Sosiale problemer i Latin-Amerika og verden

Sosiale problemer er forstyrrelser eller ulemper som direkte påvirker samfunnet, som fortjener en løsning som involverer samarbeid mellom den berørte personen, og til og med agenter som regjeringen, som er den som pålegger lover slik at denne typen vold ikke eksisterer. Problematisk .

Disse eksisterer i alle land i verden, siden ingen er unntatt fra dem, selv om det har blitt lagt merke til mest sosiale problemer i de latinske samfunnene på det nye kontinentet, fra sentrum til det ekstreme sør i Amerika.

Hva er de viktigste sosiale problemene?

Høy kriminalitetsnivå, mangel på sosial utvikling med tanke på boliger, mangel på mat, dårlig regjeringsledelse som fører til korrupsjon og dårlig håndhevelse av lover, lave utdanningsnivåer er blant annet viktigste sosiale problemer som kan bli funnet i hele Latin-Amerika.

Selv om disse er mer merkbare i noen land mer enn andre, sto ingen av dem på listen. Foreløpig er det land med så alvorlige problemer at de til og med har blitt klassifisert som humanitære kriser på grunn av dårlig anvendelse av lover og dårlig styring av regjeringer.

I utgangspunktet oppstår sosiale problemer når en sektor eller befolkningen i et land generelt de klarer ikke å oppnå det de trenger for å leve, skaper alvorlige ulemper, hvorav de som er ansvarlige for å finne en løsning er regjeringen og staten.

I dag har mange sosiale problemer som tidligere syntes å være ufarlige økt, men gjennom årene har de eskalert til nivåer som i dag virker umulige å overvinne, selv om dette også førte til at flere ikke-statlige grupper tok affære mot disse, og arbeidet med kampanjer som prøvde å gjøre befolkningen oppmerksom på alvoret i problemene.

Blant de mest bekymringsfulle og store problemene som har blitt sterkt bemerket i det XNUMX. århundre, kan du finne følgende:

Forurensing

I løpet av de siste 150 årene har det blitt lagt merke til en drastisk endring i jordens atmosfære forårsaket av menneskelig forurensning til miljøetforårsaker alvorlige problemer for samfunnet, i nesten alle forstander, fordi det påvirker områdene der samfunnene bor og eksisterer sammen, fornedrer dem og praktisk talt hindrer folk i å bo på disse stedene.

Med ankomsten av syntetiske materialer har det vært en økende forverring de siste årene, på grunn av det faktum at folk ikke har vært ordentlig klar over effekten det forårsaker på planeten.

Dette problemet har til og med forårsaket ozonlaget, som er det med de nødvendige egenskapene for å beskytte levende vesener mot ultrafiolette stråler som solen utstråler, noe som er ekstremt skadelig for helsen til de vesener som bor på jorden og for det samme generelt .

I land i Latin-Amerika har dette problemet blitt bemerket med et større volum, på grunn av at det ikke har vært god forvaltning av statene og regjeringene, slik at avfallet som genereres av den samme befolkningen kan plasseres på feil steder, forårsaker at grønne områder går tapt og fellesarealene i en region.

Selv om dette store problemet i en del av verden bekjempes, i sentrum og sør for det amerikanske kontinentet, har ikke de nødvendige tiltakene blitt tatt for å forhindre forurensning, fordi det ikke er tatt med nødvendig alvor.

Fattigdom

Fattigdom er definert som situasjonen en person eller et helt samfunn kan gjennomgå med hensyn til deres økonomiske og sosiale situasjon der de det er umulig å oppnå visse grunnleggende fordeler, som matkurven, som er den som gir maten som gir de nødvendige kaloriene for å opprettholde et sunt liv.

Det er forskjellige typer fattigdom, siden det i noen tilfeller kan sees på fravær av utdanning, drikkevann, klær, et hjem, blant andre grunnleggende behov.

Hovedårsakene til fattigdom er resultatet av sosial ekskludering overfor bestemte grupper av mennesker, og nekter dem muligheten til å skaffe seg jobber som vil tilfredsstille dem for å oppnå et anstendig liv.

I latinske land har det blitt observert en eksponentiell vekst i fattigdom de siste årene på grunn av dårlig forvaltning av regjeringer, som ikke er i stand til å lage integrasjonsplaner eller anstendige jobber for disse menneskene, og i noen tilfeller, ja De gjør det, men ender med å forlate jobbe i midten, og tvinge folk til å jobbe for svært lave lønninger som de ikke ser fordeler for.

