarvan is vrijgesteld, hoewel het bestaan ​​van sociale problemen het meest is opgemerkt in de Latijnse gemeenschappen van het nieuwe continent, van het centrum tot het uiterste zuiden van Amerika.

Wat zijn de belangrijkste sociale problemen?

Hoge criminaliteitsniveaus, gebrek aan sociale ontwikkeling op het gebied van huisvesting, gebrek aan voedsel, slecht overheidsbeheer dat leidt tot corruptie en slechte handhaving van wetten, onder andere lage opleidingsniveaus zijn de belangrijkste sociale problemen die kunnen worden gevonden in heel Latijns-Amerika.

Hoewel deze in sommige landen meer opvallen dan in andere, stond geen van hen op de lijst. Momenteel zijn er landen met zulke ernstige problemen dat ze vanwege de verkeerde toepassing van wetten en het wanbeheer van regeringen zelfs als humanitaire crises zijn aangemerkt.

Kortom, sociale problemen doen zich voor wanneer een sector of de algemene bevolking van een land ze zijn niet in staat om te bereiken wat ze nodig hebben voor hun levensonderhoudernstige ongemakken veroorzaken, waarvan de overheid en de staat verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing.

Momenteel zijn veel sociale problemen die voorheen onschadelijk leken toegenomen, maar in de loop der jaren zijn ze geëscaleerd tot niveaus die vandaag onmogelijk te overwinnen lijken, hoewel dit er ook toe leidde dat verschillende niet-gouvernementele groepen hiertegen actie ondernamen, werkend met campagnes die probeer de bevolking bewust te maken van de ernst van de problemen.

Een van de meest verontrustende problemen en de belangrijkste die sterk zijn opgemerkt in de XNUMXe eeuw, zijn de volgende:

Verontreiniging

In de afgelopen 150 jaar is er een drastische verandering opgemerkt in de atmosfeer van de aarde, veroorzaakt door de menselijke vervuiling voor het milieuen veroorzaakt in bijna alle opzichten ernstige problemen voor de samenleving, omdat het de gebieden beïnvloedt waarin de gemeenschappen leven en naast elkaar bestaan, ze vernedert en praktisch de mensen verhindert om op die plaatsen te wonen.

Met de komst van synthetische materialen is er de laatste jaren een toenemende achteruitgang, doordat mensen zich niet goed bewust zijn van het effect dat het op de planeet veroorzaakt.

Dit probleem heeft zelfs de ozonlaag veroorzaakt, die degene is met de nodige kwaliteiten om levende wezens te beschermen tegen de ultraviolette stralen die de zon uitstraalt, die buitengewoon schadelijk zijn voor de gezondheid van de wezens die de aarde bewonen en voor hetzelfde in het algemeen. .

In Latijns-Amerikaanse landen is dit probleem met een groter volume geconstateerd, vanwege het feit dat er geen goed beheer is geweest door de staten en regeringen, waardoor het afval dat door dezelfde bevolking wordt gegenereerd op de verkeerde plaatsen kan worden gelokaliseerd, waardoor groene gebieden verloren gaan en de gemeenschappelijke ruimtes van een regio.

Hoewel in een deel van de wereld dit grote probleem wordt bestreden, in het midden en zuiden van het Amerikaanse continent, zijn de nodige maatregelen niet genomen om besmetting te voorkomen, omdat het niet met de nodige ernst is genomen.

Armoede

Armoede wordt gedefinieerd als de situatie die een persoon of de hele gemeenschap kan doormaken met betrekking tot hun economische en sociale situatie, waarin zij het is onmogelijk om bepaalde basisuitkeringen te verwerven, zoals de voedselmand, die het voedsel levert dat de nodige calorieën levert om een ​​gezond leven te behouden.

Er zijn verschillende soorten armoede, aangezien in sommige gevallen het ontbreken van onderwijs, drinkwater, kleding, een huis en andere basisbehoeften kan worden opgemerkt.

De belangrijkste redenen voor armoede zijn het gevolg van sociale uitsluiting van bepaalde groepen mensen, waardoor hun de kans wordt ontzegd om banen te vinden die hen tevreden zouden stellen om een ​​fatsoenlijk leven te leiden.

In Latijns-Amerikaanse landen is de afgelopen jaren een exponentiële groei van armoede waargenomen, als gevolg van het wanbeheer van regeringen, die niet in staat zijn integratieplannen of fatsoenlijke banen voor deze mensen te creëren, en in sommige gevallen, ja, ze doen het maar gaan uiteindelijk weg werk in het midden, waardoor mensen worden gedwongen om te werken voor zeer lage salarissen waarvoor ze geen voordelen zien.

Armoede is een zeer sterk sociaal probleem, aangezien anderen erbij betrokken zijn, omdat het ontbreken van een aantal basisproducten voor bepaalde mensen gevoelens van kwaad veroorzaakt, vanwege de uitsluiting van de samenleving.

