Aká je úloha socializačných agentov?

Amilia

Socializácia je kľúčovou a základnou súčasťou života ľudí. Vďaka socializácii ľudia získavajú potrebné vedomosti, sociálne zručnosti a hodnoty. aby mohli fungovať ako spoločnosť. Socializujúci činitelia priamo ovplyvňujú životy ľudí, zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní identity ľudí a nadväzovaní sociálnych vzťahov.

V nasledujúcom článku sa s vami porozprávame typov socializačných činiteľov, ktoré existujú a ako ovplyvňujú životy ľudí.

Čo znamená socializačný agent?

Socializačné činidlá sú prvky, ktoré umožňujú určiť socializáciu ľudských bytostí. Títo agenti Môžu to byť ľudia, skupiny alebo inštitúcie. ktoré priamo ovplyvňujú správanie a správanie jednotlivcov.

Interakcia rôznych socializačných činiteľov bude určovať správanie ľudí spolu so súborom hodnôt alebo presvedčení ktoré budú prítomné v čase dosiahnutia dospelosti. Význam týchto agentov je rôzny, najdôležitejšia je rodina a škola. Títo dvaja socializační agenti budú hlavnými formami osobnosti veľkej väčšiny ľudských bytostí.

Rodina

Prvým socializačným činiteľom človeka je zvyčajne rodina. Vďaka nej sa učia hodnoty a normy, ktoré sú nevyhnutné pre formovanie spoločnosti. Rodičia, súrodenci, starí rodičia či strýkovia odovzdávajú informácie o tom, ako sa správať v spoločnosti a čo by sa nemalo robiť. Rodina zohráva kľúčovú a podstatnú úlohu pri formovaní osobnej identity a budovaní sebaúcty a sebadôvery.

Škola

Ďalším z najvýznamnejších socializačných činiteľov je škola. Počas dojčenského obdobia ľudia trávia veľa času v takomto prostredí, takmer denne v kontakte so študentmi aj učiteľmi. Škola poskytuje dôležité akademické znalosti a životne dôležité hodnoty, ako je rešpekt alebo tímová práca. Okrem toho sa učia sociálne zručnosti, ktoré budú dôležité v dospelosti.

škola

Media

Médiá budú tiež zohrávať dôležitú a kľúčovú úlohu ako socializačné činitele. Televízia, kino či sociálne siete majú priamy vplyv na spôsob ponímania sveta. Vďaka médiám ľudia dostanú informácie o tom, ako majú konať a ktoré priamo ovplyvňujú spôsob myslenia a konania. Problém s médiami je v tom, že sú chvíle, keď prezentujú skreslený obraz reality a prenášajú hodnoty ďaleko od skutočného sveta.

Priatelia

V štádiu dospievania zohrávajú priatelia dôležitú úlohu socializačného agenta. Skupina priateľov ovplyvní priamym spôsobom v správaní a osobnom vkuse. Príslušnosť k skupine vedie k osvojeniu si správania podobného tomu priateľov. Priatelia majú priamy vplyv, pokiaľ ide o zlepšenie rôznych sociálnych zručností a pomáhajú definovať osobnú identitu.

Iní socializační agenti

Okrem vyššie uvedených socializačných činiteľov existujú aj iné, menej dôležité, ktoré môžu mať priamy vplyv na životy ľudí. Náboženstvo pomáha prenášať určité hodnoty a morálne presvedčenia. Komunita je ďalším socializačným činiteľom, pretože jej normy môžu priamo ovplyvňovať správanie sa tak či onak.

Interakcia socializačných činiteľov

Treba poznamenať, že socializujúci agenti nebudú konať izolovane, ale skôr interagujú navzájom a Dokonale sa dopĺňajú v procese socializácie. Týmto spôsobom môže rodina prenášať sériu základných hodnôt pre človeka, ale aj iné typy agentov, ako je škola alebo skupina priateľov.

Priatelia

Typy alebo triedy socializácie

Socializácia je proces, ktorým si ľudské bytosti osvoja rôzne sociokultúrne prvky miesta, kde budú žiť. Nastáva proces socializácie prostredníctvom interakcie ľudí v rámci spoločnosti. Vďaka socializácii si každý človek osvojuje hodnoty a normy svojej kultúry, ktoré sú kľúčové pre život v spoločnosti. Pri zohľadnení všetkých týchto aspektov môže byť socializácia primárna, sekundárna alebo terciárna.

primárna socializácia

Tento typ socializácie sa vyskytuje v detskom veku. vďaka priamemu pôsobeniu rodiny. Rodinné jadro je kľúčové, keď človek môže mať optimálny emocionálny a sociálny vývoj.

sekundárna socializácia

V sekundárnej socializácii dostáva osoba vplyv iných socializačných činiteľov okrem rodiny. Sekundárna socializácia nastáva po príchode do školy získať určitý vplyv od skupiny priateľov.

terciárna socializácia

Tretí typ socializácie je terciárny a pozostáva z procesu, ktorý majú niektorí ľudia s antisociálnym správaním znovu sa naučiť žiť v spoločnosti. Účelom alebo cieľom terciárnej socializácie nie je nič iné ako presmerovanie správania tých ľudí, ktorí porušili normy správania. V tomto prípade sú socializačnými agentmi profesionáli, ktorých cieľom je presmerovať ľudí. Títo odborníci sú psychológovia, terapeuti alebo sociálni pedagógovia a zvyčajne pracujú na miestach, ako sú väznice alebo polepšovne.

Stručne povedané, niet pochýb o tom, že socializujúci činitelia sú kľúčovými prvkami pri formovaní osobnosti človeka. Niektorí z najdôležitejších činiteľov sú rodina alebo škola, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri odovzdávaní hodnôt a sociálnych zručností. Je dôležité uvedomiť si vplyv týchto socializačných činiteľov na životy ľudí, vytvoriť spoločnosť riadenú dobrými hodnotami a dobrým správaním.


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

  1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
  3. Legitimácia: Váš súhlas
  4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
  5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.