Fattigdom er et veldig sterkt sosialt problem, siden andre er involvert i det, fordi mangelen på noen grunnleggende produkter for visse mennesker forårsaker ondskapsfølelse på grunn av utelukkelse av samfunnet.

Boligene

Dette problemet er forårsaket av det som er beskrevet ovenfor, ettersom folk ikke har de nødvendige økonomiske fordelene, er det i mange tilfeller vanskelig for dem å til og med kjøpe mat for å overleve, så det er helt umulig for dem å skaffe seg et hjem for sine familier.

I noen latinske land er det blitt opprettet systemer for å gi boliger gratis til mennesker som trenger dem, men i mange tilfeller har de medført dårlige konsekvenser på grunn av deres dårlige strukturering og konstruksjon.

Forbrytelse

Et annet høyrisiko sosialt problem som går hånd i hånd med fattigdom, siden mange mennesker ikke klarer å gi sine slektninger grunnleggende fordeler som mat, klær eller et anstendig hjem, lar de seg bære av dårlig innflytelse til begå ulovlige handlinger som kan ha virkelig alvorlige konsekvenser.

Det er land i Latin-Amerika hvor lovene blir fullstendig ignorert, og i sin tur blir tatt av innbyggerne selv, og straffer kriminelle som klarer å fange dem med strenge sanksjoner, og er en tilbakegang for samfunnet, fordi disse blir tatt som anarkiske handlinger.

Dette er et sosialt problem som kan observeres over hele verden, siden ikke bare mennesker med lave ressurser er de som begår forbrytelser, det er også de grådige som ønsker å få tilgang til rikdom på enkle og uanstrengte måter for det de planlegger store ran til store selskaper.

Kriminalitet fører med seg problemer som aggressivitet, drap, voldtekt, mishandling, forsømmelse og alle de dårlige handlingene som er straffbare med vanlige lover.

Arbeidsledighet

Mangelen på jobbmuligheter kan ha svært alvorlige konsekvenser for samfunnet, så dette forårsaker ubehag i samfunnet og kan føre til kriminalitet siden jobber er den viktigste inntektskilden av enhver familie som bor i et land.

Dette er et problem som det ikke er funnet noen løsning på i flere land i Latin-Amerika, og enda mer nå som antall innvandrere har vokst på grunn av politiske problemer i nærliggende land, forårsaket befolkningsvekst og generert en større etterspørsel etter jobber.

Ekskludering er også inkludert i dette, fordi enkelte sektorer i samfunnet foretrekker å ikke akseptere arbeidet til andre sektorer som de tror kan se dårlige ut, og forårsake dem helt negative følelser som i fremtiden vil påvirke på en enda verre måte.

Korrupsjonen

Dette er en gren av kriminalitet, fordi det handler om politiske eller statlige enheter som ikke overholder lovene som er etablert av seg selv, blant annet enheter fra mange områder som politikere, så vel som politi, kan sees involvert. Blant andre.

Korrupsjon er definert som den korrupsjonshandling, der de ansvarlige for et selskap eller staten manipulerer og bruke makten de har fått til å tjene ulovlig.

I de senere år har det blitt observert i latinske land hvordan korrupsjon har kommet til ublu nivåer, selv om det på samme måte har søkt å bekjempe, men i likhet med kriminalitet ser det ut til å være et vanskelig sosialt problem å utrydde, siden mange av dem som de har stillinger i staten de er mennesker med dårlige intensjoner.

Dårlig utdannelse

I mange av disse landene fravær av utdanning På grunn av mange av de sosiale problemene som presenteres her, fordi det er familier som synes det er umulig å betale for en god utdannelse.

Selv om offentlige institusjoner ved flere anledninger har blitt testet, der alle mennesker som er villige eller som ønsker å få god utdannelse, kan få tilgang til den uten noen forpliktelse til å betale, har det blitt observert at det på grunn av korrupsjon og kriminalitet ikke har lykkes i en riktig vei.

Ikke alle tilfeller er dårlige, fordi det er mennesker som virkelig ønsker en forandring, og bruker tid til å forbedre seg, studere og gi et bidrag til samfunnet, men i virkeligheten er denne prosentandelen veldig lav i indikatorene.