De huizen

Dit probleem wordt veroorzaakt door het hierboven beschreven probleem, omdat het, aangezien mensen niet over de nodige economische voordelen beschikken, het in veel gevallen moeilijk is om zelfs maar voedsel te kopen om te overleven, dus het is volstrekt onmogelijk voor hen om een ​​huis voor hun leven te verwerven. gezinnen..

In sommige Latijns-Amerikaanse landen zijn systemen opgezet om gratis huisvesting te bieden aan mensen die ze nodig hebben, maar in veel gevallen hebben ze slechte gevolgen gehad vanwege hun slechte structuur en constructie.

Misdrijf

Een ander sociaal probleem met een hoog risico dat hand in hand gaat met armoede, aangezien veel mensen niet in staat zijn om hun familieleden te voorzien van basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding of een fatsoenlijk huis, laten ze zich meeslepen door slechte invloeden op illegale handelingen plegen wat echt ernstige gevolgen kan hebben.

Er zijn Latijns-Amerikaanse landen waar de wetten volledig worden genegeerd en op hun beurt door de burgers zelf worden genomen, waarbij criminelen die erin slagen hen te vangen met zware sancties worden bestraft, wat een achteruitgang is voor de samenleving, omdat deze worden opgevat als anarchistische daden.

Dit is een sociaal probleem dat overal ter wereld kan worden waargenomen, aangezien niet alleen mensen met weinig middelen degenen zijn die misdaden plegen, er zijn ook hebzuchtigen die op gemakkelijke en moeiteloze manieren toegang willen krijgen tot rijkdom voor wat ze van plan zijn grote overvallen tot grote overvallen te maken. bedrijven.

Misdaad brengt problemen met zich mee zoals agressiviteit, moord, verkrachting, mishandeling, verwaarlozing en alle slechte daden die strafbaar zijn volgens de algemene wetten.

Werkloosheid

Het gebrek aan werkgelegenheid kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de samenleving, dus dit veroorzaakt ongemak in de gemeenschap en kan leiden tot criminaliteit, aangezien banen zijn de belangrijkste bron van inkomsten van elk gezin dat in een land woont.

Dit is een probleem waarvoor in verschillende Latijns-Amerikaanse landen geen oplossing is gevonden, en zeker nu het aantal immigranten is toegenomen als gevolg van politieke problemen in naburige landen, waardoor de bevolking toeneemt en de vraag naar banen toeneemt.

Hierin is ook uitsluiting opgenomen, omdat bepaalde sectoren van de samenleving het werk van andere sectoren waarvan zij denken dat het er slecht uitziet, liever niet accepteren, waardoor ze totaal negatieve gevoelens krijgen die in de toekomst nog erger zouden zijn.

De corruptie

Dit is een tak van criminaliteit, omdat het gaat om politieke of staatsentiteiten die zich niet houden aan de door henzelf opgestelde wetten, waaronder entiteiten uit vele gebieden, zoals politici en politieagenten, erbij betrokken zijn.

Corruptie wordt gedefinieerd als die daad van corruptie, waarbij de mensen die de leiding hebben over een bedrijf of de staat, manipuleren en gebruik de macht die hun is verleend om onrechtmatig te profiteren.

In de afgelopen jaren is in Latijns-Amerikaanse landen waargenomen hoe corruptie tot exorbitante niveaus is gevorderd, hoewel het op dezelfde manier heeft geprobeerd te bestrijden, maar net als misdaad lijkt het een moeilijk sociaal probleem om uit te roeien, aangezien velen van degenen die ze hebben posities in de staat zijn het mensen met slechte bedoelingen.

Slecht onderwijs

In veel van deze landen is de afwezigheid van onderwijs Vanwege veel van de sociale problemen die hier worden aangedragen, omdat er gezinnen zijn die het onmogelijk vinden om goed onderwijs te betalen.

Hoewel bij verschillende gelegenheden openbare instellingen zijn getest, waar alle mensen die goed onderwijs willen of willen ontvangen, er toegang toe hebben zonder enige verplichting om te betalen, is geconstateerd dat het als gevolg van corruptie en criminaliteit niet goed is gegaan in een goede manier.

Niet alle gevallen zijn slecht, want er zijn mensen die echt een verandering willen, en hun tijd besteden aan zichzelf verbeteren, studeren en een bijdrage leveren aan de samenleving, maar in werkelijkheid is dit percentage erg laag in de indicatoren.

Slecht onderwijs kan in de toekomst sociale problemen met zich meebrengen, zoals criminaliteit, werkloosheid, armoede onder andere, omdat bedrijven tegenwoordig erg veeleisend zijn bij het aannemen van personeel, dus vragen ze als een vereiste dat werknemers ten minste een lagere basisopleiding hebben om te kunnen werken.

verslaving

Problemen brengen meestal meer problemen met zich mee, dus gebrek aan opleiding, werkloosheid, misdaad enzovoort kunnen leiden tot slechte gewoonten, zoals drug gebruikallerlei soorten drugs of alcohol, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de consument en die van de mensen om hem heen.

