ماریا جوز رولډن

مور، د ځانګړې زده کړې ښوونکې، تعلیمي ارواپوهه او د لیکلو او اړیکو سره مینه لري. د ځان سره د مرستې مینه وال ځکه چې زما لپاره د نورو سره مرسته کول یو زنګ دی. زه تل په دوامداره زده کړه کې یم ... زما لیوالتیا او شوق زما دنده جوړوم. تاسو کولی شئ زما شخصي ویب پاڼه وګورئ ترڅو د هرڅه سره تازه وساتئ.