Dårlig utdanning kan medføre sosiale problemer i fremtiden som kriminalitet, arbeidsledighet, fattigdom blant andre, for i dag er bedrifter veldig krevende når de ansetter, så de spør som et krav om at ansatte har minst en grunnleggende utdannelsesgrad for å kunne jobbe.

Avhengighet

Problemer medfører vanligvis flere problemer, så mangel på utdannelse, arbeidsledighet, kriminalitet og så videre kan føre til dårlige vaner, for eksempel narkotika bruks av alle slag, det være seg narkotika eller alkohol i overkant som kan være skadelig for forbrukerens helse og for de rundt ham.

Det har vist seg at de fleste lovbrytere tar de mest aggressive handlingene etter å ha brukt noen av disse stoffene, da de hemmer følelser av empati.

I Latin-Amerikanske land blir større mengder flyt av disse stoffene observert med stor bekymring, det er store avlinger av alle slags planter som kan få sinnet og kroppen til å gå i transe, samt laboratorier designet for å lage syntetiske stoffer som er mest helseskadelig.

Det er mange foreninger som har blitt enige om å opprette kampanjer mot overdreven inntak av denne typen stoffer, og prøver å øke bevisstheten om faren de bærer, og selv i noen regioner er det blitt pålagt lover spesielt på sigarettbokser der det vises bilder av sykdommene. at røykevaner kan forårsake en person.

underernæring

På grunn av ekstrem fattigdom oppstår dette alvorlige sosiale problemet, som fører med seg den uverdige døden til mange mennesker, for ikke å ha konsumert noen form for mat i lange perioder.

De latinske landene lider i store mengder av effekten av underernæring i det store flertallet av den nåværende befolkningen, selv om de høyeste gradene av underernæring kan observeres på det afrikanske kontinentet der man ser totalt umenneskelige situasjoner.

Underernæring er ikke bare en effekt av ikke å spise i nødvendige mengder, men har også å gjøre med typen mat som forbrukes, siden for å ha optimal ernæring er det nødvendig å spise alle komponentene i matpyramiden, vekslende mellom proteinene, fett, karbohydrater, mineraler, vitaminer og alle komponentene som kroppen trenger for å kunne utøve sin rette funksjon.

I noen latinske land mangel på grunnleggende matkurvprodukter, noe som har resultert i at menneskene som bor i visse land ikke har lett tilgang til disse, i de fleste tilfeller må spise andre typer matvarer som ikke er i stand til å gi kroppen de nødvendige næringsstoffene.

vold

Denne typen sosiale problemer har lenge påvirket alle samfunn i verden, selv om media har utviklet seg, har det vært mulig å observere hvordan de har tatt nye former.

Vold har forskjellige typer der det tas hensyn til nivået av aggresjon som offeret for slike handlinger kan lide.

Vold mot kvinner har vært en av de viktigste som er behandlet over hele verden i dag, på grunn av de store feministiske bevegelsene, som fullstendig avviser sexistiske tanker, fordi dette har resultert i at de blir diskriminert og mishandlet uten å anvende juridiske sanksjoner mot angriperne.

Foreløpig er det en type vold klassifisert som mobbing, som er trakassering av mennesker, som får dem til å føle seg avvist og gjøre narr av deres forskjellige egenskaper. andre mennesker uansett hvordan de påvirker andre.

Dette er et sosialt problem som oppleves over hele verden, selv om det i latinamerikanske land har blitt sett med mer regelmessighet på grunn av de høye nivåene av alkoholisme og narkotikamisbruk, som har forårsaket familiemisbruk og til og med fremmede.

Denne typen handlinger er vanligvis straffet av loven, fordi voldelige mennesker i de fleste tilfeller til og med kan føre til død for ofrene.

Den raskeste måten å løse denne typen problemer på er å få lokalsamfunn og regjeringer til å samarbeide, en som anvender lovene og sanksjonene som er nødvendige for riktig samsvar med normer som fører til sosial velvære, og et samfunn som forstår det mens færre problemer er til stede vil deres utvikling bli bedre, og de vil dermed være i stand til å utvikle seg og bli et mer produktivt land.


Bli den første til å kommentere

Legg igjen kommentaren

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Kontroller SPAM, kommentaradministrasjon.
  3. Legitimering: Ditt samtykke
  4. Kommunikasjon av dataene: Dataene vil ikke bli kommunisert til tredjeparter bortsett fra ved juridisk forpliktelse.
  5. Datalagring: Database vert for Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheter: Når som helst kan du begrense, gjenopprette og slette informasjonen din.