De meeste overtreders blijken de meest agressieve acties te ondernemen na het nuttigen van een van deze middelen, omdat ze elk gevoel van empathie onderdrukken.

In Latijns-Amerikaanse landen wordt de grotere hoeveelheid stroom van deze stoffen met grote bezorgdheid waargenomen, er zijn grote gewassen van allerlei soorten planten die in staat zijn om lichaam en geest in trance te brengen, evenals laboratoria die zijn ontworpen om synthetische stoffen te maken die schadelijker voor de gezondheid.

Er zijn veel verenigingen die hebben afgesproken om campagnes op te zetten tegen de overmatige consumptie van dit soort stoffen, in een poging het bewustzijn te vergroten over het gevaar dat ze met zich meebrengen, en zelfs in sommige regio's zijn wetten opgelegd, vooral voor sigarettendozen waar afbeeldingen van de ziekten worden getoond. dat rookgewoonten een persoon kunnen veroorzaken.

ondervoeding

Door extreme armoede ontstaat dit ernstige sociale probleem, dat de onwaardige dood van veel mensen met zich meebrengt, omdat ze gedurende lange tijd geen enkel soort voedsel hebben gegeten.

De Latijnse landen lijden in grote hoeveelheden onder de gevolgen van ondervoeding bij de overgrote meerderheid van de huidige bevolking, hoewel de hoogste percentages ondervoeding kunnen worden waargenomen op het Afrikaanse continent, waar totaal onmenselijke situaties voorkomen.

Ondervoeding is niet alleen een gevolg van het niet eten van de noodzakelijke hoeveelheden, maar heeft ook te maken met het soort voedsel dat wordt geconsumeerd, aangezien het voor optimale voeding noodzakelijk is om alle componenten van de voedselpiramide te eten, afwisselend tussen de eiwitten, vetten, koolhydraten, mineralen, vitamines en alle componenten die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

In sommige Latijns-Amerikaanse landen is de tekort aan basisproducten voor voedselkorven, wat ertoe heeft geleid dat de mensen die in bepaalde landen wonen er niet gemakkelijk toegang toe hebben, en in de meeste gevallen andere soorten voedsel moeten eten die niet in staat zijn om de noodzakelijke voedingsstoffen voor het lichaam te leveren.

geweld

Dit soort sociale problemen heeft lange tijd alle samenlevingen in de wereld getroffen, hoewel naarmate de media evolueerden, het mogelijk was om te observeren hoe deze nieuwe vormen heeft aangenomen.

Geweld kent verschillende soorten waarbij rekening wordt gehouden met de mate van agressie die het slachtoffer van dergelijke daden kan ondergaan.

Geweld tegen vrouwen is een van de belangrijkste waarmee tegenwoordig wereldwijd wordt omgegaan, vanwege de grote feministische bewegingen, die seksistische gedachten volledig verwerpen, omdat dit ertoe heeft geleid dat ze worden gediscrimineerd en mishandeld zonder wettelijke sancties op te leggen aan de agressors.

Momenteel is er een soort geweld dat wordt geclassificeerd als pesten, dat is het lastigvallen van mensen, waardoor ze zich afgewezen voelen en grapjes maken over hun verschillende kenmerken, dit is zelfs overstegen naar cybernetische niveaus, waarin de agressors beledigend optreden via sociale netwerken, beledigend en bespot andere mensen, ongeacht hoe ze anderen beïnvloeden.

Dit is een sociaal probleem dat zich over de hele wereld voordoet, hoewel het in Latijns-Amerikaanse landen met meer regelmaat wordt gezien, vanwege de hoge niveaus van alcoholisme en drugsverslaving, die gezinsmishandeling en zelfs vreemden hebben veroorzaakt.

Dit soort handelingen is meestal strafbaar bij de wet, omdat gewelddadige mensen in de meeste gevallen zelfs de dood van hun slachtoffers kunnen veroorzaken.

De snelste manier om dit soort problemen op te lossen, is door gemeenschappen en regeringen samen te laten werken, door de wetten en sancties toe te passen die nodig zijn voor de correcte naleving van normen die tot sociaal welzijn leiden, en een samenleving die begrijpt dat terwijl er minder problemen zijn. , zal hun ontwikkeling beter zijn, en zullen ze dus in staat zijn om te evolueren en een productiever land te worden.

 


De inhoud van het artikel voldoet aan onze principes van redactionele ethiek. Klik op om een ​​fout te melden hier.

Wees de eerste om te reageren

Laat je reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  1. Verantwoordelijk voor de gegevens: Miguel Ángel Gatón
  2. Doel van de gegevens: Controle SPAM, commentaarbeheer.
  3. Legitimatie: uw toestemming
  4. Mededeling van de gegevens: De gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve op grond van wettelijke verplichting.
  5. Gegevensopslag: database gehost door Occentus Networks (EU)
  6. Rechten: u kunt uw gegevens op elk moment beperken, herstellen en verwijderen.